Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 5 Tüketici Tercihi ve Talep David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 5 Tüketici Tercihi ve Talep David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill,"— Sunum transkripti:

1 © The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 5 Tüketici Tercihi ve Talep David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward

2 © The McGraw-Hill Companies, 2005 1 Tüketici tercihinde etkili dört bileşen Tüketici Geliri Malların Fiyatları Tüketicilerin tercih sıralaması Tüketicilerin faydalarını maksimize ettikleri varsayımı

3 © The McGraw-Hill Companies, 2005 2 Bütçe Doğrusu Bütçe doğrusu, tüketicinin belirli bütçesi ile piyasa fiyatlarından satın alabileceği sınırlı miktardaki mal bileşimlerini gösterir. –Bütçe doğrusunun eğimi fiyatların oranına eşittir. –Fiyatlar sabitken, gelirin artması sonucu bütçe doğrusu eğimi değişmeden sağa kayar. Yemek ve Film için harcayabileceği £50’u olan bir öğrenciyi ele alalım A B C D E F G Yemeğin fiyatı £5; Filmin fiyatı £10.

4 © The McGraw-Hill Companies, 2005 3 Tüketici Tercihlerinin Modellenmesi Tüketicinin herzaman çoğu aza tercih ettiğini varsayalım. a noktası ile karşılaştırdığımızda: –Tüketici c noktasında olmayı tercih edecektir. –Ancak b noktasına göre a’yı tercih edecektir. Yemek miktarı Film miktarı a b c

5 © The McGraw-Hill Companies, 2005 4 Tüketici Tercihlerinin Modellenmesi (2) a noktası domine edilmiş bölgedeki her noktaya tercih edilir. Ancak tüketici tercih edilen bölgedeki herhangi bir noktayı a’ya tercih eder. d ve e noktaları a’ya göre bir maldan daha az ötekinden daha fazla olan mal bileşimlerini gösterir. Yemek miktarı Film miktarı a b c Tercih edilen bölge Domine edilmiş bölge e d

6 © The McGraw-Hill Companies, 2005 5 U 2 U 2 kayıtsızlık eğrisi tüketicinin aynı faydayı sağladığı değişik mal bileşimlerini gösterir. Kayıtsızlık eğrileri varsayımlarımız gereği negatif eğimlidir. –Eğim sağa yaklaştıkça azalır. –Kayıtsızlık eğrileri kesişmezler Tüketici Tercihlerinin Modellenmesi (3) Yemek miktarı Film miktarı U2U2 U2U2

7 © The McGraw-Hill Companies, 2005 6 Marjinal İkame Oranı Fayda düzeyi aynı kalmak koşuluyla, bir malın tüketiminde azaltılan miktarın, diğerinin tüketimindeki artış miktarına oranı –Kayıtsızlık eğrisinin eğimine eşittir. Azalan Marjinal İkame Oranı –fayda düzeyi sabitken, bir maldan daha fazla tüketmek için tüketicinin diğer maldan vazgeçeceği miktar giderek düşer. –Tüketici tercihini belirlerken etkili olan kavram azalan marjinal ikame oranıdır.

8 © The McGraw-Hill Companies, 2005 7 Tüketici Seçimi Faydanın maksimize olduğu dolayısıyla seçim C noktasıdır. C noktasında bütçe doğrusu kayıtsızlık eğrisine teğet olmaktadır. B ve E noktaları da bütçe doğrusu üzerinde olmaları nedeniyle tüketici tarafından alınabilir. Fakat daha aşağıdaki kayıtsızlık eğrisi üzerinde olmalarından dolayı daha düşük fayda düzeyini temsil ederler. Tüketici C noktasında faydasını maksimize eder. U3U3 Yemek miktarı Film miktarı U2U2 U2U2 U1U1 U3U3 U1U1 BL C E B Faydanın maksimize olduğu nokta, kayıtsızlık eğrisi U ile bütçe doğrusu BL’ nin teğet olduğu noktadır.

9 © The McGraw-Hill Companies, 2005 8 Gelirdeki artışa tüketicinin cevabı Tüketicinin gelirindeki değişim bütçe doğrusunu sağa ya da sola kaydırır. Fiyatlar aynı kaldığı müddetçe bütçe doğrusunun eğimi değişmez. Tüketicinin tercihleri, yani tercih ettiği mal bileşimleri, malların niteliğine (normal, düşük) bağlı olarak değişir.

10 © The McGraw-Hill Companies, 2005 9 Normal mallar Her iki mal da NORMALse, gelirdeki artış sonucu tercih C’ noktasına taşınır. Her ik maldan talep edilen miktar artar. U2U2 U1U1 Yemek Film BL 0 BL 1 C C'

11 © The McGraw-Hill Companies, 2005 10 Düşük (Tutulmayan) mal ve Normal mal “Yemek” düşük bir malsa gelir artışı tercihi C’ noktasına taşır. Talep edilen yemek miktarı düşer, film miktarı ise artar. yemek film BL 0 BL 1 U2U2 U1U1 C C'

12 © The McGraw-Hill Companies, 2005 11 Fiyat Değişiminin Etkisi Bir malın fiyatının artması bütçe doğrusunun konumunu değiştirir. –Fiyat değiştiğinden eğim de değişir. –Eğim göreli fiyatlara eşittir. Bütçe Doğrusu Eğimi = - p yemek /p film

13 © The McGraw-Hill Companies, 2005 12 Yemek fiyatı arttığında (1) Yemek fiyatının artması bütçe doğrusunun BL 0 dan BL 1 e kaydırır. Herhangi bir malın fiyatındaki artış alım gücünü düşürür. yemek film BL 0 BL 1

14 © The McGraw-Hill Companies, 2005 13 Yemek fiyatı arttığında (2) yemek film BL 0 BL 1 U2U2 C U1U1 E Yemek fiyatı arttığında tüketici tercihi C noktasından E noktasına kayar. H Toplam Etki: C’den E’ye kadardır Fiyat artışından dolayı talep edilen yemek miktarı düşer Filmin fiyatı sabit bile kalsa, yemek fiyatının artması bütçede film için ayrılan kısmı küçülteceğinden, film talebi de düşer Değişik fiyatlarda tüketicinin tercih ettiği bu tür noktaları bularak yemek için talep doğrusuna ulaşırız.

15 © The McGraw-Hill Companies, 2005 14 Fiyat değişikliğine tüketicinin cevabı Fiyat değişimine verilen cevap iki etkiden oluşur: İKAME ETKİSİ –Gerçek gelir değişmemiş gibi varsayılıp, göreli fiyatlardaki değişimden ötürü talep edilen mal bileşimindeki değişikliği gösterir. GELİR ETKİSİ –Göreli fiyatlar değişmemiş varsayılıp, gerçek gelirdeki değişimden ötürü tercihlerde yapılan değişimi gösterir.

16 © The McGraw-Hill Companies, 2005 15 İkame etkisi yemek film BL 0 BL 1 U2U2 C U1U1 E H D H Varsayımsal bütçe doğrusu HH YENİ göreli fiyatı gösteren eğime sahiptir ve ESKİ kayıtsızlık eğrisine D noktasında teğet olur. Herzaman negatiftir. Fiyatın artması o mala olan talebi düşürür. Aynı fayda düzeyinde kalınsa bile tüketici daha az yemek daha fazla film seçecektir. İKAME ETKİSİ U 2 U 2 eğrisi üzerinde C noktasından D noktasına kadardır. U2U2 U1U1 Gelirin, yemek fiyatının artışından kaynaklanan alımgücü düşüşünü giderecek kadar arttığını varsayalım. Bu durumda tüketici aynı fayda düzeyinde kalacaktır.

17 © The McGraw-Hill Companies, 2005 16 Gelir Etkisi –Sabit göreli fiyatlar altında gerçek gelirdeki azalmayı yansıtır. –Bu etki malın normal ya da düşük olmasına bağlı olarak pozitif ya da negatif olabilir. yemek BL 0 BL 1 U2U2 U1U1 C E H D H film GELİR ETKİSİ D’den E’ye olan değişimi gösterir.

18 © The McGraw-Hill Companies, 2005 17 Düşük mal için ikame ve gelir etkisi (1) –Gerçek gelir, fiyat artışıyla düştüğü için, düşük mala olan talep artar. Bu durumda etki pozitiftir. –Ve talep üzerindeki ikame ve gelir etkileri terstir. –Ancak ikame etkisi daha büyüktür, dolayısıyla toplam etki talebin düşmesine yol açar. yemek BL 0 BL 1 U2U2 U1U1 C E H D H film İkame etkisi, C’den D’ye GELİR ETKİSİ D’den E’yedir.

19 © The McGraw-Hill Companies, 2005 18 Düşük mal için ikame ve gelir etkisi (2) –Gerçek gelir, fiyat artışıyla düştüğü için, düşük mala olan talep artar. Bu durumda etki pozitiftir. –gelir ve ikame etkisi dolayısıyla talep üzerinde birbirine ters yönde etki eder. –Ancak ikame etkisi daha küçük olduğundan toplam etki talebin artmasına yolaçar. Yemek (düşük mal) BL 0 BL 1 U2U2 U1U1 C E H D H Film (normal mal) İkame etkisi, C’den D’ye Gelir Etkisi D’den E’yedir.

20 © The McGraw-Hill Companies, 2005 19 Nakdi mi yoksa ayni transfer mi? QMQM QFQF Yemekten x kadar fazla tüketebilecek kadar nakdi transfer yapıldığında, bütçe doğrusu A'e 1 F‘ haline gelir A'  10 F A   AF başlangıçtaki bütçe doğrusunu temsil eder. Birey e0 noktasındadır. 14 e1e1 F'   A e 1 F' yeni bütçe kısıtı haline gelir. yemek film e0e0  Ayni olarak x birim yemek verildiğinde  A' e 1 F’ i veri kabul edersek, bireyin faydasını maksimize ettiği nokta e 1. e2e2  Tüketici e 2 noktasında e 1 noktasına göre daha fazla fayda elde eder.

21 © The McGraw-Hill Companies, 2005 20 Piyasa talep eğrisi nasıl bulunur? Piyasa 24 £5 fiyat düzeyinde piyasa talebi 24 birim olacaktır. Miktar Fiyat Piyasa talep eğrisi bireysel talep eğrilerinin yatay olarak toplanmasıyla elde edilir. Tüketici1 5 11 Tüketici 1, fiyat £5 iken, 11 birim talep ediyorsa Tüketici 2 13 Ve tüketici 2, 13 birim talep ediyorsa


"© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 5 Tüketici Tercihi ve Talep David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları