Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 10 Piyasa Yapısı ve Eksik Rekabet David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 10 Piyasa Yapısı ve Eksik Rekabet David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation."— Sunum transkripti:

1 Chapter 10 Piyasa Yapısı ve Eksik Rekabet David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

2 10.1 Çoğu piyasalar iki aşırı uç piyasa olan tekel ve tam rekabet yapılarının arasında kalır. n Bir eksik rekabetçi firma; – Mevcut piyasa fiyatlarında daha fazla satmak isterler – Talep eğrisinin aşağıya doğru eğimli olduğunu – Çıkış fiyatlarının üretilen ve satılan mal miktarlarına bağlı olduğunu bilirler

3 10.2 Eksik (aksak) Rekabet n Oligopol; – Kısıtlı sayıda üreticinin olduğu endüstri – Fiyatların yanlızca bir firmanın kendi üretimine değil, endüstrideki diğer önemli üreticilerin de hareketlerine bağlı olduğu endüstriler. n Monopolcü (tekelci) Rekabetçi Endüstriler; – Ürünleri birbirinin yakın ikamesi olan çok sayıda firma bulunmaktadır – Her bir firmanın çıkış fiyatını etkilemede sınırlı gücü vardır.

4 10.3 Piyasa Yapısı

5 10.4 Minimum etkin ölçek ve piyasa talebi n Minimum etkin ölçek,bir firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin düşüşünün durduğu çıktı miktarıdır. D LAC 1 LAC 2 LAC 3 ÇIKTI MİKTARI TL

6 10.5 Tekelci Rekabet n Özellikleri: – Çok sayıda firma – Giriş engeli yok – Ürün farklılığı (çeşitlemesi) var n Yani firma aşağıya doğru eğimli talep eğrisine sahip – Giriş engellerinin olmayışı kar yarışını mümkün kılmakta

7 10.6 Tekelci Rekabet (2) n Firmalar teğet noktasında üretimi keserler, normal kar yaparlar. n Firmalar minimum LAC de üretim yapmamaktadır. n Fiyat marjinal maliyeti aşmaktadır. n Tam rekabet piyasasının aksine, firmalar piysa fiyatında daha fazla satma arzusundalardır. P 1 =AC 1 £ Çıktı Q1Q1 D MR AC MC F

8 10.7 Oligopol n Az sayıda satıcının olduğu piyasa n oligopolistic endüstrinin özünde, her firma kendi hareketlerinin az sayıdaki diğer rakiplarin kararlarını nasıl etkileyeceğini düşünmekir. n Oligopol gizli anlaşma veya ortak hareket etmeme olarak özelliklendirilebilir.

9 10.8 Gizli anlaşmalar ve karteller n Gizli anlaşma (çakışma) – Firmaların kendi içlerinde veya aralarında aldığı, rekabet yapmama yönündeki kararadır. n KARTEL – Firmalar arası yasal anlaşmaların izin verildiği ortamlardır. á e.g. OPEC

10 10.9 Gizli anlaşma zordur, eğer: n Endüstride çok sayıda firma varsa n Ürün standart değilse n Talep ve maliyet şartları hızlı değişirse n Giriş engelleri yoksa n Firma ların arz kapasitesi varsa

11 10.10 Dirsekli talep eğrisi (1) Q0Q0 P0P0 miktar TL Oligopol de firma talep eğrisini nasıl belirleyecek. Şuandaki fiyat ve çıktı miktarını inceleyebilir, Fakat herhangi bir fiyat değişikliğinde rakibin hareketlerini önceden kestirmesi gerekir.

12 10.11 Q0Q0 P0P0 miktar TL Dirsekli talep eğrisi (2) Eğer firma fiyatı düşürürse rakiplarinin karşılık verebileceğini bekler, … böylece talep rakiplerinde tepki vereceğinden daha az esnektir. Talep eğrisi P 0 altında dik olacaktır. D

13 10.12 Dirsekli talep eğrisi (3) Q0Q0 P0P0 Quantity £ D …fakat bir fiyat artırımında rakipleri tepki vermeyecektir, piyasa payı rakiplere kaptırılacaktır. böylece talep P 0 üzerinde göreceli esnektir. Böylece firmanın dirsekli talep eğrisi oluşur.

14 10.13 Dirsekli talep eğrisi (4) Q0Q0 P0P0 miktar TL D Bu anlayışla, firma fiyat artırma veya azaltmada gelirinin azalacağını anlar. Yani en iyi strateji fiyatı Po da tutmaktır. Marjinal maliyetlerde bir artış olsa dahi fiyatın sabit kalacaktır..

15 10.14 Oyun Teorisi: n Oyun – Kararların karşılıklı dayanaklı olarak verildiği durumdur. n Strategy – Her durumda oyuncunun nasıl hamle edeceğini belirleyen bir plandır. n Baskın strategy – Oyuncunun en iyi stratejisi diğer oyuncuların seçtiğinden bağımsızsa

16 10.15 Tutukluların oyun ikilemi Duopoldeki iki firmanın yüksek veya düşük çıktı üretimi kararı olduğunu varsayalım.

17 10.16 Tutukluların ikilemi n Her firma yüksek üretim için baskın stratejisi vardır n Böylece herbiri 1 birim kar ederler n Fakat her ikiside düşük üretimi seçerlerse daha iyi olacaklardır – Diğer firmanında düşük üretiiğinden emin olduğu sürece n Böylece çakışma (gizli anlaşma) ortak yarar sağlamaktadır. n Fakat her firmanın aldatma güdüsü vardır.

18 10.17 Çakışma üzerine.... n Aldatma olasılığı anlaşma veya tehditlerden etkilenebilir. n Ön-vaad – Bir kişinin gönüllü gelecek opsiyonlarını kısıtlayıcı mutabakata varmasıdır. n Güvenilir tehdit – dikkate değer tehdit

19 10.18 Yarışılabilir Piyasalar n Yarışılabilir piyasalar serbest giriş ve çıkışın olduğu piyasalardır. – Batık maliyetler yoktur – Vur-kaç stratejisine uygundur

20 10.19 Stratejik giriş engellemesi n Bazı giriş engelleri yükümlü firmalar tarafından kurulabilir: – Yıkıcı fiyat tehditi – Yedek kapasite – reklam – Ürün üremesi n Potansiyel giriş yapanlar için batık maliyet oluşturucu hareketler


"Chapter 10 Piyasa Yapısı ve Eksik Rekabet David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları