Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 16 Hükümet Harcaması ve Geliri David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 16 Hükümet Harcaması ve Geliri David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 16 Hükümet Harcaması ve Geliri David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward

2 Türkiye’de Hükümet Harcamalarının Ulusal Gelir İçindeki Payı (%) 2 (1) Gerçekleşme tahmini (2) Program

3 Türkiye’de Hükümet Harcamaları (2005,2010) (Milyon TL) 3

4 Hükümet Harcaması EŞİTLİK (EQUITY) – Kazançla birlikte artan bir vergi oranı ve transfer sistemi ile gelir zenginden fakire tekrar dağıtılabilir. ETKİNLİK (EFFICIENCY) – Piyasanın tam anlamıyla altından kalkamayacağı işleri devlet yapmak suretiyle, kaynak dağılımının etkinliği arttırabilir. 4 Hükümet harcamasını iki temel üzerinde haklı kılabiliriz.

5 Özel (Private) Mallar ve Kamu (Public) Malları Özel Mallar – Ancak bir kişi tarafından tüketilebilen mallar – Örneğin: Elbise Kamu Malı – Bir kişi tarafından kullanılsa da diğer insanlarca da kullanılabilen mallardır. Örneğin: Sokak aydınlatması 5 Kamu mallarının yolaçtığı önemli dışsallıklar uygun sunumun yapılabilmesi için hükümetin müdahalesini haklı kılabilir.

6 Hak görülen/iyi mallar ve kötü mallar Hak görülen/iyi mallar (merit goods) – Toplumda, bireylerce istensin ya da istenmesin, herkesin sahip olması gerektiği düşünülen mallardır. – Eğitim, sağlık hizmetleri. – Hükümet zorunlu eğitim ve aşı programları şart koşarak, bireylerin gelecekte aldıkları kararlardan dolayı pişman olmalarının önüne geçer. Kötü mallar (bads/demerit goods) – Sigara, kumar 6

7 Vergi Çeşitleri Dolaysız Vergiler (Direct taxes) – Emek kazancı, kira, faiz ve temettü gelirlerinden alınan vergi. Gelir vergisi, kurumlar vergisi Dolaylı Vergiler (Indirect taxes) – Ürün ve hizmet harcamalarına konulan vergilerdir. KDV, ÖTV Servet Vergisi (Wealth tax) – sermaye transferi vergisi, emlak vergisi 7

8 8 Türkiye’de Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%) * 6 aylık

9 Türkiye’de Vergiler (1988-2011) 9

10 Ücretlerden Alınan Vergiler 10 İşveren mavi bölgeyi öderken, işçiler yeşil bölgeyi öderler. Çalışılan saat ücret L W DD SS Emek piyasası, vergi yokken, W ücretine karşılık gelen L saat düzeyinde dengededir. Turuncu bölge toplumun refah kaybını gösterir. L' SS' W' W'' Vergi ile birlikte, emek arzı SS’ olur, işçiler W’’ kazanır, ancak firmaların ödediği miktar W’ dir, ve vergi aradaki farktır.

11 Vergi Yükü Vergiyi kimin ödeyeceği malın talep ve arz esnekliğine bağlıdır. Bu aynı zamanda vergiden ötürü ortaya çıkan kayıpların büyüklüğünü etkiler. 11

12 Dışsallığı önlemeye yönelik vergi 12 miktar fiyat DD SS DD talebi ve SS arzı veriyken, serbest piyasa dengesi Q noktasında oluşur. Q E*F kadar bir vergi bu optimum noktaya ulaşmamızı sağlar. F SS' DD' E* Q* Ancak bu malın tüketimi negatif bir dışssalığa sebep oluyorsa (sigara içmek gibi), toplumsal olarak optimal tüketim noktası Q* dır.


"Bölüm 16 Hükümet Harcaması ve Geliri David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları