Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 21 Maliye Politikası ve Dış Ticaret David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 21 Maliye Politikası ve Dış Ticaret David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 21 Maliye Politikası ve Dış Ticaret David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward

2 Birkaç Anahtar Kavram Maliye Politikası – Hükümetin harcamalar (G) ve vergi oranları üzerinde aldığı kararlar İstikrar (Stabilisation) Politikaları – Hükümetin, toplam çıktıyı (Y) potansiyel çıktı düzeyinde tutmak için uyguladığı politikalar Bütçe Açığı – Hükümet harcamalarının vergi gelirleri üzerinde kalan kısmı Ulusal Borç – Hükümetin toplam borç stoğu; bütçe açıklarının kümülatif toplamı 2

3 Gelir-Harcama modelinde hükümet Dolaysız Vergiler – Tüketim fonksiyonunun eğimini etkiler – Ve dolayısıyla AD doğrusunun eğimi de etkilenir. Hükümet harcamaları (G), AD doğrusunun konumunu etkiler: – G’deki artış AD doğrusunu yukarı, azalış aşağıya kaydırır. 3

4 Hükümet Harcamaları ve Toplam Talep AD=C+I+G – Kısa dönemde G sabittir, gelir veya toplam çıktıyla beraber artıp azalmaz. – Transfer harcamaları (B), toplam talebi C ve I üzerinden etkiler. Doğrudan bir etkisi yoktur. – Dolayısıyla, toplam talebi oluşturan 3 öğeyi gelirden bağımsız (otonom) olarak düşünebiliriz. Tüketim Yatırımlar Hükümet harcamaları 4

5 Hükümet Harcamaları ve Toplam Talep (2) Hükümet, bir yandan dolaysız vergiler (T d ) toplarken öte yandan transfer harcamalarında (B) bulunur. Net Vergi Yükü (NT): Dolaysız vergiler eksi transfer gelirleri; ulusal gelirle orantılı olduğu varsayılır. Dolayısıyla, NT=t*Y Harcanabilir Gelir:YD=Y-NT YD=(1-t)*Y 5

6 Hükümet Harcamaları ve Toplam Talep (3) Hane halkının marjinal tüketim eğilimini (c) 0.9, ve bağımsız tüketimi 0 olarak kabul edelim. – C=0.9*YD – C=0.9*(1-t)*Y olacaktır. – Ulusal gelir (Y) 1 birim arttığında, tüketim 0.9*(1-t) kadar artacaktır. – Vergi olmadığı durumda, 0.9 olan tüketim fonksiyonu eğimi, vergi ile beraber 0.9*(1-t)’ye düşer. – Dolayısıyla vergi ile beraber toplam talep (AD) doğrusunun eğimi de düşer. – Vergi sonucu MPC de düşer ve MPC’=MPC*(1-t) olur. 6

7 Verginin Toplam Talep üzerindeki etkisi 7 Y1Y1 Y0Y0 AD 1 AD 0 Çıktı, Ulusal Gelir Toplam Talep

8 Maliye Politikası? 8 Gelir, çıktı Toplam Talep 45 o doğrusu AD 0 Y0Y0 Ancak durum bu kadar basit değildir. Hükümet harcamalarının fiyatlar, faiz oranları ve bütçe açığı üzerindeki etkileri de gözönünde bulundurulmalıdır. AD 1 Hükümet, G kadar harcama yaparak AD doğrusunu AD 0 ’dan AD 1 ’e kaydırabilir, bu da toplam çıktıyı arttırır. Y1Y1 Denge çıktı düzeyi Y 0 ’dan Y 1 ’e çıkar. G

9 Bütçe (Budget) Bütçe, birey, firma veya hükümetin harcamalar ve gelirlerine ilişkin planlarına verilen isimdir. Hükümetin Bütçe Açığı= G-NT Ekonomi dengedeyken; S+NT=G+I, bir başka deyişle S-I=G-NT olmalıdır. 9

10 Türkiye’de Hükümet Harcamaları (2005,2010) (Milyon TL) 10

11 Türkiye’de Genel Bütçe Giderlerinin Dağılımı (%) (2011)

12 12

13 13

14 14 Türkiye’de Kamu ve Özel Kesim Net Dış Borç Stoku (Milyon dolar) (2002-2011)

15 15 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

16 16 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

17 Hükümet Bütçesi 17 Yüksek gelir düzeylerinde fazla verir. O halde bütçe, düşük gelir düzeylerindede açık verirken Bütçe Açığı, toplam hükümet harcamalarından toplam vergi gelirlerinin düşürülmesiyle bulunur. Hükümet harcamaları gelirden (Y) bağımsız olabilir G G, NT Gelir, Çıktı Denk Bütçe çarpanı, harcamalar ve vergiler eşit düzeyde artsa bile daha yüksek denge çıktı düzeyine ulaşılabilineceğini ifade eder. Denk Bütçe (Balanced Budget) Ancak net vergi gelirleri, gelirle doğru orantılı artar ya da azalır NT Y

18 Denk Bütçe Çarpanı (Balanced Budget Multiplier) Ekonomi 1000 birim çıktı düzeyinde dengede olsun Hükümet 200 birim harcamasını yapmak için, t=0.2 oranında vergi koymuş olsun 200 birimlik G artışı Y’yi 200 birim artırırken, harcanabilir gelirdeki azalış tüketimi 0.9*200=180 birim bir düşürür Hükümet hiç bütçe açığı vermeden harcamalarını arttırmak suretiyle, ulusal geliri ilk başta 20 birim arttırmış olur. Bu artış zayıflayan halkalar biçiminde ekonomiye yayıldığında, yeni denge çıktı miktarı 1071 birim olur Bu etki Denk Bütçe Çarpanı olarak adlandırılır. 18

19 Dış ticaret ve Ulusal Gelir İhracat (X) ve ithalatı (Z) genel resime eklediğimizde TİCARET DENGESİ (trade balance) – Net ihracata (X-Z) eşittir. TİCARET AÇIĞI (Trade deficit) – İthalatın ihracatı aşan kısmı. TİCARET FAZLASI (Trade surplus) – İhracatın ithalatı aştığı durumda ortaya çıkar. Y = C + I + G + X – Z eşitliği herzaman sağlanır. 19

20 İhracat, İthalat ve Ticaret Dengesi 20 Yüksek gelir düzeylerinde ise ticaret açığı oluşur. Ulusal gelir düşük düzeydeyken, ihracat ithalatı geçer – ticaret dengesi fazla verir. Ulusal gelir X, Z İthalat ise gelir arttıkça artıyor olsun ithalat İhracatın ulusal gelirden etkilenmediğini varsayalım ihracat Ticaretin dengede olduğu bir ulusal gelir düzeyi, Y*, herzaman vardır, ancak bu düzeyin tam istihdam düzeyi olması garanti değildir. Y*

21 Dış Ticaret ve Çarpan Marjinal İthalat Eğilimi (The marginal propensity to import): MPZ – ülkede yerleşiklerin ellerime geçen her 1 birim fazla gelirin ne kadarını ithalat için kullanacaklarını ölçer. Dış ticaret çarpanın büyüklüğünü düşürücü etki yapar. – Marjinal ithalat eğilimi ne kadar fazlaysa çarpan da o kadar küçüktür. – Açık bir ekonomide, çarpan: – M=1/[1-(MPC’-MPZ)] haline gelir. 21


"Bölüm 21 Maliye Politikası ve Dış Ticaret David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları