Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 20 Çıktı (Output) ve Toplam Talep (Aggregate demand) David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 20 Çıktı (Output) ve Toplam Talep (Aggregate demand) David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 20 Çıktı (Output) ve Toplam Talep (Aggregate demand) David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward

2 Kısa Vadede Toplam Çıktı • Potansiyel Çıktı Düzeyi – Tüm üretim faktörleri tam kapasite kullanılıyor olsaydı üretilebilecek olan çıktı düzeyi; maksimum üretilebilecek düzey değil • Fiili (Actual) Çıktı Düzeyi – Belirli bir dönemde üretilebilmiş olan çıktı düzeyi – Ki, çoğunlukla potansiyel düzeyden sapar 2

3 Kısa Vadede Toplam Çıktı (2) • Fiili çıktı düzeyi potansiyel çıktı düzeyi etrafında salınır. • Örnek olarak, fiili çıktının potansiyel düzeyinin altında olduğunu varsayalım. • Ekonominin potansiyel çıktı düzeyine nasıl, ne kadar hızlı geri döneceğine bakalım. 3

4 Birkaç Basitleştirici Varsayım • Fiyatlar ve ücretler sabit • Bu fiyat ve ücret düzeyinde ekonomide kullanılmayan (atıl) kapasite vardır. – Bu ücretten çalışmak isteyen ancak iş bulamayan işçiler vardır – Ve firmaların kârlı bir şekilde kullanabilecekleri halde atıl duran üretim kapasiteleri vardır. – Dolayısıyla, toplam çıktının düzeyi talep tarafından belirlenir (demand-determined) – Talepte ortaya çıkan bir artış, üretimi ve çıktıyı arttırır, ya da tam tersi. • Şimdilik, – Hükümet (harcamaları) ve – Dış ticaretin olmadığını varsayalım • Sonraki bölümlerde bu kısıtları gevşeteceğiz. 4

5 Potansiyel Çıktı düzeyine nasıl erişilir? • Bu varsayımlar altında, çıktının talep tarafından belirleneceğini gördük. • Ekonomide, o ücret düzeyinden çalışmak isteyen işşizler ve o fiyat düzeyinden satış yapmak isteyen firmalar olduğu için, hükümet toplam talebi arttıracak müdahalelerle, fiili çıktı düzeyini potansiyel düzeye çıkarabilir. • Fiyatlar ve ücretler ancak bu potansiyel düzey aşıldıktan sonra artabilir. • Dolayısıyla, hükümet uygulayacağı politikalar ile ekonomiyi potansiyel çıktı düzeyinde tutabilir. • Keynes (1936) İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi 5

6 Toplam Talep (AD) • Hükümet harcamaları ve dış ticaret yokken, toplam talep iki bileşenden oluşur: – Yatırım (Investment): I • Firmaların fiziksel sermayeye ve stoklara yapmayı planladıkları eklemeler • Şimdilik bunun otonom yani gelirden bağımsız olduğunu varsayalım – Tüketim (Consumption): C • Hanehalkının mal ve hizmet talebi • Dolayısıyla, AD = C + I 6

7 Tüketim (Consumption) Talebi • Hanehalkı gelirlerini TÜKETİM ve TASARRUF etmek için kullanırlar. • Kişisel Harcanabilir Gelir (Personal Disposable Income) – Hanehalkı ellerindeki üretim faktörlerini arz ederek gelir elde ederler, bu miktar üzerinden vergi öderler, üstüne transfer gelirleri eklenir. – Hanehalkı bu harcanabilir gelirini, tüketim ve tasarruf etmek için kullanır. 7

8 İngiltere’de Tüketim ve Gelir, 1995 sabit fiyatlarıyla, 1989-2001 8 Gelirin tüketim harcamaları üzerindeki etkisi çok güçlüdür ancak tek etken gelir değildir.

9 Türkiye’de Tüketim ve Gelir, sabit fiyat, 1996-2005 9

10 Tüketim fonksiyonu 10 Gelir (Y) Tüketim (C) C = 8 + 0.7 Y Tüketim fonksiyonu toplam geliri toplam tüketime bağlar: C=f(Y) 0 Marjinal tüketim eğilimi (marjinal propensity to consume) (doğrunun eğimi) 0.7’dir. Her 1 birimlik gelir artışı tüketimde 0.7 birimlik artışa sebep olur. Gelir sıfırken, istenilen tüketim 8’dir (otonom tüketim -“autonomous consumption”).8 C = A + c Y

11 Tasarruf Fonksiyonu 11 S = -8 + 0.3 Y Gelir (Y) Tasarruf (S) 0 Tasarruf fonksiyonu her gelir düzeyinde yapılmak istenen tasarruf miktarını gösterir: S=f(Y) Tüm gelir ya harcanacak ya da tasarruf edileceğinden tasarruf fonksiyonu tüketim fonksiyonundan türetilebilir. S = -A + (1-c) Y

12 Toplam Talep (AD) Doğrusu 12 Gelir Toplam Talep C Toplam talep toplam tüketime eşittir. Toplam tüketim, hanehalkı tüketim harcamaları ve firmaların yatırım harcamalarından oluşur. AD = C + I I Toplam talep (AD) doğrusu C ve I’nın dikey toplamıyla elde edilir. (Şimdilik I’yı otonom kabul ediyoruz)

13 Denge Çıktı Düzeyi 13 Çıktı Harcamalar 45 o doğrusu 45 o doğrusu harcamaların çıktı ve gelire eşit olduğu noktaları gösterir. AD AD doğrusu veriyken, E noktasında planlanan harcamalar çıktı ve gelire eşittir. Y* kısa dönem denge çıktı düzeyidir, ancak potansiyel çıktı düzeyine eşit olmayabilir. Denge E noktasında oluşur EY* Y1Y1Y1Y1 B C

14 Alternatif Yaklaşım 14 I S, I Çıktı Denge noktasını, planlanan yatırımları (I) planlanan tasarruflara (S) eşitleyerek de bulabiliriz. S İki yaklaşım da aynı sonucu verir. E Denge noktası yine E’dir. Y*

15 Toplam talepteki düşüşün etkileri 15 Çıktı Harcamalar 45 o doğrusu AD 0 Y0Y0Y0Y0 Ekonominin Y 0 noktasında dengede olduğunu varsayalım. Toplam talep AD 1 ’ e düşerse AD 1 Ekonomi Y 1 ’de yeni denge noktasına gelir. Y1Y1Y1Y1 Denge çıktı düzeyindeki değişim AD’deki değişimden daha büyüktür.

16 Çarpan (Multiplier) Etkisi • Toplam harcamalardaki (C ve I) artış zayıflayan dalgalar biçiminde ekonomiye yayılarak ulusal geliri ilk harcama düzeyinden daha yüksek ölçülerde arttırır. Harcamaların gelir üzerindeki bu etkisine Çarpan Etkisi denir. • Marjinal tüketim eğilimi (mpc) ne kadar yüksekse çarpan etkisi de o kadar güçlüdür. – Marjinal tasarruf eğilimi ne kadar yüksekse, kazanılan her ilave birim gelirin daha büyük bir kısmı döngüsel akımdan dışarıya akar. – Çarpan= 1/1-mpc 16

17 Çarpan Etkisi: Örnek • Marjinal Tüketim Eğilimi’nin (c) 0.9 olduğunu varsayalım. • Bu ekonomide, 1 birimlik yatırımın (I), ulusal gelirde (Y) zaman içinde yaratacağı artışı hesaplayalım. • 1 birimlik yatırım ulusal geliri 1 birim arttırır. Ulusal gelirdeki 1 birim artışın tüketimi 0.9 birim arttırır. Tüketimdeki 0.9 birimlik artış, ulusal geliri 0.9 birim arttırır, bu da yine aynı şekilde tüketimi 0.81 birim arttırır. • Sonuçta, 1 birim yatırım artışının ulusal gelirde zaman içinde sebep olduğu artış miktarı; • M=1/1-c, yani 10 birimdir. 17


"Bölüm 20 Çıktı (Output) ve Toplam Talep (Aggregate demand) David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları