Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 6 Arz kararları nasıl alınır? David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 6 Arz kararları nasıl alınır? David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 6 Arz kararları nasıl alınır? David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward

2 Değişik firma biçimleri • Tek Satıcı – Kârdan ve zarardan sorumlu olan bireylerden oluşur • Ortaklık – İki veya daha fazla kişiye aittir. – Sorumluluk sınırlıdır. • Şirket – Mülkiyet hisse sahiplerine aittir. – Üretim ve ticaret için yasal izne ve hakka sahiptir. – Sınırlı sorumluluk sözkonusudur. – Kamuya açık şirketlerin hisseleri borsalarda alınıp satılabilir. 2

3 Birkaç Anahtar Kavram • Gelirler – Belirli zaman diliminde şirketin sattığı ürün ve hizmetlerden kazanılan miktar • Maliyetler – Ürün ve hizmetleri üretirken harcanan miktar • Kâr – Gelirin maliyeti aşan kısmı 3

4 Şirketin bilançosu • Varlıklar – Şirketin sahip olduğu tüm değerler • Yükümlülükler – Şirketin ödemekle yükümlü olduğu tüm borçlar • Bilanço – Belirli bir zamanda şirketin varlıklarının ve yükümlülüklerinin listelendiği kayıt. 4

5 Uluslararası Snark Şirketi Bilançosu 31 Aralık 2004 VARLIKLARYÜKÜMLÜLÜKLER Nakit40Borçlar90 Alacaklar70Mortgage150 Stoklar100Banka kredisi60 Fabrika binası 330 Toplam Yükümlülükler 300 Net Değer240 Toplam540Toplam540 5

6 Maliyetler ve İktisatçı • Muhasebe (faaliyet) Maliyetleri – Belirli dönem zarfında şirket tarafından yapılan harcamalar • Fırsat Maliyeti – Kaynakları (emek ve sermaye) en iyi alternatif alanlarda kullanmamış olmakla feda edilmiş olan parasal değer • İktisadi açıdan üretim maliyetleri yalnızca muhasebe maliyetlerinden ibaret değildir. – İktisatçılar maliyeti, fırsat maliyeti ile ölçerler. – Piyasanın insanların karar alma süreçlerini nasıl yönlendirdiğini anlamak için bir fırsat maliyeti muhasebe maliyetinden daha açıklayıcıdır. 6

7 Üretim kararının alınması • Firmalar bütün üretim düzeylerinde maliyetlerini minimize ederek kârlarını maksimize etmeye çalışırlar. • Kârlarının maksimize olduğu miktar kadar üretim yaparlar. • Marjinal maliyet (MC) üretim 1 birim arttığında toplam maliyette ortaya çıkan artıştır. • Marjinal gelir (MR) üretim 1 birim arttığında toplam gelirde ortaya çıkan artıştır. 7

8 Kârın maksimize olduğu nokta 8 Üretim miktarı Q1Q1 E MC, MR MC MR 0 MR > MC iken, üretimin artması kârı arttırır. MR < MC, üretimin azaltılması kârı arttırır. Dolayısıyla en kârlı üretim noktası, MR = MC olduğu Q 1 noktasıdır. • Firma, bu noktada değişken maliyetlerini karşılayabiliyorsa, üretim yapar, yoksa yapmaz

9 Maliyetler, Gelirler ve Üretim Miktarı ÜretimToplam maliyet Marjinal maliyet fiyatToplam Gelir Marjinal gelir 010--0- 1251521 23611204019 3448195717 4517187215 5598178513 669 10 1696 11 78112151059 9

10 Şirketler kâr maksimizasyonu ilkesine göre mi hareket ederler? • Büyük şirketler sahipleri tarafından idare edilmezler – Mülkiyet ve idare değişik kişilerin ellerinde bulunur • İdareciler farklı amaçlar gözetebilirler – örneğin ölçek, büyüme • Ancak kârını maksimize etmeyen şirketler diğerleri tarafından satın alınmaya karşı korunmasız kalırlar • Ya da idarecilere kârı maksimize edebilmeleri için teşvikler verilebilir. 10


"Bölüm 6 Arz kararları nasıl alınır? David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları