Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE YÖNETİMİ

2 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TEORİK TEMELLERİ Toplam Kalite Yönetimini açıklamaya geçmeden önce Kalite ve toplam kalite kavramlarını kısaca özetlemekte yarar görüyoruz. Kalite kavramının tanımlanması konusunda yönetim bilimi uzmanları arasında bir görüş birliğinin olduğunu söylemek güçtür. Kimi yönetim uzmanları “ ürün ve hizmette yanlışların olmaması” şeklinde ele alırken, kimi yönetim uzmanları kaliteyi “mal ve hizmette mükemmeliyet derecesi “ olarak tanımlamaktadırlar.

3 Öncelikle belirtelim ki, kalite denildiğinde genellikle “mal ve hizmet kalitesi” anlaşılmaktadır. Mal ve hizmet kalitesini ortaya çıkaran bir çok unsur bulunmaktadır.

4 Mal ve Hizmet Kalitesi esasen sonuçtur; Ve Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları ise şunlardır;

5 -Yönetim kalitesi, -İnsan kalitesi, -Sistem kalitesi, -Süreç kalitesi, -Donanım kalitesi Liderlik kalitesi,

6 Ünlü Japon Yönetim Bilimi Uzmanı Masaaki Imai’ nin şu sözleri konuyu çok güzel bir şekilde ortaya koymaktadır: “Kaliteden söz edildiğinde akla ilk gelen genellikle ürün kalitesi olmaktadır. Oysa bu doğru değildir… İşin üç yapı taşı vardır: DONANIM, UYGULAMA KURALLARI ve İNSAN. Kalite insanla başlar. Donanım ve uygulama kurallarından ise ancak insan doğru yere yerleştirildikten sonra söz edilebilir.”

7 Imai, benzer bir ifadeyi de kitabında kullanmaktadır; “Toplam kalite kontrolünde insan kalitesi her şeyden önce gelir. Toplam kalite kontrolü insana kaliteyi işlemek üzerine kuruludur. Çalışanlarına kaliteyi işleyebilen her Yönetim, kaliteli çalışma yolunu zaten yarılamıştır.” denilmektedir.

8 Kalitede İnsan faktörünün önemini vurguladıktan sonra; Mal ve Hizmet kalitesinin başlıca özelliklerini sıralarsak; Görüntü;Organizasyondaki fiziki araç ve gereçlerin, personel iletişim araçlarının görüntü açısından konumu, Güvenilirlik;Organizasyonun hizmeti, zamanında ve güvenilir bir şekilde yapabilme durumu

9 Yeterlilik; Hizmetlerin yapılmasında kaliteli eleman istihdam edilmesi, Nezaket; Personelin organizsazyon içinde nazik ve saygılı davranması, Kredibilite ; Organizasyonda istihdam edilen elemanların dürüstlüğü ve kredibilitesi, Güvenlik; Organizasyonda yapılan hizmetlere güvenin olması; üretilen mal ve hizmetlerde tehlike,risk ve şüphenin olmaması

10 Ulaşabilme; Hizmete ve Personele kolayca ulaşabilme durumu; İletişim; Kişilerin anlayacağı dilden konuşma ve onları dinleme durumu.

11 Mal ve Hizmet kalitesinin özelliklerini de kendi içerisinde iki gruba ayırmak mümkündür; Örneğin, dayanıklılık, görüntü, fonksiyonellik, değiştirilebilirlik, tamir edilebilirlik, saklanabilirlik, test edilebilirlik gibi özellikler mal kalitesinin özellikleridir.

12 Buna karşın, rahatlık, nezaket ve saygı gibi unsurlar hizmet kalitesinin özellikleridir. Bir hizmet işletmesi olarak kafe ya da restoranda kaliteyi belirleyen unsurlar içinde rahatlık, nezaket ve saygı gibi unsurlar çok daha dikkat çekicidir. Şüphesiz restoranda hizmet kalitesi kadar ürün kalitesi de önem taşır. Örneğin bir balık restoranında ısmarlanan balığın “ürün kalitesini” de gösteren özellikler tat, tazelik, temizlik gibi unsurlardır.

13 Toplam Kalite Yönetiminde “insan kalitesi” hedefini gerçekleştirmek için “insan kaynakları yönetimi” “performans yönetimi”, “motivasyon yönetimi“ ve “toplam katılım yönetimi” önem taşımaktadır.

14 BİR ORGANİZASYONDA DOĞRU İNSANLARIN DOĞRU İŞLERDE İSTİHDAM EDİLMESİ,

15 TAKDİR VE ÖDÜLLENDİRME İLE ÇALIŞANLARIN MOTİVE EDİLMESİ,

16 PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÖLÇME KONUSUNA ÖNEM VERİLMESİ,

17 EKİP ÇALIŞMASI VE DİĞER KATILIM TEKNİKLERİ İLE TÜM ÇALIŞANLARIN ORGANİZASYONDA AKTİF KATILIMCI DURUMA GETİRİLMESİ SON DERECE ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

18 TOPLAM KALİTE YÖNTEMİ, TÜM BU SAYDIĞIMIZ YÖNETİM TEKNİKLERİNİN UYGULANMASININ GEREKLİ OLDUĞUNU SAVUNAN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIDIR.”

19 Toplam Kalite Yönetiminin en önemli boyutlarından birisi de “vizyon yönetimidir.” Çünkü, vizyon olmaksızın bir hedefe ulaşmak mümkün değildir.

20 Toplam Kalite Yönetiminin bir diğer boyutu, “toplam ahlak yönetimi” dir. Kalite ile ahlak birbirinin tamamlayıcısıdır. Kalitenin olmadığı yerde ahlak, ahlakın olmadığı yerde de kaliteye ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle, organizasyonda ahlakın tüm boyutlarının ( liderlik ahlakı, yönetim ahlakı, insan ahlakı, sistem ahlakı, meslek ahlakı, çalışma ahlakı v.s.) tesis edilmesi önem taşımaktadır.

21 Toplam kalite, organizasyonda “sinerjizm” e önem veren bir yönetim anlayışıdır. Sinerjizm, dar anlamda tüm çalışanların yönetime katılımı; geniş anlamda ise organizasyonda insan, sistem,donanım v.s. unsurların bir arada bulunması anlamına gelmektedir. Toplam kalite yönetimi, açık iletişim, öneri sistemleri, problem çözme gibi konularda son derece önem taşımaktadır. Organizasyonda problemlerin en aza indirilmesi için çalışanların katılımı yoluyla kalite çemberleri ve öneri grupları genişletilmektedir.

22 PROBLEMLERİN VE HATALARIN DAHA ORTAYA ÇIKMADAN ÖNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

23 Toplam Kalite Yönetiminin uygulanmasında etkin liderlik son derece önem taşımaktadır. Kalite yönetiminde liderlik görev ve sorumluluğunu şu şekilde özetleyebiliriz ; TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE LİDERLİK

24 -Grup çalışmasına inanmalı ve bu yöndeki çabalar desteklenmelidir. -Problem-çözme konusunda kararlı olunmalı; problem çözme konusunda duygularla değil, bu konuda geliştirilmiş yöntemler kullanılarak hareket edilmelidir. -Önemli kararlar almadan önce çalışanlara danışılmalıdır. -Çalışanlar arasında saygı ve güven tesis edilmelidir.

25 -Organizasyonda müşteri üzerinde odaklanmış ve ona kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan bir misyon üstlenilmelidir. -Organizasyonda probleme neden olan yüzde 5 grup ile değil, bunun dışında kalan yüzde 95’ lik çalışma grubunun davranışı ve yöntemi ile ilgilenilmeli,çalışanların yüzde 5 ‘ inin geliştirilmesi için uygun ve adil kararlar alınmalı ve uygulanmalıdır.

26 - Çalışanları suçlamadan önce sistemleri geliştirmeli ve süreçleri analiz edilmelidir. -Güç odaklı karar alma uygulamasından kaçınılmalı; -Risk alma ve riske katlanma yaklaşımını geliştirerek yaratıcılık teşvik edilmeli.


"İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları