Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Organizasyon MODÜL 4. Isınma Sorusu 1 Laboratuvarda kalite yönetim sistemi kurulması planlanırken aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a)Karışıklığa yol.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Organizasyon MODÜL 4. Isınma Sorusu 1 Laboratuvarda kalite yönetim sistemi kurulması planlanırken aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a)Karışıklığa yol."— Sunum transkripti:

1 Organizasyon MODÜL 4

2 Isınma Sorusu 1 Laboratuvarda kalite yönetim sistemi kurulması planlanırken aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a)Karışıklığa yol açmamak açısından laboratuvar personelini ilk plan bittikten sonra bilgilendirme b)Bilgisayar tabanlı izleme sistemi kullanma c)Planın tüm aşamalarını hızlıca uygulamak için hazır olma d)Bütün 12 kalite bileşenini plana dahil etme

3 Isınma Sorusu 2 Kalite El Kitabı: a) Laboratuvar kalite politikalarını oluşturmalı b) Çıktısı alınmalı ve geniş bir alana dağıtılmalı c) Kalite sistemine taslak oluşturduğu için hiçbir zaman değiştirilmemeli d) Tüm test prosedürlerini içermeli

4 Öğrenim Hedefleri Bu oturumun sonunda katılımcılar: Kalite yönetim sistemi için gerekli organizasyon unsurlarını tanımlayabileceklerdir Yönetimin kalite sistemi içindeki görev ve sorumluluklarını tartışabileceklerdir Laboratuvar kalite yönetim sisteminin tasarlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli süreçleri açıklayabileceklerdir Kalite el kitabının amacını açıklayabileceklerdir

5 Kalite Yönetim Sistemi Personel Ekipman Satın alma ve stok yönetimi Süreç Kontrolü Doküman ve Kayıtlar Olay Yönetimi Değerlendirme Sürecin İyileştirilmesi Tesisler ve güvenlik Müşteri Hizmetleri Bilgi yönetimi Organizasyon

6 Esaslar 1. Yönetim, kalite yönetim sistemini mutlak desteklemelidir 2. Organizasyon yapısı kalite hedeflerine ulaşacak şekilde tasarlanmalıdır.

7 Uygulama Planlama Süreci İzleme: Sürdürme ve İyileştirme Liderlik, Yönetim Rolleri Organizasyon yapısıı

8 Liderlik  motivasyon ve vizyon sağlarken sorumlulukları da üstlenmeli  Personeli iyi performans için motive etmeli ve cesaretlendirmelidir

9 Yönetimin Sorumlulukları Kalite yönetim sisteminin kurulması uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi Çalışmaların yerine getirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması Politikaların, süreçlerin, programların, prosedürlerin ve talimatların dökümante edilmesi ve çalışanlara iletilmesi Kalite el kitabının oluşturulması

10 Yönetimin Taahhütü Sağlık Bakanlığı Mali Yönetim Personel Toplantıları Personel Toplantıları

11 Organizasyon Yapısı Laboratuvar iş akışı kapsamında tüm bölümlerin yeterliliğini sağlayacak bir çalışma yapısının kurulması Organizasyon şemasının oluşturulması Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi Bir kalite yöneticisinin belirlenmesi Yeterli kaynak dağıtımının yapılması

12 İş akışı HASTA Test seçimiNumune Alınması Numunelerin taşınması Analiz evresi Raporun oluşturulması Raporun İletilmesi Analiz Öncesi Evre Sonuçların yorumu Analiz sonrası evre

13 LABORATUVAR YÖNETİCİSİ LABORATUVAR SORUMLUSU ANALİST TEKNİSYE N KALİTE YÖNETİCİSİ BAŞ HEMŞİRE HASTANE YÖNETİCİSİ BAŞ HEMŞİRE HEMŞİRE

14 Kalite Yöneticisi ISO 15189 Madde 4.1.5.i Kalite yönetim sistemini yönetmek için gerekli yetki ve sorumluluğa sahip olmak Üst yönetime doğrudan ulaşmak ve rapor vermek

15 Kalite Yöneticisinin Sorumlulukları  Kalite yönetim sistemini izleme  Çalışanların kalite politika ve prosedürlerine uygun çalıştığından emin olma  Kayıtları düzenli şekilde gözden geçirme  Denetimleri koordine etme  Uygunsuzlukları inceleme  Üst yönetimi bilgilendirme

16 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması  Laboratuvarın yapısına göre yaklaşım gösterilmeli  Başlangıç noktası belirlenmeli  Tüm kalite bileşenleri dikkate alınmalı  Aşamalı şekilde uygulanmalı

17 Unutmayın!...  İletişim halinde ve şeffaf olun  Uygulanabilir bir zamanlama çizelgesi oluşturun  Ulaşılabilir ve gerçekçi hedefler tayin edin  Öncelikleri belirleyin, adım adım ilerleyin

18 Mevcut durum tespiti için yetersizlik analizi  Kalite yönetim sistemi kontrol listesini kullanarak yetersizlikleri saptayın  Görev listesi oluşturun  Düzeltmelere – En basitden başlayın – En büyük ölçüde olumlu etki yaratacak faktörü belirleyin* Yetersizlik Analizi

19 Yetersizlik Analizi Sık rastlanan sorunlar  Test istemi  Numune yönetimi  Yetersiz personel  Kalite kontrol  Analiz evresi  Sonuçların kayıt ve rapor edilmesi  Reaktif ve ekipman yönetimi

20 Kalite yönetim sistemi planı içeriği  neler yapılmalı  kim sorumlu olmalı  ne zaman (zaman çizelgesi)  ne kadar kaynak gerekli  değerlendirmeler Tüm personelin erişimine açık olmalıdır.

21 Planın Uygulaması  Bitirmeye odaklanın  Aşamalı uygulama için hazırlık yapın  Kaynakların hazır olduğundan emin olun  Gantt şemasını kullanın  Herkesin sorumluluklarını bildiğinden emin olun VEEEE…. BAŞLA

22 22

23 İzleme programının oluşturulması  Sorumlulukların belirlenmesi  Kalite göstergelerinin oluşturulması  İzleme için sistem kurulması  Denetimlerin yapılması  Yönetimin gözden geçirmesi

24 ÖZET Başarılı bir uygulama için gerekenler  Yönetimin inanması ve tam desteği  Kalite yönetim sisteminin gerekliliğinin anlaşılması  Her seviyedeki personelin katılımının sağlanması  Sürekli iyileştirmenin hedeflenmesi  Gerçekçi zaman çizelgesi oluşturulması ve uygulanması

25 Anahtar Mesajlar Kalite bilim değil, bir düşünme şeklidir. Bugün harcanan zaman yarın ödül olarak dönecektir: – Kalite sonuçları – Verimlilik – Profesyonel ve kişisel tatmin – Herkes tarafından tanınma

26 Kaliteden Kim Sorumludur? HERKES!

27 Kalite Yönetim Sistemi Personel Ekipman Satın alma ve stok yönetimi Süreç Kontrolü Doküman ve Kayıtlar Olay Yönetimi Değerlendirme Sürecin İyileştirilmesi Tesisler ve güvenlik Müşteri Hizmetleri Bilgi yönetimi Organizasyon Soru? Katkı?


"Organizasyon MODÜL 4. Isınma Sorusu 1 Laboratuvarda kalite yönetim sistemi kurulması planlanırken aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a)Karışıklığa yol." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları