Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Personel Kavramı  Personel Geliştirme ile İlgili Kavramlar  Yönetimde İnsan Faktörü  Yönetimde İş Gören ve İş Veren Tutumunu Etkileyen Faktörler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Personel Kavramı  Personel Geliştirme ile İlgili Kavramlar  Yönetimde İnsan Faktörü  Yönetimde İş Gören ve İş Veren Tutumunu Etkileyen Faktörler."— Sunum transkripti:

1

2  Personel Kavramı  Personel Geliştirme ile İlgili Kavramlar  Yönetimde İnsan Faktörü  Yönetimde İş Gören ve İş Veren Tutumunu Etkileyen Faktörler (İhtiyaçlar, Beklentiler..)  Yöneticilerin Motivasyon Araçları

3  Geleneksel yönetim biçimi meydana gelen yeniliklere uygun olarak değişim göstermiştir.  Örgütte çalışanların etkili yönetilme koşulları: _ Artan rekabet ortamı -Beşeri ilişkiler alanındaki gelişmeler -Nüfusun artması _ Eğitim ve ögretimin artması - Beklentilerin ve isteklerin değişmesi.

4  Klasik personel yönetim anlayışı yerini modern yönetim yaklaşımına bırakmıştır. (ilişkiler geliştirici ve iş birliğine dayalı, müşteri odaklı bir anlayış.)  Kurumlar arası rekabet; daha iyiyi yapabilme ve farkedilme.  İşletmeler için rekabet dar kalıbından çıkmış; yüksek üretim kalitesi, ürün çeşitlemesi, yükses ürün kalitesi,yaratıcılık ve pazarda hızlı hareket edebilme gibi yeni düşünceler üstüne yoğunlaşma.  işletmelerin artan rekabet ortamı sonucu ‘insan’ faktörü önemli bir değer kazanmıştır.

5  İnsan kaynakları,bireylerin ihtiyaçları, eğitim ve gelişmeleri üzerine insan odaklı bir anlayış benimsemektedir.  Birinci dünya savaşı sonrası insan’ın sosyal sistemin en önemli öğesi olduğu kabul görmüştür.  Bu gelişmeler sonucu; yeni yönetim anlayışı; insan ilişkileri üzerine durmuştur.

6 1. İhtiyaçlar  İhtiyaçlar önem derecesine göre: Fizyolojik ihtiyaçlar Korunma Sevgi Kendine değer verme Kendini gerçekleştirme  Kurumlar bu ihtiyaçları doyuracak şekilde düzenlendiğinde personel de uyumlu, huzurlu ve güvenli olacak böylece olumlu yönde katkı sağlayacak.

7 2.) İşle İlgili Beklentiler - İşe Başlama - İşin İş Görene Uyması ve İş Doyumu - İş Doyumsuzluğu - Ücret - Doyum - Moral - Çalışma Ortamı

8  Bilgi verme: İhtiyaç duyulan bilgilerin verilmesi.  Yöneticiye güven verme: Yöneticinin samimi olması ve iş görenin kendisini tanıma fırsatı vermesi.  Emrin verilişi:Emrin veriliş biçimi,emrin benimsetilmesi.  İstikrarlı disiplin: Disiplin cezadan çok, kuralları benimsetme.  Yönetime katılma: İşin planlanmasında iş görenin fikrini almak.

9  İletişim: ‘Bilgi ve anlayışın aktarılması,anlamın paylaşılması ve yöneticinin işlerini yönetmek için başkalarına ulaşma süreci.’  İletişim araçları:  -Dil  -Resimler  -Eylem  -Beden dili

10  Anlamlı bir iş: Yaptıkları işlerle gurur duymak.  Yüksek standartlar: Kaybedenlerle olmak istemezler.  Berrak bir amaç ve yön duygusu: Gizemli olayları yaşamak değil, kitaplarda okumak ister.  Dengeli karşılıklar: Çalışanlara doğru biçimde ilgi ve destekleyici davranışlar gösterilmeli.  Düz bir oyun alanı: Karşılıklı özen, adalet ve hak gözetme ifade eder.  Uzmanlık: İşlerinin uzmanı olmak ve öyle hissetmek.

11  Kötücül rekabeti ortadan kaldırmak: ‘İşletmenin farklı bölümleri veya yan kuruluşları aynı müşteri için kavga ederse kar oranı sıfır olacaktır.  Maddi ve manevi teşvikler  Açık iletişim: ‘ işgörenler neyin neden yapılması gerektiğini bilmeli.’  Geri besleme: ‘yapılan eleştiri olumlu olmalı.’  Yöneticinin davranışları: ‘personelin motivasyonunu olumlu etkilemeli.’

12  Kararlara katılım ve Sorumluluk Vermek: ‘ yönetici kararlarında personel dahil edilmeli ve sorumluluk verilmeli.’  Makul işe alma uygulamaları  Performans değerlendirmeleri yerine hedef belirleme oturumları: ‘Üç aylık veya yıllık hedef belirleme oturumları.’  Çalışanların güçlü yönlerine odaklanmak  Çalışmayı takdir etmek ve ödüllendirmek  Yükselme olanakları sağlamak  İşinin önemli olduğunu hissettirmek  Çalısanların şikayetini dikkate almak

13


" Personel Kavramı  Personel Geliştirme ile İlgili Kavramlar  Yönetimde İnsan Faktörü  Yönetimde İş Gören ve İş Veren Tutumunu Etkileyen Faktörler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları