Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SUNULAN HİZMET KALİTESİNİN ÇALIŞAN GRUBA ETKİSİ ZEYNEP ALPTEKİN GÖLCÜK ASKER HASTANESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SUNULAN HİZMET KALİTESİNİN ÇALIŞAN GRUBA ETKİSİ ZEYNEP ALPTEKİN GÖLCÜK ASKER HASTANESİ."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SUNULAN HİZMET KALİTESİNİN ÇALIŞAN GRUBA ETKİSİ ZEYNEP ALPTEKİN GÖLCÜK ASKER HASTANESİ

2 . KALİTE  Kalite, kullanıma uygunluktur. Dr. J. M. Juran  Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. TS-ISO 9000.  Kalite, ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir. Japon Sanayi Standartları Komitesi

3 . KALİTE  Kalite, belirli bir ürün ya da hizmetin, tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir. Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu EOQC  Kalite, bir ürün ya da hizmetin, belirli bir ihtiyacı karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerinin tümüdür. Amerika Kalite Kontrol Derneği.

4 Sağlık hizmetleri, sunumu, finansmanı, tedarik süreçleri ve paydaşları ile ayrı ayrı analiz edilmesi gereken çok boyutlu ve kapsamlı hizmetlerdir.. SAĞLIK HİZMETLERİ

5 Kalite göstergelerinden birisi olarak; Temelde toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetleri,  Beklenen kalitede  Beklenen zamanda  Mümkün olan en düşük maliyetle sunmayı amaçlamıştır.

6 Bu amaçla çalışan ve dinamik bir yapıya sahip olan sağlık sektörleri için:  Günümüzde tedavi hizmetlerinin sürekli artması  Hızla değişen teknoloji  Bunu takip eden, etkilenen, rekabet ortamı yaratan hizmet alan kesimle kalitenin başarılmasında büyük zorluklar karşımıza çıkmaktadır. SAĞLIKTA KALİTE

7 Sağlık sektöründe kalite çalışmaları bu zorluklarla ve hizmetin karakteristik özellikleri nedeni ile hizmet sektöründe yer alan diğer işletmelere göre daha farklı yaklaşımlar içerisinde sürdürülmektedir.

8 Sağlık sektörünün karakteristik özellikleri; Her hasta, farklı tanı ve tedavi özellikleri göstermektedir. Beklenen talep çoğu zaman doğru tahmin edilememektedir. Hastaneler talep değişikliğine kısa dönemde uyum sağlayamamaktadır. Hizmetin üretimi stoklanamamaktadır. Üretildiği anda tüketilmektedir.

9 Aşırı işbölümü ve uzmanlaşma, nitelikli personel artışı ile beraber işgücü maliyetlerindeki artışı da getirmektedir. Her hastaya uygulanan sağlık hizmetinin bileşiklik göstermesi hizmetin tanımlanmasını olanaksızlaştırmakta ve çıktıların standart olmasını engellemektedir.

10 Sağlık sektöründe sunulan ve var olan hizmetin kalitesinin, bu hizmeti alan ve özellikle çalışan gruba etkisini, bu hizmetten etkilenme düzeyini ve bu etkilenmenin çalışma ortamına yansımasını belirlemektir. ÇALIŞMANIN AMACI

11 ÖRNEKLEM

12 BULGULAR

13

14 ETKİLENME DÜZEYİ YÜKSEK FAKTÖRLER % Hastane ortamının gürültüsüz olması ve genel temizliği 81 Sağlık personelinin ilgi ve yakınlık göstermesi ve onlara güven duyabilmek 74 Hastane binasının ve hizmet veren salonların, donanım ve iletişim malzemelerinin görünümü 73 Doktora kolay ulaşabilmekten71 Doktorunuzla tıbbi tedavi sürecine birlikte karar verebilmek 65 Tetkik ve tedavinin doğru yapılmasına güven duyabilmek 63 Sağlık hizmeti hakkında bilgi veren kitap dergi ve broşürler 46 BULGULAR

15 ÇALIŞMA ORTAMINA YANSITILAN FAKTÖRLER %n Doktorların sizi dinlemek için ayırdığı zaman ve nezaketinden 13.34 Sağlık hizmetinin sunumunda sıra beklenmesinden 103 Muayene olabilmek için beklediğiniz süreden 103 Size değerli olduğunuzun hissettirilmesinden 6.62 BULGULAR

16

17

18

19

20 Stres sonucu ortaya çıkan olumsuz sonuçlar;  Kurumu şikayet etme,  Sağlık personelini şikayet etme,  Personele mobbing  Anksiyete,  Öfke,  Kriz yönetiminde başarısızlık,  İş konsantrasyonu  Performansında azalma olarak gözlenmiştir. SONUÇ

21 Sağlık hizmeti alanların tüm bu etkilenme düzeylerini dikkate alırsak doğru uzman ya da muhatap olmasa da sağlık görevlisini çözüm bulucu olarak gören/görmek isteyen hastanın dinlenmesi ve çözüm bulma yönünde arayış içine girilmesi önemli bir hizmet kalite unsuru olarak tespit edilmiştir. SONUÇ

22 Sağlık işletmeleri kurum olarak hasta beklentilerini doğru yöntemlerle (periyodik hasta memnuniyet anketleri) doğru saptaması durumunda bu yönde tüm çalışanlara verilecek eğitim ve değerlendirmelerle beklenen kalite algısını yükseltebilecek ve bu süreçte sağlık işletmesinin genel performansını artıracak adımlar oluşturabilecektir. SONUÇ

23 TEŞEKKÜRLER…


"SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SUNULAN HİZMET KALİTESİNİN ÇALIŞAN GRUBA ETKİSİ ZEYNEP ALPTEKİN GÖLCÜK ASKER HASTANESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları