Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve Bilgisayar Destekli Eğitim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve Bilgisayar Destekli Eğitim"— Sunum transkripti:

1 Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve Bilgisayar Destekli Eğitim

2 Proje Tabanlı Öğrenme.. Öğretim ve öğrenim modeli
Bir ya da daha fazla alanın temel kavramları ve prensipleri üzerine odaklı Problem çözme ve anlamlı aktiviteler Öğrenci özerk ve kurgulayıcı Sonuçta gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş ürün

3 Proje Tabanlı Öğrenme.. Yıl sonu ödevi ya da ödüllendirme metodu değil
Ders programı ve eğitim hedeflerine yönelik temel strateji ve felsefe Zenginleştirme değil temel yapı

4 3 Ögeden oluşur... Esnek bir yapısı olan bir örnek vak’a ya da diğer konularla bağlantılı bir problem/senaryo Öğrenci merkezli öğrenme Küçük gruplarda birlikte öğrenme

5 Uygulama Birimi Davet: Ders programı hedefleri: Görevler: Etkileşim:
Uygulama ortamları: Değerlendirme: Araçlar:

6 Geleneksel öğretimin (+), (-)
Daha az zamanda daha fazla “konu” kapsanır Ödev ve testlerle ölçme değerlendirme Alt düzeyde bilişsel aktivite ve süreçler “Öğrenilenin” uygulanması ve transferi zor Kendi kendine öğrenme, özerklik güdülenmez

7 Proje Tabanlı Öğrenme (+), (-)
Aktif katılımı güdülüyor Üst düzey bilişsel aktivite Birlikte öğrenme, kendi kendini yönetme Çok çeşitli araç ve kaynak kullanımı Ders + sosyal beceriler, hayat becerileri Ürünler ve öğrencinin evrimi

8 Proje Tabanlı Öğrenme (-)
Uzun sürede daha az ders konusu Okuryazarlık ve temel aritmetik becerileri ! Değerlendirme daha zor

9 Karşılaştırma!

10

11 Uygulamak için 4 neden.. İçerik Öğrenme stratejisi ve aktiviteler
Öğrenmenin biçimi ve ortamı Öğrenme hedefleri

12 İçerik .. Temel konular ve sorunlar
Hayatla bağlantılı, gerçekçi, “otantik” Parçalara ayrılmış değil bütünsel Yüzeysel değil derinlemesine Öğrenci için anlamlı ve kişisel Günlük hayattan..

13 Öğrenme stratejisi ve aktiviteler..
Davetkar, çekici, sorun çözmeye yönelik Basit ve yüzeysel problemler değil Karmaşık süreç ve beceriler, uygulama Gerçek hayatta uzmanlar gibi “Kurgulamacı” yöntemle daha kalıcı öğrenme “Derin işleme”

14 Öğrenme stratejisi ve aktiviteler..
Kendini farklı şekillerde ifade etme Çoklu zeka Öğrenme stili Rol değişimi ve evrimi Velilere geri bildirim

15 Öğrenmenin biçimi ve ortamı
Kendi öğrenme süreçlerini yöneterek birlikte öğrenme Sosyal ortamlarda birlikte çalışma Uzlaşma, sorumluluk alma, paylaşma Başkalarını ikna etme Doğru davranışı modelleme Teknoloji araçlarını etkin ve yaratıcı biçimde kullanma

16 Öğrenme hedefleri.. Grup süreç becerileri Hayat becerileri
Bilişsel süreç becerileri Kendi kendini yönetme becerileri Olumlu tutum geliştirme becerileri Olumlu yönelim ve motivasyon Kendinin farkındalık

17 Avantajlar

18 Öğretmenlerin seslendirdiği (+)
Öğrenci heyecanı artıyor Özerk öğrenci; sorumluluk, öz denetim Kamu nezdinde yarar değerlendirme ile ilintili, gerçekçi Zor öğrencileri içine çekiyor Başkalarının fikirlerine saygı Gerçek sorunların çözümüne ilgi

19 Öğrencilerin seslendirdiği (+)
Ne öğreneceğimizi seçebilmek Etkim ve yararım olabildiğini görmek Net bir hedefe yönelik öğrenme Ürünümüzü bekleyen var Yanlışlardan korkmamak, akıllı deneyler yapmak Herkesi kapsıyor, kimse dışarda kalmıyor Gerçek hayatta gerekli becerileri kullanmak

20 Farklı Yorumlar.. Sınıf düzeyine göre
Öğrencilerin Proje Tabanlı Model deneyimlerine göre Öğretmenin niyeti, hedefi, ve PTÖM deneyimi Okulun sahip olduğu kaynaklar Okulun PTÖM yorumu

21 Farklı Örnekler.. Öğrenilmiş becerilerin uygulanmasına yönelik
Çok küçük yaştaki öğrenciler için projeler Disiplinlerarası ve bütünleştirilmiş müfredat projeleri Sınıf duvarlarını aşan projeler: Teknoloji kullanımı Soru sorma becerileri Dinleme becerileri

22 Farklı Örnekler.. Ağırlıklı olarak tasarıma yönelik ve kurgulama projeleri

23 Öğretmenlere göre riskler..
Her konuda aynı düzeyde bilgili olmayabilirsiniz Açık uçlu problem çözümü korkutucu Veliler ve toplumdan gelebilecek tepki Müfredat programını kapsama gereği Öğrencilerin adaptasyon süreçleri

24 Öğretmenlere göre engeller..
Uzun hazırlık süreleri Kaynak kıtlığı Yönetici ve diğer öğretmenlerin desteği Müfredatı kapsama Temel beceriler ve sınavlara hazırlık Velileri aydınlatabilme Büyük sınıflar ve genç öğrenciler Değerlendirme zorlukları

25 PTÖM ve BDE Araştırmaya araç Bilgiye erişim
Kurgulama, tasarım, yeniden üretme, kendini ifade etme Deney yapabilme Sınıf duvarlarını aşarak..

26 Teşekkürler..


"Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve Bilgisayar Destekli Eğitim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları