Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlıklı ve Güvenli Tesisler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlıklı ve Güvenli Tesisler"— Sunum transkripti:

1 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

2 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
İngiliz Tesisleri Yönetimi Enstitüsü (BIFM) göre, tesis yönetiminin bir tanımı : Tesis içinde bir çok faaliyet ve alanların, insan ve çalışma ortamına olan etkisinin yönetimi ve entegrasyonu olarak ifade edilmektedir. Teknik Servis

3 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Tesis Yönetim Planı nedir ? Tesis Yönetim Planı, tesis yönetimi hizmetini daha iyi ve pro-aktif olarak tüm organizasyona ve paydaşlara sunulmasına yönelik süreçlerin tanımlanması ve planlanmasıdır.

4 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Bu Kapsamda ; Müşteri, çalışan, ziyaretçi ve çevre açısından güvenli ortamlar ve ideal çalışma koşulları sağlamak Tesisin ve organizasyonun fonksiyonlarında enerji kaynaklarının kesintisiz ve verimli bir şekilde sürekliliğinin sağlamak Bina işletmesinde bakım faliyetlerini düzenli yapmak, denetlemek, kayıt altına alarak, olası riskleri azaltmaya yönelik sistemleri kontrol altında tutmak

5 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Tesis Yönetim Planı : Tesisin Tanımlanması Yasal Zorunluluklar Enerji Kaynakların Sürekliliği Koruyucu Bakım Test ve Kontrol Planları Tehlikeli Madde Planı Yangın Güvenlik Planı Risk Değerlendirmesi

6 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Tesisin Tanımlanması : Tesisin konumu ve faaliyet alanı Tesisin inşai ve mimari yapısı Tesise ait bölüm ve mahallerin tanımlamalar Teknik altyapı ve ekipanlar

7 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Yasal Zorunluluklar : Yasa ve yönetmelikler gereği, faaliyet alanına göre tesisin, insan ve işletme güvenliği açısından tabii olduğu zorunlu test ve kontrollerin belirtilmesi ve tanımlanmasıdır.

8 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Yasal Zorunluluklar : Uygulama Örneği : Tesisin baca gazı analizinin Hava Kirliliği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlerin tanımlanması

9 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Yasal Zorunluluklar : Uygulama Örneği : Atık Su Deşarj Yönetmeliğine tabii ise kriterlerin belirlenmesi

10 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Enerji Kaynakların Sürekliliği: Bir tesisin varlığını oluşturan başlıca unsur enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar : Elektrik Su Gaz Bu kaynakların olağandışı durumlarda sürekliliğin sağlanmasına yönelik alternatif kaynak önlemlerin tanımlanması gerekmektedir.

11 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Enerji Kaynakların Sürekliliği: Elektrik Enerjisinin Sürekliliği

12 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Enerji Kaynakların Sürekliliği: Suyun Sürekliliği

13 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Koruyucu Bakım Test ve Kontrol Planları : Bakım planı ve yöntemimi, tesisin hayati unsurlarını oluşturan su, elektrik, doğlaz, havalandırma sistemlerini oluşturan cihaz ve ekipmanların, kesintisiz ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamasını amaçlamaktadır.

14 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Sistemlerin performanslarını, güvenirliliklerini, düzenli ve verimli, arızayı önleyecek şekilde emniyetli çalışmasını en üst düzeyde tutmak ve işletme kayıplarını en aza indirilmesi hedeflenmektedir. İnsan hayatı, mal ve işletme açısından sistemlerin bakımları, tesisin teknik ekibi, tedarikçi firma bünyesinde bakım sözleşmeli ve yasa gereği zorunlu olarak dışardan alınması gerekn hizmetler olarak üç ana başlık altında toplamak ümkündür.

15 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Koruyucu Bakım Test ve Kontrol Planları :

16 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Koruyucu Bakım Test ve Kontrol Planları :

17 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Tehlikeli Madde Planı : Tesisde kullanılan tehlikeli maddelerin kontrol altına alınarak olumsuz etkilerinden çevre ve çalışanların korunması amacıyla oluşturulması gereken bir plandır. Bu kapsamda tehlikeli maddelerin envanteri, taşınması, depolanması, kullanımı ve atıkların kontrolü ve bertaraf edilmesi ile ilgili uygulamaları tarif etmektedir.

18 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Tehlikeli Madde Planı : Tehlikeli Maddeler, kullanılan maddenin adı, sınıfı (kimyasal, tıbbi ve infekte atık, kemoterapik, radyoaktif, tehlikeli gaz ve buhar, diğer), yoğunluklu olarak kullanıldığı bölüm, risk derecesi ve maruz kalındığında yapılması gerekenler, depolama koşulları, kullanılması gereken koruyucu ekipman bilgisini kapsayacak şekilde “Tehlikeli Maddeler Listesi” oluşturulmalıdır.

19 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler

20 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler

21 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler

22 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Tehlikeli Madde Planı : Kullanılan tüm kimyasalların MSDS formları olmalı ve bu maddeleri kullanan tüm çalışanların ulaşabildiği bir yerde saklanmalıdır.

23 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Yangın Güvenlik Planı

24 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Risk Değerlendirmesi: Sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları yada çevrede var olan olan tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların tümüdür.

25 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
RİSK ANALİZİ PROAKTİF ÖNLEMLER REAKTİF ÖNLEMLER Kontrol Kaybı OLASI SONUÇ TEHLİKE

26 Risk Değerlendirmesi:
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler Risk Değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi beş temel adımdan oluşmaktadır : 1.Tehlikeleri belirlemek 2.Riskleri Değerlendirilmek 3.Önlemleri Belirlenmek 4.Tedbirleri Uygulamak 5.İzlemek ve Tekrar Etmek

27 Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Risk Değerlendirmesi:

28 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Teşekkürler M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı


"Sağlıklı ve Güvenli Tesisler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları