Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. M. Erdal GÜZELDEMİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. M. Erdal GÜZELDEMİR."— Sunum transkripti:

1 1 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. M. Erdal GÜZELDEMİR

2 2 “Qualites” Kalite “Qualis “ 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

3 3 Kalite Kurumun hizmet verdiği kesimin stratejik ihtiyaçlarını ve isteklerini belirleyerek, müşterinin beklentilerini ve isteklerini sürekli karşılayacak şekilde ürün veya hizmet üretme, onlara uygun ürün veya hizmet sunumuna odaklanan bir felsefe ve süreçtir. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

4 4 Kalite Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır. TS 9005(ISO 8402) Kullanıma uygunluktur.Temeldir. Dr. J.M. Juran Şartlara uygunluktur. P.B. Crosby İhtiyaçların karşılanabilme oranıdır. Müşteri memnuniyetidir. İstenen; ilk defada, zamanında ve her defasında uymaktır. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

5 5 Kalite Sağlık hizmetleri sisteminin çeşitli öğelerinin, standartlara uygunluk ya da mükemmellik derecesidir. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

6 6 Kalite “Rekabet” Unsurları 1960 Üretim, 1970 Maliyet, 1980 Kalite, 1990 Hızlılık 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

7 7 Kalitede Aşamalar Kalite Güvencesi, Ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri karşılamak maksadıyla, yeterli güveni sağlaması için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

8 8 Kalitede Aşamalar Kalite Güvencesi Kalite Kontrolü Kalite isteklerini sağlamak için faaliyetlerin standardı karşılayıp karşılamadığının araştırılması için kullanılan uygulama teknikleri ve faaliyetleridir. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

9 9 Kalitede Aşamalar Kalite Güvencesi Kalite Kontrolü Kalite Yönetimi Genel yönetim fonksiyonunun kalite politikasını saptayan ve uygulayan bölümüdür. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

10 10 Kalitede Aşamalar Kalite Güvencesi Kalite Kontrolü Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi “TKY” Yönetim ve tüm çalışanların katılımı ile müşteri isteklerinin tatmin edilmesidir 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

11 11 TKY FELSEFESİNİ OLUŞTURAN TEMEL PRENSİPLER Ekip çalışması; Ekip çalışması; TKY ekip çalışmasını ön plana alır. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

12 12 TKY FELSEFESİNİ OLUŞTURAN TEMEL PRENSİPLER Ekip çalışması, Ekip çalışması, Süreçlerin yönetimi; üretim sürecinde ürün yanında veri de üretilir.Bu veriler kullanılarak sürecin daha iyi yönetilmesi olanaklı olur. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

13 13 TKY FELSEFESİNİ OLUŞTURAN TEMEL PRENSİPLER Ekip çalışması, Ekip çalışması, Süreçlerin yönetimi, Süreçlerin yönetimi, Sistem düşüncesi; her çalışanın, kuruluşun amaç ve hedeflerini bilmesi, ekip arkadaşlarının beklentilerini anlaması ve kendi çalışmasını bu doğrultuda düzenlemesi gerekir. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

14 14 TKY FELSEFESİNİ OLUŞTURAN TEMEL PRENSİPLER Ekip çalışması, Ekip çalışması, Süreçlerin yönetimi, Süreçlerin yönetimi, Sistem düşüncesi, Sistem düşüncesi, Kurumsal veri/bilgilere dayalı karar alma; TKY’de karar süreci üretimde sağlanan verilerin analizi ile elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

15 15 TKY FELSEFESİNİ OLUŞTURAN TEMEL PRENSİPLER Ekip çalışması, Ekip çalışması, Süreçlerin yönetimi, Süreçlerin yönetimi, Sistem düşüncesi, Sistem düşüncesi, Kurumsal veri/bilgilere dayalı karar alma, Kurumsal veri/bilgilere dayalı karar alma, Lider yöneticilik Lider yöneticilik TKY’de liderlik, ortak kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde çalışanların motive edilme fonksiyonudur. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

16 16 TKY FELSEFESİNİ OLUŞTURAN TEMEL PRENSİPLER Ekip çalışması, Ekip çalışması, Süreçlerin yönetimi, Süreçlerin yönetimi, Sistem düşüncesi, Sistem düşüncesi, Kurumsal veri/bilgilere dayalı karar alma, Kurumsal veri/bilgilere dayalı karar alma, Lider yöneticilik Lider yöneticilik Müşteri odaklı olarak kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesi Müşteri odaklı olarak kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesi 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

17 17 TKY Sisteminin uygun ve uygulanabilir bir tasarım olmasının ön koşulu, tasarlanan sistemin yönetimin “içine sinmesi”dir. TKY FELSEFESİNİ OLUŞTURAN TEMEL PRENSİPLER 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

18 18 TKY Sisteminin uygun ve uygulanabilir bir tasarım olmasının ön koşulu, tasarlanan sistemin yönetiminin “içine sinmesi”dir. Tasarımcı, yönetici ve ilgililer, görüş birliği sağlamaya yönelik çalışmalar yapmalıdır. TKY FELSEFESİNİ OLUŞTURAN TEMEL PRENSİPLER 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

19 19 KALİTE SAĞLAMA YAKLAŞIMLARI ÖNLEYİCİ SİSTEM YAKLAŞIMI Hatalar ortaya çıkmadan önlemeye çalışıldığından kalitede gelişme ve iyileşme sağlanmakta ve sonuçta pazara girme süreci daha hızlı olmaktadır. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

20 20 KALİTE SAĞLAMA YAKLAŞIMLARI ÖNLEYİCİ SİSTEM YAKLAŞIMI DÜZELTİCİ SİSTEM YAKLAŞIMI Hatayı ortadan kaldırmak için müşteri şikayetinin analizi ve hatanın yakalanması beklendiğinden daha yavaş tepki verir. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

21 21 KALİTE SAĞLAMA YAKLAŞIMLARI ÖNLEYİCİ SİSTEM YAKLAŞIMI DÜZELTİCİ SİSTEM YAKLAŞIMI KALİTE VE VERİMLİLİK Kaliteli ve daha verimli üretim ancak standardizasyon ve sürekli kaynak iyileştirilmesi (makine, teçhizat, insan vd.) ile mümkün olabilir. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

22 22 KALİTE SAĞLAMA YAKLAŞIMLARI 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

23 23 KALİTE SAĞLAMA YAKLAŞIMLARI Stratejimiz; Hata kaynaklarını ortadan kaldırmak suretiyle daha verimli ve kaliteli üretim olmalıdır. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

24 24 KALİTE YÖNETİMİNDE STRATEJİ Görev, yetki ve sorumluluklar açık Görev, yetki ve sorumluluklar açık Müşteri isteklerinin saptanması, Müşteri isteklerinin saptanması, Müşteriden geri besleme, pazar araştırmaları, Müşteriden geri besleme, pazar araştırmaları, Çalışanların eğitimi, Çalışanların eğitimi, Çalışanların TS-EN- ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine katılımını sağlamak, Çalışanların TS-EN- ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine katılımını sağlamak, Kalite Güvence Sisteminin kanallarının saptanması, Kalite Güvence Sisteminin kanallarının saptanması, Kaynakların ve proseslerin sürekli iyileştirilmesi. Kaynakların ve proseslerin sürekli iyileştirilmesi. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya

25 25 GATA Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD “YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ” 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya


"1 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Mayıs 2006 Antalya KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. M. Erdal GÜZELDEMİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları