Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU: Verimlilik nedir? Verimlilik hesabı nasıl yapılır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU: Verimlilik nedir? Verimlilik hesabı nasıl yapılır?"— Sunum transkripti:

1 KONU: Verimlilik nedir? Verimlilik hesabı nasıl yapılır? Verimlilik hesabının işletme açısından önemi nedir?

2 Verimlilik nedir? Genel anlamıyla verimlilik,üretim sürecinde kullanılan girdiler ve bu sürecin sonunda çıktılar arasındaki ilişkiyi ifade eder Verimlilik geniş ve dar anlamda olmak üzere iki biçimde tanımlanır. GENİŞ anlamda verimlilik, ekonomik amaçlara ulaşmada araçların duyarlılık ve etkinliğin soyut bir kavram olarak tanımlanmaktadır.

3 DAR anlamda ise, hizmetler (çıktılar) ile kaynaklar (girdiler) arasındaki ilişki”dir.
ÇIKTILAR SÜREÇ

4 Kaliteli Mal ya da Hizmet TÜKETİCİDEN ALINAN GERİ BİLDİRİM
Verimlilik Nedir? DÖNÜŞÜM SÜRECİ GİRDİLER İşgücü Hammadde ve Malzeme Enerji Satın Alınan Mal ve Hizmet Sermaye Bilgi ÇIKTILAR Kaliteli Mal ya da Hizmet İŞLEV TÜKETİCİDEN ALINAN GERİ BİLDİRİM

5 Verimlilik Nedir ? Ne değildir ?
Çalışma performansı ve çalışma koşullarının geliştirilmesidir Çalışanları yormak ve onları çok çalıştırmak değildir Nitel ve nicel üretimin kullanılan kaynaklara oranıdır Üretim miktarını ölçen bir ölçüt değildir Kâr planlamasında yararlı bir faktördür. Girdi faktörleri sabit , tutularak verimlilik artırılırsa , gelir artar Kârlılık göstergesi değildir. Bazı durumlarda verimliliği düşük projeler de kârlı olabilir Niteliği geliştiren araçlardan biridir Kalite ile aynı şey değildir. Verimlilikteki bir artış daha iyi kaliteyi garantilemez

6 Verimlilik iki gruba ayrılır:
Kısmi verimlilik: Toplam üretim miktarının işgücü,hammadde makine ve donatım gibi üretim faktörlerine oranına denir. Toplam faktör verimliliği: Toplam üretimin üretimde kullanılan tüm faktörlere bölünmesiyle elde edilir

7 Toplam faktör verimliliği 4 çesittir :
İşgücü:üretim miktarı\işgücü mik Makine:üretim miktarı\makina –saat Malzeme:üretim miktarı\malzeme miktarı Sermaye:üretim değeri \üretimde kullanılan sermaye

8 Verimlilik hesabı nasıl yapılır:
Verimlilik bir mamül miktarının bu mamülü üretmek için kullanılan faktörlerin toplamına oranıdır. Verimliliğin genel formülü:

9 VERİMLİLİK DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE HESAPLANIR:
KISMİ VERİMLİLİK ÇIKTI/TEK BİR GİRDİ ÇIKTI /İŞ GÜCÜ ÇOKLU FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ÇIKTI/BİRDEN FAZLA GİRDİ ÇIKTI/İŞGÜCÜ-MAKİNE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ÇIKTI/TÜM GİRDİLER ÇIKTI/İŞGÜCÜ+ MAKİNE+SERMAYE+HAMMADDE+ENERJİ

10 VERİMLİLİĞİN İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ
İşletmenin genel performansını ölçmek Performansı işletme birimleri düzeyinde kontrol etmek ve geliştirmek   Üretim kapasitesi , çıktı tahmini , kaynak gereksinimi ve maliyet tahminlerinin bütçe amaçlarına uygun olarak yapılabilmesini sağlamak Çalışma yaşamını iyileştirmek.

11 Verimliliğin isletmeye sağladığı faydalar:
q     İşin basitleştirilmesi q     İş kazalarının en aza indirilmesi q     Üretim ve kalitenin artırılması q     Zaman , insan gücü ve enerji tasarrufu q     İşyeri makine parkı düzenlemesi ile taşıma ve operasyon zamanlarının azaltılması q  Malzeme akışının uygun zaman ve uygun miktarda sağlanması, personel gereksiniminin doğru biçimde belirlenmesi q     Çalışanların yaratıcılık gücünden yararlanma q  Organizasyon ve reorganizasyon çalışmaları ile işletmede bilgi akışının hızlandırılması ve hızlı karar alınması q      Maliyetin düşürülmesi.

12 VERİMLİLİK ÇOK ÇALIŞMAK DEĞİL ETKİLİ ÇALIŞMAKTIR.

13 KAYNAKÇA www.ekodialog.com www.isletmebiz.com www.uretimyonetimi.org
Üretim yönetimi Hazırlayanlar:BÜKE DOĞAN BAHADIR KÖLE


"KONU: Verimlilik nedir? Verimlilik hesabı nasıl yapılır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları