Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇERİK GİRİŞ DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇERİK GİRİŞ DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim"— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI 2008-2012 STRATEJİK PLANLAMASI

2 İÇERİK GİRİŞ DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim
Yasal Yükümlülükler ile Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi Paydaş Analizi (Hedef Kitlesi) Kuruluş İçi Analiz (SWOT) GELECEĞE BAKIŞ Misyon Vizyon Temel Değerler Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler

3 GİRİŞ Bu metinde anabilim dalımızın geçmişi, şimdiki durumumuz, yapmak istediklerimiz, vizyonumuz, misyonumuz, amaçlarımız ve değerlerimiz, amaçlarımıza ulaşmak için yapmamız gerekenler, amaçlarımıza ulaşma göstergelerimiz, stratejik planlama sürecimiz için sırasıyla tanımlanmıştır.

4 DURUM ANALİZİ a. Tarihsel Gelişim
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, tarihinde E. Arzu Kanık’ın yardımcı doçent olarak göreve başlamasıyla kurulmuştur. Halen Anabilim Dalımız 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi ve 1 yüksek lisans öğrencisi ile çalışmalarını yürütmektedir. Anabilim Dalımızda Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak; Eylül 2000 döneminden itibaren Yüksek Lisans, Şubat 2004 döneminden itibaren Doktora programı açılmıştır Güz Yarıyılı itibariyle 2’si özel öğrenci olmak üzere 5 öğrencimiz doktora ve yine 1’i özel öğrenci olmak üzere 3 öğrencimiz de yüksek lisans eğitimine devam etmektedirler.

5 DURUM ANALİZİ AKADEMİK PERSONEL Anabilim Dalı Başkanı:
Doç. Dr. E. Arzu KANIK Öğretim Elemanları: Yrd. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN Öğr. Gör. Tufan MENGİ Öğr. Gör. Semra ERDOĞAN Arş. Gör. Seval KUL Arş. Gör. İlter HELVACI Arş. Gör. Mehmet Ali SUNGUR

6 DURUM ANALİZİ b. Yasal Yükümlülükler ile Mevzuat Analizi
Anabilim Dalımızın çalışma prensipleri, 2547 ve 657 sayılı yasalara göre belirlenmiştir. Bu yasaların yanında, Üniversite ve Fakülte Kurullarının kararları doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma hizmetleri verilmektedir.

7 DURUM ANALİZİ c. Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi
Anabilim Dalımız lisans eğitim-öğretiminde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıfında Bilgisayar ve Biyoistatistik, Eczacılık Fakültesi 1. sınıfında, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 4. sınıfında, Su Ürünleri Fakültesi 1. ve 2. sınıflarında ve Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri 3. sınıflarında Biyoistatistik, Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü 3. sınıfında Ebelikte Araştırma Yöntemleri, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3. sınıfında Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2. sınıfında İstatistiki Metotlar derslerini vermektedir. Ayrıca, Anabilim Dalımızda Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır.

8 DURUM ANALİZİ c. Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi (Devamı) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde bulunan 40 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuarında anabilim dalımız tarafından verilen lisans ve yüksek lisans derslerinin uygulamaları yürütülmektedir. Ayrıca her yıl Haziran ayında 3 hafta süreyle asistan eğitimi yapılmaktadır. Anabilim dalımız tarafından Üniversitemizde sağlık bilimleri alanında yürütülen bilimsel araştırmalara ve tezlere ücretsiz olarak Biyoistatistik danışmanlığı verilmektedir. Anabilim Dalımızın kuruluşundan bu yana öğretim üyelerimizin SCI kapsamına giren 85 yayını bulunmaktadır ve ayrıca 4 BAP projesinde görev almışlardır.

9 DURUM ANALİZİ d. Paydaş Analizi (Hedef Kitlesi)
Anabilim Dalımız, Üniversitemizin Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü’ne bağlıdır. Bu bölümlerde yönetici konumunda olan kişiler, anabilim dalımızın hem stratejik hem de temel ortağı konumunda olabilmektedir. Paydaşlarımız içinde anabilim dalımızın akademik ve idari personeli çalışanlarımızı; Üniversitemize bağlı tüm fakülteleri kapsayacak şekilde eğitim ve öğretim verdiğimiz lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz ile araştırma yapan öğretim elemanları da hizmet alan kitleyi oluşturmaktadır. Tübitak, TÜBA, diğer üniversiteler ve araştırma kurumları, üniversitemize bağlı sağlık bilimleri enstitüsü, fakülteler, onlara bağlı bölüm ve anabilim dalları stratejik/temel ortağımız konumunda olabilmektedir.

10 DURUM ANALİZİ e. Kuruluş İçi Analiz (SWOT) Güçlü Yönlerimiz:
Teknolojik imkanlardan yararlanarak dersler ve uygulamaları yürütecek altyapının bulunması Öğrencilere birebir uygulama imkanı sunarak eğitim-öğretimi interaktif şekilde yürütmek Ulusal ve uluslararası düzeydeki diğer üniversitelerden de ders alınmasıyla lisansüstü eğitime önem vermek Eğitimi sürekli olarak geliştirmeye yönelik azim ve kararlılığımız Anabilim Dalımızla ilgili güncel bilginin belirli zaman aralıklarında yapılan bilimsel toplantılar ve seminerlerle geliştirilmesi

11 DURUM ANALİZİ Güçlü Yönlerimiz (Devamı)
Çağdaş ve güncel bilgi birikimine sahip akademik personele ulaşmış olmak Üniversitemizin ve fakültemizin diğer bölümleriyle ortak çalışmalar ve projelerde yer alıyor olmak Yönetim düzenimiz içinde, insanların birbirine saygı duyuyor olması, uyumlu, bilgi paylaşımı ve yardımlaşmanın olduğu bir çalışma ortamının bulunması Gelişmeye ve işbirliğine açık ve güncel teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilenen bir alanda çalışıyor olmak Kütüphane bilgilerine on-line ulaşabilmek

12 DURUM ANALİZİ e. Kuruluş İçi Analiz (SWOT) Zayıf Yönlerimiz:
İdari ve yardımcı personelin az sayıda olması nedeniyle akademik personelin onların görevlerini de yapması ve kendi görevlerine ayıracak zamanının azalması Yurtiçi ve yurtdışı kongrelere katılımın maddi olarak desteklenememesi Akademik personelin eğitimlerine uygun görevlere atanmasında yaşanan sıkıntılar ve kadro sorunları Araştırma bütçelerinde gerçekleşen kısıtlamalar

13 DURUM ANALİZİ e. Kuruluş İçi Analiz (SWOT) Fırsatlarımız:
Kurumsallaşmış, Türkiye’de kısa sürede pek çok konuda üst sıralara gelmiş bir üniversitede ve tıp fakültesi bünyesinde bir anabilim dalı olmak Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin çok sayıda proje için kaynak oluşturuyor olması Bilimsel projeleri destekleyen TÜBİTAK, DPT ve Çerçeve programlarının varlığı Yurt dışı staj, eğitim ve araştırma olanaklarının bulunması Şehrin ekonomik kaynaklarının var olan tek üniversiteye aktarılma olasılığı

14 DURUM ANALİZİ e. Kuruluş İçi Analiz (SWOT) Tehditlerimiz:
Tedarikçilerin zamanında mal vermemesi ve bunun denetlenememesi Ülke genelinde bir temel bilim politikasının bulunmaması Akademik personelin ekonomik durumunun zayıflığı Artan öğrenci sayısıyla birlikte yetersiz kalan fiziki imkanlar Bilimsel çalışmaların desteklenmesinde yaşanan sıkıntılar

15 GELECEĞE BAKIŞ a. Misyon
Misyonumuz, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda güncel bilgi ve teknoloji kullanarak, modern, yaratıcı, üretici ve pozitif düşünen, katılımcı, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanabilecek, etik değerlere sahip bireyler yetiştirmek; kaliteden ödün vermeden, klinik tanı ve tedaviye destek vererek, yaşamın her alanında kalıcı çözümler üreten, araştırmalarla evrensel bilime katkıda bulunan bir Anabilim Dalı olmaktır.

16 GELECEĞE BAKIŞ b. Vizyon
Vizyonumuz, ulusal ve uluslar arası düzeyde Biyoistatistik bilim alanında, çağdaş teknolojiyi kullanan, ürettiği eğitim-öğretim ve araştırma ürünleriyle bilimsel gelişime destek olan, bilgiyi paylaşan, katılımcı ve referans bir anabilim dalı olmaktır.

17 GELECEĞE BAKIŞ c. Temel Değerler Adalet ve tarafsızlık Şeffaflık
Objektif karar verebilme Yaratıcılık ve yenilikçilik Liderlik ve işbirliğine açık olma Takım olma bilinci ve katılımcılık Bilgiyi paylaşmak Hoşgörülü, alçak gönüllü ve saygılı olmak Sürekli eğitim-öğretime açık olmak

18 GELECEĞE BAKIŞ c. Temel Değerler (Devamı)
Toplumsal sorumluluk ve hesap verebilirlik Etik değerlere bağlılık İdealistlik ve kuruma bağlılık bilinci Saygılı olmak Estetik duyarlılık Çevre bilinci Akademik seçkinlik ve özgünlük Demokratik çalışma ortamı

19 GELECEĞE BAKIŞ d. Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler
Amaç 1: Çağdaş eğitim ve öğretim düzeyini sürdürmek ve uluslararası düzeyde bilim insanı yetiştirmek için lisans ve lisansüstü eğitim programlarının güncelleştirilmesi Hedefler: Lisans ve Lisansüstü eğitim programlarında verilen derslerin güncelleştirilmesine ağırlık verilmesi ve interaktif bir eğitimin benimsenmesi Lisans ve Lisansüstü eğitiminde verilen derslerde beceriye yönelik uygulamalara ağırlık verilmesi Strateji: eğitim-öğretim yılında başlamak, 2012’de sonlandırmak

20 GELECEĞE BAKIŞ d. Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler (Devamı)
Amaç 2: Kaliteli eğitim ve araştırma için uygun mekan edinilmesi Hedefler: Yenişehir Kampusu içinde yapılacak olan yeni binada geniş bir mekanın ayarlanması Yeni Tıp Fakültesi Hastanesi inşaat projesinde amaçlarımız doğrultusunda yer almak Strateji: 2012 yılına kadar bu hedeflere ulaşmak

21 GELECEĞE BAKIŞ d. Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler (Devamı)
Amaç 3: Yayın sayısını geliştirmek Hedefler: Yürütülen araştırma sonuçlarını her yıl SCI kapsamındaki dergilerde yayınlatmak. Strateji: 2010 yılında hedefe ulaşmak


"İÇERİK GİRİŞ DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları