Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 2006-2011 Stratejik Planlaması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 2006-2011 Stratejik Planlaması."— Sunum transkripti:

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 2006-2011 Stratejik Planlaması

2 İÇERİK  DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi Paydaş Analizi ( Hedef Kitlesi) Kuruluş İçi Analiz

3 GELECEĞE BAKIŞ  Misyon  Vizyon  Temel Değerler  Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler

4 DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim:  Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Dr. Gürbüz POLAT’ın Ağustos 1998’de yardımcı doçent olarak göreve başlaması ile kurulmuştur. Biyokimya Laboratuarı 14 Mart 1999 tarihinde hizmete girmiştir. Anabilim Dalımızda halen 1 profesör, 4 doçent ve 1 yardımcı doçent görev yapmaktır. 8 TUS, 4 Doktora ve 1 Yüksek Lisans öğrencimiz mevcuttur ve bugüne kadar 4 uzman ve 6 Yüksek Lisans öğrencisi mezun edilmiştir. Anabilim Dalımızda 6 sı lisans 22 si lise mezunu personel görev yapmaktadır.

5 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Anabilim Dalımızın çalışma usulleri ve hizmetleri,2547 ve 657 sayılı yasalar çerçevesinde yürütülmektedir.Yukarıdaki yasaların dışında Üniversite ve Fakülte Kurullarının yönlendirmesi ile eğitim- öğretim,araştırma ve sağlık hizmeti verilmektedir.

6 Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi  Halen Anabilim Dalımızın Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 2 ve Yenişehir kampüsünde 1 adet olmak üzere üç farklı laboratuarı mevcuttur. Bu laboratuarlarda 220 farklı test ve yılda yaklaşık 2 milyon analiz yapılabilmektedir.

7 Bu Hizmetler  Otoanalizörler  Flow Cytometry  Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi  Reat Time PCR  ELİSA Sistemi  Elektroforez Sistemleri  Doku tiplendirmesine ait Sistemler  Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi  UV Visible Spektrofotometre  Masa üstü ve soğutmalı santrifüjler  Homojenizatör, pH metre, benmari ve benzeri Laboratuar sistemleri kullanılarak verilmektedir.

8 Eğitim-Öğretim  Laboratuarlarda aynı zamanda araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetleri de sürdürülmektedir. Anabilim Dalımız öğretim üyeleri, MEÜ Tıp Fakültesi 1.,2. ve 3. sınıflarında Biyokimya ve Klinik Biyokimya derslerini, Eczacılık Fakültesi II. Sınıfında Klinik Biyokimya ve Hemşirelik Yüksek Okuluna Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermektedir.

9 Lisans Üstü Eğitim-Öğretim  Bik 501 Organik Kimya Ve Biyokimya, Bik 502 Temel Biyokimya I, Bik 503 Temel Biyokimya II, Bik 504 Biyolojik Membranların Biyokimyası, Bik 505 Nükleik Asit Biyokimyası, Bik 506 Moleküler Teknikler, Bik 507 Lipid Biyokimyası, Bik 508 Karbonhidrat Biyokimyası, Bik 509 Protein Biyokimyası, Bik 510 Endokrin Seistemleri, Bik 511 Klinik Biyokimya, Bik 512 Organ İşlevleri Ve Biyokimyası, Bik 513 Kanser Kimyası, Bik 514 Kan Biyokimyası, Bik 515 Pediatrik, Gebelik Ve Yaşlılık Biyokimyası, Bik 516 Spor Biyokimyası, Bik 517 Instrumental Analiz, Bik 518 Laboratuvar Teknik Ve Metodlar I, Bik 519 Laboratuvar Teknik Ve Metodlarları, Bik 520 Enzimler Ve Enzim Kinetiği, Bik 521 İleri Biyokimya, Bik 614 Kan Biyokimyas,Bik 522 Seminer, Bik 600 Uzmanlık Alan Dersi, Bik 624 Seminer derslerini vermektedir.

10  Anabilim Dalımız öğretim elemanları kuruluştan bu yana SCI kapsamına giren 210 eser yayınlamıştır, ayrıca 4 DPT ve 35 MEÜ BAP projesinde görev almıştır.

11 Paydaş Analizi  İç Paydaşlar  Faaliyet ve hizmetlerimiz YÖK,Üniversite Yönetim Kurulu,Senatosu,Fakülte Kurulları,Rektörlük kararları yönünde ve Anabilim Dalı Başkanı sorumluğunda yürütülür.  Dış Paydaşlar  Anabilim Dalımızın Hedef Kitlesi; sağlık güvencesi olan ( Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR), ve olmayan ( Yeşil kart,özel) kişiler ile araştırma yapan öğretim elemanlarıdır.Anabilim Dalı faaliyetlerini,Sağlık Bakanlığı,Maliye Bakanlığı olumsuz,DPT,TÜBİTAK ve TUBA olumlu olarak etkilemektedir.

12 Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi (GZFT)  Güçlü yönlerimiz:  Yeterli sayıda ve donanımlı akademik kadroya sahip olmamız  Bilgi paylaşımı ve yardımlaşmanın olduğu saygıya dayalı ilişkilere sahip olunması  Tıp Fakültesi ve diğer fakülteler ile ortak projelerin yürütülüyor olması  Laboratuar alt yapısının kısa sürede iyi duruma gelmesi  Anabilim Dalımız ile ilgili güncel bilginin belli periyotlarda yapılan bilimsel toplantılarla geliştirilmesi

13 Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi (GZFT)  Zayıf Yönlerimiz:  Bilimsel çalışmaları teşvik yetersizliği  Yurt içi ve dışı kongrelere katımın desteklenmemesi  Süreli yayınları takip etme zorluğu  Mezunlarımızın ( Yüksek lisans, doktora ve TUS) uygun görevlere atanmaması ve kadro sorunları  Her düzeydeki yönetimle iletişimin zayıf olması  Maliye Bakanlığının Üniversite genel bütçesini her yıl azaltması ve sağlık hizmetinin değerlendirilmesinde hatalı uygulamalar

14 Fırsatlar  Yüksek bütçeli projeler için TUBİTAK, DPT ve Çerçeve programlarının varlığı  Kişisel iletişimler ile sağlanan yurt dışı staj, eğitim ve araştırma olanakların varlığı

15 Tehditler  Tehditler  Siyasi iradenin Üniversiteler üzerinde kurmaya çalışmak istediği baskı, bütçe yetersizliği ve yatırım amaçlı projelerin engellenmesi  Akademisyenlerin maaşlarının azlığı

16 GELECEĞE BAKIŞ Misyon  Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda modern, yaratıcı, üretici ve pozitif düşünen; katılımcı, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına ve hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılabilecek yeni yöntem ve teknolojiler geliştiren; yaşamın her alanında kalıcı çözümler üreten, kaliteden ödün vermeyen Anabilim dalı olmak  Vizyon  Ulusal ve Uluslar arası düzeyde Biyokimya alanında mükemmel eğitim- öğretim ve sağlık hizmeti veren çağdaş, bilgiyi paylaşan ve katılımcı referans bir Anabilim dalı olmak

17 GELECEĞE BAKIŞ  Temel Değerler  Akademik üstünlük, seçkinlik, her türlü hizmette en üst düzeyde kalite ve güvenirlik  Dürüstlük ( Kişisel, akademik veya profesyonel)  Adalet ve tarafsızlık  Şeffaflık  Sorumluluk bilinci  Yaratıcılık

18 GELECEĞE BAKIŞ  Temel Değerler  Yenilikçilik  İşbirliğine açık olmak  Liderlik  Takım bilinci  Katılımcılık  Verici olmak, bilgiyi paylaşmak  Saygılı olmak  Liyakat  Hizmet ve araştırmada etik değerlere bağlı olmak ve kişi haklarına özen göstermek ve gizlilik  Kuruma bağlılık  Veri ve bilgiye dayalı karar almak

19 Amaçlar Hedefler ve Strateji  Amaç 1: Çağdaş eğitim ve öğretim düzeyini sürdürmek için lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının güncelleştirilmesi  Hedef 1: Lisans ve Lisansüstü eğitimde verilen derslerde beceriye yönelik uygulamalara ağırlık verilmesi  Strateji: 2006-2007 eğitim-öğretrim yılında başlaması ve 2009 da sonuçlandırılması  Amaç 2: Genç akademisyenlerin fırsatlarını çoğaltmak  Hedef 2: Hak edilen kadroların temin edilmesi  Strateji: 2007 yılında norm kadro istenmesi

20 Amaçlar Hedefler ve Strateji  Amaç 3: Akreditif bir laboratuar olmak  Hedef 3: Konu ile ilgili eğitim-öğretim ve kurslara katılmak  Strateji: 2007yılında başvuru, 2009 yılında sonlandırma  Amaç 4: Tanı ve tedavide kullanılan biyokimyasal parametrelerin çeşitliliğini artırmak  Hedef 4: Bu analizlerine yapılmasını sistemlerin temini  Strateji: 2007-2009 yılları arasında hazırlanacak projelerle destek

21 Amaçlar Hedefler ve Strateji  Amaç 5: Gelişen Bilim ve teknolojiyi takip etmek, ARGE çalışmalarında yoğunlaşmak  Hedef 5: İnternet olanaklarının daha yaygın kullanılması, yurt dışı akademik merkezlere öğretim elemanı gönderilmesi  Strateji: Bireysel iletişim araçları edinmek, 2007 yılından itibaren her yıl kısa sureli öğretim elemanının yurt dışı görevlendirilmesi  Amaç 6: Daha etkin ve kaliteli eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık hizmeti verebilmek için güvenli ve geniş çalışma alanlarının olması  Hedef 6: Yeni Tıp Fakültesi Hastanesi inşaat projesinden amaçlarımız doğrultusunda yer almak  Strateji: 2011 yılına kadar yerleşmek


"Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 2006-2011 Stratejik Planlaması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları