Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA RAPORU ( ) Kasım-2006

2

3

4 GİRİŞ Bu raporda; Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalının geçmişi, şimdiki durumu, yapmak istediklerimiz, vizyonumuz, misyonumuz, amaçlarımız ve değerlerimiz, amaçlarımıza ulaşmak için yapmamız gerekenler, amaçlarımıza ulaşma göstergelerimiz ve stratejik planlama sürecimiz sırasıyla tanımlanmıştır.

5 DURUM ANALİZİ

6 Tarihsel Gelişim 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, 30 Eylül 1998 tarihinde Yrd.Doç.Dr. Etem AKBAŞ’ın atanması ile kurulmuştur. tarihinde Yrd.Doç.Dr. Nurcan ARAS ATEŞ göreve başlamıştır tarihinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali MATUR, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 40 b maddesince atanmış ve tarihine kadar görev yapmıştır tarihinde Doç.Dr. M.Emin ERDAL, tarihinde Yrd.Doç.Dr. İ.Ömer BARLAS, tarihinde Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ertan AY ve Yrd.Doç.Dr. Özlem İZCİ AY göreve başlamıştır. 

7 Tarihsel Gelişim 2 tarihinde Ebru DERİCİ, tarihinde Mahmut ÖZKAYA, tarihinde Fatma SÖYLEMEZ, Sevim KARAKAŞ ve Meral URHAN, tarihinde Tuba GÖKDOĞAN araştırma görevlisi olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kadrosu ile göreve başlamıştır. Anabilim dalımızda “Tıbbi Genetik Tıpta Uzmanlık Eğitim Programı” ilk kez 2002-Eylül Dönemi TUS Sınavı ile açılmış olup, tarihinde Dr. Kaan SAVAŞOĞLU uzmanlık eğitimine başlamıştır Bahar Döneminde Yüksek Lisans Programı, Güz döneminden itibaren Doktora Programı açılmıştır. Halen, Anabilim dalımızda 6 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisiyle, Mersin Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü binasında hizmet vermektir.

8 AKADEMİK PERSONEL Anabilim Dalı Başkanı: Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. M. Emin ERDAL Öğretim Üyeleri: Doç. Dr. Nurcan ARAS ATEŞ Doç. Dr. Etem AKBAŞ Yrd. Doç. Dr. İ. Ömer BARLAS Yrd.Doç. Dr. Mustafa Ertan AY Yrd.Doç. Dr. Özlem İZCİ AY Araştırma Görevlileri: Araş. Gör. Ebru DERİCİ Araş. Gör. Fatma SÖYLEMEZ Araş. Gör. Tuba GÖKDOĞAN EDGÜNLÜ Araş. Gör. Dr. Kaan SAVAŞOĞLU Araş. Gör. Sevim KARAKAŞ ÇELİK

9 Yasal Yükümlülükler ile Mevzuat Analizi
Anabilim Dalımızın çalışma prensipleri, 2547 ve 657 sayılı yasalara göre belirlenmiştir. Bu yasaların yanında, Üniversite ve Fakülte Kurullarının kararları doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma hizmetleri verilmektedir.

10 Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi 1
Anabilim Dalımız lisans eğitim-öğretiminde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi 1. sınıflarında Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerini vermektedir. Ayrıca, Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü 1. sınıf Genetik Dersi verilmektedir. Anabilim Dalımızda Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Anabilim Dalımız bünyesinde 1 adet Araştırma 1 adet ortak öğrenci laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuarımız, eğitim- öğretim faaliyetlerinin yanında, rutin hastan hizmetleri ve araştırma çalışmaları için de kullanılmaktadır.

11 Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi 2
Laboratuarımızda; Rutin Prenatal tanı için sitogenetik çalışmaları (amniyon sıvısından hücre kültürü ve kromozom analizi) yapılmaktadır. Rutin Postnatal genetik tanı için (periferik kandan hücre kültürü ve kromozom analizi, kemik iliğinden hücre kültürü ve kromozom analizi) sitogenetik çalışmaları yapılmaktadır. Rutin Prenatal ve Postnatal moleküler tanı için (DNA izolasyonu, PCR, RFLP, Agaroz ve Poliakrilamid jel elektroforozleri) çalışmaları yapılmaktadır. Eğitim öğretim amacıyla öğrencilere laboratuar çalışması yaptırılmaktadır. Gerek proje gerekse diğer araştırma faaliyetleri yapılmaktadır. Yüksek lisans, doktora TUS tezlerine yönelik hücre kültürü, sitogenetik,DNA izolasyonu, mRNA izolasyonu, PCR, RFLP ve RT-PCR yapılabilmektedir.

12 Akademik Personel Sayıları (Yıllara göre)
Unvan 2001 2002 2003 2004 2005 Profesör 1 - Doçent Yardımcı Doçent 2 Öğretim Görevlisi Uzman Diğer (Araş.Gör) 5 6 7 TOPLAM 8 9 10

13 Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı (Yıllara göre)
Sayısı (A) Ulusal Uluslararası SCI/SSCI/AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) (C/A) (D) (D/A) 4 8 8/4 - -/4 2001 6 6/4 2002 3 4/3 8/3 2003 10 10/3 2004 2005 1 1/4 15 15/4

14 Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci sayısı (Yıllara göre)
Akademik Yıl Öğrenci Sayı(A) Ders Veren Öğretim Elemanı(B) Ders veren Öğretim Elemanı/düşen Öğrenci Sayısı(A/B) Lisans 80 3 80/3 Yüksek Lisans 3/3 Doktora 1 1/3 (Tıpta Uzmanlık) - 100 100/3 5 5/3 120 4 120/4 5/4 1/4

15 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı
2001 2002 2003 2004 2005 T D DPT - 1 TÜBİTAK BAP 2 3 5 4 6 Toplam Not: Aynı birimde birden fazla öğretim üyesi aynı projede yer almışsa tekrar olmaması açısından sadece ilgili proje 1 kez sayılacaktır. * Desteklenen kurum ( Örn: DPT, Araştırma Fonu, vb) T: Tamamlanmış, D:Devam Eden

16 Kuruluş İçi Analiz (SWOT)

17 Güçlü Yönlerimiz Farklı teknolojileri uygulayacak laboratuar altyapısının bulunması, Eğitimi sürekli olarak geliştirmeye yönelik azim ve kararlılığımız, Anabilim Dalımızla ilgili güncel bilginin belirli periyotlarda yapılan bilimsel toplantılarla geliştirilmesi, Çağdaş ve güncel bilgi birikimine sahip akademik personele ulaşmış olmak, Üniversitemizin ve fakültemizin diğer bölümleriyle ortak projelerde yer alıyor olmamız, Yönetim düzenimiz içinde, insanların birbirine saygı duyuyor olması, uyumlu, bilgi paylaşımı ve yardımlaşmanın olduğu bir çalışma ortamının bulunması, Gelişmeye ve klinikle işbirliğine açık ve güncel teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilenen bir alanda çalışıyor olmamız, Kütüphane bilgilerine on-line ulaşabilmemiz,

18 Zayıf Yönlerimiz İdari ve yardımcı personelin az sayıda olması nedeniyle akademik personelin onların görevlerini de yapması ve kendi görevleri için zamanının azalması, Araştırma görevlilerimizin, eğitimlerine uygun görevlere atanmasında yaşanan sıkıntılar ve kadro sorunları, Yurtiçi ve yurtdışı kongrelere katılımın maddi olarak desteklenememesi, Araştırma bütçelerinde gerçekleşen kısıtlamalar,

19 Fırsatlarımız Kurumsallaşmış, Türkiye’de kısa sürede pek çok konuda üst sıralara gelmiş bir üniversitede ve tıp fakültesi bünyesinde bir anabilim dalı olmak, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin çok sayıda proje için kaynak oluşturuyor olması, Bilimsel projeleri destekleyen TÜBİTAK, DPT ve Çerçeve programlarının varlığı Yurt dışı staj, eğitim ve araştırma olanaklarının bulunması, Şehrin ekonomik kaynaklarının var olan tek üniversiteye aktarılma olasılığı,

20 Tehditlerimiz Tedarikçilerin zamanında mal vermemesi ve bunun denetlenememesi, Ülke genelinde bir temel bilim politikasının bulunmaması, Akademik personelin ekonomik durumunun zayıflığı, Artan öğrenci sayısıyla birlikte yetersiz kalan fiziki imkanlar, Bilimsel çalışmaların desteklenmesinde yaşanan sıkıntılar,

21 GELECEĞE BAKIŞ

22 Misyon Çağdaş eğitim ve araştırma ilkeleri doğrultusunda, modern yaratıcı, üretici, pozitif düşünen; katılımcı, bilgi ve birikimini öğrencileri ve tüm insanlık yararına kullanan bir anabilim dalı olmak. Tıp, Biyoloji, moleküler genetik gibi ilgili bölümlerinden mezun olmuş yetenekli gençlere lisansüstü eğitim vererek onların Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında seçkin, donanımlı ve yaratıcı akademisyenler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak. Ülkenin bilimsel gelişimine katkıda bulunacak özgün ve disiplinler arası araştırmalar yapmak.

23 Vizyon Vizyonumuz, ulusal ve uluslar arası düzeyde Tıbbi Biyoloji ve Genetik anabilimi alanında, çağdaş teknolojiyi kullanan, ürettiği eğitim-öğretim ve araştırma ürünleriyle modern tıbba destek sunan, bilgiyi paylaşan, katılımcı ve referans bir anabilim dalı olmaktır.

24 Temel Değerler Adalet ve tarafsızlık Şeffaflık
Objektif karar verebilme Yaratıcılık ve yenilikçilik Liderlik ve işbirliğine açık olma Takım olma bilinci ve katılımcılık Bilgiyi paylaşmak Hoşgörülü, alçak gönüllü ve saygılı olmak Sürekli eğitim-öğretime açık olmak Toplumsal sorumluluk ve hesap verebilirlik Etik değerlere bağlılık İdealistlik ve kuruma bağlılık bilinci Saygılı olmak Estetik duyarlılık Çevre bilinci Akademik seçkinlik ve özgünlük Demokratik çalışma ortamı

25 Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler

26 Amaç 1: Çağdaş eğitim ve öğretimi düzeyini sürdürmek ve uluslararası düzeyde bilim insanı yetiştirmek için lisans ve lisansüstü eğitim programlarının güncelleştirilmesi. Hedefler: Lisans, Lisansüstü ve Doktora eğitim programlarında verilen derslerin güncelleştirilmesine ağırlık verilmesi ve interaktif bir eğitimin benimsenmesi, Lisans, Lisansüstü ve Doktora eğitiminde verilen derslerde beceriye yönelik uygulamalara ağırlık verilmesi, Eğitim öğretim kadrosunu güçleştirmek, Teknik ve hizmet eleman sayısını arttırmak (laborant, teknik personel, sekreter vs.). Strateji: eğitim-öğretim yılında başlamak, 2011’de sonlandırmak.

27 Amaç 2: Kaliteli eğitim ve araştırma için uygun mekan edinilmesi.
Hedefler: Yenişehir Kampusu içinde yapılacak olan yeni binada geniş iki laboratuarın ayarlanması, Yeni Tıp Fakültesi Hastanesi inşaat projesinde amaçlarımız doğrultusunda yer almak, Çiftlikköy Yerleşkesinde Temel Tıp Bilimleri Bölümünün temeli atılarak inşaatının bir an önce bitirilmesi, Strateji: 2011 yılına kadar bu hedeflere ulaşmak.

28 Amaç 3: Anabilim Dalımızın araştırma
Amaç 3: Anabilim Dalımızın araştırma performansını ve bilimsel çevrelerdeki tanınmışlığını arttırmak. Hedefler: Mevcut projeleri tamamlamak, Bitirilmiş çalışmaları yayın haline getirmek, Yeni ulusal ve uluslar arası projeler oluşturmak, Ulusal ve uluslar arası toplantılara katılımı arttırmak, Disiplinler arası çalışma olanaklarını arttırmak, Strateji: 2009 yılında hedefe ulaşmak.

29 Amaç 4: Anabilim Dalımız rutin ve araştırma laboratuarının yöntem ve cihazlarını geliştirmek.
Hedefler: DNA dizi analizi sisteminin alınması, Kantitatif PCR cihazının alınması, Hücre kültür cihazlarının sağlanması, Gen tedavi yöntemlerinin kazandırılması, Kanser moleküler genetik ve sitogenetik çalışmalarının yapılabilmesi için alt yapının güçlendirilmesi, İleri sitogenetik yöntemlerin uygulanabilir olması için alt yapının geliştirilmesi, QF-PCR yönteminin anabilim dalımızda uygulanabilir hale getirilmesi, DNA microarray teknolojisiyle ilgili altyapı oluşturmak, Adli Tıp genetiği konusunda rutin ve araştırma yapabilecek altyapıyı oluşturmak, Strateji: eğitim-öğretim yılında başlamak, ilk aşamada 2011’de büyük çoğunluğunu gerçekleştirmek, 2023 yılında sonlandırmak.


"TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları