Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipertansif kalp hastalığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipertansif kalp hastalığı"— Sunum transkripti:

1 Hipertansif kalp hastalığı

2 Öğrenim hedefleri Hipertansif kalp hastalığı tanımı
Tipleri Morfolojik özellikleri Kapak hastalıkları nonromatizmal grup tipleri klinik ve morfolojik özelikleri

3 Hipertansif kalp hastalığı
Kalbin artmış yüküne karşı gelişen yanıt 1.Sistemik ( sol) hipertansif kalp hastalığı 2.Pulmoner (sağ) hipertansif kalp hastalığı ( kor pulmonale)

4 Sistemik ( sol) hipertansif kalp hastalığı
konsantrik sol ventriküler hipertrofisi (diğer kardiyovaskuler patoloji olmaksızın) HT bulgusu Morfoloji : Sol ventrikül duvar kalınlığı (2 cm kadar ) ağırlık 500gr zamanla diastolik dolum zorluğu- sol atriyal genişleme

5 Sistemik ( sol) hipertansif kalp hastalığı
Mik:erken dönemde transvers myosit çapında artma rutin mikroskopi de saptamak kolay olmayabilir ileri evrede seluler ve nükleer büyüme,şekil farklılıkları ve interstisiyel fibrozis Biyokimyasal,molekuler ve morfolojik değişiklikler diğer myokardiyal yüklenme ile giden hastalıklarla benzer

6 Pulmoner (sağ) hipertansif kalp hastalığı ( kor pulmonale)
pulmoner HT sekonder sağ ventrikül hipertrofi,dilatasyon Akut kor pulmonale:massif pulmoner embolizm Kronik kor pulmonale:uzun süreli pulmoner arter ve arteriollerin kompresyonu veya tıkanıklığı nedeniyle sağ ventrikül hipertrofi ve dilatasyonu

7 Pulmoner (sağ) hipertansif kalp hastalığı ( kor pulmonale)
Morfoloji:Akut olanda sağ ventrikülde hipertrofi olmaksızın belirgin dilatasyon kesitlerinde ay şeklinde olan sağ ventrikülün dilate ovoid olduğu Kronik:ventr duvar kalınlığı 1cm daha kalın, sol ventrikül kadar kalınlık pulmoner kapağın yakınında veya triküspid regürgitasyonu olabilen kalınlık

8 Kor pulmonale predizpoze nedenler
Akciğer parenkim hastalıkları Akciğer damar hastalıkları Göğüs hareketlerini etkileyen hastalıklar

9 Kor pulmonale predizpoze nedenler
Akciğer parenkim hastalıkları Kronik obstriktif akciğer hastalığı Diffuz pulmoner interstisiyel fibrozis Pnömokonyozis Kistik fibrozis Bronşektazi

10 Kor pulmonale predizpoze nedenler
Akciğer damar hastalıkları tekrarlayan pulmoner tromboembolizm primer pulmoner HT Ekstensif pulmoner arteritis (Wegener granülomatozis) İlaç,toksin veya radyasyon bağımlı vaskuler obstriksiyon Ekstensif pulmoner tümör

11 Kor pulmonale predizpoze nedenler
Göğüs hareketlerini etkileyen hastalıklar Kifoskolyoz Belirgin obezite (pickwickian sendrom) Nöromuskular hastalıklar Pulmoner arteryal konstriksiyon metabolik asidoz hipoksemi kronik yükseklik hastalığı major havayolu obstriksiyon ıdiopatik alveolar hipoventilasyon

12 Kapak hastalıkları

13 4 kapak, tek taraflı kan akımı
Semilunar kapak (aort-Arantius nodulu- ve pulmoner) AV kapak (mitral ve triküspid),korda tendinea,papiller kas-aparat MİK: -endotelle döşeli yoğun kollajen kor-fibroza (yapısal özelliği) gevşek bağ dokusu-spongioza (fonksiyonel özelliği)

14

15 Kapak hastalıkları Stenoz: Darlık kapakların açılma yetmezliği
Regürjitasyon:kapağın kapanma yetmezliği

16 Kapak hastalıkları Konjenital Akkiz stenoz -her zaman kuspitlerde
Yetmezlik- kapağın intrinsik hastalığı veya destekleyen yapılar-aorta,mitral anulus, tendinöz kordlar,papiller kas,ventriküler serbest duvar-

17 Kalsifik aort stenozu En sık kapak anormalliği konjenital
edinsel-çoğu yaş ilişkili dejenerasyon Morfoloji:nonromatizmal kalsifik aort stenozu (trikuspid ve bikuspid) valsalva sinüsüne doğru uzanan kapakçıklar içinde kümeleşen kalsifiye kitleler şeklindedir

18 Kalsifik aort stenozu Küsplerin açılmasını engeller
kalsifik depositler öncelikle bazaldedir ve serbest kenar etkilenmemiştir. Kalsifikasyon kapağın fibroza yerlerinde belirgindir Mikroskopik yapı genelde korunmuştur. Romatizmal Aort stenozu (AS) tersine kommussural füzyon yoktur mitral kapak genellikle normal

19

20 Konjenital bikuspid aort kapak kalsifikasyonu
bikuspit aort kapağı %1-2 görülür Başlangıçta dar olmadığı için bulgu vermez ancak aort kapağı gibi kalsifikasyon progresif gelişebilir

21 Mitral anuler kalsifikasyon
60 yaş üzerindeki kadınlarda mitral kapağın anulusda irregüler,taş gibi sert olabilen kalsifikasyon bulunur bazen ülsere nodüller olabilir kapak fonksiyonunu bozmaz ancak infektif endokardit odağı trombüs kaynağı olabilir

22 Mitral kapağın miksomatöz dejenerasyonu (mitral valv prolapsusu)
Erişkinlerde %3, genç kadınlar en sık görülen kapak hastalığı Morf:interkordal balonlaşma trikuspit ve aort veya pulmoner kapakta tutulum mik:fibroza tabakasında zayıflama, spongioz tabakada mukoid materyal

23


"Hipertansif kalp hastalığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları