Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipertansif kalp hastalığı. Öğrenim hedefleri n Hipertansif kalp hastalığı tanımı n Tipleri Morfolojik özellikleri n Kapak hastalıkları nonromatizmal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipertansif kalp hastalığı. Öğrenim hedefleri n Hipertansif kalp hastalığı tanımı n Tipleri Morfolojik özellikleri n Kapak hastalıkları nonromatizmal."— Sunum transkripti:

1 Hipertansif kalp hastalığı

2 Öğrenim hedefleri n Hipertansif kalp hastalığı tanımı n Tipleri Morfolojik özellikleri n Kapak hastalıkları nonromatizmal grup tipleri klinik ve morfolojik özelikleri

3 Hipertansif kalp hastalığı n Kalbin artmış yüküne karşı gelişen yanıt n 1.Sistemik ( sol) hipertansif kalp hastalığı n 2.Pulmoner (sağ) hipertansif kalp hastalığı ( kor pulmonale)

4 Sistemik ( sol) hipertansif kalp hastalığı 1. konsantrik sol ventriküler hipertrofisi (diğer kardiyovaskuler patoloji olmaksızın) 2. HT bulgusu n Morfoloji : Sol ventrikül duvar kalınlığı (2 cm kadar ) ağırlık 500gr n zamanla diastolik dolum zorluğu- sol atriyal genişleme

5 Sistemik ( sol) hipertansif kalp hastalığı n Mik:erken dönemde transvers myosit çapında artma n rutin mikroskopi de saptamak kolay olmayabilir n ileri evrede seluler ve nükleer büyüme,şekil farklılıkları ve interstisiyel fibrozis n Biyokimyasal,molekuler ve morfolojik değişiklikler diğer myokardiyal yüklenme ile giden hastalıklarla benzer

6 Pulmoner (sağ) hipertansif kalp hastalığı ( kor pulmonale) n pulmoner HT sekonder sağ ventrikül hipertrofi,dilatasyon n Akut kor pulmonale:massif pulmoner embolizm n Kronik kor pulmonale:uzun süreli pulmoner arter ve arteriollerin kompresyonu veya tıkanıklığı nedeniyle sağ ventrikül hipertrofi ve dilatasyonu

7 Pulmoner (sağ) hipertansif kalp hastalığı ( kor pulmonale) n Morfoloji:Akut olanda sağ ventrikülde hipertrofi olmaksızın belirgin dilatasyon kesitlerinde ay şeklinde olan sağ ventrikülün dilate ovoid olduğu n Kronik:ventr duvar kalınlığı 1cm daha kalın, sol ventrikül kadar kalınlık pulmoner kapağın yakınında veya triküspid regürgitasyonu olabilen kalınlık

8 Kor pulmonale predizpoze nedenler n Akciğer parenkim hastalıkları n Akciğer damar hastalıkları n Göğüs hareketlerini etkileyen hastalıklar

9 Kor pulmonale predizpoze nedenler n Akciğer parenkim hastalıkları n Kronik obstriktif akciğer hastalığı n Diffuz pulmoner interstisiyel fibrozis n Pnömokonyozis n Kistik fibrozis n Bronşektazi

10 Kor pulmonale predizpoze nedenler n Akciğer damar hastalıkları n tekrarlayan pulmoner tromboembolizm n primer pulmoner HT n Ekstensif pulmoner arteritis (Wegener granülomatozis) n İlaç,toksin veya radyasyon bağımlı vaskuler obstriksiyon n Ekstensif pulmoner tümör

11 Kor pulmonale predizpoze nedenler n Göğüs hareketlerini etkileyen hastalıklar n Kifoskolyoz n Belirgin obezite (pickwickian sendrom) n Nöromuskular hastalıklar n Pulmoner arteryal konstriksiyon n metabolik asidoz n hipoksemi n kronik yükseklik hastalığı n major havayolu obstriksiyon n ıdiopatik alveolar hipoventilasyon

12 Kapak hastalıkları

13 n 4 kapak, tek taraflı kan akımı n Semilunar kapak (aort-Arantius nodulu- ve pulmoner) n AV kapak (mitral ve triküspid),korda tendinea,papiller kas-aparat MİK: - endotelle döşeli –yoğun kollajen kor-fibroza (yapısal özelliği) –gevşek bağ dokusu-spongioza (fonksiyonel özelliği)

14

15 Kapak hastalıkları n Stenoz: Darlık kapakların açılma yetmezliği n Regürjitasyon:kapağın kapanma yetmezliği

16 Kapak hastalıkları n Konjenital n Akkiz n stenoz -her zaman kuspitlerde n Yetmezlik- kapağın intrinsik hastalığı veya destekleyen yapılar-aorta,mitral anulus, tendinöz kordlar,papiller kas,ventriküler serbest duvar-

17 Kalsifik aort stenozu n En sık kapak anormalliği n konjenital n edinsel-çoğu yaş ilişkili dejenerasyon n Morfoloji:nonromatizmal kalsifik aort stenozu (trikuspid ve bikuspid) valsalva sinüsüne doğru uzanan kapakçıklar içinde kümeleşen kalsifiye kitleler şeklindedir

18 Kalsifik aort stenozu n Küsplerin açılmasını engeller n kalsifik depositler öncelikle bazaldedir ve serbest kenar etkilenmemiştir. Kalsifikasyon kapağın fibroza yerlerinde belirgindir n Mikroskopik yapı genelde korunmuştur. n Romatizmal Aort stenozu (AS) tersine kommussural füzyon yoktur n mitral kapak genellikle normal

19

20 Konjenital bikuspid aort kapak kalsifikasyonu n bikuspit aort kapağı %1-2 görülür n Başlangıçta dar olmadığı için bulgu vermez ancak aort kapağı gibi kalsifikasyon progresif gelişebilir

21 Mitral anuler kalsifikasyon n 60 yaş üzerindeki kadınlarda n mitral kapağın anulusda irregüler,taş gibi sert olabilen kalsifikasyon bulunur bazen ülsere nodüller olabilir n kapak fonksiyonunu bozmaz ancak infektif endokardit odağı n trombüs kaynağı olabilir

22 Mitral kapağın miksomatöz dejenerasyonu (mitral valv prolapsusu) n Erişkinlerde %3, n genç kadınlar en sık görülen kapak hastalığı n Morf:interkordal balonlaşma trikuspit ve aort veya pulmoner kapakta tutulum n mik:fibroza tabakasında zayıflama, n spongioz tabakada mukoid materyal

23


"Hipertansif kalp hastalığı. Öğrenim hedefleri n Hipertansif kalp hastalığı tanımı n Tipleri Morfolojik özellikleri n Kapak hastalıkları nonromatizmal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları