Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Patnos RAM PATNOS RAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Patnos RAM PATNOS RAM."— Sunum transkripti:

1 Patnos RAM PATNOS RAM

2 SBS NİN AMACI NEDİR Üniversite ve mesleğe hazırlayan bir üst öğrenim kurumuna yönlendirme Doğrudan mesleğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim kurumu ve programlarına yönlendirme PATNOS RAM

3 SINAVLA GİRİLEN LİSELER ÖZEL YETENEK SINAVIYLA GİRİLEN LİSELER
SBS sınav sistemi öğrencinin ortaöğretimden sonraki eğitim, öğretim ve meslek hayatını belirleyen bir sınavdır. 8. SINIF SONUNDA SINAVLA GİRİLEN LİSELER ASKERİ LİSELER ÖZEL YETENEK SINAVIYLA GİRİLEN LİSELER SINAVSIZ GEÇİŞ GENEL LİSELER PATNOS RAM

4 SBS sınavı iki unsurdan oluşmaktadır; 1- SBS sınavından alacağı puan
2- İlköğretim ikinci kademede (6/7/8) ki notlarına bağlı olarak oluşan sene sonu başarı ortalaması PATNOS RAM

5 PATNOS RAM

6 2011 Yılında son kez 7. sınıf öğrencileri SBS sınavına girmiş olup, 2012 yılında 7. sınıf öğrencileri SBS sınavına girmeyecektir. 6.-7. ve 8. sınıf SBS sınavları sonucunda alınan puanlar baz alınarak ortak bir puan hesaplanacak ve bu puan liselere yerleştirmede kullanılacaktır. Sınav puanlarının hesaplanmasında Yıl Sonu Başarı Puanı da etki edecektir. (YSP) PATNOS RAM

7 8. SINIF SBS DE ÇIKACAK SORU SAYISI
PATNOS RAM

8 Seviye Belirleme Sınavında
Türkçe test ağırlık katsayısı 4 Matematik test ağırlık katsayısı 4 Fen Bilgisi test ağırlık katsayısı 3 Sosyal Bilgiler test ağırlık katsayısı 3 Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 1 PATNOS RAM

9 OYP 100-500 SBS-OYP SBS-6-SP 25 SBS-7-SP 35 SBS-8-SP 40
SBS de yapılan netlere bağlı olarak hesaplanan puana yıl sonu başarı puanı dahil edilmektedir. Dahil edilen puanın sınıf bazında yüzdesi aşağıda gösterilmiştir. OYP   % SBS-6-SP 25 SBS-7-SP 35 SBS-8-SP 40 SBS-OYP PATNOS RAM

10 Örnek: Aynı okulda ve SBS puanı aynı YBP’si farklı iki öğrencinin sınıf puanlarının farklı olması. “Onun sınıf puanı SBS’ ye göre artmış, benimki neden düşmüş?” AÇIKLAMA: Ali ve Belma, SBS’de aynı puanı almalarına rağmen, Belma Ali’ye göre okula daha çok önem vererek okul derslerinden daha yüksek bir başarı elde etmiştir. Sistem okula devamı ve okul başarısını önemsemektedir. Bu sebeple Belma’nın sınıf puanının SBS puanına göre daha yüksek, Ali’nin okula daha az önem vermesi sonucu sınıf puanının SBS puanın dan daha düşük çıkması doğal bir sonuçtur. Danıştay tarafından davranış puanı iptal edilmiş olup mevcut puan maksimum 475 puan üzerinden hesaplanmış ve 500 puana ötelenmiştir. PATNOS RAM

11 Örnek: Aynı okuldan SBS puanları farklı YBP’si aynı iki öğrencinin sınıf puanlarının SBS puanına göre aynı oranda artmaması. “YBP’ler aynı iken neden sınıf puanlarında aynı artış olmadı?” AÇIKLAMA: Ayşe ve Burçin aynı okulda aynı YBP’ye sahip oldukları halde, SBS sınavından aldıkları farklı puanlar sebebi ile Ayşe’nin puanı 434,357 Burçin’nin puanı 430,021 olarak hesaplanmıştır. Çünkü sistem OKS ve ÖSS gibi okul puanının Sınav puanına eklenmesi mantığı ile çalışmamaktadır. Burada bütün puanlar oranları ölçüsünde ortalamaya girmektedir. Ekleme ve toplama değil ortalama hesabı söz konusudur. Danıştay tarafından davranış puanı iptal edilmiş olup mevcut puan maksimum 475 puan üzerinden hesaplanmış ve 500 puana ötelenmiştir. PATNOS RAM

12 Örnek: Farklı okullarda olup, puanları aynı olan iki öğrencinin sınıf puanlarının farklı olması.“Sınav ve okul puanlarımız aynı sınıf puanlarımız neden farklı çıkıyor” AÇIKLAMA: Anıl’ın okulunda en yüksek YBP 100 ,Beyza’nın okulunda en yüksek YBP 97 olmuştur. Sistemde okulun en yüksek puanı ne olursa olsun 100’e ötelenmektedir. Beyza’nın okulunda bu öteleme sebebiyle tüm öğrencilerin YBP'si en yükseği 100 olacak biçimde artırılmıştır. Böylece bu okulun öğrencilerinin YBP’leri aynı gibi görünmesine rağmen hesaplamada daha yüksek çıkmaktadır. Beyza’nın da YBP’si hesaplamada 96,65 olarak değerlendirilmiş ve sınıf puanı diğerinden yüksek çıkmıştır. Danıştay tarafından davranış puanı iptal edilmiş olup mevcut puan maksimum 475 puan üzerinden hesaplanmış ve 500 puana ötelenmiştir. PATNOS RAM

13 Örnek: Aynı okuldan SBS puanları farklı YBP’si aynı iki öğrencinin sınıf puanlarının SBS puanına göre aynı oranda artmaması. “YBP’ler aynı iken neden sınıf puanlarında aynı artış olmadı?” AÇIKLAMA: Ayşe Ve Burçin aynı okulda aynı YBP’ye sahip oldukları halde, SBS sınavından aldıkları farklı puanlar sebebi ile Ayşe’nin puanı 434,357 Burçin’nin puanı 430,021 olarak hesaplanmıştır. Çünkü sistem OKS ve ÖSS gibi okul puanının Sınav puanına eklenmesi mantığı ile çalışmamaktadır. Burada bütün puanlar oranları ölçüsünde ortalamaya girmektedir. Ekleme ve toplama değil ortalama hesabı söz konusudur. Danıştay tarafından davranış puanı iptal edilmiş olup mevcut puan maksimum 475 puan üzerinden hesaplanmış ve 500 puana ötelenmiştir. PATNOS RAM

14 FEN LİSELERİ Fen liselerinin amacı;
Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı, b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı, d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi, e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar. PATNOS RAM

15 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Amacı: Anadolu öğretmen liseleri, Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, Öğrencilerine; Öğretmenlik mesleğini sevdirmek, Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak, Ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu, ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla, —Normal öğretim yapan, —Yabancı dil ağırlıklı program uygulayan, —Gündüzlü ve öğrencinin cinsiyetine uygun pansiyonunun bulunması kaydıyla —Bakanlıkça belirlenecek kontenjan nispetinde paralı-parasız yatılı öğrenime imkân veren Ortaöğretim kurumlarıdır. PATNOS RAM

16 ANADOLU LİSELERİ Anadolu liselerinin amacı öğrencilerin;
İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerinisağlamaktır.İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Anadolu liselerinde öğrenciler; Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil Alanlarında öğrenim görebilmektedirler. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak, matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi hâlinde bu derslerin öğretimi, birinci yabancı dille de yapılabilir. PATNOS RAM

17 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine, sağlık eğitiminin özel amaçlarına uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür vermek, sağlık alanı ile ilgili temel bilgi ve her bölüm için özel mesleki bilgi ve beceri kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan aynı zamanda bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır. Bu okullardan mezun olanlar özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Acil Tıp Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni, Laboratuar Teknisyeni, Ortopedi Teknisyeni, Radyoloji Teknisyeni ve Tıbbi Sekreter unvanı ile çalışabilirler. PATNOS RAM

18 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
Günümüzde ülke ekonomisine kalkındıracak döviz girdilerinin en büyük kaynaklarından olan ve bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm ve bunun en temel alt yapısın oluşturan Konaklama Sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri mesleğe ve yüksek öğrenime hazırlayan yabancı dil ağırlıklı eğitim veren ilköğretim okulu üzerine dört yıl süreli meslek lisesidir. Anadolu Meslek Liselerinde olduğu gibi sınıfta 10 saatlik Yabancı Dil ve ilerleyen yıllarda da seçmeli ikinci Yabancı Dil eğitimi en üst seviyede verilmektedir. 10. sınıfa geçerken öğrenciler başarı ve istek durumlarına göre alanlara yerleştirilmektedir PATNOS RAM

19 AKILLI SEÇİMİN, YETERLİ HAZIRLIĞIN VE CESUR HAREKETLERİN SONUCUDUR.
BAŞARI; AKILLI SEÇİMİN, YETERLİ HAZIRLIĞIN VE CESUR HAREKETLERİN SONUCUDUR. PATNOS RAM


"Patnos RAM PATNOS RAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları