Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇERİK DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇERİK DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim"— Sunum transkripti:

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 2006-2011 Stratejik Planlaması

2 İÇERİK DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi Paydaş Analizi ( Hedef Kitlesi) Kuruluş İçi Analiz

3 GELECEĞE BAKIŞ Misyon Vizyon Temel Değerler
Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler

4 DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim: Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Dr. Ayşe POLAT ve Dr. Özlem AYDIN’ın Ağustos 1998’de yardımcı doçent olarak göreve başlaması ile kurulmuştur. Anabilim Dalımızda halen 2 doçent, 2 yardımcı doçent görev yapmaktır. 1 TUS öğrencimiz mevcuttur ve bugüne kadar 5 uzman mezun edilmiştir. Anabilim Dalımızda 1 i lisans 8’i lise mezunu personel görev yapmaktadır.

5 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
Anabilim Dalımızın çalışma usulleri ve hizmetleri ,2547 ve 657 sayılı yasalar çerçevesinde yürütülmektedir.Yukarıdaki yasaların dışında Üniversite ve Fakülte Kurullarının yönlendirmesi ile eğitim-öğretim,araştırma ve sağlık hizmeti verilmektedir.

6 Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi
Halen Anabilim Dalımızın Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 1 laboratuarı mevcuttur. Bu laboratuarlarda yılda ortalama 7000 biyopsi 6000 sitoloji, 300 frozen incelemesi yapılmakta ve 80’de otopsi ve diseksiyonla fetal inceleme yapılabilmektedir .

7 Bu Hizmetler Doku takip cihazı Doku gömme cihazı Mikrotom
Eğitim mikroskopları Etüv Frozen cihazı Su banyosu, diseksiyon mikroskobu gibi cihazlar kullanılarak verilmektedir.

8 Eğitim-Öğretim Laboratuarlarda aynı zamanda araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetleri de sürdürülmektedir. Anabilim Dalımız öğretim üyeleri, MEÜ Tıp Fakültesi 3. sınıflarında Patoloji derslerini, Eczacılık Fakültesi II. sınıfı, Hemsirelik Bölümü II. Sınıf, Ebelik Bölümü II. Sınıf, Karaduvar Meslek Yüksek Okulu, Adli Tıp teknisyenliği II. sınıf, Tıbbi laboratuar Bölümü II. Sınıf, Radyoloji Teknisyenliği Bölümü II. Sınıflara patoloji dersleri vermektedir.

9 Anabilim Dalımız öğretim elemanları kuruluştan bu yana SCI kapsamına giren toplam 120 eser yayınlamıştır.

10 Paydaş Analizi İç Paydaşlar
Faaliyet ve hizmetlerimiz YÖK,Üniversite Yönetim Kurulu,Senatosu,Fakülte Kurulları ,Rektörlük kararları yönünde ve Anabilim Dalı Başkanı sorumluğunda yürütülür. Dış Paydaşlar Anabilim Dalımızın Hedef Kitlesi; sağlık güvencesi olan ( Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR), ve olmayan ( Yeşil kart,özel) kişiler ile araştırma yapan öğretim elemanlarıdır.Anabilim Dalı faaliyetlerini,Sağlık Bakanlığı,Maliye Bakanlığı olumsuz,DPT,TÜBİTAK ve TUBA olumlu olarak etkilemektedir.

11 Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi (GZFT)
Güçlü yönlerimiz: Yeniliğe açık olmak Dinamik Anabilim Dalı yönetimi Demokratik olmak Tıp Fakültesi ile ortak çalışmaların yürütülüyor olması Anabilim Dalımız ile ilgili güncel bilginin belli periyotlarda yapılan bilimsel toplantılarla geliştirilmesi

12 Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi (GZFT)
Zayıf Yönlerimiz: Akademik kadro ve asistan sayımızın yetersiz olması Fiziksek mekanın çok yetersiz olması ve uygunsuz dağılımı Bilimsel çalışmaları teşvik yetersizliği Yurt içi ve dışı kongrelere katımın desteklenmemesi Süreli yayınları takip etme zorluğu Maliye Bakanlığının Üniversite genel bütçesini her yıl azaltması ve sağlık hizmetinin değerlendirilmesinde hatalı uygulamalar

13 Fırsatlar Yüksek bütçeli projeler için TUBİTAK, DPT ve Çerçeve programlarının varlığı Kişisel iletişimler ile sağlanan yurt dışı staj, eğitim ve araştırma olanakların varlığı

14 Tehditler Tehditler Siyasi iradenin Üniversiteler üzerinde kurmaya çalışmak istediği baskı , bütçe yetersizliği ve yatırım amaçlı projelerin engellenmesi Akademisyenlerin maaşlarının azlığı

15 GELECEĞE BAKIŞ Misyon Uluslararası standartlarda patoloji eğitimi vermek, patoloji alanında en son bilimsel gelişmeleri takip etmek, tanısal patoloji ve sitoloji alanında kaliteli sağlık hizmetleri sunmak. Vizyon Alanında iyi eğitim veren kapsamlı bilimsel araştımalar yapan ve uluslararası standartlarda labaratuvar hizmeti veren patoloji bölümü olmaktır

16 GELECEĞE BAKIŞ Temel Değerler Akademik üstünlük, seçkinlik, her türlü hizmette en üst düzeyde kalite ve güvenirlik Dürüstlük Çalışkanlık Şeffaflık Sorumluluk bilinci Yaratıcılık Yenilikçilik İşbirliğine açık olmak Hoşgörülü olmak Saygılı olmak Katılımcılık Verici olmak, bilgiyi paylaşmak Araştırıcı olmak Liyakat Kuruma bağlılık Veri ve bilgiye dayalı karar almak

17 Amaçlar Hedefler ve Strateji
Amaç 1: Çağdaş eğitim ve öğretim düzeyini sürdürebilmek için öğrenci ve asistan eğitiminde daha etkin ve kaliteli eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması. Hedef 1: Verilen teorik dersler ve pratik uygulamalar ile uluslararası standartlarda temel ve sistemik patoloji bilgilerinin verilmesi Strateji: eğitim-öğretim yılında başlamak ve 2010 da sonlandırmak Amaç 2: Akademik ve teknik kadronun genişletilmesi Hedef 2: Mevcut asistan kadrolarının ilk 6 ay içerisinde 1’den 4’e ve 1 yıl içerisinde ise 5’e çıkarılması. Özel tanı yöntemleri (immünohistokimya, FISH, vb) yapabilecek bilgi ve donanıma sahip biyolog, kimyager ve patoloji teknisyeni alımı. Strateji: 2007 yılında bahar ve güz döneminde TUS ile asistan talebi yılına kadar eksik teknik eleman kadrosunun tamamlanması.

18 Amaçlar Hedefler ve Strateji
Amaç 3: Anabilim Dalı laboratuvarında teknik alt yapı ve donanımın geliştirilmesi. Hedef 3: 2 yıl içerisinde daha sağlıklı, geniş ve ergonomik bir laboratuvar mekanına geçmek ve gerekli cihazları almak. Strateji: 2008 yılına kadar patoloji laboratuvarının, yeni yapılacak binalardaki daha uygun mekana taşınması ve cihaz alımlarının yapılması


"İÇERİK DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları