Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meslek Yüksekokulu Akademik Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2013 Çankırı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meslek Yüksekokulu Akademik Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2013 Çankırı."— Sunum transkripti:

1 Meslek Yüksekokulu Akademik Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2013 Çankırı

2 GÜNDEM 1- Genel Konular 2- Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 3- Bahar yarıyılı Bütünleme ve Ek Sınav Hazırlıkları 4- Bolonya Süreci Çalışmaları 5- Danışmanlık Hizmetlerinin Önemi 6- Yaz Okulu Dersleri ve Staj Denetimleri 7- 2013-2014 Güz Dönemi Hazırlıkları

3 Genel Konular 1- Eğitim-Öğretim, Ara ve Yıl Sonu Sınavları 2- Uluyazı Kampüsüne Taşınma 3- Yüksekokulda Yaz döneminde Yapılacak Olan Bina Tamirat –Bakım Çalışmaları 4- Yıllık İzinlerin Planlanması 5- Atölye ve Laboratuvarlardaki Malzemelerin Sayımı, Tamir ve Bakım Çalışmaları 6- Uyum, İletişim, Anlayış, Bireysel ve Kurumsal Gelişme ve Mevzuata Uygun Hareket 7- Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı (13-14 Haziran )

4 2012-2013 Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Bahar döneminde eğitim-öğretimle ilgili önemli bir sorun yaşanmamakla birlikte aşağıdaki konularda gelecek yıl daha fazla özen göstermeliyiz. 1-Öğretim elemanlarımızın asli görevi amaca uygun, öğrenci merkezli eğitim-öğretim faaliyetleridir. Diğer bireysel faaliyetler bundan sonra gelir. 2-Mevcut insan gücümüze bağlı olarak tüm ders yüklerini ve sorumlulukları eşit ve adil şekilde paylaşmalıyız. 3-Yüksekokul ve bölüm çalışmalarında öğretim elemanlarımızdan daha fazla ve özenli katkı bekliyoruz. 4- İş dünyası ile işbirliği içinde eğitim-öğretimde öğrencilerimize daha fazla uygulama imkanı sağlanmalıdır.

5 Bahar Yarıyılı Bütünleme ve Ek Sınav Hazırlıkları 1- Bahar Yarıyılı Bütünleme ve Ek Sınavları özellikle 2. sınıf öğrencilerimizin mezun olmaları için önemli bir fırsattır. 2- Sınavdan amaç öğrencimizin derste tanımlanan amaç ve hedeflere belirli seviyede erişip erişmediğiniz test etmektir. 3- Öğrencilerimize sınavlarda başarılı olmaları için esnek sınavlarla ve seçmeli sorularla yardımcı olabiliriz. Burada önemli olan husus öğretim elemanının vicdanıdır. 4- Sınavların kurallarına uygun yapılması için gözetmenler gerekli hassasiyet ve ciddiyeti göstermelidir.

6 Bolonya Süreci Çalışmaları 1- Bolonya Süreci Avrupa Birliği sürecinde Üniversiteler arasında geçişi sağlayan akademik çerçevedir. Üniversitemizi de bağlayan bir yapıdır. 2-En önemli bileşenleri ise mezuniyet için gerekli toplam AKTS (MYO’lar için 120 ), dersin amaç ve hedeflerinin tanımlandığı ders formatı, Öğrenciyi ders dışı zamanda çalışmaya teşvik eden bir anlayış, seçmeli derslerle eğitimde esnekliğe imkan veren bir yapı, 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması gereken bir akademik süreçtir.

7 Danışmanlık Hizmetlerinin Önemi 1-Danışmanlık hizmeti 2547 sayılı kanuna göre öğretim elemanlarımızın asli sorumluluklarından birisidir. 2-Öğretim elemanlarımız öğrencilerimize hem akademik (ders seçimi, dersleri anlama ) hem de sosyal sorunlarında (ailevi,maddi, psikolojik vb) yardımcı olmalıdır. 3-Bolonya süreci kapsamında özellikle 2. sınıf öğrencilerine sağlanan ders seçimi, staj yeri seçimi ve iş bulma konusunda sağlanan danışmanlık hizmetlerinin önemi daha da artmıştır. 4- Öğretim elemanlarımız, danışmanlık yaptığı öğrencilere hem derslerde hem de ders dışı saatlerde zaman ayırmalı (Ders programlarında haftada 3 farklı günde, saat 09.00 ile 19.00 arasındaki saatlerde en az 5 saat danışmanlık saati oluşturmalı ) ve danışmanlık hizmetlerini özenle yerine getirmelidirler.

8 Yaz Okulu Dersleri ve Staj Denetimleri 1- Yaz okulu özellikle mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerimiz için önemli bir fırsattır. 2- Stajla birlikte yaz okulundan ders alınamaz. 3- Öğretim elemanlarımızın isteğine bağlı olarak yaz okulunda ders açılmaktadır. 4- 2012-2013 yaz döneminde öğretim elemanlarımız çeşitli nedenlerden dolayı yaz okulunda ders açmaya yeterince talep göstermemişlerdir. 5- Açılmayan dersler için öğrencilerimize diğer MYO’lar da ders alma imkanı vereceğiz. 6- Yazın özellikle Ankara ve İstanbul’da staj yapan öğrencilerimizin belirli kısmını denetlemeyi planlıyoruz. Çankırı’da staj yapanların ise tamamını denetleyeceğiz. 7- Staj dosyalarının değerlendirmesini ise yönergeye uygun yapılmak koşulu ile Bölüm başkanlıklarına bıraktık.

9 2013-2014 Güz Dönemi Hazırlıkları 1- Öncelikle tüm akademik personelimizin 28 Haziran - 02 Eylül arasındaki zaman diliminde Bölüm başkanlarımızın planlamasına uygun şekilde kanuni izin haklarını kullanmalı ve gelecek dönem için taze enerji depo etmelidirleri 2- Atölye ve Laboratuvarlardaki makine-teçhizatın sayılması ve arızalı olanların tamirat ve bakımlarının yapılması, 3- Ders notlarının internet ortamında uzaktan eğitim materyali olarak yayınlanması için gerekli hazırlıkların yapılması ( Her öğretim elemanımız 5 yıl süre ile girdiği en az 1 dersinin ders notunu bu şekilde hazırlamalıdır.) 4- Atölye ve Laboratuvar uygulamalarında eksiği olan öğretim elemanlarımızın eksikliğini tamamlayacak şekilde tedbirlerini (yazın atölye ve laboratuvarda çalışmak veya bu konuda birikimli öğretim elemanından destek almak, kurslara katılmak vb ) almalıdırlar.

10 Sabırla dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim Prof. Dr. Rıza Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdürü rizagurbuz@karatekin.edu.tr Cep: 05385243895


"Meslek Yüksekokulu Akademik Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2013 Çankırı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları