Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 2008-2012 STRATEJİK PLANLAMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 2008-2012 STRATEJİK PLANLAMASI."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 2008-2012 STRATEJİK PLANLAMASI

2 2 ÖNSÖZ 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

3 3 İÇİNDEKİLER Önsöz 1.GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe 1.2.Eğitim Öğretim Programı 2.STRATEJİK PLANLAMA 2.1.Durum Analizi 2.1.1. Eğitim 2.1.1.1Bölümler ve Anabilim Dalları 2.1.1.2Akademik Personel Durumu 2.1.2.Araştırma 2.1.3.Hizmet 2.2.Paydaşlar 2.3.GZFT Analizi 2.4.Varsayımlar 3.STRATEJİK PLAN 3.1.Misyon 3.2.Vizyon 3.3Değerler-İlkeler 3.4.Stratejik Amaçlar ve Hedefler (1, 2, 3, …) 4.İZLEME VE DEĞERLENDİRME

4 4 1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 09 Ekim 1998 tarihinde Uz.Dr. Resul BUĞDAYCI'nın Yrd.Doç.Dr. kadrosuna atanması ile kurulmuştur. Anabilim dalımızda halen Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Resul BUĞDAYCI ile birlikte dört Yrd.Doç.Dr. öğretim üyesi çalışmaktadır.Doç.Dr. Resul BUĞDAYCI 1.2.Eğitim Öğretim Programı Halk Sağlığı Anabilim Dalında Lisans ve lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitimler Dönem 1 de ‘Halk Sağlığı ve Sosyal Tıp’ 1. kurul ve ikinci kurulda, Dönem 5’de 13 iş günü süren Halk Sağlığı stajı ve Dönem 6’da 2 ay süren halk sağlığı stajı olarak yapılmaktadır. Anabilim Dalımıza TUS sınavı ile Arş.Gör.Dr. alınarak lisansüstü eğitim yapılmaktadır.

5 5 2. STRATEJİK PLANLAMA 2.1.Durum Analizi 2.1.1. Eğitim 2.1.1.1. Bölümler/Anabilim Dalları Anabilim Dalımızın idari personeli mevcut değildir. Anabilim Dalımızda anabilim dalı başkanı bir odada, iki öğretim üyemiz bir odada ve iki öğretim üyemiz de diğer anabilim dalı öğretim üyeleri ile beraber odalarda oturmaktadır. Araştırma görevlileri ortak mekanları kullanmaktadırlar. Anabilim dalında beş bilgisayar kullanılmaktadır. Bunların dışında teknik bir eleman ya da araç gerece sahip değiliz. Lisans ve lisans üstü eğitimlerde kullanmak üzere bir eğitim araştırma bölgemiz yok. Birinci basamak sağlık kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimlerimizi yapabilmek için, her yıl kurumlar arası resmi yazışmalar yapılmakta ve alınan onay üzerine eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

6 6 2.1.1.2. Akademik Personel Durumu Halen anabilim dalımızda biri Doç.Dr, dördü Yrd.Doç.Dr. olmak üzere beş öğretim üyesi çalışmaktadır. Öğretim üyelerinin anabilim dalımızda göreve başlama zamanına göre isimleri aşağıda görülmektedir. Doç.Dr. Resul BUĞDAYCI Doç.Dr. Resul BUĞDAYCI (AD Başkanı) Yrd.Doç.Dr. Tayyar ŞAŞMAZ Yrd.Doç.Dr. Seva ÖNER Yrd.Doç.Dr. Gülçin ERTÜRK YAPICI Yrd.Doç.Dr. Ahmet Öner KURT

7 7 Tablo 1. Akademik Personel Sayıları Ünvan 1992- 2000 20012002200320042005 Profesör Doçent 1 Yardımcı Doçent 123333 Öğretim Görevlisi Uzman Diğer Toplam 123334

8 8 2.1.2. Araştırma Tablo 2. Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı 1992- 2000 20012002200320042005TOPLAM MAKALE 91417 10875 Ulusal61314136456 Uluslararası31344419 SCI/SSCI/AHCI31344419 ATIF SAYISI KİTAP BÖLÜMÜ33 BİLDİRİ Ulusal Sözlü+Poster4311141112596 Uluslararası Sözlü+Poster135334129 BİLİMSEL ETKİNLİKLER ------- Bilimsel ödüller-------

9 9 Tablo 3. Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) UlusalUluslararasıSCI/SSCI/AHCI Sayı (B)Oran (B/A) Sayı (C)Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 1992-2000166.033.03 20012136.510.51 20023144.731.03 20033134.341.34 2004362.041.34 2005441.04 4

10 10 Tablo 4.Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Türü 1992-200020012002200320042005 TTTTTTD Araştırma Fonu---11- Toplam11-

11 11 2.1.3. Hizmet Anabilim dalımızda laboratuar ya da kliniğe dayalı bir hizmet yapılmamaktadır. 2.2. Paydaşlar İç Paydaşlar Faaliyet ve hizmetlerimiz YÖK, Üniversite Yönetim Kurulu Senatosu, Fakülte Kurulları, Rektörlük kararları ve Anabilim Dalı Başkanı sorumluluğunda yürütülür. Dış Paydaşlar Anabilim dalımız eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde Mersin Sağlık Müdürlüğünün sağlık kurumları da kullanılmaktadır. Bu kurumla ilişkilerimiz çalışmalarımızı etkilemektedir.

12 12 2.3. GZFT Analizi (SWOT Analizi) Güçlü Yanlarımız Yeterli sayıda ve donanımlı akademik kadroya sahip olmamız. Birimde çalışmaların ekip çalışmasına dayanması. Bilimsel ve çalışma düzenine ilişkin haftalık düzenli toplantıların yapılması. Akademik personel arasında şeffaf, saygıya dayalı bir ilişki bulunmaktadır. Diğer anabilim dalları ile ortak projeler yapabiliyoruz. Altıncı sınıf öğrencilerinin sağlık ocağı hekimliği uygulamalarını için Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Mersin’deki sekiz sağlık ocağında birinde yapması.

13 13 Zayıf Yanlarımız Bilimsel çalışmalara destek yetersiz Çalışmalarımızda en önemli alt yapı sorunu fizik mekan yetersizliği. Bir eğitim araştırma bölgesine sahip olunmaması. Araştırmalar için daha fazla maddi kaynağa gereksinim duyulması. Süreli yayınları takip etme zorluğu. Mezunlarımızın uygun görevlere atanması ve kadro sorunlarının olması

14 14 Fırsatlar Mersin’deki diğer kurumlar ile (Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü) ortak çalışmalar yapabilmemiz. Sahaya hakim olmamız Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Birimi’nin proje destek olanakları Tehditler Ulusal sağlık sistemindeki belirsizlikler ve “Sağlıkta Dönüşüm” programı nedeniyle anabilim dalının sağlık ocağında eğitim ve saha çalışmaları sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlar Öğretim elemanlarının ücretlerinin azlığı

15 15 2.4. Varsayımlar Üniversitemiz Çiftlikköy Yerleşkesinde inşaatı devam eden Tıp Fakültesi inşaatının kısa sürede tamamlanması

16 16 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon Halk Sağlığı Anabilim Dalının Misyonu: Mezunlarımıza; Ülke sorunları karşısında duyarlılık gösteren, bilgi ve becerileriyle içinde bulunduğu toplumun gereksinmelerine yanıt verebilen, öğrendiklerini halkın yaşam kalitesini yükseltmek için kullanabilen, Farklı çalışma koşullarında yılmayan, gerektiğinde uygun çalışma koşullarını kendisi oluşturan ve yüksek düzeyde hizmet verme isteğine sahip olan, Çalıştığı her kurumda hizmetini kayıtlara geçiren, sağlık istatistikleri ve bildirim sistemi konusunda gereken özeni gösteren ve asla ödün vermeyen, Gelişen dünya koşullarında, değişen teknolojiyi de kullanarak halk sağlığının sorunları ve çözümleri için ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına yön verecek araştırmalar planlayıp yürütebilen, Atatürk ilke ve devrimlerine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı ve her koşulda bilimsel düşünceyi temel alan, bir anlayış ve sorumluluk duygusu kazandırmak,

17 17 3.2. Vizyon Halk Sağlığı Anabilim Dalının Vizyonu: Bölge ve ülkemizin sağlık sorunlarını irdeleyecek ve çözümlerine katkıda bulunacak geniş ölçekli multidisipliner bilimsel araştırma projelerinde yer almak, bu projelerin sonuçlarının akademisyenlere, yöneticilere ve kamuoyuna duyurulması ve tartışılması için çaba göstererek görüşleri dikkate alınan ve benimsenen bir bölüm haline gelebilmek, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Lisans ve Lisansüstü eğitiminin istihdam edileceği kurumların sunacağı hizmete ve halkın temel sağlık gereksinimlerine göre standardizasyona gidebilecek ve uygulamalı eğitimin her zaman baskın olduğu Ulusal Halk Sağlığı Eğitim Programların geliştirilmesine uluslararası gelişmeleri de takip ederek katkı sağlamak,

18 18 3.3. Değerler Adalet ve tarafsızlık Bilime ve analitik düşünceye inanmak Ekip bilinci ile çalışmak Etik ve ahlaki değerlere sahip olmak İfade özgürlüğüne saygılı olmak İşbirliğine açık olmak Kuruma bağlılık Liyakat Sorumluluk bilincine sahip olmak Şeffaflık Veri ve bilgiye dayalı karar almak Verici olmak ve bilgiyi paylaşmak Yaratıcılık Yenilikçilik

19 19 3.4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ Amaç 1: Eğitim programlarının yapısını güçlendirmek. Hedef 1.1: Halk sağlığı alanında ulusal ve uluslararası uygulamaları takip ederek, eğitim programımıza bu alandaki gelişme ve değişikliklerle güncellemek, Strateji 1.1: Literatür ve seminer saatlerini programlayıp, uygulamak. Öğretim üyelerimizin Halk Sağlığı ile ilgili en az bir uluslararası ve ulusal tıp dergisine abone olmasını sağlamak. Hedef 1.2: Dönem V ve VI öğrencileri için ‘Halk Sağlığı Ders Notları’ ve ‘Sağlık Ocağı Çalışma Notları’ hazırlamak. Strateji 1.2: Anabilim dalımızda çalışan öğretim üyelerinin alanları ile ilgili ders notlarını güncelleyerek, ders ve çalışma notları hazırlamasını sağlamak.

20 20 Amaç 2: Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi Kurmak Hedef 2.1.: Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi Kurmak Strateji 2.1. İl sağlık müdürlüğü ve Sağlık bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak, Sağlık Eğitim ve Araştırma bölgesini kurmak. Hedef 2.2.: Kurulan sağlık eğitim ve araştırma bölgesinin yönetimini Halk Sağlığı Anabilim Dalından öğretim üyelerinin yapmasını sağlamak Strateji 2.2: Kurulan Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesinin yöneticiliğini yapabilmek için sağlık müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunmak.

21 21 Amaç 3: Tıp Fakültesi bünyesinde eğitim ve hizmete yönelik halk sağlığı laboratuvarı kurmak. Hedef 3.1: Lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin temel sağlık hizmetlerinde yapacakları laboratuvar çalışmalarını bu laboratuvarlarda yapmasını sağlamak. Strateji 3.1: Eğitim ve hizmet amaçlı bir Halk Sağlığı Laboratuvarı kurmak için girişimde bulunmak. Hedef 3.2:Bulunduğumuz bölgede çevre sağlığı konusunda referans bir laboratuvar haline gelmesini sağlamak. Strateji 3.2: Kurulan laboratuvarın referans bir laboratuvar olabilmesi için gerekli girişim ve çalışmaları yapma.

22 22 Amaç 4: Ulusal yayınlarımızı %25, uluslararası yayınlarımızı %25 artırmak. Hedef 4.1: Yeni projeler hazırlayıp, tamamlamak. Strateji 4.1: Yerel ve ulusal multidisipliner projeler yapmak için çalışmak.

23 23 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Eğitim: Öğretim üyesi başına lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı, öğretim üyesi başına ders saati, öğretim üyesi başına tez araştırma sayısı, mezun memnuniyeti. Araştırma: Öğretim üyesi başına ulusal ve uluslar arası yayın sayıları, öğretim üyesi başına atıf sayıları, öğretim üyesi başına sözlü ve poster bildiri sayısı, öğretim üyesi başına proje sayısı, öğretim üyesi başına kongre katılım sayısı. Hizmet: Laboratuvarımız olduğu zaman, aylık ve yıllık laboratuvar tetkik sayısı.


"1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 2008-2012 STRATEJİK PLANLAMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları