Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAKE ve KAYE ( P hariç) d.s. d 6 : en büyük KAKE y.s. d 0, d 5, d 10 :sıfır KAKE y.s. d 3, d 8 :en düşük KAKE (O h larda) Düşük spin O h Yüksek spin O.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAKE ve KAYE ( P hariç) d.s. d 6 : en büyük KAKE y.s. d 0, d 5, d 10 :sıfır KAKE y.s. d 3, d 8 :en düşük KAKE (O h larda) Düşük spin O h Yüksek spin O."— Sunum transkripti:

1 KAKE ve KAYE ( P hariç) d.s. d 6 : en büyük KAKE y.s. d 0, d 5, d 10 :sıfır KAKE y.s. d 3, d 8 :en düşük KAKE (O h larda) Düşük spin O h Yüksek spin O h TdTd

2 1. Örgü Enerjisi ( Born Haber çevriminden) MCl 2 ( 1. periyot için) : y.s, O h Örgü Enerjisi: Gaz halindeki anyon ve katyonlardan kristal oluşumu sırasında açığa çıkan enerjidir. M n+ (g) + n X - (g) MX n(s) Örgü enerjisindeki düzensizlikler KAKE den kaynaklanır. Ca(II)Ti(II)V(II)Cr(II)….etc MCl2 KAT açıkladığı kavramlar

3 2. Hidrasyon Entalpisi değişimi M 2+ (g) + 6 H 2 O[M(OH 2 ) 6 ] 2+ (aq) M +2 hidrasyon entalpisi :  H hid  z/r M 2+ M 3+

4 3. İyon Yarıçapı Değişimi Ca 2+ Zn 2+ Sc 3+ Ga 3+ düşük spin: t 2g 6 kadar yavaşça azalır, t 2g 6 e g 1 den sonra artar yüksek spin: t 2g 3 kadar yavaşça azalır, t 2g 3 e g 1 den sonra artar high spin low spin high spin low spin

5 4. İyonlaşma Enerjisi, birinci periyot geçiş metal iyonları, yüksek spin, O h 3rd I.E. 1st I.E. 2nd I.E. d 6 ve d 5 de azalma

6 Irving-Williams serisi Mn 2+ Zn 2+ [M(H 2 O) 6 ] 2+ +[EDTA] 4- [M(EDTA)] 2- +6H 2 O Denge durumu KAKE nin farkına dayanır En fazla KAKE İlave kararlılık Jahn-Teller etkisinden kaynaklanır d5d5 d6d6 d7d7 d8d8 d9d9 d 10 I 1 ve I 2 toplamları

7 [Co(en) 3 ] +3 + e→ [Co(en) 3 ] +2 E = - 0.26 eV [Co(H 2 O) 6 ] +3 + è→ [Co(H 2 O) 6 ] +2 E = 1.84 eV - 0.4 Δ o - 0.8 Δ o [Co(NH 3 ) 6 ] -3 + è → [Co(NH 3 ) 6 ] -4 E = 0.10 eV - 2.4 Δ o - 1.8 Δ o 5. d n fonksiyonu olarak E o değişimi Aşağıdaki elektrot potansiyellerindeki değişimi KAKE kavramı ile açıklayınız.

8

9 Elektronların orbitaldeki hareketi Elektronların spini ( etkisi çok önemlidir ) Soru: Manyetik alanın kaynağı nedir? Cevap: Hareket halindeki elektrik yükü Örneğin bir sindiri çevreleyen teldeki akım mıknatısa benzer bir alan oluşturur.

10 paramanyetizma ferromanyetizma antiferromanyetizma ferrimanyetizma

11 Diyamanyetik maddeler, Bi, Hg, Ag, Pb, elmas, NaCl, Cu, H 2 O, N 2 (g) Manyetik momente sahip değildirler, manyetik alan tarafından itilirler. Paramanyetik maddeler, Al, Pt, U, Na, O 2 (g) Manyetik momente sahiptirler, alan tarafından zayıfça çekilirler. Eşleşmemiş elektronlara sahiptirler. Alan kalktığında manyetizmaları yok olur. Ferromanyetik maddeler, Fe, Ni, Co, çelik Manyetik momente sahiptirler, alan tarafından kuvvetle çekilirler. Curie noktası altında kalıcı manyetik özelliğe sahiptirler, yani, uygulanan manyetik alan kalktığında manyetik özelliklerini korurlar. Antiferromanyetik maddeler Net manyetik momentleri sıfırdır. Ferrimanyetik maddeler, magnetit (Fe 3 O 4 ) Net manyetik momentleri sıfır değildir. Manyetik maddeler Maddeler uygulanan manyetik alana karşı davanışlarına göre sınıflandırılabilir

12

13

14 Her bir elektron manyetik momente sahiptir spin açısal momentumorbital açısal momentum Kompleksin manyetik momenti =  eff Manyetik moment

15  S = n (n + 2) Spin manyetik moment,  S  S = 2 S (S + 1) "  eff de spin orbital katkısı orbital açısal momentum katkısına göre daha baskındır " n = eşleşmemiş elektron sayısı S = toplam spin kuantum sayısı = n / 2

16  S = n (n + 2) Spin manyetik moment,  S n = eşleşmemiş elektron sayısı Aşağıdakilerin spin manyetik momentleri nedir …..? [NiCl 4 ] 2- T d d 8 [Ni(CN) 4 ] 2- kare düzlem d 8 [Co(OH 2 ) 6 ] 2+ O h y.s. d 7 n = 3  S = 3 (3 + 2)= 3.87 BMn = 2  S = 2 (2 + 2)= 2.83 BM n = 0  S = 0 (0 + 2)= 0 BM egeg t 2g yzxzxy x 2 -y 2 z 2 t2t2 e yzxzxy x 2 -y 2 z 2 xy x 2 -y 2 yzxz z2z2 3 u.p.e - 2 e.e

17  eff = 2.83  m T  eff birimi : Bohr Magneton (B.M.) μ eff : Etkin manyetik moment  m : Molar manyetik duyarlık (denel yöntemlerle tayin edilir) BM jiromanyetik oran sıcaklık

18

19 Toplam Manyetik moment

20 Manyetik duyarlık tayini Gouy Terazisi Diyamanyetik maddeler manyetik alan tarafından itilir. Paramanyetik maddeler manyetik alan tarafından çekilir.

21 M : magnetic polarization of the matter H:magnetic field Χ : magnetic susceptibility (proportionality constant )

22

23 Paramanyetik maddelerde, sıcaklık arttıkça χ değeri değişmez veya azalır. Ferromanyetik ve antiferromanyetik maddeler ısıtıldıklarında manyetik özelliklerini kaybederek paramanyetik maddelere dönüşürler. Curie sıcaklığı (Tc) : Ferromanyetizma paramanyetizma Néel sıcaklığı (T N ) Ferromanyetizma paramanyetizma Lantanitler, sıcaklık azaldıkça, paramanyetikten antiferromanyetiğe sonra ferromanyetiğe geçer.

24

25 renk şunlara bağlıdır….geçiş metal cinsi metalin yükseltgenme sayısı ligant cinsi kompleksin koordinasyon sayısı d 10 (dolu) Cu +, Ag + Zn 2+ renksizdir d 0 (boş) Sc 3+, Ti 4+ (TiO 2, beyaz) Geçiş metalleri genellikle renkli bileşikler oluştururlar yük aktarım geçişleri yoksa d 0 (boş) MnO 4 - (koyu mor) Yük aktarım geçişi var

26 Geçiş Metal Kompleksleri egeg t 2g [Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ beyaz ışık 400-800 nm Mavi: 400-490 nm Sarı-yeşil: 490-580 nm Kırmızı: 580-800 nm h egeg t 2g oo Soğurma spektrumu: max = 510 nm 490-580 nm

27 bakır(II)sülfat çözeltisi Beyaz ışık Mavi ve yeşil soğurulmaz

28 Bakır(II) sülfat çözeltisi mavi renklidir, çünkü Kırmızı ve sarı dalgaboyu soğurulur

29 Nikel(II) sülfat çözeltisi yeşil renklidir, çünkü Mor, mavi ve kırmızı dalga boyları soğurulur

30 Renk Çemberi dalgaboyu, (nm) Kırmızı ışık soğurulursa kompleks yeşil görünür Mor ışık soğurulursa kompleks sarı görünür egeg t 2g  oct t 2g  oct  küçük düşük enerji kırmızı ışığı soğurur  büyük yüksek enerji mavi ışığı soğurur d-d geçişlerinin rengi  büyüklüğüne bağlıdır egeg

31 1. Belli bir ligant için, renk metal iyonun değerliğine bağlıdır [V(H 2 O) 6 ] 3+ V(III) = d 2 iyonu  büyüklüğünün renk üzerine etkisi Mor ışık soğurulursa Kompleks sarı görülür Sarı ışık soğurulursa Kompleks mor görülür [V(H 2 O) 6 ] 2+ V(II) = d 3 iyonu egeg t 2g  oct  küçük t 2g  oct  büyük egeg

32 Δ büyüklüğünün renk üzerine etkisi 2. Belli bir metal iyonu için, renk ligant türüne bağlıdır [Cr(NH 3 ) 6 ] 3+ [Cr(NH 3 ) 5 Cl] 2+ 3+ 2+

33

34 Renk ve spektrokimyasal seriler Kompleks kuvvetli alan ligandına sahipse = büyük delta Işık düşük dalgaboyunda soğurulur = yüksek enerji Zayıf Alan Ligandı Yüksek Spin Kompleksi Kuvvetli Alan Ligandı Düşük Spin Kompleksi I - < Br - < S 2- < SCN - < Cl - < NO 3 - < F - < OH - < H 2 O < NCS - < CH 3 CN < NH 3 < en < bpy < phen < NO 2 - < phosph < CN - < CO küçük  büyük 

35 Seçim Kuraları Renk şiddeti seçim kurallarına bağlıdır 1.Laporte Seçim Kuralları 2.Spin Seçim Kuralları Seçim kurallarına uyan geçişler serbest geçişler Seçim kurallarına uymayan geçişler yasak geçişler

36 Laporte Seçim Kuralları Parite de bir değişim olmalıdır s-orbital gerade d-orbital gerade p-orbital ungerade Laporte seçim kuralına göre serbest Laporte seçim kuralına göre yasak p-orbital d-orbital

37 Sekizyüzlü kompleksler Simetri merkezi vardır : t 2g ve e g orbitalleri Laporte seçim kuralına göre d-d geçişleri yasaktır Molekül titreşimleri seçim kurallarını geçersiz kılar Dörtyüzlü kompleksler Simetri merkezi yoktur : t 2 ve e orbitalleri Laporte seçim kuralı uygulanmaz Laporte Seçim kurallarına göre d-orbitalleri (g) arasındaki geçişler yasaktır. Dörtyüzlü kompleksler benzei sekizyüzlü komplekslerden daha koyu renklidir

38 The Spin Seçim Kuralı Spinde bir değişim olmamalıdır serbest yasak


"KAKE ve KAYE ( P hariç) d.s. d 6 : en büyük KAKE y.s. d 0, d 5, d 10 :sıfır KAKE y.s. d 3, d 8 :en düşük KAKE (O h larda) Düşük spin O h Yüksek spin O." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları