Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Periyodik Tablo. s, p : temel grup elementleri d : geçiş elementleri f : iç geçiş elementleri 4f : lantanitler 5f : aktinitler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Periyodik Tablo. s, p : temel grup elementleri d : geçiş elementleri f : iç geçiş elementleri 4f : lantanitler 5f : aktinitler."— Sunum transkripti:

1 Periyodik Tablo

2 s, p : temel grup elementleri d : geçiş elementleri f : iç geçiş elementleri 4f : lantanitler 5f : aktinitler

3 1A 1 Alkali Metaller 2A 2 Toprak Alkali Metaller 1B 11 Para Metalleri 6A 16 Kalkojenler 7A 17 Halojenler 8A 18 Soy Gazlar

4 İyonlaşma Enerjisi, İyonlaşma Potansiyeli + DH° ie  I Koopmans Teoremi: Bir elektronun iyonlaşma enerjisi, elektronun koptuğu orbitalin enerjisine eşittir. Birinci iyonlaşma enerjisi, I 1, izole bir atomdan bir elektron kopartmak için verilmesi gereken enerjidir. DH° ie artar DH° ie azalır

5 Al(g)Al + (g) + e - I 1 = 580 kJ/mol birinci Al + (g)Al 2+ (g) + e - I 2 = 1815 kJ/mol ikinci Al 2+ (g)Al 3+ (g) + e - I 3 = 2740 kJ/mol üçüncü Al 3+ (g)Al 4+ (g) + e - I 4 = 11,600 kJ/mol dördüncü I 1 < I 2 < I 3 < I 4

6 ÖRNEK: Na atomunun I 1 ve I 2 değerleri arasındaki fark niçin çok büyüktür? Na(g)Na + (g) + e - I 1 = 495 kJ/mol Na + (g)Na 2+ (g) + e - I 2 = 4560 kJ/mol [Ne]3s 1 [Ne] 1s 2 2s 2 2p 5 (removing “valence” electron) (removing “core” electron)

7 İyonlaşma Enerjileri IE (kj/mol) Atom No Tamamen dolu kabuklar en kararlı: soygazlar en yüksek İE sahiptirler!

8 Periyot boyunca birinci iyonlaşma enerjilerinde sapmalar  B: [He]2s 2 2p 1 p orbitalleri, s orbitallerinden daha iyi perdelenir, bu nedenle Z* azalır ve DH° ie düşer.(ayrıca [He]2s 2 dolu bir alt- kabuktur)  O: [He]2s 2 2p 4 İlk eşleşen elektronlar arasında oluşan itme, bir elektronun kaybedilmesini kolaylaştırır. Atom Numarası

9 Group 13 sapma var B > Al In < Tl Tl > Al ve Tl > Ga – Ga da Z* büyüktür, çünkü 3d orbitallerine sahiptir. − Tl da Z* büyüktür, çünkü “inert çift etkisi” (relativistik etki) mevcuttur. Grup Boyunca Birinci İyonlaşma Enerjilerinde Sapmalar Group 17 “normal” F > Cl > B r > I > At Sapma yok

10 yüksek iyonlaşma enerjilerinde düzgün bir eğilim yoktur Ca: [Ne]3s 2 3p 6 4s 2  Ca + : [Ne]3s 2 3p 6 4s 1 DH° ie = 6.1 eV Ca + : [Ne]3s 2 3p 6 4s 1  Ca 2+ : [Ne]3s 2 3p 6 DH° ie = 11.9 eV Ca 2+ : [Ne]3s 2 3p 6  Ca 3+ : [Ne]3s 2 3p 5 DH° ie = 50.9 eV - Dolu iç kabuk elektronlarını iyonlaştırmak için çok yüksek enerji gerekir

11 Elektron ilgisi, gaz halindeki bir atoma bir elektron ilavesinde oluşan enerji değişimidir. E (g) + e -  E - (g)  H° ei Elektron İlgisi: Eİ = -DH° ei + 5/2 RT Eİ = -DH° ei O (g) + e -  O - (g) DH° ea = -142 kJ/mol birinci Eİ ısıveren O - (g) + e -  O 2- (g) DH° ea = 844 kJ/mol ikinci Eİ ısıalan O (g) + 2e -  O 2- (g) DH° ea = 702 kJ/mol üçüncü Ei ısıalan Çeşitli faktörler, O 2- iyonunun moleküllerde ve iyonik kristallerde mevcut olmasını sağlar Elektron İlgisi

12  Halojenlerin Eİ yüksektir (Grup 17) çünkü ilave elektron ile kabuk tam dolar.  Alkali toprak elementlerinde Eİ negatif değer alır, çünkü ilave elektron daha az kararlı p altkabuğuna girer (daha düşük Z*).  Soy gazlarda Eİ negatiftir, çünkü ilave elektron bir sonraki kabuğa, (n+1)s, girer. EA (kJ/mol)Atom No Eİ artar Eİ azalır

13  Na: [Ne]3s 1 – ilave elektron ile dolu altkabuk oluşur [Ne]3s 2  Si: [Ne]3s 2 3p 2 – ilave elektron ile [Ne]3s 2 3p 3 daha kararlı yarı dolu alt kabuk oluşur, bu nedenle Eİ yüksektir.  P: [Ne]3s 2 3p 3 – ilave elektron ile [Ne]3s 2 3p 4 elektron dizilişi m.g., elektron eşleştiği için Eİ düşüktür.

14 ÖRNEK : Halojenlerde Eİ niçin yüksektir? F(g) + e - F - (g)Eİ = -327.8 kJ/mol 1s 2 2s 2 2p 5 1s 2 2s 2 2p 6 [Ne] ÖRNEK : Azot atomunun Eİ niçin küçüktür? N(g) + e - N - (g)Eİ > 0 (unstable) 1s 2 2s 2 2p 3 1s 2 2s 2 2p 4 (e - yarı dolu orbitale girmek zorundadır)

15 ÖRNEK : O atomunun birinci Eİ için ne söyleyebilirsiniz ? O(g) + e - O - (g)EA = -140 kJ/mol 1s 2 2s 2 2p 4 1s 2 2s 2 2p 5 ÖRNEK: ikinci Eİ için ne söyleyebilirsiniz ? O - (g) + e - O 2- (g)EA > 0 (kararsız) 1s 2 2s 2 2p 5 1s 2 2s 2 2p 6 [Ne] dizilişi, fakat elektron itmesi çok büyük. Daha büyük Z + e - itmesini yener.


"Periyodik Tablo. s, p : temel grup elementleri d : geçiş elementleri f : iç geçiş elementleri 4f : lantanitler 5f : aktinitler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları