Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi Bölüm V: Malzemelerin Manyetik Özellikleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi Bölüm V: Malzemelerin Manyetik Özellikleri."— Sunum transkripti:

1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi Bölüm V: Malzemelerin Manyetik Özellikleri

2  Manyetik Parametreler  Manyetiklik Türleri  1) Diyamanyetik malzemeler  2) Paramanyetik malzemeler  3) Ferromanyetik malzemeler  4) Ferrimanyetik malzemeler  Manyetik Özelliklerin Ölçümü  Manyetik Malzemeler  Yumuşak manyetik malzemeler  Orta manyetik malzemeler  Sert manyetik malzemeler  Manyetikli ğ i Etkileyen Etkenler  Manyetik Malzemelerin Kullanım Alanları

3 Manyetik Alan ve Manyetik Akı  İ çinden elektrik akımı geçen bir iletkenin çevresinde manyetik alan (H) do ğ ar. Bu manyetik alanın içine manyetiklik özelli ğ ine sahip bir malzeme konacak olursa manyetik alan şiddeti daha da artar ve kuvvet çizgileri sıklaşır. Malzeme varlı ğ ından do ğ an ek manyetik alan artımına “manyetik akı (B)” denir.   µ : Mutlak manyetik geçirgenlik katsayısı  µ r : Ba ğ ıl manyetik geçirgenlik katsayısı  Hc: Kalıcı manyetikli ğ i yoketmek için ters yönde uygulanması gereken manyetik alandır.

4 Manyetik Alanla İlgili Birimler

5 Manyetik Moment

6 Manyetiklik Türleri  1) Diyamanyetik malzemeler   2) Paramanyetik malzemeler  3) Ferromanyetik malzemeler  4) Ferrimanyetik malzemeler

7 Manyetiklik Türleri  1) Diyamanyetik malzemeler   2) Paramanyetik malzemeler  3) Ferromanyetik malzemeler  4) Ferrimanyetik malzemeler

8 Manyetiklik Türleri  Diyamanyetik Malzemeler:  Diyamanyetik malzemelere bir manyetik alan uygulandı ğ ında çok küçük bir elektron hareketlenmesi oluşur.  Diyamanyetik malzemelerde manyetik moment manyetik alana ters yönde oluşur.  Diyamanyetik malzemeler kalıcı olarak mıknatıslanmazlar.   Örnek: Fe 

9 Manyetiklik Türleri  Paramanyetik Malzemeler:  Atomları daha önceden bir manyetik momente sahip olan cisimlere paramanyetik malzemeler denir.  Manyetik alan uygulandı ğ ında manyetik alan ile manyetik moment aynı yönde olur.  Paramanyetik malzemeler kalıcı olarak mıknatıslanmazlar.   Örnek: Cr ve Al

10 Manyetiklik Türleri  Ferromanyetik Malzemeler:  İ yonlarla serbest elektronlar bir arada bulundu ğ u ortamda elektronlarla komşu iyonlar arasında etkileşme olur.  Ferromanyetik malzemelerde mıknatıslanma etkisi kuvvetlidir.  Ferromamyetik malzemeler manyetik bir alana maruz kaldıklarında kalıcı olarak mıknatıslanabilirler.  Örnek: Ni ve Co

11 Manyetiklik Türleri  Ferrimanyetik Malzemeler:  Farklı manyetik momente sahip malzemeler, atomik mıknatısları birbirlerine paralel olmayıp, birbirlerini yok etmeyecek şekildedirler.  Örnek: Manyetit(Fe 3 O 4 )+Ni karışımı

12 Manyetik Özelliklerin Ölçümü  Manyetik malzemelerin özellikleri malzemenin B-H histeresiz e ğ risinden belirlenir.  Malzemeye H alanı uygulanır ve bunun sonucu olan B ölçülür.  Hc: Kalıcı manyetikli ğ i yoketmek için ters yönde uygulanması gereken manyetik alandır.

13 Elektromanyetik Mıknatıslanma ve Manyetik Malzemeler  Manyetik malzemeler aşa ğ ıdaki tabloda gösterildi ğ i gibi yok edici kuvvet (Hc) özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Malzeme TipiHc (A/m)Uygulama YumuşakHc<1000Elektromıknatıs, trafo, motor, jeneatör Orta10.000 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2792588/slides/slide_13.jpg", "name": "Elektromanyetik Mıknatıslanma ve Manyetik Malzemeler  Manyetik malzemeler aşa ğ ıdaki tabloda gösterildi ğ i gibi yok edici kuvvet (Hc) özelliklerine göre sınıflandırılabilir.", "description": "Malzeme TipiHc (A/m)Uygulama YumuşakHc<1000Elektromıknatıs, trafo, motor, jeneatör Orta10.000

14 Yumuşak Manyetik Malzemeler  Kolay manyetikleşirler.  Manyetiklikleri kolay giderilir.  Manyetik geçirgenlikleri yüksektir.  Kalıcı manyetiklikleri düşüktür.  Yok edici manyetik alan kuvvetleri küçüktür. Hc < 1000 A/m

15 Yumuşak Manyetik Malzemeler  Demir, metal türü yumuşak manyetik malzemedir.  Elektrik motoru  jeneratör  trafo  elektromıknatısların çekirdekleri  yumuşak manyetik malzemelerden yapılır. Hc < 1000 A/m

16 Yumuşak Manyetik Malzemeler

17 Orta Manyetik Malzemeler  Orta manyetik malzemeler manyetik kayıt ortamlarında kullanılırlar.  10000 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2792588/slides/slide_17.jpg", "name": "Orta Manyetik Malzemeler  Orta manyetik malzemeler manyetik kayıt ortamlarında kullanılırlar.", "description": " 10000

18 Sert Manyetik Malzemeler  Kalıcı manyetiklikleri yüksektir.  Yok edici manyetik alan kuvvetleri büyüktür.  Histerezis e ğ rileri yüksek ve geniştir. Hc >50000 A/m

19 Sert Manyetik Malzemeler  Endüstride kullanılan en önemli sert ferromanyetik malzeme alnico alaşımlarıdır. (% 50’si Fe, %50’si de Al, Ni, Co, ve Cu).  Kullanım alanları:  Hoparlör  Video kayıt cihazı  TV Hc >50000 A/m

20 Sert Manyetik Malzemeler

21 Manyetikliği Etkileyen Etkenler  1. SICAKLIK: Malzemelerde sıcaklık arttıkça manyetiklik özelli ğ i azalır. Kritik bir sıcaklı ğ a erişilince manyetik özellik kaybolur. Bu sıcaklı ğ a “Curie sıcaklı ğ ı” denir. (Demirin Curie sıcaklı ğ ı 770 ˚C, nikelinki 35 ˚C ‘dir. )

22 Manyetikliği Etkileyen Etkenler  2. İ Ç YAPISAL ETKENLER:  Kristal türü, distorsiyonlar gibi iç yapı kusurları manyetikli ğ i önemli ölçüde etkiler.

23 Manyetikliği Etkileyen Etkenler  3. MEKAN İ K ETK İ :  Manyetik hale gelmiş bir malzemede manyetik momentler birbirlerine paralel durumdadır. Çarpma uygulanacak olursa manyetik momentlerin yönleri rasgele da ğ ılır ve manyetiklik kaybolur.

24 Manyetik Kayıt Ortamları  Teyp, video, kamera kasetleri, floppy disk ve harddisk gibi malzemeler manyetik kayıt ortamı elemanlarıdır.  Teyp ve video kasetleri ses ve görüntü kaydı için kullanılan analog kayıt ortamlarıdır.  Diskler ise ses uygulamalarında ve bilgisayarında veri depolama işlemi için kullanılan dijital kayıt ortamlarıdır.

25 Manyetik Kayıt Ortamları  Disk ya da kaset üzerinde çok sayıda gözle görülmeyen küçük manyetik izler (track) vardır.

26 Manyetik Kayıt Ortamları  Teyp Kasetleri  Teyp kasetlerinin yüksek kapasiteli olmaları avantaj oluştururken sıralı erişimli bir kayıt ortamı olmaları dezavantajdır.  Yani teyp kasetlerinin başındaki veya sonundaki bilgiye ulaşmak için ileri/geri sardırma gerekir.  Teyp kasetlerinin bilgi depolama kapasiteleri 600 MB ile 200 GB arasındadır.

27 Manyetik Kayıt Ortamları  Floopy Diskler  Floppy diskler kaset bantları ile aynı malzemeden yapılmıştır.  Ancak şekil itibarı ile teyp kasetleri gibi şerit şeklinde olmayıp yassı disk şeklindedir.  Teyp kasetlerinin aksine bilgiye do ğ rudan erişilebilir.  Ödev 1 : Harddiskler ile kasetler arasındaki farklar nelerdir?

28 Manyetik Kayıt Ortamları

29 Kalıcı Mıknatıslar  Bu mıknatıslar hiçbir manyetik alan yardımı olmaksızın kullanılmak üzere yapılmışlardır.  Kalıcı (sert) mıknatıslar ilk başta manyetik alan yardımıyla mıknatıslanırlar ve bu özelliklerini devam ettirirler.  Kalıcı Mıknatıs Çeşitleri:  Çelik: Karbon, alaşım ve paslanmaz türde çeşitleri vardır.  Alniko: Alüminyum, Nikel ve Kobaltın demir esasıyla karıştırılması ile elde edilir.  Ferrit: Fe 2 O 3 ihtiva eder. Manyetik özellikleri çok kolay bir biçimde kullanılmasını mümkün kılar.

30  Ödev 2: Elektromanyetik Işımanın Zararları ve Elektromanyetik Alanın İ nsan Vücuduna Etkileri


"Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi Bölüm V: Malzemelerin Manyetik Özellikleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları