Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ SERACILIK PROGRAMI 2008-2012 STRATEJİK PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ SERACILIK PROGRAMI 2008-2012 STRATEJİK PLANI."— Sunum transkripti:

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ SERACILIK PROGRAMI 2008-2012 STRATEJİK PLANI

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi 2.2.1. Eğitim 2.1.1.1. Akademik personel durumu 2.1.2. Araştırma 2.1.3. Hizmet 2.1.3.1. Fiziki altyapı 2.2. Paydaşlar 2.3. G.Z.F.T 2.4. Varsayımlar 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon 3.2. Vizyon 3.3. Değerler 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler, Uygulama Stratejileri 4. İZLEME ve DEĞERLENDİRME

3 ÖNSÖZ Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu 2008-2012 Stratejik Planı, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü” Kanunu’nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4 1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Seracılık Programı 1994-1995 eğitim- öğretim yılında faaliyete başlamıştır. 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1.Durum Analizi 2.1.1. Eğitim 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Seracılık Programında yürütülen ön lisans dersleri aşağıda verilmiştir.

5 Çizelge 1. Seracılık Programı ön lisans dersleri Ders Kodu Dersin adıTeorikUygulamaToplam SER 101Bahçe Bitkileri ve Üretimi303 SER 103Botanik202 SER 105Toprak Bilgisi202 SER 107İklim Bilgisi202 SER 109Tarımsal Ekoloji202 SER 111Genel Seracılık202 SER 113Uygulamalı Seracılık 1041 KİM 101Kimya202 MAT 101Matematik202 TD 101Türk Dili200 AIL 101Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi200 YD 101Yabancı Dil-1300 SER 102Tarım Ekonomisi202 SER 106Sera Yapım Tekniği202 SER 108Genel Sebzecilik303 SER 112Sera Bitkileri Fizyolojisi303 SER 114Bitki Besleme202 SER 116Uygulamalı Seracılık-2041 SER 122Bitki Koruma202 BİL 102Bilgisayar223 TD 102Türk Dili200 AIL102Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi200 YD 102Yabancı Dil-1300 SER 201Tarımsal Yayın ve Haberleşme202 SER 203Seralarda Sebze Yetiştiriciliği-1303 SER 205Seralarda Süs Bitkileri Yetiştiriciliği202

6 SER 207Uygulamalı Seracılık-3041 SER 209Sebze Hastalık ve Zararlıları202 SER 211Organik Tarım202 SER 213Seralarda Sulama ve Drenaj202 SER 219Seralarda İklimlendirme223 SER 204Seralarda Sebze Yetiştiriciliği-2303 SER 206Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları202 SER 208Uygulamalı Seracılık-4041 SER 210Sera Ürünleri Muhafazası202 SER 212Tarımsal Pazarlama202 SER 214Süs Bitkileri Yetiştiriciliği-2202 SER 216Seralarda Gübreleme303 BİL 218Mesleki Çalışma Semineri041 GRS 220Girişimcilik(Seçmeli)202 Toplam782471

7 2.1.1.1. Akademik personel durumu Çizelge 2. Seracılık Programı Öğretim Elemanı Sayısı Unvan 1996-2000200120022003200420052006 Yrd.Doç.Dr.-111111 Öğ.Gör.3344444 Öğ.Elemanı15886555

8 Çizelge 4. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Seracılık Programında öğretim elemanı başına düşen ders saati Ders saati Öğretim elemanıÖğretim elemanı başına düşen ders saati 102510,2 5* *Ücret karşılığı görevlendirilen öğretim elemanı sayısı. Çizelge 3. Seracılık Programı öğrenci sayıları ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı Akademik yıl Öğrenci sayısı Öğretim elemanı Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 200061-- 2001684+8*5,7 2002485+8*3,7 2003525+6*4,7 2004465+5*4,6 2005425+5*4,2 2006705+5*7,0 *Ücret karşılığı görevlendirilen öğretim elemanı sayısı.

9 2.1.2. Araştırma ME. Silifke Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar yayınları, yürüttüğü projeler aşağıda verilmiştir. Çizelge 5. Yıllara göre yayınlar -2000200120022003200420052006Toplam TOPLAM MAKALE 4342114 Ulusal 4342114 Uluslar arası SCI/SSCI/AHCI ATIF SAYISI KİTAP 1 KİTAP BÖLÜMÜ BİLDİRİ 521210 Ulusal 521210 Sözlü 5221210 Poster 11 Uluslar arası 11 Sözlü Poster

10 Çizelge 6. Yıllara göre öğretim elemanı başına düşen makale ve bildiri sayısı Yıl Öğretim elemanı sayısı Bildiri (Ulusal) Makale (Ulusal) Oran -200031,67- 200140,5- 200250,40,8 200350,20,6 200450,20,8 20055-0,4 200650,40,2 Çizelge 7. Yapılan projeler ve yıllara göre dağılımı Proje türü -2000200120022003200420052006 BAP T1T1 T1T1 T1T1 D1D1 T: TamamlanmışD: Devam eden

11 2.1.3. Hizmet 2.1.3.1. Fiziki altyapı Yüksekokulumuzun sebze yetiştiriciliği yapılan 500 m 2’ lik ve süs bitkileri yetiştiriciliği yapılan 100 m 2 ’lik cam sera, 150 m 2 ’lik araştırmaların yürütüldüğü cam serası bulunmaktadır. ÖĞRETİM ELEMANLARI Yrd.Doç.Dr. Sevgi RAD Dr. Kadir YALI Dr. Garip YARŞI Zir. Yük.Müh. Sefa POLATÖZ Zir.Müh. Yusuf ÇELİK Çizelge 8. Teknik Programlar fiziki mekan durumu OFİSLER Oda sayısı Bölüm Başkanlığı1 Öğretim Görevlileri3 DERSLİK SAYISI 2 LABORATUAR SAYISI -

12 2.2. Paydaşlar Çizelge 9. Yüksekokulumuz ile doğrudan ve dolaylı olarak ilişkisi bulunan paydaşlar Paydaşlar Hizmet alanlarÇalışanlarTemel ortakStratejik ortak Akademik personelxX İdari personelxX Öğrencilerx Velilerx MüdürlükXx RektörlükXx YÖKXx BAPXx ÜAKx Tarım Bakanlığıx Çevre Bakanlığıx Maliye Bakanlığıx TÜBİTAKXx DPTXx Diğer Meslek Yüksekokulları x Programlarımızla ilgili Fakülteler x Meslek kuruluşlarıxx Üreticilerxx Kooperatiflerxx Bilimsel dergilerx

13 2.3. GZFT Analizi Güçlü yanlarımız -Genç bir kadroya sahip olmamız. -Özverili çalışan personelimizin olması. -Öğrencilere mesleki deneyim ve pratik kazandıracak uygulama alanlarımızın olması. -Bilgi erişimi için internet altyapısına sahip olmamız. Zayıf yanlarımız -Hem akademik personelin hem de idari personelin kendi içlerinde ve birbirleri arasındaki iletişim eksikliği. -Öğretim elemanlarımız ile meslek kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği ve iletişim eksikliği. -Ulusal ve uluslar arası kurs, seminer, kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılamama. -Yüksekokulumuz uygulama alanlarında çalışan tekniker/teknisyen olmayışı. -Yüksekokulumuz eğitim-öğretim binası ile uygulama alanlarımız arasında ulaşımı sağlayacak bir aracımızın bulunmayışı. -Gerek Yüksekokulumuz, gerekse Merkez Kütüphanede özellikle tarımla ilgili kaynakların yok denecek kadar az olması. -Laboratuarımızın olmayışı. -Yüksekokulumuzda yeterli sayıda öğretim üyesinin olmayışı.

14 Fırsatlar -Yüksekokulumuzun, ekonomisi tarıma dayalı bir ilçede olması. -Ara elemana duyulan ihtiyacın artması. -Bölge halkının gelişmeye ve yeniliklere açık olması. Tehditler -Tarımsal programlara olan öğrenci talebinin azalması. - Tarımsal programlardan mezun olan öğrencilerin iş bulma kaygılarının olması 2.4. Varsayımlar Yüksekokulumuz akademik ve idari personelin stratejik planı sahiplenmemesi, bu planın başarılı uygulanmasını etkileyecektir.

15 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyonumuz Yenilikçi, gelişmeye açık, üretken, çağdaş, analitik düşünebilen bireyler yetiştirmek, bu suretle bireylerin yaşam standardını yükseltmektir. 3.2. Vizyonumuz Yüksekokulumuz Seracılık Programını, üniversite adayları tarafından bilinçli olarak tercih edilen bir yüksekokul konumuna getirmek, bölgesinde sorunlara yanıt verebilecek; danışmanlık yapabilecek bir merkez olmak, istihdam edilmek üzere aranır teorik bilgi ve pratik becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmektir. 3.3. Değerler Misyonumuzu yerine getirmek için sahip olduğumuz ilkeler şunlardır: -Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak, -Dürüstlük, -Güvenilirlik, -Katılımcılık, -Sorumluluk, -Bilimsellik, -Çağdaşlık, -Evrensellik, -Takım bilinci, -Etik değerlere bağlı olmak, -Yaratıcılık ve yenilikçilik, -Toplumsal yararlılık.

16 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler, Uygulama Stratejileri Stratejik Amaç-1. Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek – Program öğrencilerimizin teorik bilgi ve pratik becerilerini artırmak. Stratejik Hedef 1.1.- Öğretim üyesi sayısını artırmak. Stratejik Hedef 1.2.- İstihdam olanakları ve beklentileri dikkate alınarak; yeni programlar açmak ve hali hazırdaki ders programları ve içeriklerini yeniden incelemek ve gerekli değişiklikleri yapmak. Uygulama Stratejisi- Sektör yöneticileri ve insan kaynaklarından sorumlu kişilerle görüşerek veya anket yaparak veri toplamak Stratejik Hedef 1.3.- Yılda bir kere haftalık teknik gezi düzenlemek suretiyle öğrencilerimizin mesleki deneyimlerini artırmak. Uygulama Stratejisi- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün sponsor olmasını sağlayarak teknik gezi düzenlemek. Stratejik Hedef 1.4. Ders notlarının basılı hale getirilmesi Uygulama Stratejisi- Öğretim elemanlarının ders notlarını güncellemek suretiyle basılı kaynak haline getirmesini sağlamak.

17 Stratejik Amaç-2. Danışmanlık Hizmeti Vermek. Yöreden gelecek talepleri karşılamak. Stratejik Hedef 2.1.- Yöre halkının bilgilenmesi ve bilinçlenmesini sağlamak, sorunlarına çözüm getirmek, taleplerine yanıt vermek. Stratejik Hedef 2.2.-Seracılık Programı ile ilgili sertifikalı eğitim seminerleri düzenlemek suretiyle yöre halkına bilgi ve beceri kazandırmak. Uygulama Stratejisi- Yöre halkından gelen talepleri değerlendirerek, eğitim seminerleri düzenlemek.

18 Stratejik Amaç-3. Akademik Personelin Niteliğini ve Verimliliğini Artırmak. Yüksekokulumuzun belirlenen hedeflere ulaşmasını ve çalışmaların sürekliliğini sağlanmak. Stratejik Hedef 3.1.- Akademik personeli pedagojik formasyon konusunda bilgilendirerek; eğitici kimliği kazandırmak. Uygulama Stratejisi- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ile görüşerek pedagojik formasyon konusunda yardım almak. Stratejik Hedef 3.2.- Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımını teşvik etmek. Stratejik Hedef 3.3.- Akademik personelin halka açık seminerler vermesini sağlamak ve bunu sürekli kılmak. Uygulama Stratejisi- Eğitim-öğretim yılı başında seminer programı yaparak buna uyulmasını sağlamak. Stratejik Hedef 3.4.- Yüksekokulumuz seralarını Kayraktepe kampus alanına taşımak ve böylece zaman ve emek kaybını önleyerek verimliliği artırmak. Uygulama Stratejisi- Kurum içi ve dışı kaynak sağlayarak.

19 4. İZLEME ve DEĞERLENDİRME 4.1. Öğrenci Memnuniyeti Her yıl yapılacak “Öğrenci Memnuniyet Anketi” ile öğrencilerimizin, öğretim elemanı, aldıkları eğitim ve yaptıkları uygulamalara ilişkin memnuniyetleri belirlenecektir. Bu oranın % 70 ve üzerinde olması başarılı olduğumuzu gösterecektir. 4.2. ÖSS Puanı Yüksekokulumuz 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Seracılık programına 227.09 taban puanla öğrenci almıştır. Bu taban puanların yükselmesi Yüksekokulumuz Seracılık Programının tercih edildiğini düşündürecektir. 4.3. Düzenlenen Eğitim Programı Sayısı ve Katılımcı Sayısı ile Danışmanlık Hizmetleri İçin Başvuru Sayısı Yörede iş olanağı yaratmak için düzenlenecek eğitim seminerleri ve bu seminerlere katılanların sayısı başarı ölçütü olarak kullanılacaktır. Danışmanlık hizmeti için Yüksekokulumuza gelen talep sayısı da stratejik hedefimizin ne oranda gerçekleştiğini gösterecektir.


"T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ SERACILIK PROGRAMI 2008-2012 STRATEJİK PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları