Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ SERACILIK PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ SERACILIK PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ SERACILIK PROGRAMI
T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ SERACILIK PROGRAMI STRATEJİK PLANI

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi Eğitim Akademik personel durumu Araştırma Hizmet Fiziki altyapı 2.2. Paydaşlar 2.3. G.Z.F.T 2.4. Varsayımlar 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon 3.2. Vizyon 3.3. Değerler 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler, Uygulama Stratejileri 4. İZLEME ve DEĞERLENDİRME

3 ÖNSÖZ Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı, tarihli ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü” Kanunu’nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4 1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Seracılık Programı eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1.Durum Analizi Eğitim Eğitim-Öğretim yılında Seracılık Programında yürütülen ön lisans dersleri aşağıda verilmiştir.

5 Çizelge 1. Seracılık Programı ön lisans dersleri
Ders Kodu Dersin adı Teorik Uygulama Toplam SER 101 Bahçe Bitkileri ve Üretimi 3 SER 103 Botanik 2 SER 105 Toprak Bilgisi SER 107 İklim Bilgisi SER 109 Tarımsal Ekoloji SER 111 Genel Seracılık SER 113 Uygulamalı Seracılık 1 4 1 KİM 101 Kimya MAT 101 Matematik TD 101 Türk Dili AIL 101 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi YD 101 Yabancı Dil-1 SER 102 Tarım Ekonomisi SER 106 Sera Yapım Tekniği SER 108 Genel Sebzecilik SER 112 Sera Bitkileri Fizyolojisi SER 114 Bitki Besleme SER 116 Uygulamalı Seracılık-2 SER 122 Bitki Koruma BİL 102 Bilgisayar TD 102 AIL102 YD 102 SER 201 Tarımsal Yayın ve Haberleşme SER 203 Seralarda Sebze Yetiştiriciliği-1 SER 205 Seralarda Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

6 SER 207 Uygulamalı Seracılık-3 4 1 SER 209 Sebze Hastalık ve Zararlıları 2 SER 211 Organik Tarım SER 213 Seralarda Sulama ve Drenaj SER 219 Seralarda İklimlendirme 3 SER 204 Seralarda Sebze Yetiştiriciliği-2 SER 206 Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları SER 208 Uygulamalı Seracılık-4 SER 210 Sera Ürünleri Muhafazası SER 212 Tarımsal Pazarlama SER 214 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği-2 SER 216 Seralarda Gübreleme BİL 218 Mesleki Çalışma Semineri GRS 220 Girişimcilik(Seçmeli) Toplam 78 24 71

7 2.1.1.1. Akademik personel durumu
Çizelge 2. Seracılık Programı Öğretim Elemanı Sayısı Unvan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Yrd.Doç.Dr. - 1 Öğ.Gör. 3 4 Öğ.Elemanı 15 8 6 5

8 Çizelge 4. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Seracılık Programında
Çizelge 3. Seracılık Programı öğrenci sayıları ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı Akademik yıl Öğrenci sayısı Öğretim elemanı Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 2000 61 - 2001 68 4+8* 5,7 2002 48 5+8* 3,7 2003 52 5+6* 4,7 2004 46 5+5* 4,6 2005 42 4,2 2006 70 7,0 *Ücret karşılığı görevlendirilen öğretim elemanı sayısı. Çizelge Eğitim-Öğretim yılında Seracılık Programında öğretim elemanı başına düşen ders saati Ders saati Öğretim elemanı Öğretim elemanı başına düşen ders saati 102 5 10,2 5* *Ücret karşılığı görevlendirilen öğretim elemanı sayısı.

9 2.1.2. Araştırma Çizelge 5. Yıllara göre yayınlar -2000 2001 2002 2003
ME. Silifke Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar yayınları, yürüttüğü projeler aşağıda verilmiştir. Çizelge 5. Yıllara göre yayınlar -2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Toplam TOPLAM MAKALE 4 3 2 1 14 Ulusal Uluslar arası SCI/SSCI/AHCI ATIF SAYISI KİTAP KİTAP BÖLÜMÜ BİLDİRİ 5 10 Sözlü Poster

10 Öğretim elemanı sayısı
Çizelge 6. Yıllara göre öğretim elemanı başına düşen makale ve bildiri sayısı Yıl Öğretim elemanı sayısı Bildiri (Ulusal) Makale Oran -2000 3 1,67 - 2001 4 0,5 2002 5 0,4 0,8 2003 0,2 0,6 2004 2005 2006 Çizelge 7. Yapılan projeler ve yıllara göre dağılımı Proje türü -2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 BAP T1 D1 T: Tamamlanmış D: Devam eden

11 2.1.3. Hizmet 2.1.3.1. Fiziki altyapı ÖĞRETİM ELEMANLARI
Yüksekokulumuzun sebze yetiştiriciliği yapılan 500 m2’lik ve süs bitkileri yetiştiriciliği yapılan 100 m2’lik cam sera, 150 m2’lik araştırmaların yürütüldüğü cam serası bulunmaktadır. ÖĞRETİM ELEMANLARI Yrd.Doç.Dr. Sevgi RAD Dr. Kadir YALI Dr. Garip YARŞI Zir. Yük.Müh. Sefa POLATÖZ Zir.Müh. Yusuf ÇELİK Çizelge 8. Teknik Programlar fiziki mekan durumu OFİSLER Oda sayısı Bölüm Başkanlığı 1 Öğretim Görevlileri 3 DERSLİK SAYISI 2 LABORATUAR SAYISI -

12 2.2. Paydaşlar Çizelge 9. Yüksekokulumuz ile doğrudan ve dolaylı olarak ilişkisi bulunan paydaşlar Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel ortak Stratejik ortak Akademik personel x X İdari personel Öğrenciler Veliler Müdürlük Rektörlük YÖK BAP ÜAK Tarım Bakanlığı Çevre Bakanlığı Maliye Bakanlığı TÜBİTAK DPT Diğer Meslek Yüksekokulları Programlarımızla ilgili Fakülteler Meslek kuruluşları Üreticiler Kooperatifler Bilimsel dergiler

13 2.3. GZFT Analizi Güçlü yanlarımız Zayıf yanlarımız
-Genç bir kadroya sahip olmamız. -Özverili çalışan personelimizin olması. -Öğrencilere mesleki deneyim ve pratik kazandıracak uygulama alanlarımızın olması. -Bilgi erişimi için internet altyapısına sahip olmamız. Zayıf yanlarımız -Hem akademik personelin hem de idari personelin kendi içlerinde ve birbirleri arasındaki iletişim eksikliği. -Öğretim elemanlarımız ile meslek kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği ve iletişim eksikliği. -Ulusal ve uluslar arası kurs, seminer, kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılamama. -Yüksekokulumuz uygulama alanlarında çalışan tekniker/teknisyen olmayışı. -Yüksekokulumuz eğitim-öğretim binası ile uygulama alanlarımız arasında ulaşımı sağlayacak bir aracımızın bulunmayışı. -Gerek Yüksekokulumuz, gerekse Merkez Kütüphanede özellikle tarımla ilgili kaynakların yok denecek kadar az olması. -Laboratuarımızın olmayışı. -Yüksekokulumuzda yeterli sayıda öğretim üyesinin olmayışı.

14 2.4. Varsayımlar Fırsatlar Tehditler
-Yüksekokulumuzun, ekonomisi tarıma dayalı bir ilçede olması. -Ara elemana duyulan ihtiyacın artması. -Bölge halkının gelişmeye ve yeniliklere açık olması. Tehditler -Tarımsal programlara olan öğrenci talebinin azalması. - Tarımsal programlardan mezun olan öğrencilerin iş bulma kaygılarının olması 2.4. Varsayımlar Yüksekokulumuz akademik ve idari personelin stratejik planı sahiplenmemesi, bu planın başarılı uygulanmasını etkileyecektir.

15 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyonumuz
Yenilikçi, gelişmeye açık, üretken, çağdaş, analitik düşünebilen bireyler yetiştirmek, bu suretle bireylerin yaşam standardını yükseltmektir. 3.2. Vizyonumuz Yüksekokulumuz Seracılık Programını, üniversite adayları tarafından bilinçli olarak tercih edilen bir yüksekokul konumuna getirmek, bölgesinde sorunlara yanıt verebilecek; danışmanlık yapabilecek bir merkez olmak, istihdam edilmek üzere aranır teorik bilgi ve pratik becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmektir. 3.3. Değerler Misyonumuzu yerine getirmek için sahip olduğumuz ilkeler şunlardır: -Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak, -Dürüstlük, -Güvenilirlik, -Katılımcılık, -Sorumluluk, -Bilimsellik, -Çağdaşlık, -Evrensellik, -Takım bilinci, -Etik değerlere bağlı olmak, -Yaratıcılık ve yenilikçilik, -Toplumsal yararlılık.

16 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler, Uygulama Stratejileri
Stratejik Amaç-1. Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek –Program öğrencilerimizin teorik bilgi ve pratik becerilerini artırmak. Stratejik Hedef Öğretim üyesi sayısını artırmak. Stratejik Hedef İstihdam olanakları ve beklentileri dikkate alınarak; yeni programlar açmak ve hali hazırdaki ders programları ve içeriklerini yeniden incelemek ve gerekli değişiklikleri yapmak. Uygulama Stratejisi- Sektör yöneticileri ve insan kaynaklarından sorumlu kişilerle görüşerek veya anket yaparak veri toplamak Stratejik Hedef Yılda bir kere haftalık teknik gezi düzenlemek suretiyle öğrencilerimizin mesleki deneyimlerini artırmak. Uygulama Stratejisi- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün sponsor olmasını sağlayarak teknik gezi düzenlemek. Stratejik Hedef 1.4. Ders notlarının basılı hale getirilmesi Uygulama Stratejisi- Öğretim elemanlarının ders notlarını güncellemek suretiyle basılı kaynak haline getirmesini sağlamak.

17 Stratejik Amaç-2. Danışmanlık Hizmeti Vermek
Stratejik Amaç-2. Danışmanlık Hizmeti Vermek. Yöreden gelecek talepleri karşılamak. Stratejik Hedef Yöre halkının bilgilenmesi ve bilinçlenmesini sağlamak, sorunlarına çözüm getirmek, taleplerine yanıt vermek. Stratejik Hedef 2.2.-Seracılık Programı ile ilgili sertifikalı eğitim seminerleri düzenlemek suretiyle yöre halkına bilgi ve beceri kazandırmak. Uygulama Stratejisi- Yöre halkından gelen talepleri değerlendirerek, eğitim seminerleri düzenlemek.

18 Stratejik Amaç-3. Akademik Personelin Niteliğini ve Verimliliğini Artırmak. Yüksekokulumuzun belirlenen hedeflere ulaşmasını ve çalışmaların sürekliliğini sağlanmak. Stratejik Hedef Akademik personeli pedagojik formasyon konusunda bilgilendirerek; eğitici kimliği kazandırmak. Uygulama Stratejisi- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ile görüşerek pedagojik formasyon konusunda yardım almak. Stratejik Hedef Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımını teşvik etmek. Stratejik Hedef Akademik personelin halka açık seminerler vermesini sağlamak ve bunu sürekli kılmak. Uygulama Stratejisi- Eğitim-öğretim yılı başında seminer programı yaparak buna uyulmasını sağlamak. Stratejik Hedef Yüksekokulumuz seralarını Kayraktepe kampus alanına taşımak ve böylece zaman ve emek kaybını önleyerek verimliliği artırmak. Uygulama Stratejisi- Kurum içi ve dışı kaynak sağlayarak.

19 4. İZLEME ve DEĞERLENDİRME
4.1. Öğrenci Memnuniyeti Her yıl yapılacak “Öğrenci Memnuniyet Anketi” ile öğrencilerimizin, öğretim elemanı, aldıkları eğitim ve yaptıkları uygulamalara ilişkin memnuniyetleri belirlenecektir. Bu oranın % 70 ve üzerinde olması başarılı olduğumuzu gösterecektir. 4.2. ÖSS Puanı Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim yılında Seracılık programına taban puanla öğrenci almıştır. Bu taban puanların yükselmesi Yüksekokulumuz Seracılık Programının tercih edildiğini düşündürecektir. 4.3. Düzenlenen Eğitim Programı Sayısı ve Katılımcı Sayısı ile Danışmanlık Hizmetleri İçin Başvuru Sayısı Yörede iş olanağı yaratmak için düzenlenecek eğitim seminerleri ve bu seminerlere katılanların sayısı başarı ölçütü olarak kullanılacaktır. Danışmanlık hizmeti için Yüksekokulumuza gelen talep sayısı da stratejik hedefimizin ne oranda gerçekleştiğini gösterecektir.


"SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ SERACILIK PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları