Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU"— Sunum transkripti:

1 SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU
T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU İKTİSADİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI STRATEJİK PLANI

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi Eğitim Akademik personel durumu Araştırma Hizmet Fiziki altyapı 2.2. Paydaşlar 2.3. G.Z.F.T 2.4. Varsayımlar 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon 3.2. Vizyon 3.3. Değerler 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler, Uygulama Stratejileri 4. İZLEME ve DEĞERLENDİRME

3 ÖNSÖZ Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı, tarihli ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü” Kanunu’nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4 1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu İktisadi Programlar Satış Yönetimi Programı eğitim-öğretim yılında MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında adı ve içeriği Pazarlama Programı olarak değiştirilmiştir. 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1.Durum Analizi Eğitim Eğitim-Öğretim yılında Pazarlama Programında yürütülen ön lisans dersleri aşağıda verilmiştir.

5 Çizelge 1. Pazrlama Programı ön lisans dersleri
Ders Kodu Dersin adı Teorik Uygulama Toplam PAZ 101 Genel İşletme 2 PAZ 103 İktisada Giriş PAZ 105 Pazarlama İlkeleri-1 3 1 4 PAZ 107 Genel Muhasebe PAZ 109 Genel Hukuk Bilgisi BİL 101 Bilgisayar-1 MAT 101 Genel Matematik TD 101 Türk Dili AIL 101 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi YD 101 Yabancı Dil-1 PAZ 102 Yönetim Organizasyon PAZ 104 Makro İktisat PAZ 106 Pzarlama İlkeleri-II PAZ 108 İstatistik PAZ 110 Ticaret Hukuk Bilgisi PAZ 112 Davranış Bilimleri BİL 102 Bilgisayar-II TD 102 AIL102 YD 102 PAZ 201 Reklamcılık PAZ 203 Hizmet Pazarlaması PAZ 205 Uluslararası Pazarlama

6 PAZ 207 Pazarlama Araştırması 2 3 PAZ 209 Pazarlamada İletişim 1 PAZ 211 Satış Yönetimi 4 PAZ 213 Müşteri İlişkileri Yönetimi PAZ 215 Halkla İlişkiler(Seçmeli) PAZ 219 Ticari Belgeler(Seçmeli) PAZ 221 Konuşma Eğitimi(Seçmeli) PAZ 202 Tüketici Davranışları PAZ 204 Satış Teknikleri PAZ 206 Doğrudan Pazarlama PAZ 208 Yeni Pazarlama Teknikleri PAZ 210 Market Pazarlamacılığı PAZ 212 Pazarlama Mevzuatı PAZ 214 Mesleki Çalışma Semineri PAZ 226 Turizm Pazarlaması(Seçmeli PAZ 228 Marka ve Marka Str.(Seçmeli) PAZ 218 Dış Ticaret İşlemleri(Seçmeli) Toplam 84 23 88

7 2.1.1.1. Akademik personel durumu
Çizelge 2. Pazarlama Programı Öğretim Elemanı Sayısı Unvan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Yrd.Doç.Dr. 1 - Öğ.Gör. 2 Öğ.Elemanı 7

8 Çizelge 3. Pazarlama Programı öğrenci sayıları ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı
Akademik yıl Öğrenci sayısı Öğretim elemanı Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 2000 74 2+7* 8.2 2001 101 3+7* 10,1 2002 109 12,1 2003 84 9,3 2004 85 9,4 2005 8,2 2006 93 10,3 *Ücret karşılığı görevlendirilen öğretim elemanı sayısı. Çizelge Eğitim-Öğretim yılında Pazarlama Programında öğretim elemanı başına düşen ders saati Ders saati Öğretim elemanı Öğretim elemanı başına düşen ders saati 102 2 11,8 7* *Ücret karşılığı görevlendirilen öğretim elemanı sayısı.

9 2.1.3. Hizmet 2.1.3.1. Fiziki altyapı ÖĞRETİM ELEMANLARI
Yüksekokulumuz eğitim öğretim faaliyetine Kayraktepe Kampusünde devam etmektedir. ÖĞRETİM ELEMANLARI Uz. İşletmeci Gülay ÖZÇÖMLEKÇİ Öğ.Gör.Ercan DURGUN Çizelge 8. İktisadi Programlar fiziki mekan durumu OFİSLER Oda sayısı Öğretim Görevlileri 1 DERSLİK SAYISI 2

10 2.2. Paydaşlar Çizelge 10. Yüksekokulumuz ile doğrudan ve dolaylı olarak ilişkisi bulunan paydaşlar Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel ortak Stratejik ortak Akademik personel x X İdari personel Öğrenciler Veliler Müdürlük Rektörlük YÖK BAP ÜAK Yerel Kamu Kuruluşları Mezunlar TÜBİTAK DPT Diğer Meslek Yüksekokulları Programlarımızla ilgili Fakülteler Meslek kuruluşları Sektörler (Ür.ve Tic. İşlt.) Bilimsel dergiler

11 2.3. GZFT Analizi Güçlü yanlarımız -Genç bir kadroya sahip olmamız. -Özverili çalışan personelimizin olması. -Bilgi erişimi için internet altyapısına sahip olmamız Zayıf yanlarımız -Hem akademik personelin hem de idari personelin kendi içlerinde ve birbirleri arasındaki iletişim eksikliği. -Öğretim elemanlarımız ile meslek kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği ve iletişim eksikliği. -Ulusal ve uluslararası kurs, seminer, kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılamama. -Bölümde yeterli sayıda öğretim üyesi ve öğretim görevlisinin olmayışı. -İlçenin sosyal ve kültürel yönden zayıf olması -Eğitim binasının fiziki koşullarının yetersiz olması -Silifke’de satış ve pazarlama faaliyetlerinin öğrencilerin teorik ve pratik bilgilerini artıracak düzeyde olmaması -Bölüme sınavsız geçişle öğrenci alınması -Öğretim elemanlarının maaş ve ders ücretlerinin düşük olması

12 Fırsatlar -Cazip pazar olan ülkemizde satış ve pazarlama ağının giderek büyümesi. -Ara elemana duyulan ihtiyacın artması. -Bölge halkının gelişmeye ve yeniliklere açık olması. Tehditler -Sınavsız geçişle gelen öğrencilerin eğitiminin yetersiz kalması. Mezun olan öğrencilerin iş bulma kaygılarının olması. Satış ve pazarlama eğitimi alanında uygulama zorluğu Satış ve pazarlama sektöründe teknolojinin hızlı ilerlemesi ve pahalı olması nedeniyle eğitimde uygulama zorluğu Sınavsız geçişle gelen öğrencilerin eğitim düzeylerinin sınavla gelenlere göre düşük olması 2.4. Varsayımlar Yüksekokulumuz akademik ve idari personelin stratejik planı sahiplenmemesi, bu planın başarılı uygulanmasını etkileyecektir.

13 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyonumuz Yenilikçi, gelişmeye açık, üretken, çağdaş, analitik düşünebilen bireyler yetiştirmek, bu suretle bireylerin yaşam standardını yükseltmektir. 3.2. Vizyonumuz Yüksekokulumuz Pazarlama Programını, üniversite adayları tarafından bilinçli olarak tercih edilen bir yüksekokul konumuna getirmek, bölgede satış ve pazarlama alanında nitelikli elemen yetiştiren öncü ve etkin eğitim kurumlarından biri olmak, istihdam edilmek üzere aranır teorik bilgi ve pratik becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmektir. 3.3. Değerler Misyonumuzu yerine getirmek için sahip olduğumuz ilkeler şunlardır: -Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak, -Dürüstlük, -Güvenilirlik, -Katılımcılık, -Sorumluluk, -Bilimsellik, -Çağdaşlık, -Evrensellik, -Takım bilinci, -Etik değerlere bağlı olmak, -Yaratıcılık ve yenilikçilik, -Toplumsal yararlılık.

14 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler, Uygulama Stratejileri
Stratejik Amaç-1. Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek –Program öğrencilerimizin teorik bilgi ve pratik becerilerini artırmak. Stratejik Hedef Öğretim üyesi ve elemanı sayısını artırmak. Stratejik Hedef Mevcut ders programları ve içeriklerini yeniden incelemek ve gerekli değişiklikleri yapmak. Uygulama Stratejisi- Sektör yöneticileri ve insan kaynaklarından sorumlu kişilerle görüşerek veya anket yaparak veri toplamak Stratejik Hedef Yılda bir kere haftalık teknik gezi düzenlemek suretiyle öğrencilerimizin mesleki deneyimlerini artırmak. Uygulama Stratejisi- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün sponsor olmasını sağlayarak teknik gezi düzenlemek. Stratejik Hedef 1.4. Ders notlarının basılı hale getirilmesi Uygulama Stratejisi- Öğretim elemanlarının ders notlarını güncellemek suretiyle basılı kaynak haline getirmesini sağlamak.

15 Stratejik Amaç-2. Akademik Personelin Niteliğini ve Verimliliğini Artırmak. Yüksekokulumuzun belirlenen hedeflere ulaşmasını ve çalışmaların sürekliliğini sağlanmak. Stratejik Hedef Akademik personeli pedagojik formasyon konusunda bilgilendirerek; eğitici kimliği kazandırmak. Uygulama Stratejisi- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ile görüşerek pedagojik formasyon konusunda yardım almak. Stratejik Hedef Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımını teşvik etmek. Uygulama Stratejisi- Yüksekokul bütçesinden hali hazırdaki duruma göre daha fazla kaynak ayırmak. Stratejik Hedef Akademik personelin halka açık seminerler vermesini sağlamak ve bunu sürekli kılmak. Uygulama Stratejisi- Eğitim-öğretim yılı başında seminer programı yaparak buna uyulmasını sağlamak.

16 4. İZLEME ve DEĞERLENDİRME
4.1. Öğrenci Memnuniyeti Her yıl yapılacak “Öğrenci Memnuniyet Anketi” ile öğrencilerimizin, öğretim elemanı, aldıkları eğitim ve yaptıkları uygulamalara ilişkin memnuniyetleri belirlenecektir. Bu oranın % 70 ve üzerinde olması başarılı olduğumuzu gösterecektir. 4.2. ÖSS Puanı Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim yılında Pazarlama programına 220,66 taban puanla 38 öğrenci almıştır. Ayrıca bu program sınavla 36,sınavsız 2 öğrenci almıştır. Taban puanların yükselmesi, Yüksekokulumuz Pazarlama Programının tercih edildiğini düşündürecektir.


"SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları