Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

  T.C.   MERSİN ÜNİVERSİTESİ   SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU   İKTİSADİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI   2008-2012   STRATEJİK PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "  T.C.   MERSİN ÜNİVERSİTESİ   SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU   İKTİSADİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI   2008-2012   STRATEJİK PLANI."— Sunum transkripti:

1   T.C.   MERSİN ÜNİVERSİTESİ   SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU   İKTİSADİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI   2008-2012   STRATEJİK PLANI

2   İÇİNDEKİLER   ÖNSÖZ   1.GENEL BİLGİLER   1.1.Tarihçe   2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ   2.1. Durum Analizi   2.2.1. Eğitim   2.1.1.1. Akademik personel durumu   2.1.2. Araştırma   2.1.3. Hizmet   2.1.3.1. Fiziki altyapı   2.2. Paydaşlar   2.3. G.Z.F.T   2.4. Varsayımlar   3. STRATEJİK PLAN   3.1. Misyon   3.2. Vizyon   3.3. Değerler   3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler, Uygulama Stratejileri   4. İZLEME ve DEĞERLENDİRME

3 ÖNSÖZ Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu 2007-2011 Stratejik Planı, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü” Kanunu’nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4 1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu İktisadi Programlar Satış Yönetimi Programı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında adı ve içeriği Pazarlama Programı olarak değiştirilmiştir. 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1.Durum Analizi 2.1.1. Eğitim 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Pazarlama Programında yürütülen ön lisans dersleri aşağıda verilmiştir.

5 Çizelge 1. Pazrlama Programı ön lisans dersleri Ders Kodu Dersin adıTeorikUygulamaToplam PAZ 101Genel İşletme202 PAZ 103İktisada Giriş202 PAZ 105Pazarlama İlkeleri-1314 PAZ 107Genel Muhasebe223 PAZ 109 Genel Hukuk Bilgisi 202 BİL 101Bilgisayar-1112 MAT 101Genel Matematik314 TD 101Türk Dili200 AIL 101Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi200 YD 101Yabancı Dil-1400 PAZ 102Yönetim Organizasyon202 PAZ 104Makro İktisat202 PAZ 106Pzarlama İlkeleri-II314 PAZ 108 İstatistik 223 PAZ 110Ticaret Hukuk Bilgisi202 PAZ 112Davranış Bilimleri202 BİL 102Bilgisayar-II112 TD 102Türk Dili200 AIL102Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi200 YD 102Yabancı Dil-1400 PAZ 201Reklamcılık314 PAZ 203Hizmet Pazarlaması202 PAZ 205Uluslararası Pazarlama314

6 PAZ 207Pazarlama Araştırması223 PAZ 209Pazarlamada İletişim112 PAZ 211Satış Yönetimi314 PAZ 213Müşteri İlişkileri Yönetimi202 PAZ 215Halkla İlişkiler(Seçmeli)223 PAZ 219Ticari Belgeler(Seçmeli)202 PAZ 221Konuşma Eğitimi(Seçmeli)202 PAZ 202Tüketici Davranışları202 PAZ 204Satış Teknikleri223 PAZ 206Doğrudan Pazarlama314 PAZ 208Yeni Pazarlama Teknikleri112 PAZ 210Market Pazarlamacılığı112 PAZ 212Pazarlama Mevzuatı 202 PAZ 214Mesleki Çalışma Semineri223 PAZ 226Turizm Pazarlaması(Seçmeli 202 PAZ 228Marka ve Marka Str.(Seçmeli)202 PAZ 218Dış Ticaret İşlemleri(Seçmeli)223 Toplam842388

7 2.1.1.1. Akademik personel durumu Çizelge 2. Pazarlama Programı Öğretim Elemanı Sayısı Unvan 1996-2000200120022003200420052006 Yrd.Doç.Dr.11----- Öğ.Gör.2222222 Öğ.Elemanı7777777

8 Çizelge 4. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Pazarlama Programında öğretim elemanı başına düşen ders saati Ders saati Öğretim elemanıÖğretim elemanı başına düşen ders saati 102211,8 7* *Ücret karşılığı görevlendirilen öğretim elemanı sayısı. Çizelge 3. Pazarlama Programı öğrenci sayıları ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı Akademik yılÖğrenci sayısı Öğretim elemanı Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 2000742+7*8.2 20011013+7*10,1 20021092+7*12,1 2003842+7*9,3 2004852+7*9,4 2005742+7*8,2 2006932+7*10,3 *Ücret karşılığı görevlendirilen öğretim elemanı sayısı.

9 2.1.3. Hizmet 2.1.3.1. Fiziki altyapı Yüksekokulumuz eğitim öğretim faaliyetine Kayraktepe Kampusünde devam etmektedir. ÖĞRETİM ELEMANLARI Uz. İşletmeci Gülay ÖZÇÖMLEKÇİ Öğ.Gör.Ercan DURGUN Çizelge 8. İktisadi Programlar fiziki mekan durumu OFİSLER Oda sayısı Öğretim Görevlileri1 DERSLİK SAYISI 2

10 2.2. Paydaşlar Çizelge 10. Yüksekokulumuz ile doğrudan ve dolaylı olarak ilişkisi bulunan paydaşlar Paydaşlar Hizmet alanlarÇalışanlarTemel ortakStratejik ortak Akademik personelxX İdari personelxX Öğrencilerx Velilerx MüdürlükXx RektörlükXx YÖKXx BAPXx ÜAKx Yerel Kamu Kuruluşlarıx Mezunlarx TÜBİTAKXx DPTXx Diğer Meslek Yüksekokullarıx Programlarımızla ilgili FakültelerXx Meslek kuruluşlarıx Sektörler (Ür.ve Tic. İşlt.)x x Bilimsel dergilerx

11 2.3. GZFT Analizi Güçlü yanlarımız -Genç bir kadroya sahip olmamız. -Özverili çalışan personelimizin olması. -Bilgi erişimi için internet altyapısına sahip olmamız Zayıf yanlarımız -Hem akademik personelin hem de idari personelin kendi içlerinde ve birbirleri arasındaki iletişim eksikliği. -Öğretim elemanlarımız ile meslek kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği ve iletişim eksikliği. -Ulusal ve uluslararası kurs, seminer, kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılamama. -Bölümde yeterli sayıda öğretim üyesi ve öğretim görevlisinin olmayışı. -İlçenin sosyal ve kültürel yönden zayıf olması -Eğitim binasının fiziki koşullarının yetersiz olması -Silifke’de satış ve pazarlama faaliyetlerinin öğrencilerin teorik ve pratik bilgilerini artıracak düzeyde olmaması -Bölüme sınavsız geçişle öğrenci alınması -Öğretim elemanlarının maaş ve ders ücretlerinin düşük olması

12 Fırsatlar -Cazip pazar olan ülkemizde satış ve pazarlama ağının giderek büyümesi. -Ara elemana duyulan ihtiyacın artması. -Bölge halkının gelişmeye ve yeniliklere açık olması. Tehditler -Sınavsız geçişle gelen öğrencilerin eğitiminin yetersiz kalması. -Mezun olan öğrencilerin iş bulma kaygılarının olması. -Satış ve pazarlama eğitimi alanında uygulama zorluğu -Satış ve pazarlama sektöründe teknolojinin hızlı ilerlemesi ve pahalı olması nedeniyle eğitimde uygulama zorluğu -Sınavsız geçişle gelen öğrencilerin eğitim düzeylerinin sınavla gelenlere göre düşük olması 2.4. Varsayımlar Yüksekokulumuz akademik ve idari personelin stratejik planı sahiplenmemesi, bu planın başarılı uygulanmasını etkileyecektir.

13 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyonumuz Yenilikçi, gelişmeye açık, üretken, çağdaş, analitik düşünebilen bireyler yetiştirmek, bu suretle bireylerin yaşam standardını yükseltmektir. 3.2. Vizyonumuz Yüksekokulumuz Pazarlama Programını, üniversite adayları tarafından bilinçli olarak tercih edilen bir yüksekokul konumuna getirmek, bölgede satış ve pazarlama alanında nitelikli elemen yetiştiren öncü ve etkin eğitim kurumlarından biri olmak, istihdam edilmek üzere aranır teorik bilgi ve pratik becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmektir. 3.3. Değerler Misyonumuzu yerine getirmek için sahip olduğumuz ilkeler şunlardır: -Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak, -Dürüstlük, -Güvenilirlik, -Katılımcılık, -Sorumluluk, -Bilimsellik, -Çağdaşlık, -Evrensellik, -Takım bilinci, -Etik değerlere bağlı olmak, -Yaratıcılık ve yenilikçilik, -Toplumsal yararlılık.

14 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler, Uygulama Stratejileri Stratejik Amaç-1. Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek – Program öğrencilerimizin teorik bilgi ve pratik becerilerini artırmak. Stratejik Hedef 1.1.- Öğretim üyesi ve elemanı sayısını artırmak. Stratejik Hedef 1.2.- Mevcut ders programları ve içeriklerini yeniden incelemek ve gerekli değişiklikleri yapmak. Uygulama Stratejisi- Sektör yöneticileri ve insan kaynaklarından sorumlu kişilerle görüşerek veya anket yaparak veri toplamak Stratejik Hedef 1.3.- Yılda bir kere haftalık teknik gezi düzenlemek suretiyle öğrencilerimizin mesleki deneyimlerini artırmak. Uygulama Stratejisi- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün sponsor olmasını sağlayarak teknik gezi düzenlemek. Stratejik Hedef 1.4. Ders notlarının basılı hale getirilmesi Uygulama Stratejisi- Öğretim elemanlarının ders notlarını güncellemek suretiyle basılı kaynak haline getirmesini sağlamak.

15 Stratejik Amaç-2. Akademik Personelin Niteliğini ve Verimliliğini Artırmak. Yüksekokulumuzun belirlenen hedeflere ulaşmasını ve çalışmaların sürekliliğini sağlanmak. Stratejik Hedef 2.1.- Akademik personeli pedagojik formasyon konusunda bilgilendirerek; eğitici kimliği kazandırmak. Uygulama Stratejisi- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ile görüşerek pedagojik formasyon konusunda yardım almak. Stratejik Hedef 2.2.- Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımını teşvik etmek. Uygulama Stratejisi- Yüksekokul bütçesinden hali hazırdaki duruma göre daha fazla kaynak ayırmak. Stratejik Hedef 2.3.- Akademik personelin halka açık seminerler vermesini sağlamak ve bunu sürekli kılmak. Uygulama Stratejisi- Eğitim-öğretim yılı başında seminer programı yaparak buna uyulmasını sağlamak.

16 4. İZLEME ve DEĞERLENDİRME 4.1. Öğrenci Memnuniyeti Her yıl yapılacak “Öğrenci Memnuniyet Anketi” ile öğrencilerimizin, öğretim elemanı, aldıkları eğitim ve yaptıkları uygulamalara ilişkin memnuniyetleri belirlenecektir. Bu oranın % 70 ve üzerinde olması başarılı olduğumuzu gösterecektir. 4.2. ÖSS Puanı Yüksekokulumuz 2003-2007 Eğitim-Öğretim yılında Pazarlama programına 220,66 taban puanla 38 öğrenci almıştır. Ayrıca bu program sınavla 36,sınavsız 2 öğrenci almıştır. Taban puanların yükselmesi, Yüksekokulumuz Pazarlama Programının tercih edildiğini düşündürecektir.


"  T.C.   MERSİN ÜNİVERSİTESİ   SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU   İKTİSADİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI   2008-2012   STRATEJİK PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları