Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd.Doç.Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd.Doç.Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK"— Sunum transkripti:

1 Yrd.Doç.Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK
ERASMUS Yrd.Doç.Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK İ. Ü. İşletme Fakültesi

2 ERASMUS’da Stratejik Yönetim anlayışı
ERASMUS PROGRAMI’nın Günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil, uzun dönemde uygulamasının sürdürebilmesini mümkün kılacak etkinlikler ile ilgilidir.

3 Stratejik Planlama Stratejik Planlama sürecinin evreleri:
Stratejik Analiz: “Neredeyiz?” sorusuna cevap verecek şekilde kurum içi ve dışı faktörlerin inceleneceği durum analizinin genel çerçevesi. Stratejik Yönlendirme: “Nereye gitmek istiyoruz?” sorusu çerçevesinde programın misyon, vizyon, ilkeleri ile stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi. Strateji/Faaliyet Oluşturma: “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusu kapsamında uygulama stratejisi geliştirme. Stratejik Kontrol: “Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusuna yönelik olarak izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin sistematik bir şekilde düzenlenmesi.

4 Faaliyet Alanı : Beklentiler: Faaliyet alanımızı nasıl tanımlıyoruz?
Faaliyet alanımız neresidir? Sağladığımız hizmet türleri nelerdir? Programın yönetici ve uygulayıcılarının yetkileri, görev ve sorumlulukları nedir? Beklentiler: Program neye ve kime hizmet ediyor? Programın varlığının sürdürebilmesinin ana nedenleri nelerdir? Üniversite Yönetiminin Programdan beklentileri nedir? Hizmet ettiğimiz/edeceğimiz, doğrudan ilişki ve etkileşim içinde bulunduğumuz kesimin (programdan yararlanan birincil paydaşlar) beklentileri nelerdir? Doğrudan ilişki veya etkileşim içinde bulunmasak dahi, çalışmalarımızdan ve faaliyetlerimizden dolaylı olarak etkilenebilecek kesimlerin (ikincil paydaşlar) beklentileri nelerdir? Programa katılanların beklentileri nelerdir? Paydaşların (Rektörlük, Dekanlıklar, Öğrenciler, Öğretim Üyeleri, vbg.) beklentilerine uygun olabilecek, yeni neler yapabiliriz?

5 Dış Çevre Analizi Üniversitemizin kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek programın fırsat ve tehditlerin belirlenmesi… Plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ve bunların uluslararası uyumu Erasmus faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişmeler Erasmus faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişmeler Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında Erasmus Programını yakından ilgilendiren kritik konular ve bu konuların bizi nasıl ve ne yönde etkileyeceği Programın karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler

6 Dış Çevre Değerlendirme
Yasal düzenlemeler ile Üniversitelerdeki gelişmelerin değerlendirilmesi Yükseköğretim alanındaki uluslararası ve ulusal gelişmelerin değerlendirilmesi Mezunlar ile ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi Toplumsal gelişmelerin ve ilişkilerin değerlendirilmesi Sanayi ve sosyal kurumları ile ilişkiler ve gelişmelerin değerlendirilmesi Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi Hizmet verilen bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi

7 İç Çevre Analizi Kurum Yapısı İnsan Kaynakları Kurum Kültürü
Programın mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek Üniversite iç ortamdan kaynaklanan kontrol edilebilen koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi süreci… Kurum Yapısı İnsan Kaynakları Kurum Kültürü Teknolojik durum Mali durum

8 İç Çevre Analizde Dikkate Alınacak Hususlar İnsan Kaynakların Durumu
Kurumun Yapısı Örgütsel yapı Aynı ya da benzer görev yapan birimlerin yetki çakışmaları Kurum yapısında gündemde olan değişmeler İzleme ve değerlendirme sistemi İnsan Kaynakların Durumu Çalışan sayısı ve dağılımı Çalışan eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi Kurum Kültürü İletişim süreçleri Karar alma süreçleri Gelenekler ve değerler Teknoloji Durumu Kurumun teknolojik alt yapısı Teknolojiyi kullanma düzeyi Mali Durum Mali kaynaklar Bütçe büyüklüğü Kurumun bina envanteri, araç ve diğer varlıkları

9 ERASMUS Özdeğerlendirme
Özetle; Yapılan anlaşmalarla ilgili yaşanan sorunlar Erasmus’a olan talep durumu Giden öğrencilerin yaşadıkları sorunlar Öğrencinin anlaşmaya göre yerleştirilmesinde yaşanan sorunlar Gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunlar Giden öğretim üyelerinin yaşadıkları sorunlar Gelen öğretim üyelerinin yaşadıkları sorunlar

10 ERASMUS Özdeğerlendirme
Fakültelerin yaşadıkları sorunlar İş Süreçleri ile ilgili yaşanan sorunlar Anlaşma yapılan üniversiteler ile yaşanan sorunlar Anlaşmaları nasıl etkin ve verimli kullanabiliriz

11 Yrd.Doç.Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK
Teşekkür eder… …Çalışmalarınızda başarı dileklerimle saygılar sunarım… Yrd.Doç.Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK İ. Ü. İşletme Fakültesi


"Yrd.Doç.Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları