Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2008- 2012 Stratejik Planı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2008- 2012 Stratejik Planı."— Sunum transkripti:

1 Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2008- 2012 Stratejik Planı

2 1. GENEL BİLGİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe: Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1992 yılında kurulan Psikoloji Bölümü, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyete başlamıştır. Bölümümüzde Psikometri, Deneysel, Uygulamalı, Sosyal ve Gelişim Psikolojisi olmak üzere beş ana bilim dalı yer almaktadır. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Başlangıçta 20 olan öğrenci kontenjanı, 1999-2000 öğretim yılında 30'a 2002-2003 de ise 40’a yükseltilmiştir. Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1992 yılında kurulan Psikoloji Bölümü, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyete başlamıştır. Bölümümüzde Psikometri, Deneysel, Uygulamalı, Sosyal ve Gelişim Psikolojisi olmak üzere beş ana bilim dalı yer almaktadır. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Başlangıçta 20 olan öğrenci kontenjanı, 1999-2000 öğretim yılında 30'a 2002-2003 de ise 40’a yükseltilmiştir.

3 1.2. Eğitim Öğretim Programı Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans ve lisansüstü dersler verilmektedir. Bölümümüzün lisans programı, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki ana grup dersi içermektedir. Ders programları oluşturulurken yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin psikoloji programları dikkate alınmıştır. Lisans eğitimi 5 yılı kapsar. İlk yıl öğrenciler İngilizce hazırlık okumaktadır. Geri kalan 4 yıl ise bölüm ve servis zorunlu derslerinin yanı sıra ilgi alanlarına göre seçmeli dersler alabilmektedir. Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için, gerekli olan yeter sayıdaki kredili derslerde başarılı olabilmelerinin yanında, "bitirme çalışması" hazırlamaları gerekmektedir. Bu uygulamanın temel amacı, öğrencilerimizin, kendilerinin yürütebileceği bir araştırmayı tamamlayıp bilimsel bir rapor şeklinde sunma becerisini kazanarak mezun olmalarını sağlamaktır. Bölümümüzde sosyal psikoloji yüksek lisans programı bulunmaktadır. Yüksek lisans öğrencilerimiz ilk yıl zorunlu ve seçmeli dersler almakta 2. yıl ise araştırma yaparak yüksek lisans tezlerini yazmaktadır. Doktora programı açılması için gerekli çalışmalarımız devam etmektedir.

4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nün var olma nedenleri üç ana başlıkta toplanabilir. Eğitim, araştırma ve psikolojik hizmetler. 2.1.1 Eğitim Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü Türkiye’de devlet üniversitelerinde eğitim vermekte olan 10 psikoloji bölümünden biridir. 2004-2006 yılları arasında ÖSS sınav sonuçlarına göre bölümümüze giriş taban ve tavan puanları Tablo 1’de gösterilmiştir.

5 Tablo 1: ÖSS Sonuçlarına göre Öğrencilerin Bölüme Giriş Puanları YıllarPuan TürüEn DüşükEn Yüksek 2004Eşit Ağırlık314.101316.113 2005Eşit Ağırlık323.771334.095 2006Eşit Ağırlık313.350323.259

6 2.1.1.1 Anabilim Dalları Bölümümüzde Sosyal, Deneysel ve Gelişim Psikolojisi olmak üzere üç ana bilim dalı yer almaktadır. 2.1.1.1.2 Akademik Personel Durumu Bölümümüzde halen 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Dr. Öğretim Görevlisi, 1 Uzman, 1 Dr. Araştırma görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim elemanlarının yıllara göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 3’de ise öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı verilmiştir.

7 Tablo 2: Akademik Personel Sayıları Unvan1996-2000200120022003200420052006 Profesör---1111 Doçent1121111 Yardımcı Doçent 5322233 Öğretim Görevlisi --22221 Uzman---1111 Diğer22-3212 TOPLAM86610999

8 Tablo 3: Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci sayısı Akademik Yıl ÖğrenciSayı(A) Ders Veren Öğretim Elemanı(B) Ders veren Öğretim Elemanı düşen Öğrenci Sayısı(A/B) 2004-2005 Lisans169724.14 Yüksek Lisans 942.25 2005-2006 Lisans198824.75 Yüksek Lisans 741.75 2006-2007 Lisans210826.25 Yüksek Lisans 541.25

9 Araştırma: 1996-2006 Yılları arasında bölümümüz öğretim elemanlarının yayınları Tablo 4’de gösterilmiştir 1996-2000200120022003200420052006TOPLAM TOPLAM MAKALE 18113542 34 Ulusal11---34119 Uluslar arası71132-115 SCI/SSCI/AHCI71132-115 ATIF SAYISI4615252217183146 KİTAP111--1-4 KİTAP BÖLÜMÜ--1-1--2 BİLDİRİ1422132832 Ulusal712132723 Sözlü712132420 Poster------33 Uluslararası 71----19 Sözlü51----17 Poster2------2 BİLİMSEL ETKİNLİKLER 2-11-6515 BİLİMSEL ÖDÜLLER

10 Tablo 5: Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Elemanı Başına Düşen Makale Sayısı Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) UlusalUluslararasıSCI/SSCI/AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 1992-20008111.3870.887 200160010.171 200260010.171 2003100030.33 2004930.3320.222 2005940.440000 2006910.111 1

11 Tablo 6: Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Türü*1992-200020012002200320042005 TTTTTTD Bilimsel Araştırma Projesi 1---1-- Toplam 1---1--

12 2.1.3.Hizmet Bölümümüzün özel gelir kaynakları ve idari personeli yoktur. 2.1.3.1. Fiziki Altyapı: Bölümümüze ait 2 küçük sınıf ve 9 personel odası bulunmaktadır. 2.1.3.2. Hizmet Türleri: Bölümümüz öğretim elemanları üniversite içinden gelen bireysel psikolojik destek taleplerini karşılamaya yönelik gönüllü etkinliklerde de bulunmaktadırlar. Ayrıca üniversite ile bölge kurum ve kuruluşlarının bütünleşmesi gayesi ile değişik kurum ve kuruluşlardan gelen seminer, danışmanlık vs gibi psikolojik destek taleplerinin de karşılanmasına çalışılmakta ve üretilen psikolojik bilginin toplum için kullanılabilir duruma getirilmesi amacıyla halka yönelik seminerler de düzenlenmektedir.

13 2.2. Paydaşlar Hizmet alanlar: Akademik personel, idari personel, öğrenciler, mezunlar ve veliler Hizmet alanlar: Akademik personel, idari personel, öğrenciler, mezunlar ve veliler Çalışanlar: Akademik personel, idari personel Çalışanlar: Akademik personel, idari personel Temel Ortaklarımız: YÖK, MEB, Rektörlük, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksek Okulları, Türk Psikologlar Derneği, Üniversitelerin Psikoloji Bölümleri, Sosyal güvenlik kurumları, Valilik. Temel Ortaklarımız: YÖK, MEB, Rektörlük, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksek Okulları, Türk Psikologlar Derneği, Üniversitelerin Psikoloji Bölümleri, Sosyal güvenlik kurumları, Valilik. Stratejik ortaklarımız: Tübitak, Tüba, Rektörlük, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksek Okulları, Türk Psikologlar Derneği, Üniversitelerin Psikoloji Bölümleri. Stratejik ortaklarımız: Tübitak, Tüba, Rektörlük, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksek Okulları, Türk Psikologlar Derneği, Üniversitelerin Psikoloji Bölümleri. 2.3. GZFT Analizi (SWOT Analizi) Güçlü yanlarımız: ● Öğretim elemanlarımızın alanlarında uzmanlaşmış olmaları ● Genç ve yurt dışı deneyimli öğretim kadrosunda artış ● Araştırma potansiyeli ve araştırmaya olan isteklilik ● Yeniliklere açık, öğrenciye yakın öğretim kadrosu ● Mezunlarımızın araştırma bilgi ve becerilerinin gelişmiş olması ● Öğrencilerimizin teorik eğitimin yanında pratik eğitim de alıyor olması ● Mezunların yabancı dil ve bilgisayar eğitimi almaları

14 Zayıf yanlarımız: ●Laboratuarlarımızın ve gözlem görüşme odalarımızın olmaması ● Sınıflarımızın araç gereç ve donanım yetersizliği ● Sınıf sayısının azlığı ● Öğrenci sayısı fazlalığı ve sınıfların küçüklüğü ● Öğretim üyelerinin alana yönelik kitap yazmamaları Fırsatlar: ● Üniversite Bilimsel Araştırma Biriminin ve TÜBİTAK’ın araştırma projelerini desteklemesi ● Üniversitemizin SOCRATES VE ERASMUS programına dahil olması ● Türk Psikologlar Derneğinin Mersin Şubesinin Açılacak olması ● Mezunlarımızın iş bulma oranlarının yüksek olması

15 Tehditler: ● Psikolojinin gözlem ve deneysel yöntemleri kullanan bir bilim alanı olarak bilinmemesi ve bu nedenle gerekli alt yapı desteğinin esirgenmesi. ● Özlük hakları konusunda yaşanan sorunlar ● Araştırma yapabilmemiz için bilgisayar gibi teknik donanımları ve fotokopi harcamalarını bile kendimizin yapmak zorunda kalmamız.

16 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon Eğitimde çağdaş düşünce ve teknolojik gelişmelere açık bir bölüm olmak; Çok yönlü düşünebilen, iletişime açık, araştırma yetisi gelişmiş mezunlar vermek; Alanla ilgili kesimlerle iletişimde olmak. 3.2. Vizyon Ülke ve dünya çapında çağdaş eğitim kalitesine sahip olmak; Yerel ve uluslararası araştırma ve bilimsel yayınlar yapmak; Kuramsal ve uygulamayı dengeleyen eğitim vermek. 3.3. Değerler DürüstlükAçıklık Sorumluluk Bilinci Yenilikçilik Ekip Çalışması Etik değerlere bağlı çalışma Veriye ve bilgiye dayalı karar vermek

17 3.4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Amaçlar Amaç 1: Mezunlarımızın ülke çapında talep edilecek nitelikte olması Hedef 1: Eğitim ve öğretim kalitesini artırmak için bilgisayar ve laboratuar olanaklarının geliştirilmesi. Hedef 2: İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim elemanı eksikliklerinin giderilmesi Hedef 3: Psikolojinin farklı alanlarında yüksek lisans programlarının açılması Hedef 4: 150 m2 alana sahip bir psikoloji laboratuarı kompleksi kurulması

18 Amaç 2: Ülkemizin güncel ihtiyaçları doğrultusunda kuramsal ve deneysel bilgi üretmek. Hedef 1: Bilimsel araştırmalarımızı yürütebilmemiz için 150 m2 alana sahip bir psikoloji laboratuarı kompleksi kurulması. Hedef 2: Öğretim elemanlarının bilgisayar, yazıcı gibi ihtiyaçlarının karşılanması. Hedef 3: Araştırma projeleri üreterek Tübitak ve Üniversitemiz tarafından verilen proje destekleme fonlarına başvurmak. Amaç 3: Psikoloji Bölümü olarak bölgedeki kurum, kuruluş ve bireylere yönelik akademik ve psikolojik hizmet verebilmek için psikoloji bölümüne bağlı bir araştırma merkezi kurmak. Böylece toplum sağlığını koruma ve iyileştirmeye yönelik uygulamalar yapabilmemiz, özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri verebilmemiz, başvuran kişi ya da gruplara psikolojik değerlendirme hizmetleri verebilmemiz mümkün olacaktır. Hedef 1: Araştırma merkezi için gerekli bina, alt yapı ve teknik donanım ihtiyaçlarının karşılanması. Hedef 2: Bu merkezde çalışacak en az 2 psikolog ve 1 memur kadrolarının sağlanması.

19 4. UYGULAMA STRATEJİLERİ 4.1. Faaliyetler (Projeler) Psikoloji Laboratuarı ve araştırma merkezi için gerekli başvuruların yapılması. 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Performans Göstergeleri Gerekli alt yapı (laboratuar ve araştırma merkezi) ve kadro eksiklerinin tamamlanması durumunda aşağıdaki performans göstergeleri kullanılacaktır. Eğitim: Öğretim elemanı başına öğrenci sayısı, danışman başına öğrenci sayısı Araştırma: Öğretim elemanı başına araştırma sayısı, öğretim elemanı başına atıf sayısı, öğretim elemanı başına proje sayısı.


"Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2008- 2012 Stratejik Planı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları