Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BT ve MRG IV. Mesleki Gelişim Kursu ÇEŞME 2007

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BT ve MRG IV. Mesleki Gelişim Kursu ÇEŞME 2007"— Sunum transkripti:

1 BT ve MRG IV. Mesleki Gelişim Kursu ÇEŞME 2007
Dr. Hüdaver Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD İzmir

2 AMAÇ BT ve MRG Teknik Endikasyonlar Temel radyolojik değerlendirme
Her aşamada anlayan kişilerin filme bakabilmesi Hataların asgariye indirgenebilmesi

3 Bilgisayarlı Tomografi
Konvansiyonel BT Spiral BT (Bir nefeste tüm toraks) Tek dedektörlü Çok dedektörlü

4 Tek dedektörlü BT Çok dedektörlü BT

5 Bilgisayarlı Tomografi
Çok kesitli BT 2/4/6/16/32/40/64 kesit 2/2.5 dönüş/saniye Hız 4-64 kat artmakta Daha kısa çekim süresi Temporal Çözünürlükte artma Uzaysal çözünürlükte artma

6 Bilgisayarlı Tomografi
Spiral toraks BT Anjio BT Dinamik Nodül Taraması Düşük Doz BT PET – BT Yüksek Rezolüsyonlu BT (HRCT)

7 Kontrast Madde Kullanımı
Metastaz taramaları HRCT Tarama amaçlı düşük doz BT’de kontrast madde gereksizdir Bunun dışında kalan tüm BT tetkiklerinde optimal tanı değeri için kontrast madde kullanıyoruz

8 ANJİO BT Pulmoner emboli araştırması
Aorta anevrizması, Disseksiyon, Vaskulit vb. damar tutulumlarını değerlendirmek Akciğer kanseri veya mediastinal tümörlerin vasküler invazyonunu değerlendirmek Damardan belli hız ve miktarda kontrast vermek Kontrast madde dolaşım sisteminde istediğimiz yere ulaştığında tetkiki başlatarak kontrast madde etkisinden optimal yararlanmak

9

10 Subsegmental PA Dalları
Başlangıçta 5 mm kesitlerle sınırımız segmental arterlerde son buluyordu 2 mm kesit / 0.7 sn tarama / 2.65 mm kesit SubsegPA %60-65 4x1mm / 0.5 sn tarama / 1.25 mm kesit SubsegPA % 94 64 MSBT Lober arterden 6. dallanmaya kadar %100 hassasiyet, % 70 özgüllük Peki subsegmental arterler ne doğrulukta değerlendirilebiliyor. Baştan belirtmeliyimki 1 mm tarama zamanı ve tek kesit spiral ile bu alan bize yasak. Sporadik olarak subsegmental arter dallarını değerlendiriyorsak da genelde burada değerlendirme eşiğimiz çok düşük. Ancak 2 mm kesit kalınlığı ve subsecond tarama zamanı ile subsegmental PA dalları % 65, 4x1 mm multislice BT ile % 88 oranında değerlendirilebiliyor. Hatta bunların bir sonraki dallanmalarının üçte biri dahi doğru olarak değerlendirilebiliyor.

11

12

13

14

15 !!!... SANTRAL KİTLELERİN TÜMÜNE EVRELEME AMAÇLI MUTLAKA ANJİO BT ÖNERİYORUZ.

16 Dinamik BT Endikasyonları
Soliter pulmoner nodülün iç yapısı, kenar özellikleri, büyüme hızı ve vaskülaritesinin değerlendirilmesi

17 Soliter Pulmoner Nodül
Dinamik nodül görüntülenmesi Kontrast tutulum özelliği Swensen SJ et al, Lung nodule enhancement on CT:Multicenter study Radiology 2000; 214:73-80 Büyüme hızı değerlendirilmesi Yankelevitz DF et al, Small pulmonary nodules: Volumetrically determined growth rates based on CT evaluation Radiology 2000; 217:

18 Nodül Boyanması Prekontrast ve 1,2,3,4,5 dakika Solid Küresel
3 mm kesit kalınlığı, Z aksında15 mm tarama 300 mg I /ml, 420 mg I / kg vücut ağırlığı 2 ml / san enjeksiyon hızı En yüksek nodül boyanması değerlendirilir Zaman kontrast eğrisi Swensen SJ et al, Radiology 2000; 214:73-80 Solid Küresel Homojen Kalsifikasyonsuz Yağsız

19

20 Kontrast verilmesinden 4 dakika sonra 54 HU fark oluşmaktadır

21 ▲ HÜ: 12 HÜ 2’ 77 HÜ prekontrast 65 HÜ 1’ 67Ü 3’ 73 HÜ 4’ 74 HÜ
Sol akciğer üst lob linguler segment 3’ 73 HÜ 4’ 74 HÜ 5’ 70 HÜ ▲ HÜ: 12 HÜ

22 2001 2003 2005

23 Histopatolojik tanı kondromatoz hamartom. Prekontrast atenüasyon
1’ Prekontrast Prekontrast atenüasyon değeri 39 HÜ Kontrast madde enjeksiyonu sonrasında 1., 2., 3., 4. ve 5. dak atenüasyonu 33, 47, 49, 52, 58 HU Histopatolojik tanı kondromatoz hamartom. (Çalışmamızdaki yanlış-pozitif olgu.) 3’ 2’ ▲HÜ:19 HÜ Olgunun dinamik BT incelemesinde, sol üst lob apikoposterior segmentte izlenen nodülün 4’ 5’ SPNde Dinamik BT. Biçeroğlu S, Savas R, Alper H et al., Serbest bildiriler. URK 27 Ekim-1 Kasım 2006 Antalya

24 Nodül Boyanması 356 nodül / 171 malign ( 48 %) Eşik değeri 15 HU ≤
Duyarlılık 98 % (167/171) Özgüllük 58 % Doğruluk 77 % Swensen SJ et al, Radiology 2000; 214:73-80

25 15 HÜ Alt Sınır Kabul Edildiğinde Nodüllerin Tanısal Karakteristikleri
% Duyarlılık 100 Özgüllük 69,2 Pozitif prediktif değer Negatif prediktif değer Doğruluk 81 Malignite prevelansı 40 SPNde Dinamik BT. Biçeroğlu S, Savas R, Alper H et al., Serbest bildiriler. URK 27 Ekim-1 Kasım 2006 Antalya

26 Büyüme Hızı Değerlendirilmesi
Görsel mi yoksa Bilgisayar destekli mi? 2 D vs 3 D The eye has a natural tendency to err. It has been evident in many graphics distributed through . Some artists made use of the tendency of the vision to create artwork. What is wrong with this mediavel building. As you see, dutch painter Escher had actually draw men climbing stairs in a circle only to reach the bottom when they climbed all the way up. So you better go computer aided if you dont want to loose. Growth in small nodules are harder to detect visually. They may double in diameter and still be very hard to assess on two different laser film sheets. Growth assessment in larger nodules is somewhat easier. Do not forget that nodules are spherical, theoretically. And spheres are doubled in volume when their diameter increase by a factor of So do not wait until you measure twice the diameter. When a 2 mm nodule enlarge to 4 mm in diameter (which is very hard to asses visually comparing to sets of images), its volume increases 8 times. With a typical malignant doubling time of 100 days, it takes the nodule 7 months to reach 3 mm and and 10 months to reach 4 mm diameter. Even if we are aware of the fact that nodules are nor circles but speheres and calculate the correct volume, we still can be making errors. Tumor growth is not even at all points. Thus they have a tendency to be lobulated. If they choose to grow eliptically in the Z axis, you might, seeing the transvers diameter not increasing at all, erroneously assume it to be benign.

27 Gözleriniz sizi yanıltıyor mu?
The upper or the lower row. Actually they are growing at exactly the same rate, doubling. But the smaller the object gets, the eye tends to underrate enlargment, and as the nodule gets larger, tend to overrate growth. Typical example how your eyes fail you in assessing growth. Erasmus JJ, et al, Solitary Pulmonary Nodules: Part II. Evaluation of the Indeterminate Nodule Radiographics. 2000;20:59-66

28 2D / 3D 1 cm / 30 gün ikiye katlanma hızı 12.4 günde
Çap artışı 1 mm ( 10 % ) Aynı zaman sürecinde Alan genişlemesi 16 mm2 ( 20 % ) Hacim artışı mm3 ( 30 % ) A malignant nodule tend to grow with time. Before the age of CT, we compared the size of a given nodule with older films. We then compared the avertical and horizontal diameters, thus the area of the nodule on the radiograph. Now anybody can see how crude this method is. A nodule of a given size, if malignant will grow a certain amount with time. We can detect this growth if it exceeds the resolution of our scanner. If we assume that nodules are spherical then we can foresee which size a nodule will reach in a given time. A 5 mm nodule with a doubling time of 30 days ( a small cell carcinoma) allowing for 1.25 increase in diameter for a sphere that would double in volume, will became a 6.25 mm nodule. It is above the spatial resolution of most scanners. When the nodule size is larger, it becomes easier to depict any chance in size. Measure the area you get a higher proportion because it is a squared function of the radius. If you measure the volume you still get easier to depict results because volum is a cubic function of the radius. So a ten mm nodule will become Yankelevitz D et al, Small pulmonary nodules: Volumetrically determined growth rates based on CT evaluation Radiology 2000; 217:

29 Metod Nodülü arka plandaki akciğerden ayırma 3D rekonstrüksiyon
Hacim hesaplanması şekil değerlendirilmesi Bir süre sonra tekrar Hacim değişikliği İkiye katlanma hızı hesaplanması Claudia I. Henschke et al, Early Lung Cancer Action Project: A Summary of the Findings on Baseline Screening The Oncologist, Vol. 6, No. 2, , April 2001

30

31 Takip ve Tarama olgularında
Düşük Doz BT Standart BT kVp, 140mA Düşük doz BT 140 kVp, 20-40mA (standart dozun % 10-25’i) Takip ve Tarama olgularında Standard dose CT utilizes tube currents of mA and low dose uses 25-50mA. Dose reduction with low dose CT up to % compared to standard CT (3-5 mSv compared to 8-12 mSv).

32 Çok kesitli BT’nin getirdikleri
Sanal bronkoskopi Nodül hacmi ve takip ile tümör ikiye katlanma zamanını hesaplama Alınan ince kesitler ile anatomik ve patolojik bölgeleri sagital, koronal ve üç boyutlu planda izleyebilme Pulmoner emboliyi subsegmental dallarda dahi görebilme En küçük nodülleri bile tanıma, ……

33 Sanal Bronkoskopi

34

35

36

37 Yüksek Rezolüsyonlu BT (HRCT)
İnce kesitler mm yada  Kısa tarama süresi san. yada  Kenar keskinliğini arttırıcı rekonstrüksiyon algoritması En yüksek matrix Pencere ayarları /1200 > -700/100 HU Yüksek radyasyon dozu 120/100 yada 140/170 kVp/mA Küçük görüntü alanı ile rekonstrüksiyon Dozu arttırmak görüntü kalitesini attırıyor am tanısal katkısı cok az

38 Todo, Itoh ve Nakata 1980 Dünyada 90 lı yıllarda yaygınlaştı Yüksek uzaysal çözünürlük

39 HRCT Endikasyonları İnterstisyel akciğer hastalığı (kollajen doku hastalığı, enfeksiyon, ilaç reaksiyonu, lenfanjitik metastaz) Bronşektazi Fungal enfeksiyonlar Buzlu cam/ hemoptizi etiyolojisi için Bronşiolitis obliterans (ekspiryumda)

40 HRCT Endikasyonları PA Akciğer grafisi  normal olan diffüz akciğer hastalığını ortaya koymak Spesifik tanı koymak Ayırıcı tanı listesini daraltmak Akciğer biyopsisinin yerini saptamak Akciğer hacim azaltma operasyonu düşünülen olgularda amfizemin dağılım ve yaygınlığını saptamak Fibrozis ile sonuçlanabilecek hastalıklarda reversibiliteyi saptamak ve tedavi etkinliğini izlemek

41

42

43

44

45

46 Tanıda Anahtar Ölçütler
Radyoloji Anatomi Biyofizik Patoloji Radyolojik bulgular değişmez Tüm modalitelere uygulanabilir BT / MRG bulguları yoktur Radyolojik bulgular vardır

47 Tanıda Anahtar Ölçütler
Klinik bilgi Hastalık süreci Akut/Kronik Radyolojik patern ve bulgular Kistik, buzlu cam, retiküler, konsolidasyon, nodül, kitle vb… Lezyonların dağılımı ( akciğerin fizyolojisi!!) Yaygın Üst / Alt, Santral /Periferik

48 ALVEOLER PATERN Alveol- alveoler duktus ve respiratuar bronşiolden oluşan asinusun dolması Püy  Bakteriyel enf (pnömoni, tbc..) Tümör  BAK, lenfoma Protein  ARDS, alveoler proteinozis Su  Pulmoner ödem Kan  Travma, Goodpasture’s sendromu, infarkt....

49

50 HAVA BRONKOGRAMI Lober pnömoni Pulmoner ödem İnfarkt BAK Hyalen membran hastalığı….

51 İNTERSTİSYEL PATERN Pulmoner interstisyumda ( alveoller arası potansiyel boşluk ve venler ile lenfatikler) sıvı veya doku birikimi  Retiküler görünüm Retikülonodüler görünüm Buzlu cam görünümü

52 Akciğerin İnterstisyumu-(AC’in %10 luk kısmı)
Periferik: Visseral plevra ve septumlar Aksial: Büyük bronş ve damarları saran bağ dokusu Alveol duvarı: Parankimatöz bağ dokusu

53 İNTERSTİSYEL PATERN İnfeksiyonlar  virus, mikoplazma, PCP..
Tümör hücreleri  Lenfanjitik metastaz İnflamatuar değişiklikler  Kollagen doku hastalıkları (RA), ilaç reaksiyonları, pnömokonyozlar Su  Pulmoner ödem

54 LENFANJİTİK METASTAZ

55 MİLİYER PATERN Her iki akciğerde yaygın olarak görülen ve 1 cm.den küçük nodüller - Miliyer tüberküloz - Metastaz - BAK - Diğer (sarkoidozis, nontüberkülotik enf.,pnömokonyozlar, alveoler mikrolitiazis, amiloidozis gibi)

56 Milier tbc MİLİYER TÜBERKÜLOZ

57 METASTAZ- TİROİD CA

58 MOZAİK PATERN Akciğerde lobuler veya multilobuler dağılımlı düşük atenuasyonlu (daha siyah) alanlar şeklinde izlenir. Bu bölgeler içinde vasküler yapıların hem sayısı hem de çapı azalmıştır

59 TREE IN BUD (Tomurcuklanmış ağaç) PATERNİ
Bronşiollerin obliterasyonu sonucu birbirine komşu, tomurcuklanmış ağaca benzer tarzda küçük sentrlobüler nodüllerle karakterizedir.

60 Periferik hava yolu hastalıkları örneğin enfeksiyonlar (bakteriyel, fungal, viral veya parazitik),
konjenital hastalıklar (kistik fibrozis, kartagener sendromu), idiopatik hastalıklar (panbronşiolit, bronşiolitis obliterans), yabancı cisim aspirasyon veya inhalasyonu, immunolojik ve bağ dokusu hastalıkları (ABPA, romatoid artrit) ve periferik pulmoner vasküler hastalıklar (neoplastik pulmoner emboli )

61 KALDIRIM TAŞI MANZARASI
Yamalı veya diffüz buzlu cam görünümü üzerine interlobüler septal kalınlaşma ve intralobüler çizgilerin süperpoze olmasıdır Başlangıçta alveoler proteinozis için tanımlanmış olmakla birlikte günümüzde pek çok hastalıkta görülmektedir. Bu hastalıklardan bazıları; PCP enfeksiyonu, musinöz bronkoalveoler karsinom,PAP, NSIP, organize pnömoni, sarkoidozis, lipoid pnömoni, ARDS ve pulmoner hemoraji sendromu gibi.

62 KİSTİK PATERN Akciğerde ince duvarlı kistik yapıların gözlendiği paterndir. LHH, LİP, tuberoskleroz, LAM, nörofibromatozis gibi hastalıklarda görülür. Ancak bu hastalıklar ile karışabilecek amfizem, bronşektazi ve bal peteği akciğerde bu paternde ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

63

64 O2,Ph V/Q=3:1 1/3 üst yarı PCP, Tbc, LHH, Sarkoidozis, Amfizem… 2/3 alt yarı O2 N pH V/Q=0.6:1 Pulmoner ödem, İPF, PAP, BOOP, yuvarlak atelektazi … Radiology 1988;167:359-66

65 Tbc

66 Kronik Eozinofilik Pnömoni

67

68

69 Medülla Korteks 2/3 iç kısım Lenf akımı ↓ Perfüzyon 
1/3 dış kısım Lenf akımı E. pnömoni Sarkoid Silikoz PCP P.Ödem KF, ABPA Met BOOP IPF KDH Asbestoz Radiology 1991;178:1-10

70 AKCİĞERDE PERİFERİK ALANIN TUTULDUĞU (Kortikal) HASTALIKLAR
Eozinofilik pnömoni BOOP Metastaz İPF DİP Asbestoz

71 EAA

72

73 AKCİĞERDE PERİFERİN KORUNDUĞU HASTALIKLAR (Medulla tutuluşu)
PCP, CMV Pulmoner ödem, ARDS Sarkoidozis Silikozis ABPA Kistik fibrozis

74 Pulmoner ödem

75 Pulmoner ödem

76

77

78 PET/BT PET/BT 1 + 1 = 3 Positron Emisyon Tomografi
Fonksiyonel bilgi Bilgisayarlı Tomografi Anatomik bilgi PET/BT 1 + 1 = 3

79 PET-BT Hasta Hazırlığı
4-6 saat açlık gerekli (  su serbest ) Açlık kan şekeri 150  Tetkik öncesi istirahat ( kas hareketi  ) Tetkikten hemen önce mesane boşaltılır Barsakları işaretlemek için seyrek oral kontrast 10 mCi FDG IV enjeksiyon Önce düşük doz / Kontrastlı BT ( 5-10’) Sonra PET ( 15’-25’)

80 PET-BT Yöntem Kafa kaidesi  Pubik kemik kaudali
- 4 ml/san non-ionik kontrast (İV ayrıca barsaklar için oral opak) 5 mm kollimasyon 1.5 pitch FOV 50 cm (geniş) 2.4 mm rekonstrüksiyon

81

82 PET-BT Genel endikasyonları
Primer tümörün spesifik ve sensitiv görüntülenmesi Yayılım ve lokalizasyonun saptanması Lenf nodu ve uzak metastazların saptanması Canlı ve nekrotik komponentler ile tümörün vaskülarizasyonu, perfüzyonunun belirlenmesi Tedaviye cevap Rekürren tümör, reaktif doku ve skar dokusunun birbirinden ayrımı

83 Malign SPN

84 Akciger Ca N1 N2 LAP ve vertebra metastazı

85

86 Serafettin gürsoy plevral karsinomatozis

87

88 Tedavi sonrası akciğer Ca 2

89 Pozitron Emisyon Tomografisi
Yalancı negatifleri küçük lezyonlar ( > 7 mm ) düşük “grade” malign tümörler BAK Karsinoidler Bazı nöroendokrin tm.ler Her nekadar PET selim lezyonlar için yüksek özgüllükte ise de, PET negatif olgular radyolojik olarak izlenmelidir Smaller lesions may be missed due to volume averaging, and low grade malignancies, such as bronchioloalveolar carcinoma and some carcinoids may exibit low FDG uptake and missed.

90 ÖZET Akciğer hastalıklarında en önemli görüntüleme yöntemidir. Teknik gelişmelerle göğüs hastalıklarının tanısı giderek güçlenmektedir. Gelecekte mutlaka yeni uygulamalar geliştirilecektir.

91 Manyetik Rezonans Görüntüleme
Manyetik Rezonans çok sıra dedektörlü bilgisayarlı tomografinin gelişmesiyle BT karşısındaki multiplanar görüntüleme üstünlüğünü kaybetti Ancak kardiyak uygulamalar için hızlı MR sekansları geliştiriyor. Bunların diğer toraks hastalıkları uygulamaları yakın bir gelecekte olmalı Tetkik yöntemlerindeki ağırlığı

92 Manyetik Rezonans Görüntüleme
Mediasten, toraks duvarı ve kalp ile vasküler yapılar iyi görüntülenirken akciğer dokusu iyi görüntülenemez Kalp ve solunum hareketleri Akciğerde hidrojen atomlarının azlığı -EKG ve respiratuar gating -Hızlı sekanslar

93 Manyetik Rezonans Görüntüleme
Halen yumuşak doku rezolüsyonunda üstünlüğü sürüyor X-ışını riski de taşımıyor MR için kullanılan kontrast maddeler için alerji riski çok düşük

94 Manyetik Rezonans Görüntüleme
UYGULAMA ALANLARI Akciğer ve Plevra Kanseri Non-neoplastik hastalıklar Mediasten lezyonları Vasküler görüntüleme – MR Anjio Yeni uygulamalar Uygulama alanları

95 Manyetik Rezonans Görüntüleme
AKCİĞER KANSERİ Primer görüntüleme yöntemi değildir BT sonrasında ya bulguları desteklemek yada kuşkuda kalınan durumlarda ve ayırıcı tanı açısından ortaya çıkan sorunları çözmede kullanılabilir

96 Manyetik Rezonans Görüntüleme
AKCİĞER KANSERİ Soliter pulmoner nodül karakterizasyonu Tümör ve çevre ilişkilerinin görüntülenmesi Lenf nodu metastazı superior sulkus tümörleri ve mediastinal-göğüs duvarı invazyonunda daha sık kullanımda iken MR tekniklerinde gelişmeler nedeniyle kullanım alanı artmaktadır.BT ile konvansiyonel T1W kıyaslandığında mediastinal invazyon dışında akciğer kanseri evrelemesinde belirgin bir üstünlük yok.

97 NODÜL KAREKTERİZASYONU
Manyetik Rezonans Görüntüleme NODÜL KAREKTERİZASYONU Vaskülaritesine göre nodüllerin ayırımında MR görüntülemeden yararlanılabilir Küçük tümörler (3 cm) MR görüntülemede homojen kontrast tutarlar (parlaklaşır). Tüberkülomlar halka şeklinde çevresel boyanma (santral nekroz ) gösterir.

98 Üst filmler 67 yaşında kadın- adenokarsinom
Üst filmler 67 yaşında kadın- adenokarsinom. T1, T2 ve post kontrast kesitler. T2de homojen parlak ve postC de homojen kontrast tutuyor. Alt filmler T1 ve T2 düşük sinyal post C halka şeklinde boyanma.

99

100

101

102 TÜMÖR ve ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Manyetik Rezonans Görüntüleme TÜMÖR ve ÇEVRE İLİŞKİLERİ Atelektazi ve pnömoni gibi sekonder değişiklikleri tümörden ayrımda BT’den daha başarılıdır. Kontrastlı ve T2A kesitlerde pnömoni ve post-obstrüktif atelektazi, tümörden daha yüksek sinyale sahiptir. Bazı olgularda postobstrüktif atelektazi- pnömoni ayrımı yapmak güç.

103 Kontrastlı BT’de tümör ve obstrüktif pnömoni ayrımı yapmak
Kontrastlı BT’de tümör ve obstrüktif pnömoni ayrımı yapmak. T1A kesitte yine sinyalleri eşit. Kontrastlı kesitlerde ise. Düşük sinyalli kitle ile obstrüktif pnömni iyi ayrılmakta.

104 RT sonrası gelişen pnömoni- fibrozis veya bu bölgedeki nüks lezyonun ayırımında MRG yumuşak doku ayırım gücü ile doğru tanıya katkıda bulunabilir

105

106 RT fibrozisi

107 BT’de aortaya invazyon yönünden yağ lkivajı net izlenmez iken MRG’de net olarak yağ planı seçilebiliyor.

108 BT’de pulmoner arter ve mediasten invazyonu. mevcut
BT’de pulmoner arter ve mediasten invazyonu? mevcut. MRG ve MRA’da pulmoner arter invazyonu açık ama mediasten invazyonu yok.Üst lobektomi ile mediastinal invazyon olmadığı görülmüş.

109 TÜMÖR ve ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Manyetik Rezonans Görüntüleme TÜMÖR ve ÇEVRE İLİŞKİLERİ Mediasten ve hilus invazyonu Hiler ve mediastinal invazyon için MR anjiografi BT ve konvansiyonel MRG’den daha iyi Sensitivite % 89-90 Spesifisite % 83-87 Doğruluk % 86-88 Ohno Y, et al, .Multiphase ECG-triggered 3D contrast-enhanced MR angiography: utility for evaluotion of hilar and mediastinal invasion of bronchogenic carcinoma. J Magn. Resonance Imaging 2001:13;

110 TÜMÖR ve ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Manyetik Rezonans Görüntüleme TÜMÖR ve ÇEVRE İLİŞKİLERİ Lokal ağrı toraks duvarı invazyonu için en güvenilir bulgulardan biri BT’de en güvenilir bulgu: kosta invazyonu MRG’de : T2A ve kontrastlı sekanslarla invazyon değerlendirilebilir. İnsp/ eksp cine MR ile tümör ve toraks duvarı ilişkileri irdelenebilir.

111 TÜMÖR ve ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Manyetik Rezonans Görüntüleme TÜMÖR ve ÇEVRE İLİŞKİLERİ Multiplanar görüntü yeteneği ile pancoast (süperior sulkus) tümörleri iyi değerlendirilir. Tümörün göğüs duvarı, subklavyen arter, ven ve brakial pleksusa olan invazyonunu göstermede üstündür.

112

113

114

115 Diyafram invazyonu yok---hasta bronkoskopik asp da benign-enfeksiyon gelmiş ca değil takip et

116 Göğüs duvarı invazyonu olan akciğer kanseri
Göğüs duvarı invazyonu olan akciğer kanseri. True FISP cine sekans soldaki derin inspiryum sağdaki derin ekspiryum Göğüs duvarında her hangi bir değişiklik yok (tümör duvara fikse)

117 Manyetik Rezonans Görüntüleme
LENF BEZİ METASTAZI Lenf bezi metastazını değerlendirmede iki sorun var: - 1 cm.den küçük metastatik LAP’leri normal lenf bezinden ayırmak - 1 cm.den büyük hiperplazik lenf bezlerini metastatik olandan ayırmak Lenf bezi kısa çapı Üst paratrakeal mm Subkarinal 11 mm Diğer alanlar için 10 mm. Bu değerlerin üzeri patolojik olarak kabul edilir (spesifisite ve sensitivitesi % 60-65).

118 Manyetik Rezonans Görüntüleme
LENF BEZİ METASTAZI !!!... Kalsifik lenf bezi ( benignite kriteri ) MRG tarafından saptanamaz.

119 Manyetik Rezonans Görüntüleme
LENF BEZİ METASTAZI MRG’de STIR turbo SE ile yapılan bir çalışmada (110 hastalık seri) patolojik lenf bezi saptama Sensitivite % 93 Spesifisite % 87 Ohno H, et al. Metastases in Mediastinal and Hilar Lymph Nodes in Patients with Non–Small Cell Lung Cancer: Quantitative and Qualitative Assessment with STIR Turbo Spin-Echo MR Imaging. Radiology 231; 2004:

120 Ohno H, et al. Metastases in Mediastinal and Hilar Lymph Nodes in Patients with Non–Small Cell Lung Cancer: Quantitative and Qualitative Assessment with STIR Turbo Spin-Echo MR Imaging. Radiology 231; 2004:

121 Manyetik Rezonans Görüntüleme
LENF BEZİ METASTAZI Lenf nodlarının benign-malign ayrımı konusunda tümöre spesifik kontrast madde ve MR LENFANJİOGRAFİ çalışmaları var. Hayvan deneylerinde 4.7 ve 9.4 T gücündeki MR’larda USPIO kullanarak bu ayrım yapılabiliyor. 2004 ve 2005 yayınlarında hastalar üzerinde metastatik lenf bezine spesifik yeni çalışmalar var

122 Aralık 1999

123 Ocak 2000

124 2001 2002

125

126 ÖZET Akciğer hastalıklarında primer bir görüntüleme yöntemi değildir. Sorun çözmede, ayırıcı tanıda veya tanıyı desteklemek için kullanılır. Yeni geliştirilen hızlı sekanslar, Lenf bezi karakterizasyonunda yeni bulgular, Tümör spesifik kontrast maddeler, Tüm vücut tarama yöntemi, Ventilasyon ve perfüzyon MRG tetkikleri vb…. İle MRG gelecekte göğüs hastalıklarında daha sık kullanılacak hale gelebilir.

127 Sözün Özü Umarım günlük uygulamalarınızda işinize yarayacak bilgiler edinmeniz mümkün olmuştur. Tanı için yepyeni bilgiler edinmenize gerek yok, Fakülte yıllarında, uzmanlık eğitimi süresince edindiğiniz bilgileri kullanma yollarını göstermeye çalıştım size… Radyoloji atasözü “Ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz” Ne aradığınızı kendiniz biliniz, bu işaretleri tetkiklerde arayınız Sizlerin ne aradığını bizler bilirsek size daha fazla yardımcı olma şansımız var. İşbirliğimiz hastaların yararına olacaktır


"BT ve MRG IV. Mesleki Gelişim Kursu ÇEŞME 2007" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları