Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYİN TÜMÖRLERİ-GÖRÜNTÜLEME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYİN TÜMÖRLERİ-GÖRÜNTÜLEME"— Sunum transkripti:

1 BEYİN TÜMÖRLERİ-GÖRÜNTÜLEME
Dr.Güldehen Özmen İAEAH Acil Tıp Kliniği

2 GÖRÜNTÜLEMEDE POTANSİYEL BEYİN TÜMÖRÜ ANALİZİ
Yaş Potansiyel beyin tümörünü analiz ederken , öncelikle hastanın yaşını bilmeliyiz. (Farklı yaş gruplarında farklı tümörler oluşur.) Lokalizasyon Daha sonra lezyon nerede lokalize değerlendirmeliyiz? (İntra yada ekstra aksiel mi ,hangi anatomik kompartmanda ? ) Örneğin sellar yada pontoserebellar alanda mı lokalize? Soliter ? Multiple ? Kitle soliter mi yada multifokal hastalığı mı var ?

3 BT,MR karakteristiği BT ve MR’da doku karakterini araştırmalıyız ? (kalsifikasyon, yağ, kistik içerik, kontrast tutulumu ve T1W1,T2W1 ve DW1 ‘de signal artışı nasıl?) Çoğu beyin tümörü T1W1’de düşük signal, T2W1 ‘de yüksek signal artışı gösterir. Psödotumör ? Beyin tümörüne benzer lezyonların olabilirliğini düşünmeliyiz. (MS plakları,vasküler malformasyon gibi) Çevre yapılara etki? Kitle etkisi,ödem

4 BEYİN TÜMÖRLERİNİN İNSİDANSİ
Beyin tümörlerinin 1/3’ü metastatik lezyonlar,1/3’ü gliomalar , 1/3’ü non-glial orijinlidir.

5

6 1)Nöroepitelyal kaynaklı tümörler
Gliomalar,glial hücrelerden orijin alır. (Astrositler,oligodendrositler, ependimal,koroid pleksus hücreleri gibi..) Astrositomalar en yaygın gliomadır. ( Düşük dereceli pilositik tip,intermediate anaplastik tip,glioblastoma multiforme) En yaygın tipi glioblastoma multiforme (astrositomların %50’si)

7 Yaş ayırıcı tanıda en önemli faktördür.
2 yaşın altında spesifik tümörler görülür.(koroid pleksus papilloma,teratomlar gibi…) 10 yaşlarında en yaygın; astrositoma,ependimoma,kraniofarengioma, glioma görülürken, metastazlar nadirdir. Yetişkinler tümörlerin %50’si metastazdır. Yetişkinlerde diğer yaygın tümörler; astrositomalar, glioblastoma multiforme, meningioma ve schwannomalardır. Astrositomalar herhangi yaşta görülürken,glioblastoma multiforme en sık yaşlılarda görülür.

8

9 GBM Ayırt edici bulgusu tümör nekrozu Sıklıkla orta hattı çaprazlar.
kötü prognozu var.

10 2)Sinir kılıfının tümörleri – Schwannoma, Neurofibroma
- IV kontrast tutan tümörlerdir.

11

12

13 3)Meningeal tümörler – Meningioma,araknoid hücrelerden köken alır.
Non-glial tümörlerin en yaygını meningioma’dır. Sıklıkla kalsifikasyon içerir.IV kontrast tutarlar.Kraniumda invazyon ve hiperostosis yaratır. Primer intrakranial tümörlerin yaklaşık %15’inde görülür.

14

15

16

17

18

19 Koronal kontrastlı T1W1’de yaygın görülmeyen bir ekstra aksiel lezyon örneği meningioma;
Ekstra aksiel olduğu için homojen olarak kontrast tutmuş.Çünkü lezyon beyin dokusundan köken almadığı için kan beyin bariyeri yok. Lezyonun bitişiğindeki kemikte değişim hiperostosis var. Meningiomada sekonder kemik değişiklikleri görülür.


"BEYİN TÜMÖRLERİ-GÖRÜNTÜLEME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları