Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HCC Dünya: insidansta 5. kansere bağlı mortalitede 3. İnsidansı artıyor – 1 milyon yeni hasta/yıl – Son 3 dekad insidansı (yaşa uyarlanmış) ↑ ~ 3x ↑ 1.6.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HCC Dünya: insidansta 5. kansere bağlı mortalitede 3. İnsidansı artıyor – 1 milyon yeni hasta/yıl – Son 3 dekad insidansı (yaşa uyarlanmış) ↑ ~ 3x ↑ 1.6."— Sunum transkripti:

1

2 HCC Dünya: insidansta 5. kansere bağlı mortalitede 3. İnsidansı artıyor – 1 milyon yeni hasta/yıl – Son 3 dekad insidansı (yaşa uyarlanmış) ↑ ~ 3x ↑ 1.6 / 100000  4.6 / 100000 Erken tanı  sağkalımı için en önemli faktör – Cerrahi ve/veya lokorejyonel tedavi  Prognozu iyileşmekte Sağkalım artmakta AASLD guidelines, Bruix J, Hepatology, 2010

3 HCC’de RADYOLOJİDEN BEKLENTİLER TARAMA VE TANI GÖRÜNTÜLEME PERKÜTAN BİOPSİ EVRELEME ve TEDAVİ SEÇİMİ TÜMÖR BOYUT – SAYI – LOKALİZASYON – İNVAZYON…. REZEKSİYON SONRASI REZİDÜ KARACİĞER HACMİ RADYOLOJİK TEDAVİ ALTERNATİFLERİ KÜRATİF CERRAHİYE HAZIRLIK: PVE - BRIDGING – EVRE AZALTMA PALYATİF

4 AASLD - Tarama ve takip Tüm siroz hastaları HBV taşıyıcıları Kronik HCV Ailede HCC hikayesi Alkolik karaciğer sirozu Genetik Hemakromatozis Primer Biliyer Siroz 6 ay USG AFP AASLD (American Association for the Study of Liver Disease) Practice Guideline Bruix J, Sherman M. Hepatology 2005, Bruix J, Sherman M. Hepatology 2010 AASLD (American Association for the Study of Liver Disease) Practice Guideline Bruix J, Sherman M. Hepatology 2005, Bruix J, Sherman M. Hepatology 2010

5

6

7 ACR appropriateness criteria, 2006 TAKİPTE US’de KİTLE (+) <1 cm 3 aylık US takip3 aylık US takip stabilse US/6 ay büyürse lezyon boyutuna göre 1-2 cm Dinamik BT ve Dinamik MRGDinamik BT ve Dinamik MRG *İKİSİNDE TİPİK VASKÜLARİTE: HCC BİRİNDE TİPİK VASKÜLARİTE: BİOPSİ İKİSİNDE ATİPİK VASKÜLARİTE: BİOPSİ >2 cm Dinamik BT veya Dinamik MRGDinamik BT veya Dinamik MRG ATİPİK VASKÜLER PATERN ve AFP < 200 ng/mL: BİOPSİ *TİPİK VASKÜLER PATERN veya AFP > 400 ng/mL: HCC (*)%100 duyarlılık % 98.8 özgüllük (*)%100 duyarlılık % 98.8 özgüllük

8 PREKONTRAST ivkm başlangıcı=0. sn ; 4-5 ml/sn. BOLUS TRACKING HEPATİK ARTERYEL FAZ Erken: 25 saniye GEÇ: 35-40 saniye PORTAL VENÖZ FAZ 60-75 saniye GEÇ FAZ 3-6 dakika HEPATİK FAZ 20 dakika DİNAMİK GÖRÜNTÜLEME ŞART: HCC HEPATİK ARTERDEN BESLENİR

9 HCC : KONTRASTSIZ BT hipodens > izodens – İzodens :hipodens rim/ fokal çıkıntı/ ekzofitik – Muhakkak alınmalı OPAKLAŞMA? X HEMORAJİ? / DEMİR BİRİKİMİ? *%3 sadece prekontrast imajda(+) Parankimle izodens opaklaşır * Oliver JH III. Radiology 1997

10 ERKEN OPAKLAŞIR, ERKEN WASHOUT – (Geç) Hepatik arteryel faz: Küçük HCC (<2 cm) homojen opaklaşır Büyük HCC heterojen opaklaşır %20 izodens – Portal venöz faz: izo-hipodens kitle kapsül ve septa hiperdens heterojenite artar – Geç faz: hipodens kitle kapsül ve septa daha hiperdens HCC : TRİFAZİK KONTRASTLI BT

11

12

13 HCC:MR GÖRÜNTÜLEME LEZYON SAPTAMA VE KARAKTERİZASYON – *DİNAMİK MRG> KONTRASTSIZ MRG/DİNAMİK BT *ACR appropriateness criteria, 2006

14 T1A: en sık HİPOİNTENS (~%50) kanama, bakır, glikojen  hiper/izointens (%47-62) T2A: sıklıkla HİPERİNTENS (%80) Diferansiye olukça T2A kitle intensitesi artar Hipointens kapsül / septa DİNAMİK (ivGd): erken opaklaşır, erken washout arteriyel fazda belirgin boyanma portal venöz fazda heterojen yıkanma HCC:MRG STANDART TEKNİK Itoh K, Radiology 1987 Kadoya M, Radiology 1992 Itoh K, Radiology 1987 Kadoya M, Radiology 1992

15

16

17

18 TEDAVİ YÖNTEMİNİN SEÇİMİ TARAMA GÖRÜNTÜLEME VE TANI EVRELEME TEDAVİ SEÇENEKLERİ

19 HASTA SEÇİMİNDE ANAHTAR NOKTALAR

20 1 puan2 puan3 puan TOTAL BİLİRUBİN (mg/dl)<22-3>3 SERUM ALBUMİN (g/l)>3528-35<28 INR<1.71.7-2.2> 2.2 ASİTYokOrta dereceMasif HEPATİK ENSEFALOPATİ-Grade I-II (tedaviye yanıtlı)Grade III-IV (dirençli) KARACİĞER REZERVİ: Child-Pugh Sınıflaması PuanBir yıl sağkalımİki yıl sağkalım Child A 5-6%100%85 Child B 7-9%81%57 Child C 10-15%45%35

21

22 TÜMÖR Büyüklük ve Sayı Vasküler invazyonTÜMÖR Büyüklük ve Sayı Vasküler invazyon KARACİĞER REZERVİ Child Pugh KARACİĞER REZERVİ Child Pugh EVRELEME : BCLC EVRELEME SİSTEMİ (BARCELONA CLINIC LIVER CANCER) Prognozu farklı alt gruplar oluştur Tedavi seçeneklerini sınıfla Prognozu belirlemede en güvenilir evreleme sistemi HASTA PERFORMANS ECOG PST HASTA PERFORMANS ECOG PST ÇOK ERKEN - ERKEN - ORTA - İLERİ - TERMİNAL EVRE

23 Lobektomi? Güncelleme Tek Tm <5 cm Güncelleme Tek Tm <5 cm

24 ERKEN EVRE HCC:REZEKSİYON Child A, PST 0, SİROZ (-) TEK TÜMÖR<5CM: EN FAYDALI YÖNTEM 5 yıllık HASTALIKSIZ SAĞKALIM: %41-74 SİROZ (-) TEK TÜMÖR<5CM: EN FAYDALI YÖNTEM 5 yıllık HASTALIKSIZ SAĞKALIM: %41-74 SİROZ (+)/MULTİPL TÜMÖR: EN FAYDALI YÖNTEM ? KARACİĞER REZERVİ VE PORTAL HT VASKÜLER İNVAZYON VE DİSEMİNASYON RİSKİ 5 yıllık NÜKS : %70 TRANSPLANTASYON SİROZ (+)/MULTİPL TÜMÖR: EN FAYDALI YÖNTEM ? KARACİĞER REZERVİ VE PORTAL HT VASKÜLER İNVAZYON VE DİSEMİNASYON RİSKİ 5 yıllık NÜKS : %70 TRANSPLANTASYON

25 ENDİKASYON (BCLC – A) TEK TM<5 CM MAX. 3 TM < 3 CM NON REZEKTABL CHILD A-B POST OP NUKS KONTRENDİKASYON YAŞAM BEKLENTİSİ<6 AY SEPSİS REFRAKTER KOAGÜLOPATİ PORTAL HT TERMİNAL EVRE HCC >4 TM? TM>5 CM? RİSKLİ YERLEŞİM? EKSTRAHEPATİK YAYILIM? ERKEN EVRE (BCLC – A) HCC REZEKSİYONA ALTERNATİF : RFA

26 Child A 224 hastada 5 yıllık sağkalım: Rezeksiyon (70.4%) X RFA (76.8%) (P =.561) Takahashi S, ve ark. Dig Dis 2007;25:303–309 Takayama T, ve ark. 2008;15:972–978 Tek HCC < 2 cm 1,235 rezeksiyon X 1,315 RFA Hastalıksız sağkalım rezeksiyonda daha iyi (RFA X Rezeksiyon: 1 yıl, %91 X %84; 2 yıl, %70 X %58; P =.001) ERKEN EVRE (BCLC - A) HCC REZEKSİYONA ALTERNATİF : RFA

27 Yamakado K et al. Radiology 2008;247:260-266 ERKEN EVRE (BCLC A) HCC REZEKSİYONA ALTERNATİF : TAKE + RFA

28 *ORTA EVRE (BCLC - B) ETKİLİ STANDART TEDAVİ : TAKE **ENDİKASYONLAR (BCLC- B) Büyük (<8-10cm) Multifokal tm (>3) Cerrahi / RFA uygun değil Child A-B / ECOG 0-2 **KONTRENDİKASYONLAR Sepsis Child C ? Bilirubin>2 mg/dl ? AST>100 U/l ? LDH>425 U/l ? Tm> %50 karaciğer ? Arterioportal şant ? Ekstrahepatik tutulum ? ECOG PST>2 ? Ensefalopati ? Trombositopeni ? Portal ven trombozu **Liapi et al. Techniques in Vascular and Interventional Radiology, 2007 *Lo ve ark., Hepatology 2002. Llovet ve ark., Hepatology 2003. *Lo ve ark., Hepatology 2002. Llovet ve ark., Hepatology 2003.

29 IN-OP BCLC-B: *SAĞKALIMI UZATIR – (1,2,3 YIL) TAKE % 57, 31, 26% 82, 63 DESTEK % 32, 11, 3% 63, 27 BCLC A: RFA İLE KOMBİNE KÜRATİF TAKE *Lo ve ark., Hepatology 2002. **Llovet ve ark., Lancet 2002. *7 CM **5 CM

30 Tek tm < 5 cm Max. 3 tm<3 cm Vasküler invazyon yok Child B Tek tm < 5 cm Max. 3 tm<3 cm Vasküler invazyon yok Child B TAKE / RFA / KOMBİNE BCLC B Tek tm < 8-10 cm Max. 3 tm, max.3-5 cm 5 tm<3 cm, total<10 cm Vasküler invazyon yok Child A-B Tek tm < 8-10 cm Max. 3 tm, max.3-5 cm 5 tm<3 cm, total<10 cm Vasküler invazyon yok Child A-B BCLC A DOWNSTAGING TAKE BRIDGING TRANSPLANTASYON Hilgard P ve ark. HEPATOLOGY. 2010, 52(5):1741-9 BCLC C Tek tm > 10 cm 4 tm Makrovasküler invazyon Nüks Child A-B Tek tm > 10 cm 4 tm Makrovasküler invazyon Nüks Child A-B RADYO EMBOLİZASYON RADYO EMBOLİZASYON SORAFENİB REZEKSİYON BRIDGING VE EVRE AZALTMA

31 TRANSPLANTASYON ÖNCESİ EVRE AZALTMA

32 SONUÇ - 1 HCC: değişken görüntüleme spektrumu Risk altında hastalar USG ile takip edilir Tanı için DİNAMİK BT /MRG  Biopsi Erken opaklaşır, erken washout olur

33 Hasta seçimi – Tümöral faktörler: boyut, sayı, vaskülarite… – Karaciğer rezervi – Hasta genel durumu BCLC-erken evre lezyonlarda küratif tedaviler – Rezeksiyon / Transplantasyon / RFA Orta evre lezyonlarda palyatif tedaviler – TAKE RFA ve TAKE transplantasyon öncesi bridging veya evre azaltma için kullanılabilirler SONUÇ - 2

34


"HCC Dünya: insidansta 5. kansere bağlı mortalitede 3. İnsidansı artıyor – 1 milyon yeni hasta/yıl – Son 3 dekad insidansı (yaşa uyarlanmış) ↑ ~ 3x ↑ 1.6." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları