Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL ALANDA KADIN ÇALIŞTAYI BÖLGE TOPLANTILARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL ALANDA KADIN ÇALIŞTAYI BÖLGE TOPLANTILARI"— Sunum transkripti:

1 KIRSAL ALANDA KADIN ÇALIŞTAYI BÖLGE TOPLANTILARI
DOÇ.DR. FÜSUN TERZİOĞLU Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

2 ÇALIŞTAYIN AMACI Paydaşları bir araya getirmek,
Mevcut durum analizi yaparak çözüm önerileri geliştirmek Belirlenen çözüm önerileri doğrultusunda stratejik hedefleri belirlemek, İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak eylemlere karar vermek. Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

3 BÖLGESEL TOPLANTILARIN AMACI
Bölgelerdeki mevcut durumu saptama Bölgesel düzeyde sorunları belirleme Çözüm yaklaşımlarını belirleme Eylem sürecinde izleme/değerlendirme göstergelerini belirleme Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

4 iki cinsiyetten biri ancak, muamelesi görmektedir.
KADIN iki cinsiyetten biri ancak, azınlık ve ikinci sınıf muamelesi görmektedir. Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

5 KADINA; Karar verme, Seçme, Fırsatları kullanma,
Kaynakların ayrılması, Kaynakların kullanılması, Hizmetleri elde etme KONULARINDA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALIDIR!! Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

6 Kadınlar erkeklerden daha fazla oranda hastalık ve sakatlık yaşamaktadır
1) Kadınlar daha uzun süre yaşamaktadır. 2) Kadınlar üreme sağlığı ile ilgili sorunlarla daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. 3) Kadınlar toplumun kendilerine biçtiği toplumsal cinsiyet rolünden kaynaklanan ve sağlıklarını etkileyen olumsuzluklardan daha fazla etkilenmektedir. Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

7 Dünya da yoksulluk sınırı altında yaşayan her 10 kişiden 7’si kadındır.
Türkiye’de; 15 yaş üstündeki K’ların % 79.9’u, E’lerin % 95.3’ü okur yazardır. Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

8 YORUMSUZ !!..... Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

9 KADININ STATÜSÜ KADIN NEDEN ÖNCELİKLİ OLMALIDIR? İLKOKUL ÖĞRENİMİ
NÜFUS GELİR ÇALIŞMA SÜRESİ MÜLKİYET Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

10 ÜREME HASTALIKLARINA BAĞLI YÜK
KADIN %36.6 ANNELİĞE BAĞLI NEDENLER 18 SERVİKS Ca 0.6 ERKEK %12.3 HIV 6.6 HIV 9.3 CYBE 8.9 CYBE 1.5 ANEMİ 2.5 ANEMİ 1.5 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

11 KIRSALDA KADIN Tarımdaki nüfusun %55’ini kadınlar oluşturmaktadır.
Tarım sektöründe çalışanların yoksulluk oranı %33.86 oranındadır. Özellikle kırsal kesimde aile reisliği, toprak sahipliği, mülk yönetme ile iş kurma ve yürütmede toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler ortaya çıkmaktadır. Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

12 ÇALIŞTAYDA TARTIŞILACAK ANA BAŞLIKLAR
Kırsal Alan ve Kadın Kırsal Alanda Kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü Kadın ve Doğal Kaynaklar Kırsal Alanda Kadınının İstihdamı ve Örgütlenmesi Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

13 ÇALIŞTAYIN GEREKÇELERİ
Tarımda çalışan ve kırsal alanda yaşayan kadınların sorunlarını gündeme getirmesi, Kamu oyunun ilgisini çekmesi ve çözüm süreçlerine paydaş yapması Sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bunların dönemler itibariyle önceliklendirilerek uygulamaya aktarılması, İş gücüne katılan kadınların yarısının istihdam edildiği tarım sektörüne yeni açılımlar sağlamaktır. Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

14 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

15 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

16 BÖLGE BİLİM KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI-I
Bölge bilim komitesi 4 kişiden oluşacaktır. Bölge bilim komitesi, kadın ve/veya kırsal kalkınma konusunda akademik çalışması olan kişilerden oluşacaktır. Çalıştaylar 4 ana başlıkta 9 alt başlıkta yürütülmekte olup alt başlıklar bölgenin özelliklerine göre belirlenecektir. Bölge bilim komitesinde yer alan her bir üye bir ana başlıktan sorumlu olacaktır. Bölge bilim komitesi, Merkez bilim Komitesi ile koordineli çalışacaktır. Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

17 BÖLGE BİLİM KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI-II
Bölge bilim komitesi üyesi sorumlu olduğu ana başlık altında yer alan alt başlıklardaki çalışmalardan sorumlu olacak, konu ile ilgili moderatörleri yönlendirecektir. Çalıştay ana başlıkları ve alt başlıkları hakkında bölge içerisinde yer alan illere özgü ön çalışmalar ve çerçeve sunum hazırlıklarında yer alacaktır. Çerçeve sunum bölge bilim komitesi üyelerinden biri tarafından sunulacaktır. Bu sonuçlara göre grup moderatörlerini, çalışma kapsamı ve sınırlılıkları hakkında bilgilendirecektir. Her konu başlığı altında yürütülecek çalışmaların koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

18 BÖLGE BİLİM KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI III
Çalışma gruplarının oluşturulması ve bilgilendirilmesine katkı sağlayacaktır. Moderatörler ve raportörlerle bir araya gelerek uygun bir raporlamanın oluşumuna ve yönlendirmesine rehberlik edecektir. Grup moderatörleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacaktır. Sonuç bildirgesi ve basın bildirgesini hazırlamada ve sunumunda sorumlu olacaktır. Çalıştay sonuç kitabının hazırlanmasında etkin görev alacaktır. Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

19 Eğitim (örgün ve yaygın)
Kırsal Alan ve Kadın Yoksulluk Eğitim (örgün ve yaygın) Grup Sorumlusu Moderatör/Kolaylaştırıcı: Raportör: Bakanlık Sorumlusu: Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

20 Sağlık (birey olarak- aile olarak)
Kırsal Alan ve Kadın Sağlık (birey olarak- aile olarak) Grup Sorumlusu Moderatör: Raportör: Bakanlık Sorumlusu: Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

21 Kırsal Alanda Kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü
Grup Sorumlusu: Moderatör: Raportör: Bakanlık Sorumlusu: Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

22 Kırsal Alanda Kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü
Girişimcilik ve Pazarlama Grup Sorumlusu: Moderatör: Raportör: Bakanlık Sorumlusu: Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

23 Kırsal Alanda Kadının İstihdamı ve Örgütlenmesi
Tarımsal İstihdam ve Örgütlenme Sosyal Güvenlik Grup Sorumlusu: Moderatör: Raportör: Bakanlık Sorumlusu: Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

24 Kadın ve Doğal Kaynaklar
Doğal Kaynakların Korunarak Kullanımı ve Yönetimi Grup Sorumlusu: Moderatör: Raportör: Bakanlık Sorumlusu: Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

25 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

26 Konunun Kavramsal içeriği
Grup Adı Konunun Kavramsal içeriği Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

27 Sorunlar ve sorunlara neden
Olan faktörler Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

28 Konunun Bölge Kırsalı Açısından Güçlü Ve Zayıf Yönleri
Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

29 Sorunların çözümüne yönelik politikalar
Stratejiler ve Çözüm İçin Öneriler (Kısa/Orta ve Uzun Vadeli) Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

30 Sorunun Çözümünde rol alabilecek paydaşlar
İlgili kamu kurum ve kuruluşları Üretici ve meslek örgütleri İlgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma kurumları Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

31 Sorunların Çözüm sürecinde dikkate izleme/değerlendirme
alınabilecek izleme/değerlendirme göstergeleri Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

32 Rapora son şeklinin verilmesi
ÇALIŞMA GRUPLARININ İZLEYECEĞİ YOLLAR İzleme/ Değerlendirme Göstergeleri Türkiye açısından Güçlü ve zayıf yönler Stratejiler/Çözüm için politikalar Paydaşlar-İlgi grupları Grup başlığı Sorunlar ve Kaynakları Rapora son şeklinin verilmesi Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

33 Çalışma Gruplarında Dikkat Edilecek Hususlar
Katılımcıların uzmanlık ve ilgi alanlarına göre deneyimlerini paylaşmaları Temsil edilen kurum-kuruluşlar katılımcılığa” özen gösterilmesi Mümkünse her katılımcının görüşlerinin alınması Eğitim Programları ortaya konan görüşlerin tartışmalardan sonra grup raporlarında yer alması önemlidir Mevcut Projeler Somut Uygulamalar Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

34 GRUP TARTIŞMALARI SONUNDA; Şekilde sonuç bildirgesi
Detaylı rapor Hazırlanması (kitaba girmek üzere) 20 dk. sunum 2 sayfayı geçmeyecek Şekilde sonuç bildirgesi hazırlanması Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

35 BÖLGESEL ÇALIŞTAYLARIN SONUCUNDA;
FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI Örnek projelerin geniş kitlelerle paylaşımı İlgi grupları arasında etkileşim/iletişim Projelerin başlatılması Söz konusu çalışmaların sürekliliği/ sürdürülebilirliğinin sağlanması Ülke geneline yaygınlaştırılması /Öğrenme ağı Proje gruplarının oluşturulması /proje alt zemin Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

36 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilecek
Yeni bir ulusal çalıştay düzenlenecek Ülkemizin Ulusal veri bankası oluşturulacak Kırsal Alanda Kadının konumunun iyileştirilmesine ve güçlendirilmesine” yönelik eylem planı somutlaştırılacaktır Tarım Bölgelerine göre belirlenen Dokuz Bölgesel Çalıştaylar Sonucunda Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

37 HAYDİ ŞİMDİ HEP BİRLİKTE BAŞLAYALIM...
ÇÜNKÜ ! Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

38 HİÇ BİRİMİZ HEPİMİZ KADAR BAŞARILI OLAMAYIZ ! Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

39 Dikkatiniz için teŞekkürler
Doç.Dr. Füsun Terzioğlu


"KIRSAL ALANDA KADIN ÇALIŞTAYI BÖLGE TOPLANTILARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları