Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr. Füsun Terzioğlu KIRSAL ALANDA KADIN ÇALIŞTAYI BÖLGE TOPLANTILARI DOÇ.DR. FÜSUN TERZ İ O Ğ LU Hacettepe Üniversitesi Sa ğ lık Bilimleri Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr. Füsun Terzioğlu KIRSAL ALANDA KADIN ÇALIŞTAYI BÖLGE TOPLANTILARI DOÇ.DR. FÜSUN TERZ İ O Ğ LU Hacettepe Üniversitesi Sa ğ lık Bilimleri Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu KIRSAL ALANDA KADIN ÇALIŞTAYI BÖLGE TOPLANTILARI DOÇ.DR. FÜSUN TERZ İ O Ğ LU Hacettepe Üniversitesi Sa ğ lık Bilimleri Fakültesi fusun@hacettepe.edu.tr

2 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu ÇALIŞTAYIN AMACI  Paydaşları bir araya getirmek,  Mevcut durum analizi yaparak çözüm önerileri geliştirmek  Belirlenen çözüm önerileri doğrultusunda stratejik hedefleri belirlemek,  İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak eylemlere karar vermek.

3 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu BÖLGESEL TOPLANTILARIN AMACI Bölgelerdeki mevcut durumu saptama Bölgesel düzeyde sorunları belirleme Çözüm yaklaşımlarını belirleme Eylem sürecinde izleme/değerlendirme göstergelerini belirleme

4 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu KADIN iki cinsiyetten biri ancak, azınlık ve ikinci sınıf muamelesi görmektedir.

5 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu KADINA;  Karar verme,  Seçme,  Fırsatları kullanma,  Kaynakların ayrılması,  Kaynakların kullanılması,  Hizmetleri elde etme KONULARINDA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALIDIR!!

6 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Kadınlar erkeklerden daha fazla oranda hastalık ve sakatlık yaşamaktadır 1) Kadınlar daha uzun süre yaşamaktadır. 2) Kadınlar üreme sağlığı ile ilgili sorunlarla daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. 3) Kadınlar toplumun kendilerine biçtiği toplumsal cinsiyet rolünden kaynaklanan ve sağlıklarını etkileyen olumsuzluklardan daha fazla etkilenmektedir.

7 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu  Dünya da yoksulluk sınırı altında yaşayan her 10 kişiden 7’si kadındır.  Türkiye’de; 15 yaş üstündeki K’ların % 79.9’u, E’lerin % 95.3’ü okur yazardır.

8 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu YORUMSUZ !!.....

9 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu KADININ STATÜSÜ NÜFUS ÇALIŞMA SÜRESİ MÜLKİYET GELİR İLKOKUL ÖĞRENİMİ KADIN NEDEN ÖNCELİKLİ OLMALIDIR ?

10 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu ANNELİĞE BAĞLI NEDENLER 18 CYBE 8.9 HIV 6.6 SERVİKS Ca 0.6 ANEMİ 2.5 ÜREME HASTALIKLARINA BAĞLI YÜK HIV 9.3 CYBE 1.5 ANEMİ 1.5 ERKEK %12.3 KADIN %36.6

11 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu KIRSALDA KADIN  Tarımdaki nüfusun %55’ini kadınlar oluşturmaktadır.  Tarım sektöründe çalışanların yoksulluk oranı %33.86 oranındadır.  Özellikle kırsal kesimde aile reisliği, toprak sahipliği, mülk yönetme ile iş kurma ve yürütmede toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler ortaya çıkmaktadır.

12 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu  Kırsal Alan ve Kadın  Kırsal Alanda Kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü  Kadın ve Doğal Kaynaklar  Kırsal Alanda Kadınının İstihdamı ve Örgütlenmesi ÇALIŞTAYDA TARTIŞILACAK ANA BAŞLIKLAR

13 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu ÇALIŞTAYIN GEREKÇELERİ Tarımda çalışan ve kırsal alanda yaşayan kadınların sorunlarını gündeme getirmesi, Kamu oyunun ilgisini çekmesi ve çözüm süreçlerine paydaş yapması Sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bunların dönemler itibariyle önceliklendirilerek uygulamaya aktarılması, İş gücüne katılan kadınların yarısının istihdam edildiği tarım sektörüne yeni açılımlar sağlamaktır.

14 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu 2009 YILI ESKİŞEHİRTRABZONDENİZLİ

15 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu 2010 YILI TEKİRDAĞEYLÜLTOKATEKİMMARDİNKASIM

16 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu BÖLGE BİLİM KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI-I Bölge bilim komitesi 4 kişiden oluşacaktır. Bölge bilim komitesi, kadın ve/veya kırsal kalkınma konusunda akademik çalışması olan kişilerden oluşacaktır. Çalıştaylar 4 ana başlıkta 9 alt başlıkta yürütülmekte olup alt başlıklar bölgenin özelliklerine göre belirlenecektir. Bölge bilim komitesinde yer alan her bir üye bir ana başlıktan sorumlu olacaktır. Bölge bilim komitesi, Merkez bilim Komitesi ile koordineli çalışacaktır.

17 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Bölge bilim komitesi üyesi sorumlu olduğu ana başlık altında yer alan alt başlıklardaki çalışmalardan sorumlu olacak, konu ile ilgili moderatörleri yönlendirecektir. Çalıştay ana başlıkları ve alt başlıkları hakkında bölge içerisinde yer alan illere özgü ön çalışmalar ve çerçeve sunum hazırlıklarında yer alacaktır. Çerçeve sunum bölge bilim komitesi üyelerinden biri tarafından sunulacaktır. Bu sonuçlara göre grup moderatörlerini, çalışma kapsamı ve sınırlılıkları hakkında bilgilendirecektir. Her konu başlığı altında yürütülecek çalışmaların koordinasyonundan sorumlu olacaktır. BÖLGE BİLİM KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI-II

18 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Çalışma gruplarının oluşturulması ve bilgilendirilmesine katkı sağlayacaktır. Moderatörler ve raportörlerle bir araya gelerek uygun bir raporlamanın oluşumuna ve yönlendirmesine rehberlik edecektir. Grup moderatörleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacaktır. Sonuç bildirgesi ve basın bildirgesini hazırlamada ve sunumunda sorumlu olacaktır. Çalıştay sonuç kitabının hazırlanmasında etkin görev alacaktır. BÖLGE BİLİM KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI III

19 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Kırsal Alan ve Kadın Yoksulluk Eğitim (örgün ve yaygın) Grup Sorumlusu Moderatör/Kolaylaştırıcı: Raportör: Bakanlık Sorumlusu:

20 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Kırsal Alan ve Kadın Sağlık (birey olarak- aile olarak) Grup Sorumlusu Moderatör: Raportör: Bakanlık Sorumlusu:

21 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Kırsal Alanda Kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü Tarımsal Üretim Grup Sorumlusu : Moderatör : Raportör : Bakanlık Sorumlusu:

22 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Kırsal Alanda Kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü Girişimcilik ve Pazarlama Grup Sorumlusu : Moderatör : Raportör : Bakanlık Sorumlusu:

23 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Kırsal Alanda Kadının İstihdamı ve Örgütlenmesi Tarımsal İstihdam ve Örgütlenme Sosyal Güvenlik Grup Sorumlusu : Moderatör : Raportör : Bakanlık Sorumlusu:

24 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Kadın ve Doğal Kaynaklar Doğal Kaynakların Korunarak Kullanımı ve Yönetimi Grup Sorumlusu : Moderatör : Raportör : Bakanlık Sorumlusu:

25 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu

26 Grup Adı Konunun Kavramsal içeriği

27 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Sorunlar ve sorunlara neden Olan faktörler

28 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Konunun Bölge Kırsalı Açısından Güçlü Ve Zayıf Yönleri

29 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Sorunların çözümüne yönelik politikalar Stratejiler ve Çözüm İçin Öneriler (Kısa/Orta ve Uzun Vadeli)

30 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Sorunun Çözümünde rol alabilecek paydaşlar İlgili kamu kurum ve kuruluşları Üretici ve meslek örgütleri İlgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma kurumları

31 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Sorunların Çözüm sürecinde dikkate alınabilecek izleme/değerlendirme göstergeleri

32 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Türkiye açısından Güçlü ve zayıf yönler Stratejiler/ Çözüm için politikalar Grup başlığı Sorunlar ve Kaynakları Paydaşlar- İlgi grupları İzleme/ Değerlendirme Göstergeleri Rapora son şeklinin verilmesi ÇALIŞMA GRUPLARININ İZLEYECEĞİ YOLLAR

33 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Çalışma Gruplarında Dikkat Edilecek Hususlar Temsil edilen kurum-kuruluşlar Katılımcıların uzmanlık ve ilgi alanlarına göre deneyimlerini paylaşmaları katılımcılığa” özen gösterilmesi Mümkünse her katılımcının görüşlerinin alınması ortaya konan görüşlerin tartışmalardan sonra grup raporlarında yer alması önemlidir Mevcut Projeler Eğitim Programları Somut Uygulamalar

34 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu GRUP TARTIŞMALARI SONUNDA; 20 dk. sunum 2 sayfayı geçmeyecek Şekilde sonuç bildirgesi hazırlanması Detaylı rapor Hazırlanması (kitaba girmek üzere)

35 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu BÖLGESEL ÇALIŞTAYLARIN SONUCUNDA; İlgi grupları arasında etkileşim/iletişim Ülke geneline yaygınlaştırılması /Öğrenme ağı BÖLGESEL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI Örnek projelerin geniş kitlelerle paylaşımı Proje gruplarının oluşturulması /proje alt zemin Projelerin başlatılması Söz konusu çalışmaların sürekliliği/ sürdürülebilirliğinin sağlanması

36 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Ülkemizin Ulusal veri bankası oluşturulacak 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilecek Tarım Bölgelerine görebelirlenenDokuz Bölgesel Çalıştaylar Sonucunda Yeni bir ulusal çalıştay düzenlenecek Kırsal Alanda Kadının konumunun iyileştirilmesine ve güçlendirilmesine” yönelik eylem planı somutlaştırılacaktır

37 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu HAYDİ ŞİMDİ HEP BİRLİKTE BAŞLAYALIM... ÇÜNKÜ !

38 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu HEPİMİZ KADAR BAŞARILI OLAMAYIZ ! HİÇ BİRİMİZ

39 Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Dikkatiniz için te Ş ekkürler


"Doç.Dr. Füsun Terzioğlu KIRSAL ALANDA KADIN ÇALIŞTAYI BÖLGE TOPLANTILARI DOÇ.DR. FÜSUN TERZ İ O Ğ LU Hacettepe Üniversitesi Sa ğ lık Bilimleri Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları