Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL ALANDA KADIN ÇALIŞTAYI BÖLGE TOPLANTILARI Tokat ili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL ALANDA KADIN ÇALIŞTAYI BÖLGE TOPLANTILARI Tokat ili."— Sunum transkripti:

1 KIRSAL ALANDA KADIN ÇALIŞTAYI BÖLGE TOPLANTILARI Tokat ili

2 KIRSALDA – TARIMDA KADIN

3 Türkiye’de İşgücü Miktarları ve İşgücüne Katılım Oranları Kırsalda İşgücü Miktarı Kentte İşgücü MiktarıToplam Sayıİşgücüne Katılım Oranı (%) Sayıİşgücüne Katılım Oranı (%) Sayıİşgücüne Katılım Oranı (%) Türkiye9. 894.00052,214.882.00045,524.776.00046,8 Kadın3.237.00033,03.243.00019,96.480.00026,2 Erkek6.657.00072,211.640.00070,818.297.00073,8

4 Türkiye’de Cinsiyete Göre İşgücüne Katılım Oranları (%) YıllarKadınErkek 195572.0295.34 196065.3593.60 197050.2579.46 198045.7779.76 199042.7678.22 200039.670.6 200826.273.8

5 AB Ülkelerinde İşgücüne Katılım Oranları-% ERKEKKADIN AB 2578.2062.60 AB 1579.2063.20 ITALYA74.2049.60 YUNANİSTAN79.2054.70 ROMANYA68.8054.90 MACARİSTAN68.5055.40 İSPANYA81.3058.20 PORTEKİZ79.1068.10 İNGİLTERE82.2069.00 HOLLANDA83.9070.10 FINLANDİYA77.2073.00 DANİMARKA83.7076.30 İSVEÇ81.9076.90

6 İstihdamın Sektörel Dağılımı - % SektörlerToplamKadınErkek Tarım27,348,519,8 Sanayi25,515,029,1 Hizmetler47,236,551,1 Toplam100,0

7 Kadınların Ücret Durumlarına Göre Çalışma Biçimleri - % SektörÇalışan Sayısı ÜcretliYevmiyeliİşverenKendi Hesabına Ücretsiz Aile İşgücü Toplam Tarım 2.816.000 0,46,10,418,774,4100,0 Tarım dışı 2.994.000 79,55,11,97,85,7100,0

8 KIRSALDA SOSYAL GÜVENLİK Kırsal alanda kadınlar ve sosyal güvenlik uygulamaları Sosyal güvenlik kurumları kayıtlılık durumu; 11.503.000 kişi kayıtlı (%51,5) ve 10.827.000 kişi kayıtsız çalışmakta (%48,5). İstihdamdaki kadınların %66’sı, erkeklerin %42,3’ü sosyal güvenlik kapsamı dışında. Tarımda çalışanların 767.000 (%11,8)’i kayıtlı, 5.726.000 (%88,2)’si kayıt dışıdır. Tarımda çalışan kadınların %1,5’i kayıtlı, %98,5’i kayıt dışı çalışmaktadır.

9 TARIMSAL ÜRETİME KATILIM BİÇİMİ Üretime katılım düzeyi; ailenin sahip olduğu arazi ve hayvan varlığı, gelir ve ürün deseni Mekanizasyon düzeyi, üretimden kopma, ev kadınlığı Az topraklı – topraksız aileler, kadınlar; bitkisel ve hayvansal üretimin her aşaması Emek-yoğun çalışma; tarımsal üretimde ve ev içinde Ev içi işler-sorumluluk-gelecek endişesi Kırda kadın; ağır işçi, sağlık-eğitim hizmetlerine erişememe, kalifiye iş arayışı Çiftçi tanımlaması ve kadın

10 Kadının yaptığı faaliyetler Ev İşleri Çalışmaları Bitkisel Üretim El Sanatları Hayvancılık Pazarla İlişkiler Orman Kaynaklarından Yararlanma KADIN’ın yaptığı faaliyetler

11 Kadının yapamadığı – yapmakta zorlandığı faaliyetleri Girişimcilik Karar alma süreçlerine katılım Kredi kaynaklarına erişim Kamusal ilişkiler Pazara Erişim Teknolojiye erişim-statüsü yüksek alanlara geçiş KADIN’ın yapamadığı-yapmakta zorlandığı faaliyetler

12 KIRSAL ALANDA KADINLARIN YAŞADIKLARI TEMEL SORUNLAR

13 Kırsal Alanda Kadınların Yaşadıkları Temel Sorunlar Kalifiye ve sosyal güvenlik kapsamındaki işlere erişememe Statüsü düşük işlerde çalışma-esnek çalışma koşulları Sosyal güvenlik kapsamının dışında kalma-kayıt dışı çalışma Örgün ve yaygın eğitim olanakları? Mesleki eğitimden yoksun olma, yararlanamama Çalışma koşulları-ağır iş yükü Toplum baskısı, dışa açılamama, geleneksel rol tanımlamaları Kaderine razı olma, bunun dışına çıkamama

14 Kırsal Alanda Kadınların Yaşadıkları Temel Sorunlar Temel alt ve üstyapı hizmetlerinin yetersizliğinden daha yoğun etkilenme Sağlık hizmetlerinin yetersizliği Girişimcilikten yoksun olma, kredi/gelir kaynaklarına erişememe Tarım dışında çalışma olanaklarının zayıflığı Bölgelerarası farklılıklar Gezici ve geçici işçilik koşullarının ağırlığı Kentli kadınların kırsaldaki kadınların sorunlarına karşı ilgisizliği.

15 Ulusal Çalıştayın Amaçları “Kırsal Alanda Kadın” konusunda çalışan paydaşları bir araya getirmek, Kırsal alandaki kadının mevcut durum analizini göz önüne alarak çözüm önerileri geliştirmek, Belirlenen çözüm önerileri doğrultusunda stratejik hedefleri belirlemek, Hükümet, uluslar arası finansal kurumlar, bölgesel kalkınma kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından yapılacak eylemlere (politika oluşturulması, işbirliği vb) karar vermek.

16 BÖLGESEL ÇALIŞTAYLARIN AMACI Bölgelerdeki mevcut durumu saptama Bölgesel düzeyde sorunları belirleme Çözüm yaklaşımlarını belirleme Eylem sürecinde izleme/değerlendirme göstergelerini belirleme Ulusal veri tabanına ve çözüm sürecine katkıda bulunma

17 ÇALIŞTAYIN GEREKÇELERİ Tarımda çalışan ve kırsal alanda yaşayan kadınların sorunlarını gündeme getirmesi, Kamu oyunun ilgisini çekmesi ve çözüm süreçlerine paydaş yapması Sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bunların dönemler itibariyle önceliklendirilerek uygulamaya aktarılması, İş gücüne katılan kadınların yarısının istihdam edildiği tarım sektörüne yeni açılımlar sağlamaktır.

18 Bölgesel çalıştaylar sonucunda; Ulusal veri bankasını oluşturulacak ve yeniden bir ulusal çalıştay düzenlenerek “Kırsal Alanda Kadının konumunun iyileştirilmesine ve güçlendirilmesine” yönelik eylem planı somutlaştırılacaktır.

19 ÇALIŞTAYDA TARTIŞILACAK ANA BAŞLIKLAR

20 20 ÇALIŞTAY KONULARI VE BÖLGEDE MEVCUT DURUM 1. Kırsal Alan ve Kadın 1.1. Yoksulluk 1.2. Eğitim (örgün ve yaygın) 1.3. Sağlık (birey olarak- aile olarak) 2.Kırsal Alanda Kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü 2.1.Tarımsal Üretim 2.2.Girişimcilik ve Pazarlama 3. Kadın ve Doğal Kaynaklar 3.1. Doğal Kaynakların Kullanımı ve Yönetimi 3.2. Doğal Kaynakların Korunması 4. Kırsal Alanda Kadının İstihdamı ve Örgütlenmesi 4.1. Tarımsal İstihdam ve Örgütlenme 4.2. Sosyal Güvenlik

21 2009 YILI ESKİŞEHİRTRABZONDENİZLİ

22 2010 YILI TEKİRDAĞEYLÜLTOKATEKİMMARDİNKASIM

23 ULUSAL ÇALIŞTAY Bölge Bölge Bölge BölgeBölgeBölgeBölgeBölge Bölge

24 BÖLGE BİLİM KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI-I Bölge bilim komitesi 4 kişiden oluşacaktır. Bölge bilim komitesi, tarımda-kırsalda kadın konusunda çalışmalarda bulunan uzmanlardan oluşacaktır. Çalıştaylar 4 ana başlıkta 9 alt başlıkta yürütülmekte olup alt başlıklar bölgenin özelliklerine göre belirlenecektir. Bölge bilim komitesinde yer alan her bir üye bir ana başlıktan sorumlu olacaktır. Bölge bilim komitesi, Merkez bilim Komitesi ile koordineli çalışmaktadır.

25 Bölge bilim komitesi üyesi sorumlu olduğu ana başlık altında yer alan alt başlıklardaki çalışmalardan sorumlu olacak, konu ile ilgili moderatörleri yönlendirecektir. Çalıştay ana başlıkları ve alt başlıkları hakkında bölge içerisinde yer alan illere özgü ön çalışmalar ve çerçeve sunum hazırlıklarında yer alacaktır. Çerçeve sunum bölge bilim komitesi üyelerinden biri tarafından sunulacaktır. Bu sonuçlara göre grup moderatörlerini, çalışma kapsamı ve sınırlılıkları hakkında bilgilendirecektir. Her konu başlığı altında yürütülecek çalışmaların koordinasyonundan sorumlu olacaktır. BÖLGE BİLİM KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI-II

26 Çalışma gruplarının oluşturulması ve bilgilendirilmesine katkı sağlayacaktır. Moderatörler ve raportörlerle bir araya gelerek uygun bir raporlamanın oluşumuna ve yönlendirmesine rehberlik edecektir. Grup moderatörleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacaktır. Sonuç bildirgesi ve basın bildirgesini hazırlamada ve sunumunda sorumlu olacaktır. Çalıştay sonuç kitabının hazırlanmasında etkin görev alacaktır. BÖLGE BİLİM KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI III

27 Örnek: Kırsal Alanda Kadının İstihdamı ve Örgütlenmesi Tarımsal İstihdam ve Örgütlenme Grup Sorumlusu : Moderatör : Raportör : Bakanlık Sorumlusu:

28 “Grup Çalışmaları Formu-Matrisi” Grup adı Konunun kavramsal içeriği Sorunlar ve kaynakları Konunun Türkiye açısından Sorunların çözümüne yönelik stratejiler/ politikalar Sorunun çözümünde rol alabilecek paydaşlar Sorunların çözüm sürecinde dikkate alınabilecek izleme/ değerlendirme göstergeleri Güçlü yönleri Zayıf yönleri

29 Grup Adı Konunun Kavramsal içeriği

30 Sorunlar ve sorunlara neden Olan faktörler

31 Konunun Bölge Kırsalı Açısından Güçlü Ve Zayıf Yönleri

32 Sorunların çözümüne yönelik politikalar Stratejiler ve Çözüm İçin Öneriler (Kısa/Orta ve Uzun Vadeli)

33 Sorunun Çözümünde rol alabilecek paydaşlar İlgili kamu kurum ve kuruluşları Üretici ve meslek örgütleri İlgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma kurumları

34 Sorunların Çözüm sürecinde dikkate alınabilecek izleme/değerlendirme göstergeleri

35 Çalışma Gruplarında Dikkat Edilecek Hususlar Temsil edilen kurum-kuruluşlar Katılımcıların uzmanlık ve ilgi alanlarına göre deneyimlerini paylaşmaları katılımcılığa” özen gösterilmesi Mümkünse her katılımcının görüşlerinin alınması ortaya konan görüşlerin tartışmalardan sonra grup raporlarında yer alması önemlidir Mevcut Projeler Eğitim Programları Somut Uygulamalar

36 GRUP TARTIŞMALARI SONUNDA; 20 dk. sunum 2 sayfayı geçmeyecek Şekilde sonuç bildirgesi hazırlanması Detaylı rapor Hazırlanması (kitaba girmek üzere)

37 BÖLGESEL ÇALIŞTAYLARIN SONUCUNDA; İlgi grupları arasında etkileşim/iletişim Ülke geneline yaygınlaştırılması /Öğrenme ağı BÖLGESEL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI Örnek projelerin geniş kitlelerle paylaşımı Proje gruplarının oluşturulması /proje alt zemin Projelerin başlatılması Söz konusu çalışmaların sürekliliği/ sürdürülebilirliğinin sağlanması

38 Ülkemizin Ulusal veri bankası oluşturulacak 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilecek TarımBölgelerine görebelirlenenDokuz Bölgesel ÇalıştaylarSonucunda Yeni bir ulusal çalıştay düzenlenecek Kırsal Alanda Kadının konumunun iyileştirilmesine ve güçlendirilmesine” yönelik eylem planı somutlaştırılacaktır

39 te şe kkürler


"KIRSAL ALANDA KADIN ÇALIŞTAYI BÖLGE TOPLANTILARI Tokat ili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları