Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ
T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI-2010 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ ANKARA TİCARET ODASI 17 Şubat 2011

2 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNİN AMACI-I
Projenin genel amacı; Ankara ilinde tüm iş kollarını kapsayacak rekabet analizinin; maliyeti, içeriği ve süresi planlanacaktır . Böylelikle Ankara’nın rekabet gücü ortaya konacak ve bölge ekonomisinin geleceğine yönelik yol haritasının temel taşlarının oluşturulması sağlanacaktır.

3 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNİN AMACI-II
Ankara Ticaret Odası Ankara ilinin sektörel rekabet analizini gerçekleştirerek, üyelerinin faaliyet gösterdiği iş kollarının rekabetçi yapılarını teşhis etmek ve bu doğrultuda Oda bünyesinde oluşturulacak analiz sistemi ile firmalarımız için sürdürülebilir rekabetçi yapılanmanın rehberi olmayı hedeflemektedir.

4 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNİN AMACI-III
Bu fizibilite çalışması ile; Ankara ilinde tüm sektörleri kapsayacak rekabet analizinin maliyeti, içeriği, süresi analiz edilecektir. Rekabet analizinde kullanılacak bilimsel yöntemler seçilerek, bu yöntemler için gerekli enstrümanlar geliştirilecek ve rekabet analizi modeli oluşturulacaktır.

5 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNİN AMACI
Tasarlanan modelin güvenilirliğini ve geçerliğini sağlamak amacıyla pilot uygulama yapılarak Ankara ili rekabet analizi hazırlanırken izlenecek algoritma hazırlanacaktır.

6 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNİN BEKLENEN ÇIKTILARI
Ankara’nın Sektörel Rekabet Analizi Fizibilite Raporu: Ankara’nın sektörel rekabet analizinin yapılabilirliği için gerekli finansman, uzman, süre ve yöntemin belirleneceği bir rapor ortaya çıkarılacaktır. Böylelikle kaynak, zaman ve emek israfının önüne geçilerek hızlı bir şekilde sonuca (Rekabet Analizine) varılacaktır.

7 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNİN BEKLENEN ÇIKTILARI
2) Veri Tabanı: Projenin sürdürülebilirliği açısından her yıl güncellenen bir Canlı Rekabet Analizi Veri Tabanı yapısı şekillenecek, kullanılacak teknoloji, ekipman ve diğer özellikler hakkında araştırmalar yapılacaktır. Benzer veri tabanlarında inceleme yapılacak ve veri tabanındaki bilgilerin rekabet analizinde nasıl yer alacağı hususunda modelleme yapılacaktır.

8 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNİN BEKLENEN ÇIKTILARI
3) Rekabet Analizinde Kullanılacak Yöntem ve Materyaller ve Tasarlanmış Model: Rekabet Analizi hazırlanırken kullanılacak yöntemlere bu fizibilite çalışmasında karar verilecektir. Bu yöntemlerin uygulamasından elde edilen sonuçlar ışığında model tasarlanacak, anket ve pilot uygulamalar ile modelin geçerliliği ve güvenilirliği test edilecektir.

9 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNİN BEKLENEN ÇIKTILARI
4) Mevcut Durum Analizi ve Paydaşların Katılımı: ATO ve Gazi Üniversitesi uzmanlarınca organize edilen toplantılar (çalıştay, odak grup, derinlemesine görüşme vb.) aracılığıyla sektörlerin yenilikçilik, girişimcilik ve kümelenme faaliyetlerine yaklaşımları ortaya konacaktır. Sektörlerin büyüme, yatırım ve istihdam kapasitesi hakkında ön bilgilere ulaşılacak, bu bilgiler genel rekabet analizi çalışmasında kullanılacaktır.

10 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNİN BEKLENEN ÇIKTILARI
5) Üniversite-Sanayi-Meslek Kuruluşu İşbirliği: Proje kapsamında kurumlar arası işbirliği gelişmesi ve bu yolla ortak çalışma ve proje kültürünün yaygınlaşması beklenmektedir. Bu işbirliği çerçevesinde yeni projelerin hayata geçirilmesi kolaylaşacaktır.

11 ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİNİN SÜRESİ VE İŞ PAKETLERİ
Proje 18 Ocak 2011 tarihinde başlamış olup toplam süre üç aydır. Bu süre içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki tabloda belirtilen iş paketlerinin altında planlanmıştır. İŞ PAKETİ 1- Proje Yönetimi İŞ PAKETİ 2- Hazırlık Çalışmaları ve Model Taslağının Hazırlaması İŞ PAKETİ 3- Modelin Pilot Uygulaması ve Nihai Model Tasarımı İŞ PAKETİ 4- Tanıtım ve Yaygınlaştırma

12 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"ANKARA İLİ SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları