Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ormanların Su Kullanımı Bağlamında Sürdürülebilir Orman Yönetimi Uygulamaları için Orman Genel Müdürlüğü’nün Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Proje.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ormanların Su Kullanımı Bağlamında Sürdürülebilir Orman Yönetimi Uygulamaları için Orman Genel Müdürlüğü’nün Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Proje."— Sunum transkripti:

1 Ormanların Su Kullanımı Bağlamında Sürdürülebilir Orman Yönetimi Uygulamaları için Orman Genel Müdürlüğü’nün Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Proje Teknik Toplantısı 9 Ocak 2013 KASTAMONU

2 İçerik Proje Ana Hedefi Proje Bütçesi Proje Yönetim Şeması Proje Faaliyetleri Proje Faydaları

3 Projenin Ana Hedefi Ormanların amenajmanı ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik politika ve stratejilerin gözden geçirilmesi. Bu kapsamda: - İklim değişikliğinin orman ve su etkileşimi üzerindeki potansiyel etkilerine - çölleşme ile biyolojik çeşitlilik kaybına - iklim değişikliği uyum ve azaltım çalışmalarına katkı yapılacak.

4 Proje Bütçesi 216.890 ABD Doları Ekim 2012 – Mayıs 2013 Bütçe FCO Hibesi$155.300 OGM ayni katkı$31.060 UNDP ayni katkı$15.530 UNDP nakdi katkı$15.000 Toplam$216.890

5 Proje Yönetim Şeması Uygulayıcı Kurum Orman Genel Müdürlüğü Yürütücü Kurum Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Destekleyici Kurum Dışişleri Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı İngiltere Büyükelçiliği Proje Yönlendirme Komitesi Ulusal Danışma Komitesi Diğer Paydaşlar Proje Uzmanları Proje Destek Birimi UNDP Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Program Yöneticisi UNDP Program Destek Sorumlusu UNDP Sürdürülebilir Orman Yönetimi Danışmanı UNDP İzleme ve Değerlendirme Yöneticisi Proje Yönetim Yapısı Proje Yönetim Birimi OGM Proje Yöneticisi (Tam Zamanlı) OGM Proje Yürütücüsü (Tam Zamanlı) UNDP Proje Asistanı (Tam Zamanlı)

6

7 Fonksiyonel Orman Amenajman Yönetmeliği Eski Yönetmelik Yeni Yönetmelik

8 Fonksiyonel Planlama Süreci Orman Fonksiyonları ve İşletme Amaçları Tablosu

9 Fonksiyonel Planlama Süreci Orman Fonksiyonları ve İşletme Amaçları Tablosu

10 Fonksiyonel Planlama Süreci Orman Fonksiyonları ve İşletme Amaçları Tablosu

11

12 Bölmecik Bazında Münferit Silvikültürel Planlama FRIS Projesi GEF II Projesi Akdeniz Model Orman Ağı Projesi Türk Ulusal Orman Envanteri Temelinin Oluşturulması Projesi FAO, Türkiye-Suriye Amenajman Planı Yapım Projesi Anadolu Çaprazı Biyolojik Çeşitlilik Projesi Orman Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı Hazırlanması Projesi Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama Prototip Modelinin Yöneylem Araştırması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Geliştirilmesi ve Farklı Orman Ekosistemlerinde Katılımcı Yaklaşımla Uygulanması Projesi Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Bölgesinde Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi ORMAN İDARESİ ve PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

13 1.1 Ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırma programlarının; su kaynaklarının niteliği ve niceliği, sellerin azaltılması ve toprak üzerindeki etkileri açısından değerlendirilmesi. Projenin Faaliyetleri Cinsiyet ve afet yaklaşımlarına odaklı bir şekilde

14 1.2 Sürdürülebilir orman yönetimi, kamu ortaklıkları ve özel ortaklıklar aracılığıyla; ormanların, su, toprak ve yerel düzeyde meydana gelen suyla bağlantılı doğal afetlerin azaltılması açısından koruyucu işlevinin belirtilmesi. Projenin Faaliyetleri Cinsiyet ve afet yaklaşımlarına odaklı bir şekilde

15 1.3 SOY kapsamında ekosistemlerin devamlığına ve hizmetlerinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasına katkıda bulunan orman ve su ekosistemi yönetimine ilişkin politika seçeneklerini belirlemek için paydaş toplantılarının düzenlenmesi. Projenin Faaliyetleri Cinsiyet ve afet yaklaşımlarına odaklı bir şekilde

16 2.1 SOY kapsamındaki su ve orman ilişkisini güçlendirmek için var olan kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi amacıyla alternatiflerin oluşturulması. Projenin Faaliyetleri Cinsiyet ve afet yaklaşımlarına odaklı bir şekilde

17 3.1 Su ve orman etkileşimlerinin anlaşılması ve bu konudaki bilgilerin arttırılması için eğitim materyallerinin geliştirilmesi, araştırma ve yayım hizmetlerinin arttırılması. Projenin Faaliyetleri Cinsiyet ve afet yaklaşımlarına odaklı bir şekilde

18 3.2Ormanların su ortamlarının iyileştirilmesi açısından potansiyelleri ve sürdürülebilir yönetimi hususlarında yerel yönetimlerle görüşerek farkındalığın arttırılması. Projenin Faaliyetleri Cinsiyet ve afet yaklaşımlarına odaklı bir şekilde

19 Projenin Faydaları 1.Sürdürülebilir orman-su yönetimi ilkeleri ve uygulamaları OGM stratejisi ve ilgili politikalara dahil edilebilecek.

20 2.İklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla; su ortamının daha iyi hale getirilmesi için bozulmuş ormanların yenilenmesine, sellerin azaltılmasına, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve toprağın korunmasına yönelik yöntemler belirlenecek. Projenin Faydaları

21 3. Ormanların ve suyun birbirleri üzerindeki etkileri, ilgili paydaşların bu konulara bakış açısı, bunların orman ve su politikalarında nasıl yansıtılacağına dair bilgi alışverişinin sağlanması için yerel, bölgesel ve merkezi düzeyde bilgi paylaşımı ve işbirliği geliştirilecek. Projenin Faydaları

22 4. Projenin çıktıları, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası ve bölgesel ormancılık platformlarındaki etkinliğini artıracak, sahip olduğu orman ve su ilişkisine yönelik tecrübe ve bilgisini diğer ülkeler ile paylaşmasına imkân tanıyacak. Projenin Faydaları

23 Dinlediğiniz için teşekkür ederim Fotoğraflar: Eray Çağlayan, Semiha Demirbaş Çağlayan Bilgi için: Mehmet Kılıç Proje Yöneticisi, Orman İdaresi ve Planlama Şubesi, OGM Tel: 0312 207 6617 E-posta: mehmetkilic@ogm.gov.tr Mehmet Ceylan Proje Yürütücüsü, Orman İdaresi ve Planlama Şubesi, OGM Tel: 0312 207 6641 Eposta: mehmetceylan@ogm.gov.tr Eray Çağlayan Proje Asistanı, UNDP Türkiye Tel: 0312 207 5000/7654 E-posta: eray.caglayan@undp.org.tr


"Ormanların Su Kullanımı Bağlamında Sürdürülebilir Orman Yönetimi Uygulamaları için Orman Genel Müdürlüğü’nün Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Proje." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları