Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Teknik Toplantısı 9 Ocak 2013 KASTAMONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Teknik Toplantısı 9 Ocak 2013 KASTAMONU"— Sunum transkripti:

1 Proje Teknik Toplantısı 9 Ocak 2013 KASTAMONU
Ormanların Su Kullanımı Bağlamında Sürdürülebilir Orman Yönetimi Uygulamaları için Orman Genel Müdürlüğü’nün Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Proje Teknik Toplantısı 9 Ocak 2013 KASTAMONU

2 İçerik Proje Ana Hedefi Proje Bütçesi Proje Yönetim Şeması
Proje Faaliyetleri Proje Faydaları

3 Projenin Ana Hedefi Ormanların amenajmanı ve su kaynaklarının
sürdürülebilirliğine yönelik politika ve stratejilerin gözden geçirilmesi. Bu kapsamda: - İklim değişikliğinin orman ve su etkileşimi üzerindeki potansiyel etkilerine - çölleşme ile biyolojik çeşitlilik kaybına - iklim değişikliği uyum ve azaltım çalışmalarına katkı yapılacak.

4 Proje Bütçesi 216.890 ABD Doları Ekim 2012 – Mayıs 2013
FCO Hibesi $ OGM ayni katkı $31.060 UNDP ayni katkı $15.530 UNDP nakdi katkı $15.000 Toplam $

5 Proje Yönlendirme Komitesi
Proje Yönetim Şeması Uygulayıcı Kurum Orman Genel Müdürlüğü Yürütücü Kurum Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Destekleyici Kurum Dışişleri Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı İngiltere Büyükelçiliği Proje Yönlendirme Komitesi Ulusal Danışma Komitesi Diğer Paydaşlar Proje Uzmanları Proje Destek Birimi UNDP Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Program Yöneticisi UNDP Program Destek Sorumlusu UNDP Sürdürülebilir Orman Yönetimi Danışmanı UNDP İzleme ve Değerlendirme Yöneticisi Proje Yönetim Yapısı Proje Yönetim Birimi OGM Proje Yöneticisi (Tam Zamanlı) OGM Proje Yürütücüsü UNDP Proje Asistanı

6 TÜRKİYE’DE ARAZİ KULLANIM DURUMU

7 Fonksiyonel Orman Amenajman Yönetmeliği
Yeni Yönetmelik Eski Yönetmelik

8 Fonksiyonel Planlama Süreci
Orman Fonksiyonları ve İşletme Amaçları Tablosu Ana Or. Fonk Genel Orman Fonksiyonları İşletme Amaçları Kodu 1 – EKONOMİK 1 -Orman Ürünleri Üretimi Kaliteli ve Özellikli Odun Üretimi Ağaç Türü Kodu En Yüksek Mik. End. Odun Üretimi Ağaç Türü Kodu Yakacak Odun Üretimi Ağaç Türü Kodu Diğer (Özel Ağaçlandırma vb.) Ağaç Türü Kodu Odun Dışı Orman Ürün Üretimi 1114+ Ağaç Türü Kodu Basralı Alanlar (Bal Üretim Alanları) 1115+ Ağaç Türü Kodu Bitkisel Ürünler 1116+ Ağaç Türü Kodu Hayvansal Ürünler 1117+ Ağaç Türü Kodu Su ve Mineral Ürünler 1118+ Ağaç Türü Kodu

9 Fonksiyonel Planlama Süreci
Orman Fonksiyonları ve İşletme Amaçları Tablosu 2 – EKOLOJİK 1 - Doğayı Koruma Doğayı Koruma 2100+Ağaç Türü Kodu Gen Koruma Ormanı Ağaç Türü Kodu Milli Parklar Ağaç Türü Kodu Muhafaza Ormanı Ağaç Türü Kodu Tabiat Parkı Ağaç Türü Kodu Tabiatı Koruma Alanları Ağaç Türü Kodu Yaban Hayatı Kor. ve Gel.Sahaları Ağaç Türü Kodu Alpin Zonu Ağaç Türü Kodu Doğal Yaşlı Ormanlar Ağaç Türü Kodu Ekolojik Etkilenme (Geçiş) Bölgesi Ağaç Türü Kodu Hassas Ekosistemler Ağaç Türü Kodu Kıyı Ormanı Ağaç Türü Kodu Orman Ekosistemini İyileştirme Ağaç Türü Kodu Yetişme Yeri Çok Kötü Alanlar Ağaç Türü Kodu Yüksek Koruma Değeri Taşıyan Alan Ağaç Türü Kodu Yüksek Dağ Orman Ekosistemi Ağaç Türü Kodu Tohum Meşçereleri 2125+ Ağaç Türü Kodu Tohum Bahçeleri 2126+ Ağaç Türü Kodu Sosyal Baskıdan Koruma 2127+ Ağaç Türü Kodu OGM Yaban Hayatı Kor. ve Yön. Sahaları 2154+ Ağaç Türü Kodu Biyolojik Çeşitlilik Kor. ve Gel. Sahaları 2155+ Ağaç Türü Kodu 2 - Erozyonu Önleme Çığ Önleme Ağaç Türü Kodu Heyelan Önleme Ağaç Türü Kodu Taş ve Kaya Yuvarlanmayı Önleme Ağaç Türü Kodu Toprak Koruma Ağaç Türü Kodu Sel - Taşkın Önleme Ağaç Türü Kodu 3 - İklim Koruma İklim Koruma Asli Amaçlı Tahsis Ormanı Ağaç Türü Kodu

10 Fonksiyonel Planlama Süreci
Orman Fonksiyonları ve İşletme Amaçları Tablosu 3 – SOSYAL VE KÜLTÜREL 1- Hidrolojik İçme Suyu Koruma Ağaç Türü Kodu Kullanma Suyu Koruma Ağaç Türü Kodu Su Kaynaklarını Koruma Ağaç Türü Kodu 2 - Toplum Sağlığı Gürültü Önleme Ağaç Türü Kodu Hava Kirliliğini Önleme Ağaç Türü Kodu Kent Ormanları Ağaç Türü Kodu Sağlık Tesislerini Koruma Ağaç Türü Kodu 3 - Estetik Estetik Amaçlı Yol Koruma (Yeşil Yol) Ağaç Türü Kodu Estetik Görünüm Ağaç Türü Kodu 4 - Eko-turizm ve Rekreasyon Doğa Yürüyüş Alanı Ağaç Türü Kodu Kaya Tırmanış Alanları Ağaç Türü Kodu Kuş Gözlem Yerleri Ağaç Türü Kodu Rekreasyon (Piknik, Mesire, OİDY, Festival vs.) Ağaç Türü Kodu Spor Alanları Ağaç Türü Kodu Avlak Alanları Ağaç Türü Kodu Turizm Amaçlı Ormanlar Ağaç Türü Kodu 5 - Ulusal Savunma Askeri Tesis ve Tatbikat Alanları Ağaç Türü Kodu Ulusal Sınır ve Stratejik Alanlar Ağaç Türü Kodu 6 - Bilimsel Araştırma Amaçlı Ağaç Türü Kodu Arboretum Araştırma Ormanı Ağaç Türü Kodu Eğitim Amaçlı Ağaç Türü Kodu Fakülte Araştırma Ağaç Türü Kodu Ormancılık Araştırma Ormanı Ağaç Türü Kodu

11 ORMANLARIMIZIN FONKSİYONLARI

12 ORMAN İDARESİ ve PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
Bölmecik Bazında Münferit Silvikültürel Planlama FRIS Projesi GEF II Projesi Akdeniz Model Orman Ağı Projesi Türk Ulusal Orman Envanteri Temelinin Oluşturulması Projesi FAO, Türkiye-Suriye Amenajman Planı Yapım Projesi Anadolu Çaprazı Biyolojik Çeşitlilik Projesi Orman Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı Hazırlanması Projesi Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama Prototip Modelinin Yöneylem Araştırması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Geliştirilmesi ve Farklı Orman Ekosistemlerinde Katılımcı Yaklaşımla Uygulanması Projesi Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Bölgesinde Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi

13 Projenin Faaliyetleri Cinsiyet ve afet yaklaşımlarına odaklı bir şekilde
1.1 Ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırma programlarının; su kaynaklarının niteliği ve niceliği, sellerin azaltılması ve toprak üzerindeki etkileri açısından değerlendirilmesi.

14 Projenin Faaliyetleri Cinsiyet ve afet yaklaşımlarına odaklı bir şekilde
1.2 Sürdürülebilir orman yönetimi, kamu ortaklıkları ve özel ortaklıklar aracılığıyla; ormanların, su, toprak ve yerel düzeyde meydana gelen suyla bağlantılı doğal afetlerin azaltılması açısından koruyucu işlevinin belirtilmesi.

15 Projenin Faaliyetleri Cinsiyet ve afet yaklaşımlarına odaklı bir şekilde
1.3 SOY kapsamında ekosistemlerin devamlığına ve hizmetlerinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasına katkıda bulunan orman ve su ekosistemi yönetimine ilişkin politika seçeneklerini belirlemek için paydaş toplantılarının düzenlenmesi.

16 Projenin Faaliyetleri Cinsiyet ve afet yaklaşımlarına odaklı bir şekilde
2.1 SOY kapsamındaki su ve orman ilişkisini güçlendirmek için var olan kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi amacıyla alternatiflerin oluşturulması.

17 Projenin Faaliyetleri Cinsiyet ve afet yaklaşımlarına odaklı bir şekilde
3.1 Su ve orman etkileşimlerinin anlaşılması ve bu konudaki bilgilerin arttırılması için eğitim materyallerinin geliştirilmesi, araştırma ve yayım hizmetlerinin arttırılması.

18 Projenin Faaliyetleri Cinsiyet ve afet yaklaşımlarına odaklı bir şekilde
3.2 Ormanların su ortamlarının iyileştirilmesi açısından potansiyelleri ve sürdürülebilir yönetimi hususlarında yerel yönetimlerle görüşerek farkındalığın arttırılması.

19 Projenin Faydaları 1. Sürdürülebilir orman-su yönetimi ilkeleri ve uygulamaları OGM stratejisi ve ilgili politikalara dahil edilebilecek.

20 Projenin Faydaları İklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla; su ortamının daha iyi hale getirilmesi için bozulmuş ormanların yenilenmesine, sellerin azaltılmasına, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve toprağın korunmasına yönelik yöntemler belirlenecek.

21 Projenin Faydaları 3. Ormanların ve suyun birbirleri üzerindeki etkileri, ilgili paydaşların bu konulara bakış açısı, bunların orman ve su politikalarında nasıl yansıtılacağına dair bilgi alışverişinin sağlanması için yerel, bölgesel ve merkezi düzeyde bilgi paylaşımı ve işbirliği geliştirilecek.

22 Projenin Faydaları 4. Projenin çıktıları, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası ve bölgesel ormancılık platformlarındaki etkinliğini artıracak, sahip olduğu orman ve su ilişkisine yönelik tecrübe ve bilgisini diğer ülkeler ile paylaşmasına imkân tanıyacak.

23 Dinlediğiniz için teşekkür ederim
Bilgi için: Mehmet Kılıç Proje Yöneticisi, Orman İdaresi ve Planlama Şubesi, OGM Tel: E-posta: Mehmet Ceylan Proje Yürütücüsü, Orman İdaresi ve Planlama Şubesi, OGM Tel:  Eray Çağlayan Proje Asistanı, UNDP Türkiye Tel: /7654 E-posta: Fotoğraflar: Eray Çağlayan, Semiha Demirbaş Çağlayan


"Proje Teknik Toplantısı 9 Ocak 2013 KASTAMONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları