Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akkök1 Mesleki Gelişim Hizmetleri (Mesleki bilgi, rehberlik ve danışma) Ülke Raporu Prof.Dr. Füsun Akkök.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akkök1 Mesleki Gelişim Hizmetleri (Mesleki bilgi, rehberlik ve danışma) Ülke Raporu Prof.Dr. Füsun Akkök."— Sunum transkripti:

1 Akkök1 Mesleki Gelişim Hizmetleri (Mesleki bilgi, rehberlik ve danışma) Ülke Raporu Prof.Dr. Füsun Akkök

2 Akkök2 Mesleki Rehberlik kavramından ne anlıyoruz ? Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir devresinde eğitsel ve mesleki tercihlerini yapabilmeleri ve kendileri ve mesleklerini geliştirebilmeleri, sürdürebilmeleri için verilen destek hizmetleri....

3 Akkök3 Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışma hizmetlerinin(MBRD) Ekonomik gelişmeye İnsangücünün geliştirilmesine Yaşam boyu öğrenmeye İş piyasaları ile eğitim arasındaki dengeleri oluşturmaya Sosyal kaynaşmaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

4 Akkök4 MBRD geliştirebilmek için Ülke politikaları geliştirilmesi Yaşam boyu kişisel, mesleki gelişim ve rehberliğin benimsenmesi Çocukluktan başlayarak emeklilik sonrasını kapsaması Farklı grupların ihtiyaçlarına göre çeşitli düzey ve içeriklerde geliştirilmesi Ülke koşullarına göre kendine özgü hizmet uygulamalarının oluşturulması

5 Akkök5 MBRD geliştirebilmek için… Kanıta dayalı, kanıt temelli araştırma ve değerlendirmeler yapılması Uygulamaların kalıcı, sürdürülebilir ve güncellenebilir olmasının sağlanması gerekli görülmektedir.

6 Akkök6 Ülkemizde hizmetlerin yürütülmesi MEB, ÇSGB (İŞKUR) MBRD en ağırlıklı olarak verildiği kurumlar, kurumlar arasında eşgüdüm ve işbirliği… Üniversiteler Özel sektör Sendikalar ve Derneklerde farklı boyut ve düzeylerde… Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri İşbirliği Protokolü 11 kurum ve kuruluş tarafından imzalanarak 2004 de yürürlüğe girmesi…

7 Akkök7 Sistemin güçlü ve zayıf yanları: Okul sisteminde genel rehberlik hizmetlerinin iyi yapılandırılması Gelişen kariyer bilgisi ile ilgili kurumlarda uzmanlıkların ortaya çıkması Yeni güçlü uygulama örnekleri olması 11 kurum ve kuruluş arasında imzalanan Protokolün çeşitli yararlar sağlaması MEB Orta Öğretim Projesi MRD Bileşenin uygulamaya girmesi EUROGUIDANCE ülke ofisi kurulmuş olması

8 Akkök8 Sistemin güçlü ve zayıf yanları: Hizmetlerin yoğunlukla sosyal ve eğitsel rehberliğe odaklanması Sınırlı kariyer bilgisi Yetişkinler,kadınlar, özürlüler için sınırlı hizmetler ISKUR ve RAM’lerin okullarda uygulanan mesleki rehberlik hizmetlerinin desteklenmesinde rollerinin açık olmaması Üniversitelerde mesleki rehberlik hizmetlerinin sınırlı olması

9 Akkök9 MBRD Uluslararası Destekler AB, OECD ve Dünya Bankası ile ortak çalışmalar 2003 Ülke raporu 2006 Güncellenen ülke raporu 2006-2010 yılları arasında DB ile Orta Öğretim projesi-Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık Bileşeni AB desteği ile MEGEP/SVET

10 Akkök10 Uluslararası Destekler… 1992-94 Alman Çalışma Kurumu ve İŞKUR “Türkiye İş Kurumu’nun Reorganizasyonu Projesi” ÇSGB-DB “İstihdam ve Eğitim Projesi” 2003-2006 “Destek-Aktif İşgücü Programları Projesi”

11 Akkök11 Öneriler/Beklentiler Müfredata entegrasyonun etkin uygulamaları, iş dünyasını keşfetmek için daha çok fırsatlar yaratılması E-öğrenme ve BİT kaynaklarının daha fazla kullanılması Personelin yeterliliklerinin tanımlanması ve geliştirilmesi için daha fazla çabalar harcanması Self-servis hizmetlere yönelinmesi Kalite güvence mekanizmalarını ve kanıta dayalı bilgilerin geliştirilmesi Yüksek öğretimde hizmetlerin teşvik edilmesi

12 Akkök12 Öneriler/Beklentiler … Yaşam boyu öğrenme kavram ve felsefesinin benimsenmesi Tüm bilgi kaynaklarına erişimin açık ve self-servis olması İşsizler ve istihdam edilmiş yetişkinler için de hizmetlerin geliştirilmesi Okul programları ile işverenlerin birlikte çalışmasını destekleyen yapılar kurulması

13 Akkök13 Öneriler/Beklentiler Sendikaların üyelerine ve üye olmayanlara( gençler, çocuklar,işçiler v.b.) mesleki gelişim desteğinin sürdürülmesi İşverenlerin eğitim kurumları ile işbirliğinin geliştirilmesi

14 Akkök14 Politika oluşturulmasına ilişkin öneriler Yaşam boyu öğrenme olgusunun benimsenmesi Eğitim sisteminde güçlü, kapsamlı ve esnek bir mesleki yönlendirmenin yerleşmesi Küresel rekabet ve teknoloji ilerlemeleri temel alan,esnek bir iş piyasası oluşumunun tamamlanması

15 Akkök15 Bundan sonrası için… Tum ilgili tarafların protokolu destekleyici mutabakat metni ile hizmetleri geliştirici rollerinin ve amaçlarının belirlenmesi Amaçların gerçekleşebilmesi için, gerekli aşamaların ve ortak çabaların belirlenmesi Bu aşamalar için hedeflerin konulması Gelişmelerin belli aralıklarla ve belli ölçütlerle değerlendirilmesi

16 Akkök16 Kamu Özel sektör Üniversiteler Eğitim Kurumları Sivil Toplum Örgütleri Çok paydaşlı bir ekip çalışması olduğunu hep hatırlayalım!


"Akkök1 Mesleki Gelişim Hizmetleri (Mesleki bilgi, rehberlik ve danışma) Ülke Raporu Prof.Dr. Füsun Akkök." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları