Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Proje Gerekçesi  Amaç ve Temel İlke  Stratejik Hedefler  İncelenmesi Planlanan Ana Başlıklar  Proje Aşamaları SUNUM PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Proje Gerekçesi  Amaç ve Temel İlke  Stratejik Hedefler  İncelenmesi Planlanan Ana Başlıklar  Proje Aşamaları SUNUM PLANI."— Sunum transkripti:

1

2  Proje Gerekçesi  Amaç ve Temel İlke  Stratejik Hedefler  İncelenmesi Planlanan Ana Başlıklar  Proje Aşamaları SUNUM PLANI

3 Proje Gerekçesi  Ülkemizde yaşanan ekonomik, mali, teknolojik, sosyal ve hukuki alanlardaki gelişmeler, kamu yönetimi ve kamu personel sisteminde reform ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

4 Proje Gerekçesi  Bugüne kadar ki süreçte ülkemizde, tüm kamu personelini kapsayan bir insan gücü verimliliği analizi gerçekleştirilememiştir.

5 Amaç ve Temel İlke  Temel İlke: Kamu hizmetlerinin verimliliği, ancak personel verimliliği ile sağlanabilir.  Proje Amacı: -Kamu çalışanlarının verimlilik düzeylerinin belirlenmesi, -Personel verimliliğini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi, -Personelin verimlilik düzeyini artırmak için çözüm önerilerinin geliştirilmesi, -Önerilerin kamu personel sistemine uyarlanmasıdır.

6 Stratejik Hedefler  Türk kamu yönetiminin verimlilik sorunlarının, özellikle de kamu personel sistemimizden kaynaklanan sorunların- tespit edilmesi, sınıflandırılması ve gerekirse her bir kamu alanı için (örneğin; sağlık, milli eğitim vb.) kendi içerisinde ayrıca değerlendirilmeye tabi tutulması.  Sorunların çözüm yollarının araştırılması, gerekli hukuki ve idari tedbirlerin altyapısının hazırlanarak sorunların kademeli olarak giderilmesinin sağlanması.

7 Stratejik Hedefler  Proje sürecinde gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle; -Kamu yönetiminde verimlilik sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekilmesi, -Vatandaşlara kamu hizmetlerini değerlendirme imkanının sağlanması, -Her bir kamu kurumunun kendi içerisinde kurumsal olarak verimlilik sorunlarını tespit etmelerinin ve çözüm aramalarının teşvik edilmesi.

8 İncelenmesi Planlanan Ana Başlıklar  Teknolojik donanım  Elektronik yazılım programlarının kurgulanması ve hizmetin yürütümünde istifade edilmesi  İş süreçlerinin incelenmesi  Personelin kamu hizmetlerinin gerektirdiği yeterlik seviyeleri  Psiko-Sosyal faktörler (Motivasyon gibi)  Ergonomi (Çalışma ortamı)  Mali ve sosyal haklar  Kariyer ve yükselme imkanları  İdari usul ve esaslar  Hiyerarşik örgütlenme vb.

9 Proje Aşamaları  1. Aşama: Hazırlık Çalışmaları ve Alan Etüdü  2. Aşama: Alan (Saha) Araştırması  3.Aşama: Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi  4.Aşama: Değerlendirme Sonuçlarından Hareketle Hukuki Düzenlemelerin Hazırlanması  5.Aşama: Verimlilik Konusunda Farkındalığı Arttırmaya Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

10 Hazırlık Çalışmaları ve Alan Etüdü  Pilot olarak tespit edilen yaklaşık 15 Kurumun merkez teşkilatlarında,  Pilot olarak belirlenen illerde kamu kurumlarının taşra teşkilatlarında, proje bilgilendirme çalışmaları, hazırlık toplantıları ve saha çalışmaları yapılacaktır.  Proje tanıtımı ve proje faaliyetlerine yönelik «www.pervep.gov.tr» adında bir web sitesi tasarlanıp, kullanıma sunulacaktır.

11 Alan (Saha) Araştırması  Kamu kurumlarında mülakat ve anket,  Vatandaşlara dönük anket, (web sitesinde)  Yerinde inceleme ve araştırma, çalışmaları yapılacaktır.

12 Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi  Saha araştırmaları neticesinde tespit edilen sorunların tüm taraflarca değerlendirilebilmesi ve çözüm yollarının tartışılabilmesi için çalıştaylar serisi düzenlenecektir.  Bu çalıştaylar neticesinde, sorunların çözümüne yönelik olarak yapılması gereken idari ve hukuki tedbirler ele alınacaktır.

13  Kamu kesimindeki verimlilikle ilgili sorunların tespiti, çözüm önerileri ve uygulama sonuçları ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile çeşitli yöntemlerle paylaşılacaktır. (İnternet sitesi, Kitap, Dergi, Broşür, Sosyal Medya vb.)  Kamu yönetiminde verimlilik sorunlarına ilişkin olarak yapılan çalışmaları duyurmak ve kamuoyunun ilgisini, dikkatini ve katılımını sağlamak üzere, “Kamu Yönetimi Verimlilik Platformu” adıyla ilgili tüm tarafların (Sendikalar, Sivil Toplum Örgütleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları) katılımıyla bir platform oluşturulacaktır. Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi

14 Eğitim Faaliyetleri, İdari ve Hukuki Düzenlemeler  Bölgesel eğitim programları düzenlenecektir.  Saha araştırma sonuçlarının değerlendirilmesine müteakip, hukuki çalışmalar yapılacaktır.  Ayrıca, elde edilen bilgi ve tecrübelerin ışığında, kamu kurumlarının rehberlik hizmeti alabilecekleri, DPB tarafından oluşturulacak bir “Verimlilik Danışma Birimi” kurulacaktır.

15 Teşekkür ederiz. www.pervep.gov.tr PERVEPPERVEP Ali GÜLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı


" Proje Gerekçesi  Amaç ve Temel İlke  Stratejik Hedefler  İncelenmesi Planlanan Ana Başlıklar  Proje Aşamaları SUNUM PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları