Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Portfolyo; kişinin bireysel ve mesleki başarılarını, gelişimini ve yetene ğ ini ortaya koyan bir kariyer ve tecrübe belgesidir. Kişinin kendini sunabilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Portfolyo; kişinin bireysel ve mesleki başarılarını, gelişimini ve yetene ğ ini ortaya koyan bir kariyer ve tecrübe belgesidir. Kişinin kendini sunabilmesi."— Sunum transkripti:

1

2 Portfolyo; kişinin bireysel ve mesleki başarılarını, gelişimini ve yetene ğ ini ortaya koyan bir kariyer ve tecrübe belgesidir. Kişinin kendini sunabilmesi için geçerli olabilecek her türlü doküman ve projeyi içerir. Örne ğ in bir web programlama uzmanı işe alınacaksa önce kişinin portfolyosuna yani daha önce yapmış oldu ğ u işlere bakılır.

3 Ayrıca portfolyo ülkemizde oldukça yeni bir ö ğ retim ve de ğ erlendirme yöntemidir. E ğ itimde portfolyo ö ğ renciye ve başkalarına ö ğ rencinin bir veya daha fazla alandaki başarılarını sunma amaçlı olarak ö ğ renci çalışmalarının yansıtılmasıdır.

4 Ö ğ rencilerin kendi çalışmalarını de ğ erlendirmeye katmaları, her birinin kendi ilerleyişini izlemesini sa ğ lar ve bireysel olarak ö ğ rencilerin performanslarının de ğ erlendirilmesi için bir temel oluşturur. ö ğ rencilerin sınıf içerisindeki ve sınıf dışındaki çalışmalarını ve aktivitelerini ortaya koyan bir de ğ erlendirme şeklidir ve portfolyo kültürü birbirleriyle etkileşim içerisinde olan bir grup ö ğ rencinin bildiklerini ve yapabileceklerinin sorumlulu ğ unu almaya dayanır.

5 Ö ğ renci merkezli olup ö ğ rencinin kişisel çabalarını, ilerlemelerini ve başarılarını bir veya daha çok ö ğ renme aralıklarıyla ortaya koymasını sa ğ lar. Ö ğ retmenler portfolyo çalışması sonucunda elde edilen verileri gelecekteki e ğ itim hedeflerinin daha kolay ve daha gerçekçi belirlenmesinde kullanırlar. Bu şekilde ö ğ rencileri motive etmeye, ö ğ renme sorumlulu ğ unu almaya, düşünme ve yazmada gelişmelerine yardımcı olur.

6 Çoçukların okulda yaptı ğ ı resimleri, hikayeleri, günlükleri, harita ve benzeri şeyleri dikkatli kontrol etmek çocu ğ a bireysel bir bakış ve ö ğ renen bir çevre sa ğ lar. Çocu ğ un çalışmasına sürekli bir bakış, büyüme grafi ğ i gelişimi görmeyi sa ğ lar. Çocu ğ un becerisini test skorlarıyla de ğ il çeşitli kanıtlara yönelik ölçme fırsatı yaratır.

7 Ö ğ renciler portfolyo hazırlamaya başlamadan önce ö ğ retmenin ö ğ rencinin ulaşması gereken ö ğ renim performans hedeflerinibelirler. Hedeflerin listelenmesi ö ğ rencilerin ne başarması gerekti ğ ini ve portfolyosuna koyaca ğ ı örnekleri bunlara göre seçmesini sa ğ lar. Hedeflerin listesi portfolyo içinde uygun bir yere konarak portfolyonun her açılışında ö ğ retmen ve ö ğ renci tarafından görülmesi sa ğ lanır. Portfolyodaki her bir çalışmanın yanına bir boşluk bırakıp ilgili oldu ğ u hedefler yazılabilir

8 Portfolyo sunumunuz başarılı olma iste ğ inizi ve heyecanınızı yansıtmalı. Portfolyo sunumunda genel olarak şunlar yer yer almalıdır;kapak yazısı, güncel özgeçmiş, referans, her bir foto ğ rafı kısaca anlatan bir tablo, foto ğ raflar(çalışma örnekleri), Portfolyo sunumunuz kolay bakılabilmeli. Tutarsız bir düzenleme ile hazırlanmış bir sunumla de ğ erlendirenlerin zamanını gereksiz yere fazladan almayın. Anlatımlar, bilgiler, foto ğ raflar tutarlı bir sıra halinde bakış düzeninde hazırlamış olmanız gerekir

9 Elektronik portfolyo bir kullanıcının birikim ve başarı göstergelerini bir araya getirerek oluşturdu ğ u portatif ve internet üzerinde istenen şekilde paylaşılabilir dosyadır. Eportfolyo sayesinde kişisel kazanımlar ve kişinin yayınlamak istedi ğ i tüm doküman, resim, blog, multimedya, hiperlink ve iletişim bilgileri tek platformda buluşabilir.


"Portfolyo; kişinin bireysel ve mesleki başarılarını, gelişimini ve yetene ğ ini ortaya koyan bir kariyer ve tecrübe belgesidir. Kişinin kendini sunabilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları