Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INTERNET ve A Ğ LAR. A ğ nedir? Birden fazla bilgisayarın birbiriyle haberleşmesi için kurulan yapıya denir. Bilgisayar a ğ ları aracılı ğ ı ile ses,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INTERNET ve A Ğ LAR. A ğ nedir? Birden fazla bilgisayarın birbiriyle haberleşmesi için kurulan yapıya denir. Bilgisayar a ğ ları aracılı ğ ı ile ses,"— Sunum transkripti:

1 INTERNET ve A Ğ LAR

2 A ğ nedir? Birden fazla bilgisayarın birbiriyle haberleşmesi için kurulan yapıya denir. Bilgisayar a ğ ları aracılı ğ ı ile ses, görüntü ve bilgi taşınabilir, kaynaklar paylaşılabilir. Çok donanıma gereksinim duydu ğ u için maliyeti yüksektir. ana bilgisayarın hızlı olması gereklidir

3 A ğ Türleri LAN ( Local Area Network- Yerel A ğ Sistemleri) ◦ Kablolarla WAN ( Wide Area Network - Geniş A ğ Sistemi) ◦ Telefon ba ğ lantılarıyla

4 INTERNET NED İ R? International Network (Uluslarası A ğ ) Binlerce akademik, ticari, devlet, ve serbest bilgisayar a ğ larının birbirine ba ğ lanmasıyla oluşmuştur. De ğ işik türden bilgiler Protokoller (TCP/IP)

5 INTERNET’in TAR İ HÇES İ İ lk olarak 1969 yılında ABD Savunma Bakanlı ğ ına ba ğ lı DARPA tarafından savaş bilgileri alışverişi amacıyla birkaç üniversite arasında ARPANET bilgisayar a ğ ı kurulmuştur. 1983 yılında TCP/IP oluşturulması 1992 yılında İ nternet kaynaklarına erişimi kolaylaştıran WWW (World Wide Web) nin piyasaya sürülmesi Türkiye’de ilk İ nternet çalışmaları 1991 yılında TR-NET adı altındaki proje grubu tarafından başlatılmıştır.

6 Nasıl Ba ğ lanırım? Her yerden.. faks-modem kartı telefon hattı İ nternet Servis Sa ğ layıcısına (ISS)

7 INTERNET ADRESLER İ Internette 2 çeşit adresleme kullanılır ◦ IP numarası (örne ğ in 111.204.122.4) ◦ DNS adresi www.atauni.edu.tr Servis ismi Kullanıcının alan adı Kurumun dahil oldu ğ u grup kodu Ülke kodu

8 İ nternet’te Kullanılan Grup – Alan (domain) Kodları: gov: Hükümet kurumları (ingilizce "government" kelimesinden) edu: Akademik-E ğ itim kurumları (ingilizce "education" kelimesinden) org: Ticari olmayan kuruluşlar (ingilizce "organization" kelimesinden) com: Ticari kuruluşlar (ingilizce "company" kelimesinden) mil: Askeri kurumlar (ingilizce "military" kelimesinden)

9 Alan adları Türkiye…….tr Almanya……de Fransa………fr İ ngilitere…….uk

10 ELEKTRON İ K POSTA (E-MAIL) ADRESLER İ Uzak mesafeler arasında eleketronik iletişimi sa ğ lamak için bilgisayar a ğ ları geliştirilmiştir. e- mail (electronic mail - elektronik posta), bu amaçla kullanılan servislerin genel adıdır. kullanıcı_adı@sistemin_adresi ◦ Örn: cimbomlu@hotmail.com

11 Elektronik Posta (E-Mail) Kullanma Kullanıcı adı ve şifrenizle oturum açtı ğ ınıda açılan E-Mail sayfanız aşa ğ ıdaki gibidir. Gelen mailler penceresi Yeni mail göndermek için buraya tıklayın. Maili gönderenMaili başlığı

12 Elektronik Posta (E-Mail) Kullanma Yeni dü ğ mesi üzerine tıkladı ğ ınızda açılan yeni mail gönderme sayfası E-Posta gövdesi (yazı alanı) Ekle  Dosya ya tıklayarak bilgisayardaki bir dosyayı gönderebiliriz. Gönderilecek kişinin adresi buraya yazılır: (To) Konu: (subject)

13 Elektronik Posta (E-Mail) Kullanma Ekle  Dosya düğmesinden eklenen dosyaların- resimlerin görüntülendiği alan

14 ARAMA MOTORLARI (SEARCH ENGINE) Araştırma yapılan herhangi bir konu ile ilgili bilgileri bulmak için kullanılan Web sitelerine arama motorları adı verilir. konuyla ilgili anahtar kelimeler arama alanına yazılarak arama işlemi başlatılır.

15 ARAMA MOTORLARI (SEARCH ENGINE) Google’da Arama Teknikleri: Arama yapaca ğ ımız konuyla ilgili özel ve ayrıntılı arama yapmak için “Gelişmiş Arama” seçene ğ ini kullanıyoruz.

16 ARAMA MOTORLARI (SEARCH ENGINE) Kelimelerin tümü: Arama alanına yazılan kelimelerin tümünün ayrı ayrı veya birlikte geçti ğ i sonuçlar listelenir. Yazılış şekli: ö ğ renen özellikleri ve ö ğ retim yaklaşımı ilişkisi Aynen girildi ğ i gibi: Arama alanına yazılan kelimelerin tümünü bir bütün olarak arama yapar (kelime grubu). Yazılış şekli: “ö ğ renen özellikleri ve ö ğ retim yaklaşımı ilişkisi” Kelimelerden herhangibiri:

17 ARAMA MOTORLARI (SEARCH ENGINE) Gelişmiş arama penceresindeki bu kutucuktan istedi ğ imiz türden dosyaları arayabiliriz.


"INTERNET ve A Ğ LAR. A ğ nedir? Birden fazla bilgisayarın birbiriyle haberleşmesi için kurulan yapıya denir. Bilgisayar a ğ ları aracılı ğ ı ile ses," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları