Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
HAFTA II

2 Kantitatif Araştırmalar Kalitatif Araştırmalar
ARAŞTIRMA Kantitatif Araştırmalar (Nicel) Kalitatif Araştırmalar (Nitel)

3 Kantitatif Araştırmalar Kalitatif Araştırmalar
(Nicel) Kalitatif Araştırmalar (Nitel) Neden? Yüzde Kaç?

4 Kantitatif Araştırmalar
(Nicel) Nüfusu temsil eden kitleye ulaşmak ve sayısal değerler elde etmek Sonuçlar Genellenebilir Anket yolu ile bilgi toplanır Erkeklerin % kaçı reklamı hatırlıyor? Karadeniz bölgesinde yaşayanların % kaçı benim markamı kullanıyor? Yüzde Kaç?

5 Kalitatif Araştırmalar
(Nitel) Tüketici davranışlarının arkasında yatan güdüleri anlamak için yapılır. Tüketicinin düşünme sürecini, karar verme biçimini, tavrını, inançlarını, motivasyonunu ve davranışlarını daha iyi anlamaya yarar. Neden?

6 Kalitatif Araştırmalar
(Nitel) Kantitatif bir çalışmanın içeriği oluşturmada ilk basamak olarak kullanılabilir. Konuyla ilgili tüketici sorunlarını belirlemek, örneklem ve soru formu hazırlamak için kullanılır. Kantitatif çalışmadan elde edilen verileri daha iyi yorumlamak için kullanılır. Maliyeti düşüktür. Genel eğilimleri ve konuları ortaya çıkarır. Doğrudan etkileşim sağlar. Yeni fikir üretmeye yardımcı olur. Az sayıda tüketici ile yapılır. Nüfusu temsil etme gücü yoktur. Bu yüzden genellenemez. Tüketicileri mantıklı cevaplar vermeye iter. Doğru moderatör önemlidir.

7 Kantitatif Araştırmalar Kalitatif Araştırmalar
(Nicel) Kalitatif Araştırmalar (Nitel) Kişisel Görüşmeler Telefon görüşmeleri Posta anketleri Panel araştırması Omnibus araştırması Odak Grup Bireysel Derinlemesine Görüşme Protokol Analizi Projektif Teknikler Gözlem

8 Kantitatif Araştırmalar
(Nicel) Kişisel Görüşmeler Daha önceden hazırlanan anketlerin deneklere uygulanması. Maliyeti yüksektir ve zaman alıcıdır.açık uçlu soruların kodlanması zordur. Deneklerin anket talebini reddetme olasılığı yüksektir. Telefon görüşmeleri Kişisel görüşmelere alternatif olabilir. Kişisel görüşmeye göre maliyeti azdır. Görüşmecilerin toplanması ve denetimi tek elden yapılabildiğinden kolaylık sağlar. Posta anketine göre daha çabuk geri dönüş sağlar. Denek görüşmeye kolaylıkla son verebilir. Anketleri cevaplandırma sorumluluğu yalnızca görüşülen kişinin omzundadır. Deneklerin cevaplandırma olasılığı düşüktür. Saha çalışanları azdır. Posta anketleri

9 Kantitatif Araştırmalar
(Nicel) Panel araştırması Küçük bir örneklem grubundaki kişilerin oy verme davranışlarının zaman içindeki değişimi Her seferinde aynı kişiler üzerinde araştırma yapılır. Örneğin TV izlenirlik oranları. Belirli beslenme alışkanlıklarının zamanla yol açtığı hastalıkların incelenmesi. Omnibus araştırması Sürekli ve ortak bir kantitatif araştırma türüdür. Belli temel ölçütlere göre saptanmış ve aynı büyüklükteki bir örnek kitleden tek bir soru formu çerçevesinde, birçok farklı konuda bilgi almaya dayanır. Omnibus araştırmalarına, farklı kurum, kuruluş ya da şirketler arzu ettikleri sayıda soru ile katılırlar. Böylece bir tek anketten birçok kuruluş için veri toplanmış olur.

10 Kalitatif Araştırmalar (Nitel) Odak Grup Protokol Analizi
Çeşitli kriterlere göre seçilmiş 6-8 kişilik gruplardır. Grupların homojen olması gerekir. Araştırılacak konu moderatör yardımıyla gruba tartıştırılır. Sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilemez. Bireysel Derinlemesine Görüşme Sadece bir denek ile görüşme gerşekleştirilir. Deneyimli bir araştırmacı tarafından sorular sorulur ve deneğin iç motivlerine, düşüncelerine inmeye çalışılır. Sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilemez Protokol analizi bir kişiyi karar verme vaziyetine atamayı ve ona karar verirken düşündüğü her şeyi sözlü olarak ifade etmesi için sorular sorulmasını içerir. Kişinin karar verme sürecindeki düşünce akışını kaydetmek için teyp ya da video kullanılabilir. Protokol Analizi

11 Kalitatif Araştırmalar
(Nitel) Projektif Teknikler Kelime çağrışım testi bir projektif tekniktir. Bu teknik ne olduğu belirsiz veya birden fazla anlama gelen uyarıcılara karşı deneklerin verdiği algılama göstergeleri onların dış dünyayı nasıl algıladıklarını gösterir. Bu teknik hipotezleri incelemek ve oluşturmak, hisleri, tutumları ortaya çıkarmak amacını güder. Projektif teknikler şunlar olabilir: Tamamlama, çağrışım, yorumlama, seçme düzeni, anlamlı teknikler, benzerlikler. Herhangi bir olayı, o olay sırasında herhangi varlığı, o varlık üzerinde belli bir amaç ile planlı olarak inceleme yapmaya denir. Gözlem, bilimsel amaçlara uygun planlı ve dikkatli bir algıdır. Gözlem

12 Odak Grup Çalışması


"HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları