Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EN İYİ MESLEKLER YARIŞI ÜNİTE ÜRÜN DOSYASI SUNUMU ÜNİTE ÜRÜN DOSYASI SUNUMU CENGİZ ASLAN CENGİZ ASLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EN İYİ MESLEKLER YARIŞI ÜNİTE ÜRÜN DOSYASI SUNUMU ÜNİTE ÜRÜN DOSYASI SUNUMU CENGİZ ASLAN CENGİZ ASLAN."— Sunum transkripti:

1 EN İYİ MESLEKLER YARIŞI ÜNİTE ÜRÜN DOSYASI SUNUMU ÜNİTE ÜRÜN DOSYASI SUNUMU CENGİZ ASLAN CENGİZ ASLAN

2 ÜNİTE ÖZETİ En iyi meslek kimin mesleği yarışması başlamıştır.En beğenilen,en sevilen,en önemli mesleği belirleme yarışı okulumuz 2.sınılar arasındaki gruplar arasında başlamıştır.Grupların çalışmaları bir bültende paylaşılmaktadır.Bu bültenle öğrenciler projelerini tanımlamakta,en iyi mesleği belirleme planlarını açıkalamakta ve meslekler hakkında bilgi vermektedirler.

3 Öğretim Programı Tasarım Soruları Temel Soru Temel Soru Seçimim doğru mu? Seçimim doğru mu? Ünite Soruları Ünite Soruları Bir mesleğin en iyi meslek olma kriterleri nelerdir? Bir mesleğin en iyi meslek olma kriterleri nelerdir? Meslekler bizim için neden önemlidir? Meslekler bizim için neden önemlidir? İçerik Soruları İçerik Soruları Meslek türlerinelerdir? Meslek türlerinelerdir? Mesleklerin yararları nelerdir? Mesleklerin yararları nelerdir? Farklı mesleklere neden ihtiyaç vardır? Farklı mesleklere neden ihtiyaç vardır? Meslek seçimi nasıl yapılmalıdır? Meslek seçimi nasıl yapılmalıdır?

4 EN İYİ MESLEK YARIŞI PROJESİ Bu proje ö ğ rencilerim 21. Y ü zyıl Becerileri geli ş tirmesine a ş a ğ ıdaki yollarla yardımcı olacak: Akranlarla işbirliği Akranlarla işbirliği Farklı mesleklere ilişkin verileri analiz etmek ve Ünite Sorularını cevaplamaya yönelik sonuçlar çıkarmak Farklı mesleklere ilişkin verileri analiz etmek ve Ünite Sorularını cevaplamaya yönelik sonuçlar çıkarmak Araştırmaları hakkında sorunları çözmek ve kararlar almak Araştırmaları hakkında sorunları çözmek ve kararlar almak Bülten aracılığıyla başkalarıyla iletişim kurmak Bülten aracılığıyla başkalarıyla iletişim kurmak

5 Ö ğrenci Gereksinimlerini Belirleme Aracı Amaç Amaç Öğrencilerin farklı mesleklere yönelik ne bildiklerine ve ne ölçüde bu konuya ilgi duyduklarına ilişkin veri toplamak Öğrencilerin farklı mesleklere yönelik ne bildiklerine ve ne ölçüde bu konuya ilgi duyduklarına ilişkin veri toplamak Öğrencilerimden ne öğrenmek isterim? Öğrencilerimden ne öğrenmek isterim? Öğrencilerimin Ünite Soruları konusunda hali hazırda ne bildiklerini ve araştırma veanket konusunda neler bildiklerini öğrenmek isterim. Öğrencilerimin Ünite Soruları konusunda hali hazırda ne bildiklerini ve araştırma veanket konusunda neler bildiklerini öğrenmek isterim. Üst düzey düşünmeyi özendirmek için neler denedim? Üst düzey düşünmeyi özendirmek için neler denedim? Farklı mesleker arasında ilişkiler bulmalarını ve sonuçlar çıkarmalarını isterim. Farklı mesleker arasında ilişkiler bulmalarını ve sonuçlar çıkarmalarını isterim. Değerlendirme sonunda elde ettiğim veriler ünitenin ilerleyen etkinliklerini planlamama nasıl yardımcı oldu? Değerlendirme sonunda elde ettiğim veriler ünitenin ilerleyen etkinliklerini planlamama nasıl yardımcı oldu? Nasıl araştırma ve anket tasarımlanır konusunda eksik ya da yanlış anlayanlara destek sağlayabilirim. Mesleklerin önemini farklı düzeylerde algılamışlarsa değişik kaynaklar sunabilirim. Bu değerlendirme aracını ünite boyunca belirli aralıklarla tekrar kullanarak öğrencilerin gelişimlerini görmeye çalışacağım. Nasıl araştırma ve anket tasarımlanır konusunda eksik ya da yanlış anlayanlara destek sağlayabilirim. Mesleklerin önemini farklı düzeylerde algılamışlarsa değişik kaynaklar sunabilirim. Bu değerlendirme aracını ünite boyunca belirli aralıklarla tekrar kullanarak öğrencilerin gelişimlerini görmeye çalışacağım. Ne tür geribildirim ya da ek fikir almak isterdiniz? Ne tür geribildirim ya da ek fikir almak isterdiniz? Sanırım üst düzey düşünmeyi geliştirme konusunda daha fazla yardıma ihityacım var. Sanırım üst düzey düşünmeyi geliştirme konusunda daha fazla yardıma ihityacım var.

6 Kursa ili ş kin hedeflerim Ö ğ rencilerimin araştırmaya daha fazla merak duymasını sa ğ layacak yollar bulmak Ö ğ rencilerimin araştırmaya daha fazla merak duymasını sa ğ layacak yollar bulmak Ö ğ rencilerimin ve kendimin kullanabilece ğ i farklı araştırma ve anket yollarını ö ğ renmek Ö ğ rencilerimin ve kendimin kullanabilece ğ i farklı araştırma ve anket yollarını ö ğ renmek Ba ş ka ö ğ retmenlerle g ö r ü ş alı ş veri ş inde bulunmak Ba ş ka ö ğ retmenlerle g ö r ü ş alı ş veri ş inde bulunmak

7 Ö ğ rencilerimin Hedefleri Bilim insanlarının verileri nasıl topladıklarını ve d ü ş ü nd ü klerini ö ğ renmek Bilim insanlarının verileri nasıl topladıklarını ve d ü ş ü nd ü klerini ö ğ renmek Daha ba ğ ımsız ö ğ renen olmak Daha ba ğ ımsız ö ğ renen olmak

8 Geri bildirim istedi ğ im konular İş birli ğ i yapabilece ğ im farklı araştırma ve anket tekniklerini bilen,uygulayan bir ba ş ka ö ğ retmen arkada ş ve ö ğ rencileri İş birli ğ i yapabilece ğ im farklı araştırma ve anket tekniklerini bilen,uygulayan bir ba ş ka ö ğ retmen arkada ş ve ö ğ rencileri Ö ğ rencilerin kendi ö ğ renme s ü re ç leri konusunda daha fazla sorumluluk almalarını sa ğ lamanın yolları Ö ğ rencilerin kendi ö ğ renme s ü re ç leri konusunda daha fazla sorumluluk almalarını sa ğ lamanın yolları


"EN İYİ MESLEKLER YARIŞI ÜNİTE ÜRÜN DOSYASI SUNUMU ÜNİTE ÜRÜN DOSYASI SUNUMU CENGİZ ASLAN CENGİZ ASLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları