Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nakipoğlu cumhuriyet ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nakipoğlu cumhuriyet ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 Nakipoğlu cumhuriyet ANADOLU LİSESİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ

2 ORTAÖĞRETİMDE NOT SİSTEMİ
PUAN NOT DERECE BAŞARILI 85-100 5 PEKİYİ 70-84 4 İYİ 55-69 3 ORTA 45-54 2 GEÇER BAŞARISIZ 25-44 1 GEÇMEZ 0-24 ETKİSİZ

3 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA
   Bir dersten yıl sonunda başarılı olmak için, - İkinci dönem notu en az GEÇER(2) olmalıdır. Ancak, birinci dönem notunun ETKİSİZ (0)olması durumunda, İkinci dönem notunun en az ORTA(3) olması gerekir. 1. Dönem Notu 2. Dönem Notu Yıl Sonu Notu Sonuç 1 MATEMATİK 3 2 Başarılı Başarısız 4 5

4 Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile başarılı sayılamaz ve
DİL VE ANLATIM DERSİ Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile başarılı sayılamaz ve başarılmadıkça mezun olunamaz.

5 TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Hiç zayıf dersi olmamak şartı ile; Dönem sonu başarı ortalaması arasında olan öğrenci teşekkür belgesi almaya; Dönem sonu başarı ortalaması ve daha üstü olan öğrenci takdir belgesi almaya hak kazanır. Disiplin suçu işlemiş öğrencilere not ortalaması tutsa dahi herhangi bir belge verilmez.

6 DEVAM DEVAMSIZLIK Ders yılı içerisinde toplam 20 gün okula özürsüz devam etmeyen öğrenciler notlarına bakılmaksızın başarısız sayılırlar. Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ve izinlerin sayısı 45 günü geçemez.

7 ÖĞRENCİ SINAVA KATILMAZSA
Sınava katılmayan veya ödevini teslim etmeyen öğrenci 7 gün içerisinde durumunu belgelendirerek okul yönetimine vermelidir. Özürsüz olarak sınava katılmayan, ödevini teslim etmeyen öğrenciye (0) sıfır verilir.

8 SINAVLARDA KOPYA ÇEKMEK
Sınavlarda kopya çeken ve çekilmesine yardımcı olan öğrenciler 0 puan alırlar. Durumları ders öğretmeni tarafından idareye bildirilir.

9 SINIF GEÇME OLASILIKLARI
Doğrudan Sınıf Geçme Ortalama Yükseltme Sınavı İle Sınıf Geçme Sorumlu Olarak Sınıf Geçme

10 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olunduğu taktirde sınıfınızı doğrudan geçersiniz. Okul türlerine göre Kurulca belirlenen dersler dışındaki derslerden başarısızlığınız bulunduğu taktirde yıl sonu başarı ortalamanız: Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinde 3.50 Anadolu liselerinde 3.00 Genel lise, meslekî ve teknik liselerde 2.50 ise sınıfınızı doğrudan geçersiniz.

11 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Okulumuz 9. Sınıf öğrencilerinin doğrudan
sınıf geçebilmeleri için; Tüm derslerden başarılı olmaları veya Dil ve Anlatım dersi dışında bazı dersleri zayıfsa, YIL SONU BAŞARI ORTALAMASINI en az 3.00 tutturmuş olmaları gerekmektedir.

12 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Yıl sonu başarı ortalamasının hesaplanması için ilk önce öğrencinin ağırlıklı yıl sonu notu hesaplanır. Ağırlıklı Yıl Sonu Notu; öğrencinin bir derste almış olduğu notun o dersin haftalık ders saat sayısı ile çarpımından elde edilir. Yıl sonu başarı ortalaması; öğrencinin ağırlıklı yıl sonu notları toplamının haftalık toplam ders saat sayısına bölünmesi ile elde edilir.

13 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASININ
HESAPLANMASINA BİR ÖRNEK

14 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI
DERSLER HDS 1. D 2. D YSN A.Y.S N Sonuç DİL VE ANLATIM 2 3 6 TÜRK EDEBİYATI 1 Başarısız DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 TARİH 4 COĞRAFYA MATEMATİK 8 FİZİK KİMYA BİYOLOJİ İNGİLİZCE 10 ALMANCA BEDEN EĞİTİMİ TOPLAM 34 70 Yıl sonu başarı ortalaması= 2.06 Sonuç Öğrencinin ortalama yükseltme sınavına girmesi gerekir

15 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI
Yıl Sonu Başarı Ortalaması= 3.21 Öğrenci not ortalaması 3.00’dan yüksek olduğu için doğrudan sınıfını geçer.

16 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI
Yıl Sonu Başarı Ort.= 3.74 Öğrencinin Dil ve Anlatım dersi zayıf olduğu için ortalama yükseltme sınavına girmesi gerekir.

17 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI
Yıl Sonu Ağırlıklı Notu= 2.00 Öğrenci derslerden başarılı olduğu için doğrudan sınıfını geçer

18 OYS İLE SINIF GEÇME Tanım : Ortalama Yükseltme Sınavı (OYS) : Öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarını yükseltme amacıyla yapılan sınavdır. OYS sonunda, başarısız olduğu dersten GEÇER not alan Öğrenciler ve yıl sonunda notlarının ağırlıklı ortalaması ile sınıf geçme şartlarını taşır hale gelen öğrenciler doğrudan sınıf geçer. OYS sonunda tüm derslerden başarılı olamayan 9. sınıf öğrencileri Sorumlu Olarak Geçme koşullarını taşır hale gelmişlerse sınıfını geçerler. Devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş öğrenciler sınıf tekrar ederler. (Devamsızlık sınırı 19.5 gündür)

19 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI
Öğrenciler en fazla 4(dört) dersten ortalama yükseltme sınavına girebilirler. Bu sınavlara girecek öğrenciler ders bitiminden sonra 5 iş günü içerisinde (Haziran)dilekçe ile okul müdürlüğüne başvurmalıdırlar Ortalama yükseltme sınavları ders kesiminden 1 hafta sonra başlar ve süresi 3 haftayı geçmez.

20 SORUMLULUK SINAVLARI Sorumluluk sınavları,ortalama yükseltme sınavları bitiminde ve eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da yapılır. Öğrenci girdiği sınavdan 2 veya daha üstü not alırsa o dersten sorumluluğu kalkar. Sorumluluğunu ortaöğretim hayatı boyunca veremeyen öğrenci okuldan mezun olamaz.

21 Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9. sınıfa geçemezsiniz.
SORUMLU SINIF GEÇME Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfınızı geçemediğiniz taktirde; 9. sınıfta en fazla 3 dersten başarısızsanız sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirsiniz. 10.ve 11.sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.Ancak alt sınıflar da dahil toplam 5’ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9. sınıfa geçemezsiniz.

22 Başarılar dileriz.. NCAL REHBERLİK SERVİSİ


"Nakipoğlu cumhuriyet ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları