Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9. SINIFTA DERSLER Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik Biyoloji Fizik Kimya Sağlık Bilgisi Yabancı Dil Beden Eğitimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9. SINIFTA DERSLER Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik Biyoloji Fizik Kimya Sağlık Bilgisi Yabancı Dil Beden Eğitimi."— Sunum transkripti:

1 9. SINIFTA DERSLER Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik Biyoloji Fizik Kimya Sağlık Bilgisi Yabancı Dil Beden Eğitimi Seçmeli Ders 1 (Bilgisayar) Seçmeli Ders 2 (Resim) Rehberlik 41225222242221 41225222242221

2 ÖĞRENCİ BAŞARISIN BELİRLENMESİ Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 5’li not sistemi kullanılır. PUAN NOT DERECE 85-100 5 PEKİYİ 70-84 4 İYİ 55-69 3 ORTA 45-54 2 GEÇER 25-44 1 GEÇMEZ 0-24 0 ETKİSİZ Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

3 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA Bir dersten yıl sonunda başarılı olmak için, - İkinci dönem notu en az GEÇER olmalıdır. Ancak, birinci dönem notunun ETKİSİZ olması durumunda, İkinci dönem notunun en az ORTA olması gerekir. - Öğrenci yalnızca bir dönem notu almışsa, dönem notunun en az GEÇER olması gerekir. 1. Dönem Notu 2. Dönem Notu Yıl Sonu Notu Sonuç 1MATEMATİK 323Başarılı 2MATEMATİK 122Başarılı 3MATEMATİK 212Başarısız 4MATEMATİK 021Başarısız 5MATEMATİK 032Başarılı

4 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Okulumuz 9. Sınıf öğrencilerinin doğrudan sınıf geçebilmeleri için; 1.Tüm derslerden başarılı olmak veya 2.Türk Dili ve Edebiyatı dersi dışında bazı dersleri zayıfsa, YIL SONU BAŞARI ORTALAMASINI Genel Lise Öğrencisi ise en az 2.50, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise öğrencisi ise en az 3.00 tutturmuş olmalıdır.

5 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASININ HESAPLANMASINA BİR ÖRNEK

6 DOĞRUDAN SINIF GEÇME ÖRNEK 1. (Genel lise öğrencisi için) DERS ADI 1.D.2.D. Yıl Sonu Not 1 Türk Dili ve Edebiyatı 354 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 344 3 Tarih 233 4 Coğrafya 323 5 Matematik 534 6 Biyoloji 444 7 Fizik 354 8 Kimya 132 9 Sağlık Bilgisi 323 10 Yabancı Dil 434 11 Beden Eğitimi 545 12 Seçmeli Ders 1 (Bilgisayar) 434 13 Seçmeli Ders 2 (Müzik) 323 14 Rehberlik Yıl Sonu Başarı Ort. 118 / 32 = 3,68

7 DOĞRUDAN SINIF GEÇME ÖRNEK 1. (Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Öğrencisi için) DERS ADI 1.D.2.D. Yıl Sonu Not 1 Türk Dili ve Edebiyatı 354 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 434 3 Tarih 455 4 Coğrafya 333 5 Matematik 444 6 Biyoloji 555 7 Fizik 444 8 Kimya 312 9 Sağlık Bilgisi 444 10 Yabancı Dil 534 11 Beden Eğitimi 555 12 Seçmeli Ders 1 (Bilgisayar) 143 13 Seçmeli Ders 2 (Müzik) 354 14 Rehberlik Yıl Sonu Başarı Ort. 142 / 36 = 3,94

8 OYS İLE SINIF GEÇME Ortalama Yükseltme Sınavı (OYS) : Öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarını yükseltme amacıyla yapılan sınavdır. Tanım : OYS sonunda, başarısız olduğu dersten GEÇER not alan Öğrenciler ve yıl sonunda notlarının ağırlıklı ortalaması İle sınıf geçme şartlarını taşır hale gelen öğrenciler doğrudan sınıf geçer. OYS sonunda sınıf geçemeyen Lise 1. Sınıf öğrencileri ve Devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş öğrenciler sınıf tekrar ederler.

9 ÖĞRENCİLERİMİZİN YÖNELEBİLECEĞİ ALANLAR ve KAYNAKLIK EDEN DERSLER FEN BİLİMLERİ ALANI Biyoloji – Fizik – Kimya - Matematik SOSYAL BİLİMLER ALANI Türk Dili ve Edebiyatı – Tarih - Coğrafya TÜRKÇE MATEMATİK ALANI Türk Dili ve Edebiyatı – Matematik SANAT ALANI Türk Dili ve Edebiyatı - Seçmeli Resim / Müzik SPOR ALANI Beden Eğitimi - Biyoloji

10 ALAN SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖSS’yi kazanan öğrenciler, lisede öğrenim gördüğü alanlara uygun tercih yapmaları durumunda ; Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0.5 ile Alanları dışında tercih yaparlarsa Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0.2 ile çarpılır. Alanı dışında bir bölümü tercih eden lise mezunu öğrenciler, mezuniyet derecelerine göre; 9 ile 24 puan aralığında puan kaybına uğrarlar. Bu da yaklaşık 100.000 Kişinin gerisinde kalmaları anlamına gelir. YÖNELMEK İSTEDİĞİNİZ MESLEĞE UYGUN ALAN SEÇİMİ

11 ALANLARA YÖNELME KOŞULLARI Öğrenciler; ilgi istek yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönelir veya yönlendirilirler. Yönlendirme; öğrenci ve velisinin görüşü alınarak ilgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından yapılır. Yönelme ve yönlendirmede; 9. sınıfta okutulan ve alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması ya da bu derslerin yıl sonu notları esas alınır. Buna göre; a) Öğrenci; 1) Alana kaynaklık eden derslerine ait yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının 3.00 ve daha yukarı, 2) Yıl sonunda 32. madde hükmüne göre, alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olduğu alan veya alanlardan birine yönelir. b) Alanlara yönelme şartı taşımayan öğrenci, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması, hangi alan için daha yüksek ise o alana yönlendirilir. C) Birden fazla alana yönelme şartını taşıyıp herhangi bir alana yönelmiş bulunan öğrenci; istemesi halinde ders yılının başlamasını takip eden bir ay içinde alan değişikliği yapabilir.... Yabancı Dil, Sanat ve Spor alanları, koşulları uygun olan okullarda öğretime açılır....

12 ALANLARA YÖNELME ÖRNEK 1. DERS ADI 1.D.2.D. YS. Notu 1 Türk Dili ve Edb. 222 2 Din Kült. ve Ahl.Bil. 434 3 Tarih 111 4 Coğrafya 222 5 Matematik 243 6 Biyoloji 111 7 Fizik 444 8 Kimya 455 9 Sağlık Bilgisi 444 10 Yabancı Dil 534 11 Beden Eğitimi 555 12 Bilgisayar 143 13 Müzik 354 14 Rehberlik FEN BİLİMLERİ ALANI Kaynaklık Eden Dersler Haft. Saat Yıl Sonu Notu Yıl Sonu A.Not. 1Fizik248 2Kimya2510 3Biyoloji212 4Matematik5315 Bu derslerin Y.S. B.O. 3.18 SONUÇSEÇEBİLİR (35/11)

13 ALANLARA YÖNELME ÖRNEK 2. DERS ADI 1.D.2.D. YS. Notu 1 Türk Dili ve Edb. 233 2 Din Kült. ve Ahl.Bil. 434 3 Tarih 111 4 Coğrafya 243 5 Matematik 243 6 Biyoloji 011 7 Fizik 444 8 Kimya 455 9 Sağlık Bilgisi 444 10 Yabancı Dil 534 11 Beden Eğitimi 555 12 Bilgisayar 143 13 Müzik 354 14 Rehberlik SOSYAL BİLİMLER ALANI Kaynaklık Eden Dersler Haft. Saat Yıl Sonu Notu Yıl Sonu A.Not. 1 Türk D.Edb. 4312 2Tarih212 3Coğrafya236 Bu derslerin Y.S. B.O. 2.50 SONUÇSEÇEMEZ (20/8)

14 ALANLARA YÖNELME ÖRNEK 3. DERS ADI 1.D.2.D. YS. Notu 1 Türk Dili ve Edb. 222 2 Din Kült. ve Ahl.Bil. 434 3 Tarih 122 4 Coğrafya 222 5 Matematik 243 6 Biyoloji 032 7 Fizik 444 8 Kimya 455 9 Sağlık Bilgisi 444 10 Yabancı Dil 534 11 Beden Eğitimi 555 12 Bilgisayar 143 13 Müzik 354 14 Rehberlik SONUÇ Yıl sonu notları, yandaki gibi olan bir öğrenci, her dersten başarılı olduğu için Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 45. Maddesinin a bendine göre istediği bir alana yönelebilir.

15 ALANLARDA DERSLER FEN BİLİMLERİ ALANI ALAN DERSLERİ 10. SINIF 11. SINIF 1) Biyoloji 2) Fizik 3) Kimya 4) Matematik 5) Geometri 1) Biyoloji 2) Fizik 3) Kimya 4) Matematik

16 ALANLARDA DERSLER SOSYAL BİLİMLER ALANI ALAN DERSLERİ 10. SINIF 11. SINIF 1) Edebi Metinler 2) Genel Türk Tarihi 3) Türkiye Fiziki Coğrafyası 4) Ülkeler Coğrafyası 5) Psikoloji 1) Edebi Metinler 2) Osmanlı Tarihi 3) Türkiye Beş. Eko. Coğr. 4) Sosyoloji 5) Mantık

17 ALANLARDA DERSLER TÜRKÇE - MATEMATİK ALANI ALAN DERSLERİ 10. SINIF 11. SINIF 1) Edebi Metinler 2) Psikoloji 3) Türkiye Fiziki Coğrafyası 4) Matematik 5) Geometri 1) Edebi Metinler 2) Psikoloji 3) Türkiye Beş. Eko. Coğr. 4) Matematik 5) Geometri

18 ALANLARDA DERSLER YABANCI DİL ALANI ALAN DERSLERİ 10. SINIF 11. SINIF 1) Yabancı Dil 2) Dil Bilim 1) Yabancı Dil 2) Dil Bilim 1) Yabancı Dil 2) Dil Bilim

19 HANGİ ALANDAN HANGİ MESLEĞE? FENSOSYALTMDİL - Bilgisayar Müh. - Bilgisayar Müh. - Biyoloji - Biyoloji - Çevre Müh. - Çevre Müh. - Deri Müh. - Deri Müh. - Diş Hekimliği - Diş Hekimliği - Ebelik - Ebelik - Eczacılık - Eczacılık - Elektrik Müh. - Elektrik Müh. - Fizik - Fizik - Gıda Müh. - Gıda Müh. - İşletme Müh. - İşletme Müh. - Kimya Müh. - Kimya Müh. - Maden Müh. - Maden Müh. - Tıp - Tıp - Veteriner - Veteriner -Ana Okulu Öğrt. -Basım ve yayımcılık -Coğrafya Öğrt. -Gazetecilik -Görme Eng. Öğrtm. -Halkla İlişkiler -İlahiyat -İletişim -Kütüphanecilik -Radyo, TV ve Sinm. -Sanat Tarihi -Sosyal bilgiler Öğrt. -Tarih Öğretmenliği -Tv. Gazeteciliği -Türkçe Öğretmenliği -Avrupa Birliği İlş. -Bank. ve Finans -Ekonomi -Finans -Felsefe Öğrt. -Hukuk -İşletme - İktisat -Kamu Yönetimi -Psikoloji -Reklamcılık -Sigortacılık -Siyaset Bilimi -Turizm İşletmeciliği -Uluslararası İlişkiler -Yönt. Blşm. Sist. - Alman Dili ve Edb. - Dil Bilimi - Fransız Dili ve Kült - Fransızca Öğrt. - İngiliz Dil Bilimi - İngiliz Dili ve Edb. - İngilizce Öğrt. - Japonca Öğrt. - Karşılaştırmalı Edb. - Kore Dili ve Edb. - Latin Dili ve Edb. - Mütercim-Tercm. - Turist Rehberliği - Urdu Dili ve Edb. - Yunan Dili ve Edb. Not : Bu tabloda bazı meslekler yer almamaktadır.

20 FAKAT KİMİ MESLEKLER... MESLEKLERFENSOSYALT-M. Y. DİL Anaokulu Öğrtm. Anaokulu Öğrtm.XXXX Avrupa Birliği İlş. XX Çalış.Eko.End.İlş.XX Çocuk Gelş.ve Eğt. XX EbelikXX EkonomiXX FelsefeXXX Görme Eng. Öğrt. XXX İktisat, İşletme XXX Matematik Öğrt. XX Okul Önc. ve Sınıf Öğrt. XXXX PsikolojiXX Türkçe Öğretm. XX Uluslararası İlişk. XXX

21 S O N U Ç ALAN SEÇİMİNDE 9. Sınıftaki Ders Başarınız İlgileriniz Yetenekleriniz Değerleriniz Belirleyici olmalıdır. Mesleğin sağladığı olanaklar

22 E V Ö D E V İ HANGİ ALANI, NİÇİN SEÇMEYİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ ?

23 Edebiyat Fakültesi Diş Hekimliği Tıp Fakültesi


"9. SINIFTA DERSLER Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik Biyoloji Fizik Kimya Sağlık Bilgisi Yabancı Dil Beden Eğitimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları