Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ"— Sunum transkripti:

1 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
ORTAÖĞRETİM SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SINIF GEÇME ŞEKİLLERİ DOĞRUDAN (Hiçbir zayıfıolmayan öğrenci doğrudan bir Üst sınıfa devam eder.) ORTALAMA İLE (Ağırlıklı not ortalaması 2,50 ve üstü Olan öğrenci zayıf sayısına bakılmaksızın Bir üst sınıfa devam eder.Dil ve Anlatım dersi hariç Zayıf olan derslerinden sorumluluğu olmaz) SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME (Ağırlıklı not ortalaması 2,50’nin altında olan Öğrencilerden zayıf sayısı 3 ve altında olanlar bir üst sınıfa O derslerden sorumlu olarak geçerler. Sorumlu oldukları dersleri mezun olana kadar Vermek mecburiyetleri vardı.) DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

3 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMANIN
KOŞULLARI NELERDİR? BİR DERSİN YIL SONU NOTU : BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM NOTLARININ ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. ÖĞRENCİNİN, DERS YILI SONUNDA EN AZ “GEÇER”, ANCAK BİRİNCİ DÖNEM NOTU “ETKİSİZ” İSE İKİNCİ DÖNEM NOTUNUN EN AZ “ORTA” OLMASI GEREKİR. * ÖĞRENCİNİN İLK DÖNEM NOTU NE OLURSA OLSUN İKİNCİ DÖNEM NOTU 0 VEYA 1 İSE O DERSTEN BAŞARISIZ SAYILMAKTADIR. Dönem Notu : 4 Dönem Notu : 1 Ortalama : 3 a BAŞARISIZ Dönem Notu : 0 2. Dönem Notu : 2 a BAŞARISIZ Dönem Notu : 0 2. Dönem Notu : 3 a BAŞARILI DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

4 YIL SONU BAŞARI PUANI VE YIL SONU BAŞARI NOTU
BİR DERSİN AĞIRLIĞI/PUANI O dersin haftalık ders saati sayısına eşittir Matematik dersi haftada 4 saat okutuluyorsa ağırlığı 4’tir. BİR DERSİN AĞIRLIKLI NOTU/PUANI O dersin yıl sonu notuyla haftalık ders saatinin çarpılmasıdır. Matematik haftalık ders saati : 4 Yıl sonu notu/puanı : 3 Matematik Dersinin Ağırlıklı Notu: YIL SONU BAŞARI PUANI VE YIL SONU BAŞARI NOTU Öğrencinin yıl sonu başarı puanı,derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının haftalık ders saatlerini toplamına bölümü ile elde edilen puandır.Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notlar toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için ; İkinci dönem notunun en az “GEÇER” ancak birinci dönem notu “ETKİSİZ” ise ikinci dönem notunun en az “ORTA” olması gerekir. DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

5 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
DERSLER HAFTALIK DERS I.DÖNEM II.DÖNEM – Y.S.ORT - AĞIRLIKLI NOT SAATİ Matematik Fizik Kimya Biyoloji T.Edebiyatı (BAŞARILI)* D.Anlatım Tarih Coğrafya Y.Dil Sağlık Bilgisi D.K.Ahlk.Blg Beden Eğitimi Geometri YIL SONU BAŞARI NOTU : 93 / 29= 3,20 *Öğrencinin ortalaması 2,5 ‘nin üstünde olduğu için İkinci dönem notu 1 olan TDE dersinde başarılı sayılır ve doğrudan bir üst sınıfa geçer.Yani öğrencinin kredisi yıl sonu ortalamasına göre hesaplanır.Bu ortalama 2,5 yi geçiyorsa öğrenci bir üst sınıfa devam eder. DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

6 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
DERSLER HAFTALIK DERS I.DÖNEM II.DÖNEM – Y.S.ORT AĞIRLIKLI NOT SAATİ Matematik Fizik Kimya (BAŞARISIZ)* Biyoloji T.Edebiyatı (BAŞARISIZ)* D.Anlatım (BAŞARISIZ)* Tarih Coğrafya Y.Dil Sağlık Bilgisi (BAŞARISIZ)* D.K.Ahlk.Blg Beden Eğitimi Geometri TOPLAM KREDİ YIL SONU BAŞARI NOTU : 68 / 29= 2,34 *Öğrencinin ortalaması 2,5 ‘nin altında olduğu için İkinci dönem notu 1 olan tüm derslerden başarısız sayılır ve başarısız ders sayısıda 3 ‘ten fazla olduğu için sene tekrarına kalır.Öğrencin kredisi yıl sonuna göre hesaplanır.Yıl sonu ortalaması 2.5 olmuyorsa öğrencinin başarısız olduğu derslere bakılır.Öğrencinin bir dersten başarısız olması için iki şarttan birini sağlaması yeterlidir. Öğrencinin yıl sonu ortalaması 0 veya 1 ise o dersten başarısızdır. Örnek: Tarih Dersi ilk dönem 1 ikinci dönem de 1 ise yıl sonu ortalamasıda 1 gelir o sebeple bu dersten başarısız sayılır. Öğrencin ilk dönem ki notu ne olursa olsun ikinci dönem notu 0 veya 1 ise o dersten başarısız sayılır. Örnek: T.Edebiyatı dersi ilk dönem 3 ,ikinci dönem 1 olan öğrencinin yıl sonu ortalamasına bu ders 2 gelir ve kredisini 2 ye göre alır (2*3=6 kredi alır).Öğrenci yıl sonunda 2,5 ortalamayı sağlayamıyorsa bu dersten de başarısız sayılır. DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

7 GENEL LİSELERDE SINIF GEÇMENİN KOŞULLARI NELERDİR?
Ders yılı sonunda bütün derslerden başarılı olanlar. Ders yılı sonunda bazı derslerden başarısızlığı olup, ortalama yükseltme Sınavında bu derslerden başarılı olanlar doğrudan sınıflarını geçerler. 9.Sınıfta en fazla 3 dersi olan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek,diğer Sınıflarda bu en fazla 2 ders olacak alt sınıflar dahil 5 den fazla sorumlu dersi olanlar sınıf geçebilecek. YIL SONU BAŞARI ORTALAMASIYLA DA ÖĞRENCİLER SINIFLARINI GEÇEBİLİRLER. Genel liselerde yıl sonu başarı ortalaması 2.50 nin üstünde olan öğrencilerde başarısız derslerine bakılmaksızın ortalama ile sınıflarını geçebilirler. ÖRNEK : Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Matematik : 1 (Başarısız) Din Kültürü : 1 (Başarısız) Fizik : 1 (Başarısız) Coğrafya : 1 (Başarısız) Örnekteki öğrencinin 4 tane başarısız dersi olmasına rağmen Yıl sonu başarı ortalaması 2.59 ‘dur.Yıl sonu başarı ortalaması 2.50 nin üstünde olduğundan öğrenci ortalamayla sınıfını geçmiş olurve bu derslerden sorumlu olmaz DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

8 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME
Doğrudan ve yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıflarını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu derslerde dahil başarısız olduğu ders sayısı en fazla 5 olan öğrenci sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilir. ÖRNEK 1: Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Fizik : 1 (Başarısız) T.Edebiyatı : 1 (Başarısız) Coğrafya : 1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 2.37 Bu öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 2.50 den düşük olduğu için başarısız olduğu ders sayısı da 3 olduğundan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir.Bu öğrencinin yıl sonunda 3 tane zayıf dersi görünmesine rağmen ikinci dönem ki zayıf ders sayısı 4 ise bu öğrencinin başarısız ders sayısı da 4 olacağından 2,5 ortalamayı tutturamadığı için öğrenci sene tekrarına kalır. ÖRNEK 2: Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Coğrafya : 1 (Başarısız) Geometri :1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 2.42 Bu öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 2.50 den düşük olduğu için başarısız olduğu ders sayısı da 3 ten fazla olduğu için öğrenci sene tekrarına kalmaktadır. ÖRNEK 3: Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Fizik : 1 (Başarısız) Dil Ve Anlatım : 1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 3.18 Bu öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 2.50 den yüksek olmasına rağmen baraj dersi olan Dil Ve Anlatım dersinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer.Öğrenci Fizik dersinden sorumlu değildir. DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

9 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME SORUMLULUK SINAVI; ÖNCEKİ YILLARDAN BAŞARISIZLIĞI BULUNAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISIZ OLDUKLARI DERSLERDEN YAPILAN SINAVDIR. YIL SONU BAŞARI ORTALAMASINI TUTTURAMAYIP (2.50)EN FAZLA 3 TANE, 10-11 VE 12 SINIFLARDA EN FAZLA 5 TANE BAŞARISIZ DERSİ OLANLAR, SORUMLU OLARAK BİR ÜST SINIFA DEVAM EDEBİLİRLER. Bir öğrenci en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilmektedir. SORUMLULUK VE ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI TARİHLERİ Bu sınavlara başvurular 20 Haziran - 22 Haziran arasında yapılacaktır. Bu sınavlara girecek öğrencilerin velisi ile birlikte gelerek dilekçe vermeleri kesinlikle gerekmektedir. SORUMLULUĞUN KALKMASI BİR DERSİN SORUMLULUĞU ANCAK O DERSİN SORUMLULUK SINAVINDAN GEÇER NOT (EN AZ 2) ALMAKLA KALKAR. O DERSİN YIL SONU NOTUDA KARNE NOTUYLA SORUMLULUK SINAVINDA ALDIĞI NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ


"DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları