Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKDAĞMADENİ TİCARET MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKDAĞMADENİ TİCARET MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ"— Sunum transkripti:

1 AKDAĞMADENİ TİCARET MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ RG DEĞİŞİKLİK SAYI TARİH: 07/09/2013 RUKİYE EBEDİ Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen AKDAĞMADENİ TİCARET MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2 1- Tüm ortaöğretim kurumlarında bir ders saati 40 dakika olarak eşitlenmiştir. 2- Ortaöğretim kurumlarına devam zorunluluğu getirilerek, özürsüz devamsızlık 10 günle, özürlü özürsüz toplam devamsızlık ise 45 günle sınırlandırılmıştır. Velinin yazılı beyanı özür belgesi kapsamında değerlendirilerek devamsızlıkta velinin takip ve sorumluluğunun önemi artırılmıştır. a)Günlük ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. b) Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya Okula geldiği halde derse girmeyen öğrenci hakkında disiplin işlemi uygulanır. AKDAĞMADENİ TİCARET MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ – / RUKİYE EBEDİ-Rehber Öğretmen

3 3- Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde; sözlü ve ödevle değerlendirme yerine proje ve performans çalışmasına yer verilmiştir. (Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde her dersten en az 1 performans çalışmasına en az 1 dersten proje çalışmasına yer verilmiştir.) a) Performans çalışması öğrencilerin çalışmalarını derse aktif katılımlarını ödev ve dersle ilgili çalışmalarını kapsar. b) Ortak sınavlara katılmayan ve özrü okul yönetimince kabul edilen öğrenci okulun belirleyeceği bir zamanda önceden haber verilerek bir defaya mahsus telafi sınavına alınır. AKDAĞMADENİ TİCARET MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ – / RUKİYE EBEDİ-Rehber Öğretmen

4 4- Başarı puanı 45 den 50 puana yükseltilmiş, öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesine yönelik puanlar yeniden belirlenmiştir. Buna göre iki dönem puanının aritmetik ortalaması en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olan öğrencilerin başarılı sayılmasına dair hükümlere yer verilmiş, okul türlerine göre ortalama ile sınıf geçilmesine ilişkin farklılık kaldırılarak bütün okul türleri açısından yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin başarılı sayılmalarına ve sınıf geçmelerine imkân verilmiştir. AKDAĞMADENİ TİCARET MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ – / RUKİYE EBEDİ-Rehber Öğretmen

5 5- Tüm derslerden başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden a) 70,00-84,99 arasındakilere Teşekkür Belgesi b) 85,00 ve daha yukarı olanlara Takdir Belgesi verilir. Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin hükme yer verilerek, iftihar listesine işlerlik kazandırılmıştır. 6- Ortaöğretim sisteminde sınav sayısı ve çeşidi azaltılarak ortalama yükseltme sınavları kaldırılmış, komisyon marifetiyle yapılan sorumluluk sınavları ise ilgili dersin öğretmeni tarafından yılda iki kez (kasım-nisan) yapılacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. AKDAĞMADENİ TİCARET MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ – / RUKİYE EBEDİ-Rehber Öğretmen

6 7- Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, sınıf bazında başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar ile alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten başarısız olanların sorumlu olarak sınıf geçmelerine imkân verilerek, sınıf tekrarının azaltılması, başarının artırılması hedeflenmiştir. 8- Zorunlu ortaöğretim kapsamında; sınıf tekrarına, öğrenim hakkının kullanılmasına, kayıt şartlarının yitirilmesine ve disiplin cezasına bağlı olarak örgün ortaöğretimle ilişiği kesilen öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine yönlendirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. AKDAĞMADENİ TİCARET MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ – / RUKİYE EBEDİ-Rehber Öğretmen

7 9- Uygulamadaki puan ve notla değerlendirme esasına dayanan ikili ölçme değerlendirme sistemi, sadece puanı esas alan tekli değerlendirme sistemine dönüştürülmüştür. Artık 5’lik not sistemi değil 100’lük not sistemi geçerli olacaktır. Puan Derece Pekiyi İyi Orta Geçer 0-49 Geçmez AKDAĞMADENİ TİCARET MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ – / RUKİYE EBEDİ-Rehber Öğretmen


"AKDAĞMADENİ TİCARET MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları