Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR"— Sunum transkripti:

1 MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

2 ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ

3 PROGRAMLAR VE DERSLER Ortak Dersler Seçmeli Dersler

4 PUAN DÜZENİ 85-100 Pekiyi 70-84,99 İyi 60-69,99 Orta 50-59,99 Geçer
Puan                      Derece 85-100                    Pekiyi 70-84,99                 İyi 60-69,99                Orta 50-59,99                 Geçer 0-49,99                   Geçmez         

5 BİR DERSİN DÖNEM PUANI Yazılı sınav puanlarının Performans çalışması puanlarının Varsa proje puanının aritmetik ortalamasıdır.

6 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA
Bir dersten başarılı olmak için, İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 olması İki dönem ortalamasının 50 olmaması durumunda ise ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekmektedir.

7 Bir dersin yıl sonu puanı
AĞIRLIKLI PUAN Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.   Bir dersin yıl sonu puanı o dersin haftalık ders saati sayısı o dersin ağırlıklı puanı Derslerin ağırlıklı puan toplamı Haftalık ders saatleri toplamı Yıl sonu başarı puanı

8 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Tüm derslerden başarılı olan (puanı 50 olan) öğrenciler Bir veya daha fazla dersten başarısız olan, ancak yıl sonu başarı puanı 50 olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.

9 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME
Yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olanlar (Dil ve Anlatım dersi) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar (alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten başarısız olanlar) sorumlu olarak sınıflarını geçerler. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması (50 puan alınması) halinde kalkar. Sorumluluk sınavları her yıl Kasım ve Nisan aylarında yapılır.

10 SINIF TEKRARI Doğrudan geçemeyenler Yıl sonu başarı puanı ile geçemeyenler Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince bir defa yapılabilir.

11 Her dersten başarılı olma
Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 50 150 Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 60 Tarih 2 10 70 40 80 Coğrafya 25 75 100 Matematik 6 58 63 61 366 Biyoloji 45 55 Fizik Kimya Sağlık Bilgisi İngilizce 9 450 Almanca/Fransızca Beden Eğitimi Dil Anlatım Resim/Müzik TOPLAM 38 1956 Yıl Sonu ağırlıklı puan ortalaması 51, öğrenci doğrudan sınıfını geçer.

12 Yıl sonu başarı ortalaması 54,87, öğrenci ortalama ile sınıfını geçer.
Bir veya daha fazla dersten başarısızlık söz konusu ise yıl sonu başarı puanının 50’ nin üstünde olması Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 15 60 38 114 BAŞARISIZ Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 50 Tarih 2 25 45 35 70 Coğrafya 75 100 Matematik 6 58 63 61 366 Biyoloji 40 120 Fizik Kimya 30 80 Sağlık Bilgisi İngilizce 9 675 Almanca/Fransızca Beden Eğitimi Dil Anlatım Resim/Müzik TOPLAM 2085 Yıl sonu başarı ortalaması 54,87, öğrenci ortalama ile sınıfını geçer.

13 Yıl sonu başarı ortalaması 49,47,
Üç dersten başarısız olanlar bu derslerden sorumlu olarak üst sınıfa geçerler Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 15 60 38 114 BAŞARISIZ Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 50 Tarih 2 25 45 35 70 Coğrafya 75 100 Matematik 6 58 63 61 366 Biyoloji 40 120 Fizik Kimya Sağlık Bilgisi İngilizce 9 450 Almanca/Fransızca Beden Eğitimi Dil Anlatım Resim/Müzik TOPLAM 1880 Yıl sonu başarı ortalaması 49,47, öğrenci sorumlu olarak üst sınıfa geçer.

14 Yıl sonu başarı ortalaması 49,21 Öğrenci sınıf tekrar eder.
Yıl sonu başarı ortalaması 50’ nin altında olup, üç dersten fazla başarısız dersi olanlar sınıf tekrar ederler Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 15 60 38 114 BAŞARISIZ Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 50 Tarih 2 25 45 35 70 Coğrafya 75 100 Matematik 6 58 63 61 366 Biyoloji 40 120 Fizik Kimya Sağlık Bilgisi İngilizce 9 450 İkinci Yabancı Dil 55 90 Beden Eğitimi Dil Anlatım Resim/Müzik TOPLAM 1870 Yıl sonu başarı ortalaması 49,21 Öğrenci sınıf tekrar eder.

15 ÖDÜL SİSTEMİ Tüm derslerden başarılı olan,
Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması den aşağı olmayan, Davranış puanı yüz olan öğrencilerden ortalamaları, a) arasındakiler Teşekkür belgesi b) ve daha yukarı olanlar Takdir belgesi Ortaöğretim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrenciler üstün başarı belgesi ile ödüllendirilirler.

16 DANIŞMANLIK Danışman öğretmenler,
Öğrencinin akademik ihtiyaçları doğrultusunda yönlenmesine, Gerekli sorumlulukları alması için beceri kazanmasına, Çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirmesine, Öğrencinin okula “aidiyet duygusu” kazanmasına, Kendini tanımasına yardımcı olur.

17 DEVAM - DEVAMSIZLIK Okula devam zorunludur. Devamsızlık durumunda;
e-posta ya da telefonla müdür yardımcısı bilgilendirilir. Özürsüz olarak ard arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan öğrenciler hakkında disiplin işlemi yapılır. Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilşkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir. İlk derse girmeyen ya da ilk derse girdiği halde ara derslere girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü,toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Sınav günlerinde okuldan izin alarak ayrılabilmek için yarım günün tamamlanması gerekmektedir. Özürleri nedeniyle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciler, özürleri okul idaresince uygun görülürse bir defaya mahsus mazeret sınavına alınırlar.

18 İZİN DURUMU Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinin okula gelerek Okul Müdürlüğünden ve/veya ilgili Müdür yardımcısından izin istemesi gerekir. Acil sağlık durumları dışında özellikle, sınav haftalarında öğrencilerin okuldan ayrılmalarına izin verilmez. Velinin okula gelemediği zorunlu durumlarda, öğrencinin velisinden imzalı izin dilekçesi getirmiş olması gerekmektedir. Mazereti okul idaresi tarafından uygun görüldüğü takdirde, öğrenciye izin verilir.

19 GEÇ KALMA Öğrencilerin okula zamanında gelmesi ve derslere zamanında girmesi zorunludur. YAPTIRIMLAR Geç kalan öğrenci müdür yardımcısı tarafından sözlü olarak uyarılır ve geç kağıdı alarak derse katılır. 6 geç kağıdı - Geç Uyarı Mektubu ve rehberlik görüşmesi 8 geç kağıdı - Disiplin Kurulu Öncesi Uyarı Mektubu 10 geç kağıdı - Onur Kurulu 12 geç kağıdı - Disiplin Kurulu

20 KIYAFET KURALLARI Öğrenciler okula formaları ile gelirler.
Belirlenen kıyafet yönetmeliğine uymayarak 3 kez uyarı alan öğrenciler, o haftaki çarşamba günü, okula serbest kıyafetle gelemezler, gerektiğinde de eve gönderilirler.

21 ETÜT UYGULAMASI Bir dersten 3 kez ödev yapmayan ya da ders araç ve gerecini getirmeyen öğrenci, okulda kalarak etüt saatinde çalışmalarını tamamlar. Velinin bilgilendirilmesi öğrencinin sorumululuğundadır. Ulaşım veli tarafından sağlanır. 3 kez etüt çalışmasına katılmak zorunda kalan öğrenci onur kuruluna sevk edilir

22 BAŞARI BURSU Burslu olarak eğitimini sürdüren öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılı sonunda; Başarı puanlarının 80.0 ve üzerinde olması Davranış notunun indirilmesine sebep olacak bir disiplin cezası almamaları durumunda, bursları devam eder. 10. sınıf sonunda, 9 ve 10. sınıf 11. sınıf sonunda, 9, 10 ve 11. sınıf başarı puanları dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılır. Bursu kesilen öğrencilerimiz, bir sonraki dönemlerde not ortalamalarının koşulları sağlıyor olması durumunda yeniden burs hakkı elde ederler.

23 BURS KOŞULLARI 9. ve 10. Sınıf Sonu Başarı Puanı Burs Oranı (%)
70 80 90 100

24 İDES (İLERİ DÜZEY EĞİTİM SINIFI)
Şu anki İDES öğrencilerimizin programa devamı için, sene sonu ağırlıklı puanlarının en az 75 olması , İDES programına katılmak isteyen öğrencilerimizin 9. sınıf 1.dönem sonu veya 2.dönem sonu ağırlıklı puanlarının en az 80 olması gerekmektedir. İDES programına devam zorunludur.

25 BAŞARILAR… M.E.B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği için tıklayınız
BAŞARILAR…


"MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları