Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ. Ortak Dersler Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Alan/Dal Dersleri Alan/dal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ. Ortak Dersler Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Alan/Dal Dersleri Alan/dal."— Sunum transkripti:

1 SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ

2 Ortak Dersler Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Alan/Dal Dersleri Alan/dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yüksek öğrenim programlarına veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve ona bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir. Seçmeli Dersler Seçmeli dersler; öğrencilerin yöneldiği alan/dalda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir. Lise birinci sınıfta tüm liselerde ortak genel kültür dersleri görülmektedir. Ders saatleri sayısı Anadolu Liselerinde haftalık toplam 37 saattir.

3 DERS KATEGORİLERİDERSLER 9. SINIF ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM2 TÜRK EDEBİYATI3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ1 TARİH2 COĞRAFYA2 MATEMATİK4 GEOMETRİ2 FİZİK2 KİMYA2 BİYOLOJİ2 SAĞLIK BİLGİSİ2 YABANCI DİL 10 RESİM/MÜZİK/BEDEN EĞİTİMİ2 TOPLAM36 REHBERLİK1 TOPLAM DERS SAATİ37

4  Beşli not düzeni kullanılır.  Bütün sınavlar ile ödev ve projeler 100 ( yüz ) tam puan üzerinden değerlendirilir.  Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ

5 PUANNOTDERECE 85 – 1005 PEKİYİ 70 – 844İYİ 55 – 693ORTA 45 – 542GEÇER 25 – 441 GEÇMEZ 0 – 240ETKİSİZ

6 Ders yılı sonunda bir dersten başarılı olma koşulu; ikinci dönem notunun en az 2 “geçer” ancak birinci dönem notu 0 “sıfır” ise ikinci dönem notunun 3 “orta” olmasıdır.

7 Birinci Dönem Notu İkinci Dönem Notu Yıl Sonu NotuSonuç 222Başarılı 212Başarısız 032Başarılı 021Başarısız

8 1.Öğrencinin tüm dersleri yıl sonu notlarına göre başarılı ise öğrenci sınıfını doğrudan geçer. 2.Öğrencinin yıl sonu notlarına göre bazı derslerden başarısızlığı varsa; Yıl sonu başarı ortalaması  Genel liselerde, mesleki ve teknik liselerde 2.50  Anadolu Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde 3’tür.

9 SORUMLULUK O DERSTEN SORUMLULUK SINAVINA GİREREK VE SINAV SONUNDA EN AZ GEÇER NOT ALDIĞINDA KALKAR. •Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, •10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. • Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez.

10 •Öğrenciler, devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına girerler. •Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler; öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin iş birliği ile belirlenir ve öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir.

11 SORUMLULUK SINAVLARI •Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, •10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. •Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. •Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. •Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez.

12 SINIF TEKRARI Öğrencilerden; a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler, b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır. Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil değildir.

13 DEVAM ZORUNLULUĞU •Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. •Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Ancak özrün, resmî bir makamdan alınacak belgeyle belgelendirilmesi hâlinde özrü takip eden 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine verilmesi zorunludur.

14 Öğrenciler, ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate alınarak kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda ilgili müdür yardımcısı, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönlendirilir.

15 • FEN BİLİMLERİ ALANI Biyoloji – Fizik – Kimya – Matematik- Geometri • SOSYAL BİLİMLER ALANI Dil ve Anlatım - Türk Edebiyatı – Tarih - Coğrafya • TÜRKÇE MATEMATİK ALANI Dil ve Anlatım - Türk Edebiyatı – Matematik- Geometri • YABANCI DİL ALANI Dil ve Anlatım - Türk Edebiyatı – Yabancı Dil

16 Öğrenci yıl sonunda alanlara kaynaklık eden derslerinin her birinden başarılı ise bu alanlardan herhangi birine yönelebilir. Öğrencinin seçmek istediği alana kaynaklık eden derslerine ait yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 2,50 ve daha yukarı ise bu alana yönelebilir. Yukarıdaki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilir.


"SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ. Ortak Dersler Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Alan/Dal Dersleri Alan/dal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları