Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME ve DERS SEÇİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME ve DERS SEÇİMİ."— Sunum transkripti:

1 SINIF GEÇME ve DERS SEÇİMİ

2 Not Sistemi Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 5’li not sistemi uygulanır. PUAN NOT DERECE PEKİYİ İYİ ORTA GEÇER GEÇMEZ ETKİSİZ

3 Dönem Notu Bir dersin dönem notu,o döneme ait yazılı,sözlü,ödev ve projelere verilen PUANLARIN ARİTMETİK ORTALAMASI nota çevrilerek belirlenir. Matematik 1.yazılı : :3 = 36.6=37 2.yazılı : = 1 GEÇMEZ sözlü : 20 Toplam : 110

4 Bir dersten başarılı sayılma
İkinci dönem notu en az GEÇER(2) olmalıdır. Ancak, birinci dönem notunun ETKİSİZ (0) olması durumunda, İkinci dönem notunun en az ORTA (3)olması gerekir. (Öğrenci yalnızca bir dönem notu almışsa, dönem notunun en az GEÇER olması gerekir.)

5 Örnek: SONUÇ A (1) (2) (1+2=3/2=2) B (2+1=3/2=2) C (0) (3) (0+3=3/2=2)
DERSLER 1.DÖNEM PUANI 2.DÖNEM PUANI ORTALAMA PUANI VE NOTU SONUÇ A (1) (2) (1+2=3/2=2) BAŞARILI B (2+1=3/2=2) BAŞARISIZ C (0) (3) (0+3=3/2=2) D (5) (5+1=6/2=3) E (1+5=6/2=3)

6 Bir dersin yıl sonu puanı
Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Ders yılı sonunda belirlenen puan ile ortalama ve sorumluluk sınavlarında alınan puanların aritmetik ortalamasıdır.

7 Sınavlara katılmayanlar
* Özürsüz olarak sınavlara katılmayan,ödev ya da projesini zamanında teslim etmeyen öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir. *Özrü nedeniyle sınavlara katılmayan öğrenci bu özrün belgesini 7 gün içerisinde okul yönetimine vermek zorundadır.

8 Yıl sonu başarı ortalaması nedir?
Yıl sonu başarı ortalaması, öğrencinin ağırlıklı puanlarının toplamının haftalık ders saati toplamına bölümünden elde edilen nottur. Bir dersin ağırlığı o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu notu ile haftalık ders sayısının çarpımından elde edilen not o dersin ağırlıklı notudur.

9 Sınıf geçme nasıl olur ? Doğrudan sınıf geçme
Yıl sonu başarı ortalamasına göre sınıf geçme Sorumlu olarak sınıf geçme

10 Doğrudan sınıf geçme Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavı sonucunda,tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıflarını geçerler.

11 Yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçme
Kurulca belirlenen dersler dışında başarısız dersi bulunan, ancak yıl sonu ağırlıklı ortalaması Genel Liselerde (2.50) Anadolu Liselerinde (3.00) Fen liselerinde (3.50) olanlar sınıflarını geçerler. (Dil Anlatım dersi hariç)

12 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme
*Doğrudan ya da yıl sonu başarı ortalaması İle sınıf geçemeyen öğrencilerden; alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil,başarısız olduğu ders sayısı en fazla üç olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. *Alt sınıflardaki dersler de dahil beşten fazla sorumlu dersi olan öğrenciler başarısız sayılırlar. *Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması durumunda kalkar*

13 Kimler sınıf tekrar ederler ?
Ders yılı içerisinde toplam 19,5 gün özürsüz olarak okula gelmeyenler (daha önce sınıf tekrarı yapmamış olmak koşuluyla) Ortalama yükseltme sınavları sonucunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler. Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler.

14 Ortalama Yükseltme Sınavları
Okula devam eden öğrenciler öğrenim gördükleri sınıfta, 1-Yıl sonu başarı ortalamasını yükseltmek 2-Başarısız olduğu derslerinden başarılı olmak için; *Ders yılı bitiminden 1 hafta sonra, en çok dört dersten ortalama yükseltme sınavına alınırlar.

15 Sorumluluk Sınavları Alt sınıflardan başarısız dersi bulunan öğrenciler ile, mezun olamayıp sınav hakkı bulunan beklemeli öğrenciler, * Ders yılı sonu ,Yeni ders yılının başlamasına bir hafta kala bitecek şekilde,ve İkinci kanaat döneminin başında sorumluluk sınavına alınırlar.

16 TAKDİR VE TEŞEKKÜR Ağırlıklı dönem puanı ortalaması arası olanlar Teşekkür Ağırlıklı dönem Puanı ortalaması arası olanlar Takdir belgesi ALMAYA HAK KAZANIR.

17 Derse geç gelme Birinci dersin ilk 5 dakikası dışındaki derse geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Normal öğretim yapan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarım gün sayılır.

18 notları ne olursa olsun sınıf tekrarı yaparlar.
Devam Devamsızlık İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrenciler yarım gün yok yazılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün,bir tam gün sayılır. Ders Yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun sınıf tekrarı yaparlar.

19 Kimlerin okulla ilişiği kesilir ?
Öğrenim süresince ikinci kez sınıf tekrarı yapan öğrencinin okulla ilişkisi kesilir.

20 DERS SEÇİMİ Sınıfını geçen öğrenci,kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda;ilgili müdür yardımcısı,sınıf öğretmeni ve okul rehber öğretmeni tarafından ilgi,istek,yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre ders seçimi yaparlar.

21 Ders Seçimi Seçmeli derslerin seçimi, Haziran ayının son iş gününe kadar yapılır. Bir seçmeli dersin okutulması için en az 10 öğrenci tarafından seçilmesi gerekir Seçmeli dersler belirlenirken okulun fiziki yapısı göz önünde bulundurulur.

22

23 LYS’ de Testlerin Kapsamları…

24 Hangi Alandan Hangi Mesleğe ?
Alman Dili ve Edb. Dil Bilimi Fransız Dili ve Kült Fransızca Öğrt. İngiliz Dil Bilimi İngiliz Dili ve Edb. İngilizce Öğrt. Japonca Öğrt. Karşılaştırmalı Edb. Kore Dili ve Edb. Latin Dili ve Edb. Mütercim-Tercm. Turist Rehberliği Urdu Dili ve Edb. Yunan Dili ve Edb. Uluslararası ilişkiler DİL AĞIRLIKLI SINIF -Avrupa Birliği İlş. -Bank. ve Finans -Ekonomi -Finans -Felsefe Öğrt. -Hukuk -İşletme - İktisat -Kamu Yönetimi -Psikoloji -Rehberlik ve Pis.Da. -Reklamcılık -Sigortacılık -Siyaset Bilimi -Turizm İşletmeciliği -Uluslararası İlişkiler -Yönt. Blşm. Sist. -Ana Okulu Öğrt. -Arkeoloji -Basım ve yayımcılık -Coğrafya Öğrt. -Gazetecilik -Görme Eng. Öğrtm. -Halkla İlişkiler -İlahiyat -İletişim -Kütüphanecilik -Radyo, TV ve Sinm. -Sanat Tarihi -Sosyal bilgiler Öğrt. -Tarih Öğretmenliği -Tv. Gazeteciliği -Türkçe Öğretmenliği - Bilgisayar Müh. - Biyoloji - Çevre Müh. - Deri Müh. - Diş Hekimliği - Ebelik - Eczacılık - Elektrik Müh. - Fizik - Gıda Müh. - İşletme Müh. -  Kimya Müh. -  Maden Müh. - Tıp - Veteriner -Ziraat Müh. TM AĞIRLIKLI SINIF SÖZEL AĞIRLIKLI SINIF FEN AĞIRLIKLI SINIF Not : Bu tabloda bazı meslekler yer almamaktadır.

25 M.E.B ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ
KAYNAK: M.E.B ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ REHBERLİK SERVİSİ


"SINIF GEÇME ve DERS SEÇİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları