Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜYÜKÇİĞLİ ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜYÜKÇİĞLİ ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 BÜYÜKÇİĞLİ ANADOLU LİSESİ
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

2 DEVAM -DEVAMSIZLIK Özürsüz devamsızlık 10 gün olarak değiştirilmiştir. Velinin yazılı beyanı özür belgesi kapsamında değerlendirilerek devamsızlıkta velinin takip ve sorumluluğunun önemi artırılmıştır Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır

3 DEVAM -DEVAMSIZLIK Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır. Devamsızlık yapan öğrencinin velisine hemen bilgi verilecektir.

4 SINIF GEÇME Doğrudan sınıf geçme MADDE 57- (1) Ders yılı sonunda;
a) Tüm derslerden başarılı olan, b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden (Dil ve Anlatım) başarısız olan öğrenciler, o dersten sorumlu geçer.

5 Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,olması gerekir.

6 Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 58- Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Sorumluluk sınavları, kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

7 Dönem ve Yıl Sonu Puanı Artık 5 lik not sistemi geçerli değil 100’lük
puan sistemi geçerli olacaktır. Başarı puanı 45 den 50 puana yükseltilmiştir.

8 Dönem ve Yıl Sonu Puanı Yeni puan sistemi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Puan Derece TAKDİR Pekiyi TEŞEKKÜR İyi Orta Geçer Geçmez

9 Dönem ve Yıl Sonu Puanı İki dönem puanının aritmetik ortalaması en az 50 olan öğrencilerin başarılı sayılmalarına ve sınıf geçmelerine imkân verilmiştir. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde; Her dersten en az 1 performans çalışmasına ve en az 1 dersten proje çalışmasına yer verilmiştir.

10 Dönem ve Yıl Sonu Puanı Performans çalışması öğrencilerin çalışmalarını, derse aktif katılımlarını,ödev ve dersle ilgili çalışmalarını kapsar. Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin hükme yer verilerek, iftihar listesine işlerlik kazandırılmıştır.

11 Dönem ve Yıl Sonu Puanı Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, sınıf bazında başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar ile alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten başarısız olanların sorumlu olarak sınıf geçmelerine imkân verilmiştir. Ortalama yükseltme sınavları kaldırılmış, sorumluluk sınavları ise ilgili dersin öğretmeni tarafından yılda iki kez (kasım-nisan) yapılacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

12 Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. (2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

13 TEŞEKKÜRLER BÜYÜKÇİĞLİ ANADOLU LİSESİ


"BÜYÜKÇİĞLİ ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları